6. Probudimo se!

Stojan Gajicki

"A znate i ovo vreme - da je došao čas da se prenete iz sna jer nam je spasenje sada bliže nego kad smo poverovali. Noć je odmakla, a dan se približio. Odbacimo, dakle, dela tame i obucimo oklop svetlosti. Živimo pristojno, kao po danu - ne u terevenkama i pijančenjima, ne u bludu i razuzdanosti, ne u svađi i zavisti..." (Rimljanima 13:11-13)

Ova poruka je svakako bila aktuelna i u vreme svog pisanja i kasnije u različitim periodima istorije. Aktuelna je uvek, za svaki dan, ali u izvesnim situacijama je urgentna. Vreme u kome mi živimo danas čini ove stihove veoma važnima.

Jer i današnja situacija može se lako prepoznati u tekstu iz knjige proroka Isaije.

"Ustani, zasini, jer svetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Gospodnja. A zemlju, evo, tama pokriva i mrklina narode. A tebe obasjava Gospod i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svetlosti koračaju narodi i kraljevi k istoku tvoga sjaja." (Isaija 60:1-3)

Prorok Isaija opisuje fantastičnu budućnost Božijeg naroda. Tama obuzima svet a nad Božijim narodom se njegovo svetlo i slava pokazuju, sa svim blagoslovima koje reč svetlost sadrži. To će opet biti znak narodima, kao u prošlim vremenima, kada je Božiji narod hodao u Božijoj svetlosti.

I kada narodi vide kako Božiji narod živi i kako je silna ta svetlost među nama, onda će koračati prema toj svetlosti i opet uvideti da je vredno staviti pouzdanje u Boga.

Ustani i zasjaj! Ne stidi se jevanđelja! Ne plaši se svoje nemoći, u Božiju se sposobnost pouzdaj da te promeni i vodi. On je tvoje i moje svetlo, on želi svetleti kroz nas.

Današnji svet tone sve više u tamu. Nije potrebno spominjati sve što nas snalazi svakodnevno. Kontrola izmiče iz naših ruku, iako je znanje koje imamo daleko veće od onog koje smo samo do pre nekoliko decenija imali. Nemoral osvaja svet u svakom pogledu! Nažalost, još nas gore stvari čekaju! Ljudska pala priroda još nije svoje najgore strane pokazala. Svetu bez Boga predstoji pakao već ovde na zemlji.

Jedina nada za ovaj svet jeste Crkva Isusa Hrista. Ali, ne Crkva koja je to samo imenom, već Crkva koja je čista i obnovljena. Crkva koja je sama puna svetlosti i tako može biti svetlo u mračnom svetu.

Naša svetlost u stvari nije naša, već se može uporediti s mesečevim svetlom. Mesec sjaji zbog toga što ga sunce obasjava. Ako mesec ne bi bio izložen svetlu koje dolazi od sunca, bio bi uvek mračna planeta.

Tako je i s nama. Naša svetlost je posledica našeg izlaganja Božijoj svetlosti. Što se mi više izlažemo svetlosti, sve više ćemo sami svetleti drugima.

"A sve što se svetlošću razobliči, izlazi na videlo, jer na svetlosti sve izlazi na videlo." (Efescima 5:13-14)

"Bog, koji je rekao: 'Neka svetlost zasvetli iz tame' zasvetleo je u našim srcima da se prosvetlimo spoznanjem Božije slave na Hristovom licu." (2. Korinćanima 4:6)

"... da budete besprekorni i čisti, Božija deca bez mane usred pokvarenog i izopačenog naraštaja u kome svetlite kao zvezde u svemiru..." (Filipljanima 2:15)

"Mudri će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvezde naveke, u svu večnost..." (Danilo 12:3)


Naš sjaj jeste Božije delo u našem životu. Sami po sebi nemamo tu sposobnost, ali kada se izložimo njegovoj svetlosti, ona nas prosvetljuje i time sami možemo svetleti Bogu na slavu.

Svetu je potrebna svetlost, ne samo fizička, još više duhovna. Deco Božija, narode Božiji, ustanimo i dozvolimo Bogu da mračnom svetu zasija kroz nas!

Stranice ove knjige su objavljene uz dozvolu autora i namenjene su isključivo za internu upotrebu. Kopiranje ili štampanje ove knjige u komercijalne svrhe nije dozvoljeno.

Za informacije kako i gde da naručite/kupite knjige Stojana Gajickog obratite se na: .
"Koji, dakle, svog sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje?"
- Rimljanima 8:32

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 243
Ukupno: 2599258
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/gajicki/zus07.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.