13. Još izvrsniji put

Chuck Smith

U Galatima 5 je opisana duhovna borba kroz koju prolazi svaki hrišćanin. Ova borba se ne dešava u nekome ko nije hrišćanin, a osoba uopšte nije svesna šta je to zbog toga što je njen duh uspavan.

Kada vaš duh oživi, kada ste nanovo rođeni, onda počinje ova unutrašnja borba. Pavle je rekao u Galatima 5:17: "Jer plot (telo) žudi protiv Duha, a Duh protiv ploti; ovo se jedno drugom protivi, da ne činite što biste želeli." Borba se odvija između duha i tela; telo vas sprečava da radite ono što biste želeli da radite za Gospoda. "A plotska dela su poznata, to su: blud, nečistota, raspojasanost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađa, pakost, srdnja, spletke, razdori, stranke, zavisti, pijanke, pirovanja i ovima slična, za koja vam unapred govorim, kao što ranije rekoh, da oni koji tako šta čine neće naslediti carstva Božijeg" (stihovi 19-21).

U oštroj suprotnosti sa delima tela stoje rezultati Duha: "Plod duha je ljubav (agape)" (stih 22). Bog je plod suprotstavio delima. Kad god se nađete u domenu dela, vi se nalazite u domenu tela. Ali plod, koji simbolizuje Božji metod, je prirodna posledica jednog odnosa. Kajsija se ne muči i ne prenemaže kada treba da donese zrele plodove; to je jedan prirodan proces.


Kako donositi ploda

Božji metod za vas je jedan prirodan proces kroz koji Bog radi u vašem životu - to nije nešto što vi možete učiniti, ili možete stvoriti ako se pomučite i potrudite. Čim se počnete mučiti i truditi, vi se ponovo nalazite u domenu dela. Božji metod je plod, a plod je prirodna posledica odnosa u kome vi prebivate u Hristu.

Isus je rekao: "Ja sam čokot a vi ste loze. Otac čisti svaku lozu na meni koja donosi ploda, da bi mogla doneti više ploda. Vi ste već čisti zbog reči koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama." Kada ostanete (prebivate) u Isusu, vi ćete donositi ploda. Isus je rekao: "Ne možete doneti ploda ako ne ostanete na čokotu." Loza sama po sebi ne može doneti ploda. Vi morate ostati na čokotu ako želite da donesete plod. Isus je rekao: "Bez mene ne možete učiniti ništa," Ali kada prebivate u Isusu, prirodan rezultat će biti to da će njegova ljubav poteći iz vašeg života. Božji metod je plod - jednostavna i prirodna posledica prebivanja u Isusu.

Reč "Duh" koja je korišćena u frazi "plod Duha" indicira Božju dinamiku - rad Svetog Duha u životu vernika. Nije slučajno to što se Prva Korinćanima 13 nalazi u sendviču između Pavlove diskusije o darovima Duha u dvanaestom i četrnaestom poglavlju. U dvanaestom poglavlju on navodi mnoge od darova Duha, u četrnaestom on opisuje za šta služe neki od ovih darova. Ali na kraju dvanaestog poglavlja on kaže: "A ja ću vam pokazati još izvrsniji put" - nešto još bolje i od posedovanja ovih veličanstvenih darova.


Izvrsniji put

Mi često kažemo: "O Bože, želim dar čudesa", ili "želim dar vere", ili "želim dar raspoznavanja duhova", ili "želim dar znanja." Mi bismo želeli da posedujemo u našim životima sve ove natprirodne darove. Ali je Pavle rekao: "A ja ću vam pokazati još izvrsniji put." Poželjnije je imati Božju ljubav koja ističe iz naših života, nego posedovati sve ove darove, koji su besmisleni bez ljubavi.

"Plod Duha" nam ukazuje na Božju dinamiku. Isus je rekao: "I primićete silu (dunamis) kada Sveti Duh siđe na vas." Sveti Duh je Božja dinamika u našim životima. On je ta sila u nama koja nam daje snagu da budemo ono što ne bismo mogli biti bez njega, da imamo ono što ne bismo mogli imati bez njega i da činimo što ne bismo mogli činiti bez njega. Ne možete imati agape bez Svetog Duha, ne možete izraziti agape bez Svetog Duha. Plod Svetog Duha u vašem životu čini da ova ljubav ističe iz vas. Prirodan izliv Božjeg Duha u vama će biti ova ljubav, jer je Sveti Duh ta dinamična Božja sila koja u vama proizvodi ovu ljubav agape. Božji metod je plod; Božja dinamika je Duh.


Pravi plod Duha

Verovatno ste čuli da postoji devet plodova Duha. Ja sam čuo propovedi o devet darova Duha i devet plodova Duha. Ali sada želim da vi pogledate malo bliže stih u Galatima 5:22: "A plod Duha je agape." Koliko ja razumem englesku i grčku gramatiku (i našu, prim. prev.), da postoji devet plodova, Pavle bi rekao: "A plodovi Duha su ljubav, radost, mir, ..."

Ali on to nije rekao. On je upotrebio jedninu: "A plod Duha je ljubav." A čemu onda služe ostale stvari nabrojane u stihu? Šta je sa radošću, mirom, dugotrpljenjem, čestitošću, dobrotom, verom, krotkošću, uzdržljivošću? Dve ove osobine definišu agape. Naša reč ljubav je toliko uopštena da može da znači bilo šta. Pavle definiše agape koristeći ove druge reči.

Radost je savest ljubavi. Da li ste ikada videli osobu koja je stvarno bila zaljubljena? Osnovna osobina takve osobe je radost koju poseduje. Koliko radosti samo ima u pravoj ljubavi! Možete se suočiti sa nekom od najtežih situacija i dalje biti istinski radosni. Možda ćete biti primorani da radite neke mizerne stvari, ali gde je prava ljubav tu je i veličanstvena radost. Pre izvesnog vremena sam upitao jednu mladu devojku: "Pa kako si?" Ona je odgovorila: "Prekrasno! Nedavno sam se udala i više ne moram da radim." Ona je mislila na kancelarijski posao od 7 do 15. Ona je verovatno radila više nego ikada ranije, ali je sada to činila sa toliko ljubavi da sve što je radila uopšte nije shvatala kao posao. Ljubav čini svaki posao ugodnim. Kada istinski volite, vas ne nerviraju stvari koje radite za one koje volite. Vi u tome uživate. Radost je savest ljubavi.

Druga osobina agape-ljubavi je mir. Ne može biti pravog mira bez agape-ljubavi. Neko je jednom rekao: "Tada je mirno na Bliskom istoku." Nemojte slučajno da poverujete u tako nešto! Tamo uopšte nema mira. Tu je sve prepuno mržnje i ogorčenja. Tamo nema pravog mira. Potreban je samo sekunda pa da izbije rat. Jedina osnova za mir je ljubav. Možete postići primirje i potpisati sporazum o nenapadanju, i voditi razne pregovore, ali jedina dobra osnova za mir jeste prava ljubav. Kada volimo jedni druge u tolikoj meri da ne želimo da povredimo jedni druge, tada će među nama zavladati mir.

Dugotrpljenje. Pavle je upotrebio ovu reč u definiciji ljubavi u Prvoj Korinćanima 13: "Ljubav dugo trpi i dobra je." Ako istinski volite nekoga, vi ne vodite računa o tome koliko su vas puta uvredili. Vi dugo trpite. Vi trpite, i triite, i trpite, na kraju ste dobri.

Još jedna karakteristika agape-ljubavi je čestitost. O kako je čestita ljubav! Kako je prekrasna i zadivljujuća čestitost prave ljubavi!

Zatim dobrota. Ja verujem da je ljubav jedini pravi motiv za dobrotu. Mnogo ljudi se ponaša dobro samo zato što se plaše posledica ako se ponašaju loše. Ali to nije prava dobrota. "Ubio bih te, ali mi se ne ide u zatvor." "Opljačkao bih banku, ali šta ću ako me uhvate." Mnogi ljudi se uzdržavaju od zla samo zato što se plaše posledica.To nije dobrota. Jedina prava motivacija za dobrotu jeste ljubav. Ja ne želim da povredim ili da uvredim zbog ljubavi. Ja ne bih uradio ništa da spotaknem tu osobu zato što je volim.To je pravi motiv za dobrotu.

Još jedna od karakteristika agape-ljubavi je vera. Ovo nije ista vera koja se spominje kao dar Duha u Prvoj Korinćanima 12, već je vera ili pouzdanje u ljude.To je samo poverenje. Ako kažete: "Ja ne verujem nikome", vi kao da govorite: "Ja nikoga ne volim." Ako istinski volite nekoga, onda ćete mu verovati zato što je poverenje deo agape-ljubavi.

Zatim je tu i krotkost. Prava ljubav ne traži svoje, ne hvali se i ne nadima se. Jedna od glavnih Isusovih osobina je njegova prekrasna krotkost. On je mogao da upotrebi svu svoju silu kada je bio ovde. Pogledajte samo na to ko je on bio. On je često sebe nazivao "Sinom čovečijim." On je imao mnogo veličanstvenih imena koja je mogao koristiti: Sin Pravednosti, Sin Slave, Zvezda Danica, Najlepši među hiljadama, Ljiljan u polju, Savetnik prekrasni, Moćni Bog, Večni Otac, Princ Mira. Sve su ovo titule koje je Isus s pravom mogao uzeti. On je mogao reći: "Zvezda Danica ti govori..." Ali je on sebe nazivao Sinom čovečijim: "Jer je Sin čovečiji došao da potraži i spase ono što je propalo."

Mnogi ljudi danas odaju poštovanje jedni drugima koristeći počasne titule. Kako samo ljudi uživaju u titulama! Ali Isus ih je prezirao; on je spustio na zemlju one koji su uživali da stoje na javnom mestu i da slušaju kako im ljudi govore: "ravi, ravi." Neko je jednom rekao da su titule samo način na koji možemo razlikovati jednog crva od drugog. Šta sam ja? Bez Boga, ja nisam ništa. Krotkost je osobina ljubavi.

Uzdržljivost dolazi na kraju. Najbolji način na koji ja mogu definisati uzdržljivost je ako ukažem na njenu suprotnost - neuzdržljivost ili raspojasanost. Nažalost, mi znamo previše dobro šta je to, a neuzdržljivost je suprotnost uzdržljivosti. Uzdržljivost je umerenost, nepreterivanje ni u čemu. Uzdržljivost je ta divna uravnoteženost ljubavi.


Plod u vašem životu

Agape-ljubav je ono što Sveti Duh želi da unese u vaš život; agape je istinski plod Duha. Ovo će biti završni rezultat prebivanja Božjeg Duha u vama. Kada Božji Duh radi u vama, i kada mu se vi prepuštate, plod tog odnosa će biti agape-ljubav. Svrha rada Svetog Duha u vašem životu je da uradi za vas nešto što vi sami niste u stanju - da vas dovede do Božje ljubavi agape koju je Bog namenio celoj Božjoj porodici.

To će biti znak po kome će svet znati da ste Isusov učenik i znak po kome ćete znati da ste prešli iz smrti u život.To je znak zato što ćete videti kako Božja ljubav radi u vašem životu.

Mi treba da budemo ispunjeni Duhom. Mi treba da se predamo Duhu da bi naši životi mogli obilovati njegovim plodom.Tada će njegova ljubav agape vladati nama, ističući iz naših života kao planinski potoci žive vode.

"Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me."
- Psalam 51:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 940
Ukupno: 2603750
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/harizma/013.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.