Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Trubite u trubu na Sionu!

David Wilkerson
"Zatrubite u trubu na Sionu! Nek joj glas do svete moje gore odjekne! Neka zadrhću svi stanovnici zemlje! Jer ide dan Gospodnji, stiže." (Joil 2:1 LB)

O, Sione, sveti narode Božji, probudi se na zvuk trube jer je Dan Gospodnji blizu i naš Car dolazi u slavi sa vojskom da uspostavi svoje Carstvo.

O, vi sveci Boga najvišega, koji dremate - prodrmajte se, otklonite zlo od vaših dela i obucite se u svu opremu Božju, jer neprijatelji Božji nameravaju zaratiti protiv Gospoda i Njegovih svetaca. "Dan mraka i tame, dan oblaka i magle... Gle naroda velikog i silnog, kao što ga nikad bilo nije, i kako ga neće od kolena do kolena biti. Pred njime je oganj koji proždire, za njim plamen ljut. Pred njim drhću narodi, sva su lica prebledela." (Joil 2,2-6 LB).

Sione, nisi li već čuo da se "pred njima zemlja trese, kolebaju nebesa, sunce i mesec promrknu, a ustežu svetlost svoju zvezde" (Joil 2:10 LB).

Pošto će vrlo skoro sama početi da se rastapa od silne vrućine, zašto onda narod Gospodnji udobno besposličari i nastavlja bezbrižno jesti, piti i zabavljati se? Nisi li već čuo, o Sione, zvuk trube? Zar ste postali tako vezani uz svoj napredak, tako prepušteni strastima i brigama ovoga sveta da ne možete čuti? Ne možete li raspoznati vremena, ne znate li da je Dan Gospodnji na samim vratima?

Zar je ovo vreme zadovoljstva da sve svoje vreme i energiju predate svojim vlastitim interesima? Hoćete li i dalje tako živeti i ne tražeći Njegovo lice? Hoćete li i dalje zaboravljati Onoga koji vas je izveo iz ropstva? Hoćete li zanemarivati Njegovu Reč, Njegov dom, Njegovu svetu tajnu? Hoćete li se tešiti govoreći: "On ne dolazi, sud nije blizu! Opustiću se, uživaću u životu i zadovoljstvima, a s Njim ću biti kad namirim svoje želje."

Duh govori: "A sad još govori Gospod: Obratite se k meni svim srcem svojim, u postu, u plaču, u zapomaganju. Rastrgnite srca svoja, a ne haljine svoje! Obratite se Gospodu Bogu svome, jer je On žalostiv i milosrđa, spor na gnev i obilan milošću, i On žali zla što je poslao. Ko zna neće li se povratiti i raskajati se, i neće li za sobom blagoslov ostaviti!'" (Joil 2,12-14). On sada "obeležava čela svih koji uzdišu i kukaju zbog svih gadosti koje se čine usred njega" (Jezek. 9,4 LB).

"Trubite u trubu na Sionu! Saberite narod, sveti sabor činite. Skupite starce, saberite decu... Neka iziđe mladoženja iz ložnice svoje, i nevesta iz odaje svoje." (Joil 2,15-16).

Gde su sveštenici Gospodnji koji plaču između trema i oltara? Gde su proroci koji su se probudili i glasno viču: "Smiluj se, Gospode, narodu svome!" (Joil 2,17 LB). Sveštenici su zaspali! "Nikog nema da tvog imena priziva, da se prene i tebe se drži. I ti sakri lice svoje od nas i puštaš da propadamo s bezakonja svojih." (Isa. 64,6 LB). Hrist - Zaručnik već napušta svoj nebeski dom i izlazi u susret svojoj nevesti. Još i sada Duh viče nevesti da se probudi i izađe u susret onome koga ljubi duša njena.

Zar ne bi pastiri trebali biti na svom licu pred Bogom, plačući i ispovedajući svoje grehe i grehe naroda Božjeg? Zar ne bi sveštenici Gospodnji trebali prodrmati nevestu? Bože moj, kako slepi postaju Tvoji pastiri! Dok se sotonske vojske postrojavaju da se bore sa nebom, dok vojske i borna kola Božja stupaju u stroju do konačnog sukoba, pastiri se igraju. "Sine čovječji, prorokuj protiv pastira Izrailjevih, prorokuj i reci tim pastirima: Ovako govori Gospod, Večni: Teško pastirima Izraljevim, koji pasu sami sebe! Ne trebaše li stado da pasu pastiri? Pretilinu jedoste i vunom se odenuste, klaste tovno, ovce svoje ne pasoste." (Jezek. 34,2-3 LB).

Oni se prevrću po svojim mekanim krevetima i tove se salom ovaca, zabavljaju se. Odlaze u lov i ribolov, ali ne loviti ljude. Vole se zabavljati, provoditi i opuštati pred svojim idolima. "One se raspršiše, jer nemaše pastira, i raspršivši se postaše hrana svim zverima poljskim. Ovce moje lutaju po svim gorama i po svim visokim humovima. Po svoj zemlji raspršeno je stado moje i nikog nema da se stara za njega, nikoga da ga traži." (Jezek. 34,5-6 LB).

O slepi pastiri Siona, pozvani ste da skupite narod Božji na svečanu skupštinu, a ne na budalaste zabave i igre! "Sine čovečji, prorokuj i reci: Ovako govori Gospod: Mač! Mač! Oštar je, blista se! Za klanje je on naoštren, svetao je da zaseva... Hoćemo li se radovati?" (Jezek. 21,14-15 LB).

Gospod nad vojskama vam je zapovedio da se u poniznosti, slomljenosti i pokajanju bacite licem na zemlju. Jadikuješ li, o čoveče Božji? Jeste li postiđeni o vi vinogradari Siona? Probudite se vi koji pijete vino, jer neprijatelj dolazi na zemlju, a vi to ni ne znate. Čuće se "jauk pastira, jer se zatrla slava njihova!" (Zah. 11,3 LB).

Vinograd leži pust, seme trune pod zemljom, crv izjeda polje, a niko ne oplakuje! Svaki čovek gleda svoju korist, ljubav mnogih se hladi i radost sinova Božjih se gasi. To je zato jer nema pastira za propovedaonicom koji daje uzbunu, nema nikog ko bi čuo zvuk Sionske trube. Niko se ne čisti od bezakonja i ne javlja Dan Gospodnji u sili. "Drski su mu i neverni proroci. Sveštenici njegovi skvrne Svete stvari i Zakon izvrću." (Sof. 3,4 LB).

Da su Gospodnji pastiri budni i da straže, On bi mogao isceliti otpadnike ovog naroda. Ali stražarske su oči otežale i dremaju; sveštenici odbijaju svom silom pozvati se na njegovo ime.Njegov bi se gnev mogao odvratiti samo da ima njegovih slugu u domu Gospodnjem koji su na svojim licima pozivajući nebo da oprosti i isceli narod. Zašto deca napuštaju puteve Gospodnje? Zašto se mladi ljudi priklanjaju kćeri vavilonskoj i beže sa opakima?

Zašto su tako besni, neverni, tako čvrsti na svojim svetskim putevima? Zato što nema čiste i ozbiljne reči s propovedaonica! Sluge, opterećene svojim sumnjama i gresima, stoje pred silama tame ćuteći jer su izgubili svoj duhovni autoritet.

Sveti ostatak vernih pastira još je na zemlji. Oni plaču za stadom, tugujući nad gresima Božjeg naroda; oni su se vratili Gospodu svom svojom snagom - ali to je prezrena manjina. Mnogi su proroci postali vreće praznih reči, a To narod Božji tako voli. Zajednica Siona se pokvarila. Dan Gospodnji je blizu,zemlja je zbunjena. Pustoš i propast prete sa svih strana - pa ipak, Božji narod to ne uzima k srcu.

Crkva je u dolini neodlučnosti; Duh je otišao probuditi one koji spavaju - pa ipak, nema Božjeg straha pred njihovim očima. Približavanje suda? O ne, sve dok ne vide kraj svoje omiljene televizijske serije. Ne, dok i poslednji ostaci zadovoljstva ne budu isceđeni. Ne, sve dok telesne želje i ambicije ne budu ispunjene. "Ne prekidaj nas, Bože," kao da kažu, "jer će nam Gospodnji dolazak, ili iznenadni sud, uskratiti sve ovo čemu se naše srce raduje."

O, otpali narode Siona, zar se nikad nećeš vratiti Gospodu svim svojim srcem i okaniti se preljube, bluda i zadovoljstva ludila?

BOG ĆE MNOGE OBORITI!

Naš kralj dolazi na Sion da vlada gvozdenom palicom. Ako se Njegov narod ne ponizi, ne prizna i ne napusti svoje grehe, On će iznenada doći u svoj hram izvršiti sud: milost nad onima koji su ga krunisali kao Gospoda i Kralja; mir, počinak i radost svima koji ga traže svim svojim srcem, umom, dušom i snagom; zelenu pašu, živu vodu i obnovu celom narodu Božjem koji se okreće k Njemu od svega šta je od ovoga sveta: njegovih puteva, stvari, duha i zavođenja. "Kao što pastir pregleda stado svoje, kad je kod ovaca svojih raspršenih, tako ću ja prebrojiti ovce svoje, i pokupiću ih iz svih mesta kuda se raspršiše u dan oblaka i mraka. Pašću ih na dobroj paši, i tor će im biti na visokim gorama Izrailjevim. Onde će ležati u dobrom toru i po obilatoj će paši pasti na gorama Izrailjevim." (Jezek. 34,12-14 LB).

A brzi će sud i žalost doći na sve one koji zatvaraju svoje uši na zvuk trube sa Siona! On će oboriti zavodnike čovečanstva, oboriće licemere i one koji su hladna srca. Mlake će ispljunuti iz svojih usta. Predat će sotoni sve one koji su znali Boga, ali ga nisu proslavili kao Boga, već su postali umišljeni bezumnici koji slave stvorenje više od Stvoritelja. On će oboriti lenje pastire koji pasu sebe, a ne svoje stado:

"Zato, pastiri, čujte reč Gospodnju: Živ sam ja! Govori Gospod, Večni: Što ovce moje postaše plen i hrana svim zverima poljskim, jer nemaše pastira, i pastiri moji ne traže ovaca mojih, nego pastiri pasu sami sebe, a ovaca mojih ne pasu - zato, pastiri, čujte reč Gospodnju: Ovako govori Gospod,Večni: Evo me na te pastire, tražiću ovce svoje iz ruku njihovih, i neću im više dati da ovce moje pasu, i neće više oni sami sebe pasti; izbaviću ovce svoje iz usta njihovih, i one im neće više biti plen." (Jezek. 34,7-10 LB).

On će oboriti sve one koji su izvrnuli istinu Božju u laž. To će biti strašan dan. Milioni onih koji se ismevaju zvuku trube i koji nastavljaju u svom bezumlju i ravnodušnosti biće predani dolazećem gnevu. "Mrknu sunce i mesec i ustežu svetlost svoju zvezde. Sa Siona Gospod riče, glas se njegov iz Jerusalima čuje; tresu se nebesa i zemlja. Al' je Gospod utočište svom narodu, zaklon sinovima Izrailjevim." (Joil 4:15-16 LB).

OTKUPITELJ DOLAZI!

"Izbavitelj će Sionu doći i onima od Jakova koji se od greha obraćaju, govori Gospod." (Isa. 59,20 LB). "Ustaj, osvetli se, jer dolazi svetlost tvoja i slava Gospodnja se svrh tebe diže. Eno mrak pokriva zemlju i tama narode, ali se svrh tebe Gospod diže i slava njegova nad tobom se pokazuje." (Isa. 60,1-2 LB).

Narod Gospodnji, pobednička nevesta, podići će svoje oči i zapevati: "Naš Kralj dolazi! Dolazi da nas spasi i nahrani! Dolazi da nas dovede u obilje svog svetog grada!"

Pobednici će ići zajedno; oni će biti kao jedan i biće pokazani svetu kao telo Hristovo na zemlji. Telo će uskoro biti sjedinjeno sa svojom Glavom. Glava ovog slavnog tela je Otkupiteljem Siona. On će se pojaviti iznenada u svom hramu da uspostavi svoj presto. Oni čija srca čeznu za Njegovim dolaskom neće se plašiti. Oni će ga slaviti dok ne dođe. Obožavaće ga sve do trenutka uskrsnuća. Dani plača proći će. Slava će Gospodnja biti nad njima, a dok budu čekali približavanje Dana, njihovo će srce treperiti od radosti.

Dok se On bude probijao kroz tamne oblake suda, iskupljeni će ostatak silno klicati jer će iznenada stati pred Njegovom slavnom pojavom; gledaće s ljubavlju u Njegovo veličanstveno lice i pasti pred Njim pevajući, veseleći se i objavljujući: "Izdržali smo zbog radosti koja nas je čekala! Ovo je naša radost! Hrist, Car Slave! Osana Onom koji nas je sklonio od velikih sudova, koji nas je sačuvao u vatri, koji nas je izbavio čvrstom i silnom rukom."

Gde je jednom bio prisutan strah od smrti i uništenja, sada će tamo biti samo prisutnost Njegove večne radosti. On će postaviti naše noge na slavnoj zemlji i On će sam biti naše svetište. Više nećemo biti omrznuti. ni bolom opterećeni, nećemo brinuti za sutrašnji dan jer ćemo biti kod kuće sa Njim. Pićemo nebesko mleko i ješćemo anđeosku hranu. I uopšte se nećemo osvrtati unatrag, strahovi i zloslutna očekivanja zauvek će proći.

Zašto se bojimo umreti? Zašto se tako uporno držimo za ovaj prolazni život? Zašto se bojimo skoka u večnost? Ko bi zamenio zlatni grad i večna zadovoljstva Njegovog kraljevstva za jadan, propadljiv i izopačen boravak ovde na zemlji?

USKRSLI ŽIVOT

Zar nam nije naš Gospod rekao da je On uskrsnuće i život, i da ko god živi i veruje u Njega nikad neće umreti, nego će imati život večni? Da, taj večni život je da ga uživamo već sada! Gospod traži da unese svoj pobednički ostatak u silu beskonačnog života.

Ona je veća od sile koja isceljuje bolesne, izgoni đavole i čini velika dela. Veća je i od sile svedočenja i isto tako veća i od sile koja podiže mrtve.

Skoro, vrlo skoro, te sile više neće biti potrebne jer će biti rođen novi svet! Svet koji dolazi ne daje ograničenu meru duha. Neće više biti potrebno izgoniti demone, isceljivati bolesne ili podizati mrtve. Tada više neće biti potrebna svedočanstva. To je večni svet koji će beskonačno teći u svima onima koji su otkupljeni. Možemo samo da nagađamo šta to znači biti u punini sile i slave večnog života.

Bog želi odvesti svoj sveti ostatak u silu večnog života. Bog želi dovesti svoj sveti ostatak u silu večnog života već sada. Ne da ne umremo, nego da sila večnog života bude tako primenjivana u ovom životu da budemo potpuno odvojeni od sveta i njegovih zahteva.

Bog želi slobodan narod, ostatak potpuno odvojen od svega onog što je od sveta i vremena. Treba da dostignemo uskrslo carstvo koje nas premešta izvan vremena, izvan razmišljanja ovog sveta, izvan ropstva zdravlja, sigurnosti i smrti.

Postoji sloboda u primeni sile beskonačnog života. Živeti sa jednim okom na večnosti i usmerenim na Božji presto, znači živeti bez straha od onog šta može naškoditi ovom ljudskom telu. Živeti u uskrslom stanju uma znači smatrati nebitnim sve što je u ovom svetu i od ovog sveta.

Da li je Isus Hrist svom narodu više nego sam život? Da, o da, On nam je večni život! Kliknite glasno, o sveti Božji, recite to svetu, telu i đavolu: "Nikad neću umreti. Ja ne pripadam ovom izgubljenom i umirućem svetu! Ja sam čak i sada, u Hristu, večno biće. Moj će duh zauvek živeti sa Njim i On će mi dati slavno novo telo prema slici svog vlastitog."

Zar nije to najveća sila koju Bog može dati čovečanstvu - učiniti ga večnim bićem, besmrtnom dušom koja će zauvek živeti u Njegovoj prisutnosti? Život koji ću iskusiti u večnosti već sada teče u meni sa Božjeg prestola. Mogu gledati dole na ovaj stari grehom prokleti svet i veseliti se. "O, svete zla i boravište đavola, ništa me ne veže za tebe! Oslobođen sam tvoje sile. Čak me ni grob ne može držati zatvorenim. Već sam sada obučen u beskonačan život sa visine, Božji život koji nema ni početka ni kraja."

Vi, koji ste pobednički ostatak, Bog drži večni život! Život kojim sada živite u telu samo je dim koji će uskoro nestati i proći. Večni život teče iz samog prestola Božjeg i to je plod koji će otkupljeni zauvek jesti sa drveta života. Ali Bog nam želi objaviti da već i sada možemo jesti od tog ploda, u Duhu, po veri. Kakva li je to neizreciva radost biti u zajedništvu s Njim u tajni svetoj i satima piti s tog izvora večnog života i jesti od ploda drveta života. Već i sada možete izaći iz molitvene tajne kao da ste bili u nebeskim prostranstvima u Hristu Isusu. Svet tada gubi svoju draž, a srce odbija sve ono što je nekada držalo dragim. Sklonosti i čežnje se preobražavaju za nebesko kraljevstvo, kraljevstvo uskrsnuća.

GLADNA SRCA - NASITITE SE!

U ovim poslednjim danima pred uništenje, pobednički će ostatak sve više i više gladovati i žedneti. Duh Sveti će u Hristovoj zaručnici stvoriti silnu želju za svetošću, čistoćom i otkrivenjem. Tu i tamo širom zemlje videće se velika glad i žeđ pravednih. Događaće se korenita odvojenja od sveta i svih njegovih idola i zadovoljstava. Čuće se vapaj za duhovnom mudrošću i poznanjem Hrista.

Materijalne stvari će za zaručnicu izgubiti na vrednosti. Njeno srce će biti pozvano na molitveni život i slomljenost pred prestolom. Sebične želje i planovi će biti napušteni. a savršena će volja Božja sad biti od najveće važnosti. Vladavina čoveka od uspeha, ambicije i preduzimljivosti dobiće smrtni udarac, a slava Božja će postati vrhovna.

Čuće se glas obožavanja, slavljenja, uzvisivanja Hrista i predavanja Njegovom Gospodstvu. U ovim poslednjim danima pre opšteg uništenja blagoslovljeni Spasitelj priprema dobre stvari - ne bedne vrednosti ovog sveta i glupi materijalizam što traže oni koji nemaju razuma, već blagoslove i veselje samog neba. Pobednički ostatak može se mirna srca suočiti sa svakom ognjenom peći.

Neka zatrubi truba na Sionu - Bog ima siguran ostatak opran u krvi Hristovoj, odeven u neokaljanu odeću, odvojen za Kralja slave; on drži visoko upaljene sveće i spreman je izaći u susret Zaručniku u sili beskonačnog života. Pijte do punine, sveci Božji, pijte iz večnog izvora života!

"IZAĐITE IZ NJE, MOJ NARODE!"

"Idite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u grehe njezine i da vam ne naude zla njezina!" (Otk. 18,4 LB).

Izađite iz uspavanih i mrtvih crkava, izađite iz grabljivih i prosperitetnih kultova. Izađite iz mlakih zajednica koje su izgubile slavu Gospodnju. Izađite iz kompromitovanih,grehom opterećenih i liberalnih hramova. Izađite iz svih crkava i grupa gde više nema vatre i prisustva Svetog Duha, jakog pokajanja i gladi za svetošću. Izađite iz crkava i zajednica zakona koje propovedaju spasenje po delima.

"Bežite iz Vavilona, spasavajte život svoj, da se ne istrebite u istrebljenju njegom! Jer je ovo vreme osvete Gospodnje, i on vraća njemu po delima njegovim. Vavilon je zlatan pehar u ruci Gospodnjoj bio, kojim se je sva zemlja zanela. Piše vina narodi njegovi, i zato se zanesoše. Iznenada pade Vavilon, i razbi se! Kukajte za njim, melema za rane dajte njegove! Valjda će se izlečiti!"
(Jer. 51,6-8 LB).

Napustite učenja koja podstiču požudu za novcem, ugledom i uspehom. Napustite sve one religiozne institucije kojima je u središtu čovek, koje su dva puta umrle i iščupane iz korena. "Izlazi iz njega, narode moj, život svoj spasavajte, sklonite se od plamena gneva Gospodnjeg." (Jer. 51,45 LB).

Izađite i napustite lažne proroke čije su oči na zlatu i slavi. Izađite i napustite sluge i evanđeliste koji su vas udobno postavili na Sion i teše hrišćane lažnom sigurnošću. "Idite, Idite, iziđite odatle! Ne dotičite se ničega nečista! Iziđite, očistite se vi koji sudove Gospodnje nosite." (Isa. 52,11 LB).

"Jer gresi njezini dopreše do neba, i Bog se opomenu bezakonja njena." (Otk. 18,5 LB). Čiji gresi? Gresi otpadnika i mlake crkve, i gresi naroda čija je čaša ispunjena bezakonjem. Kako se samo usuđujemo verovati da Bog ne vidi našu neizlečivu zloću! Ninivljani i Sodomljani vape za pravdom. Oni su naši tužitelji. Ninivljani su se pokajali na samo jednu propoved, a ova zemlja je odbila lavinu evanđeoskih poziva i upozorenja. Sodoma nije imala evanđelja ni vojske propovednika, niti su njeni vazdušni talasi bili preplavljeni upozorenjima o dolazećem sudu. Kao što je bilo sa Sodomom, Ninivom, Jerusalimom, Judejom, i naši gresi dopiru do neba. Svi su oni iza nas, a sada mi sami stojimo pred Njegovim sudom. Bog je uspostavio svoj sud.

Ko će se probuditi i paziti na Gospodnji poziv da izađe, odvoji se i očisti od svih bezakonja crkve i društva? Nemojte činiti kao što je Izrael činio i nemojte misliti da su dani suda daleko! "Sine čovečji, evo dom Izrailjev govori: 'Viđenje se njegovo neće dugo izvršiti, za daleko proriče on vreme.' Zato im reci: Ovako govori Gospod, Večni: Izvršenje se mojih reči neće više odlagati; izvršiće se reč koju ja rečem, govori Gospod, Večni." (Jezek. 12,27-28 LB).

BOŽJE REČI UTEHE
ZA SION - ZA BOŽJI SVETI OSTATAK!

"Sion će se pravednošću spasti, i svi koji se obrate pravdom će se otkupiti. Ali će se odmetnici i grešnici svi satrti, izginuće svi koji Gospoda napuštaju." (1. Moj. 1,27-28 LB).

"Klikuj i raduj se, stanovniče Sionski! jer je velik usred tebe Svetac Izrailjev!" (1. Moj. 12,6 LB)

"Ukrepite ruke klonule, iznemogla učvrstite kolena; recite onima kojima se srce zamutilo: Ohrabrite se, ne plašite se, evo Boga vašeg, doći će osveta, odmazda Božja. Sam će on da dođe i spasiće vas. Probijen će biti put i staza, koja će se Sveti Put nazvati: neće niko nečist njome ići; biće samo za njih; ko njom ide neće zastraniti, ma i bio lud. Neće na njoj biti lava, neće ljuta zver njom ići. Izbavljeni Gospodnji vratiće se i u Sion će sa pesmama pobednima doći, i večna će im radost glave krunisati, primaknuće se radost i veselje i bežaće tuga i jadikovanje." (Isa. 35,3-4; Isa. 8-10 LB).

"Jedan glas govori: 'Viči!' I on odgovori: 'Šta da vičem?' - 'Svako telo je ko trava islava njegova ko poljski cvet. Osuši se trava i otpada cvet kad na njega vetar Gospodnji zadune. Zaista je narod kao trava: osuši se trava i otpada cvet, ali reč Boga našeg ostaje doveka.' Popni se na goru visoku, Sione, da objaviš dobru vest, podigni svoj glas, Jerusalime,da objaviš dobru vest; podigni svoj glas, ne boj se; kaži gradovima Judinim: 'Evo Boga vašega!' Evo ide Gospod, ide Bog u sili i rukom svojom zapoveda. Eno plata je kod Njega, i nagrade su pred njime. Kao pastir on će stado svoje pasti, u naručje svoje uzeće jaganjce, nosiće ih u nedrima i vodiće dojilice." (Isa. 40,6-11 LB)

"Zato se i Gospod smiluje Sionu, smiluje se svima ruševinama njegovim; napraviće Eden od pustinje njegove i baštu Gospodnju od pustoši njegove. Radost će i veselje nalaziti u njemu, žrtve zahvalnice i pesme pobožne. Pravda moja blizu je, spasenje je moje gotovo, a narodima će moja mišica suditi. Umene će nadati se ostrva, uzdaće se u mišicu moju. Podignite k nebu oči i gledajte dole na zemlju, jer će kao dim iščeznuti nebesa i zemlja će se kao haljina na komade raspadnuti, i njeni će stanovnici ko muhe pomreti.Al' spasenje moje ostaće doveka, a pravdi mojoj neće biti kraja." (Isa. 51,3; Isa. 51,5-6 LB)

"Krasne li su na gorama noge onogkoji dobre glase nosi, koji mir oglašuj; onoga koji dobre vesti nosi, koji spasenje oglašuje,onoga koji kaže Sionu: Bog tvoj kraljuje!" (Isa. 52,7)

"Duh je Gospoda, Boga, na meni, jer me Gospod pomaza da nevoljnima dobre glase javljam; posla me da zavijem u srcu ranjene, da oglasim sužnjima slobodu a zarobljenicima izbavljenje; da oglasim godinu milosti Gospodnje; i dan osvete Boga našega; da utešim sve žalosne; da podarim žalosne na Sionu, da im dadnem venac umesto pepela, ulje od radosti umesto žalosti, haljinu svečanu umesto klonula duha, da se hrastovima pravde prozovu, sadom Gospodnjim - na slavu Njegovu." (Isa. 61,1-3 LB)

"Prema Sionu zastavu podignite, bežite, ne zastajte! Jer ću zlo ja sa severa dovesti i veliku pogibao." (Jer. 4,6 LB)

"Sa Siona gospod riče, glas se njegov iz Jerusalima čuje; tresu se nebesa i zemlja. Al' je Gospod utočište svom narodu, zaklon sinovima Izrailjevim." (Joil 4,16 LB)

"Ali će spasenje na gori Sionu biti, i ona će sveta biti, i dom će Jakovljev povratiti nasleđe svoje." (Avd. 1,17 LB)

"Bog nam je poklonio vreme, da bi smo ga uložili u večnost."
- nepoznati

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 970
Ukupno: 2661489
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/wilkerson_trubite_trubu.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.