Bioenergija

pitanje - odgovor
From: "Vesna"
Subject: Bioenergija
Date: 04-09-2013 10:23Htela bih znati misljenje povezano sa Biblijom, u vezi lecenje bioenergijom.
Da li je to od Boga ili dzavola?
Hvala,
Vesna

Hvala vam na javljanju i na postavljenom pitanju.

Biblija nigde ne spominje reč "bioenergija" ili nešto što bi ličilo na praksu lečenja nekom energijom. Vrlo je jasno da svi opisi isceljenja u Bibliji nisu ni nalik onome šta danas praktikuju bioenergetičari ili magnetičari, iako oni uvek žele između svoje i biblijske prakse staviti znak jednakosti. U Bibliji se sva isceljenja dešavaju ili pripisuju osobnom Bogu i kao izraz Njegove suverene volje - iza svakog isceljenja Bog jednostavno stavlja svoj jasan potpis.

No, o kakvoj to "bioenergiji" se radi?

Danas, među pristalicama lečenja energijom ne postoji zajednička definicija o kakvoj to energiji ili energijama se radi, ili kako lečenje treba sprovoditi.

Dakle, pojam bionergija, kako ga koriste "bioenergetičari" je posve nejasan. Uopšteno, prema njima to je nekakva životna "energija" ili "životna sila". Čini se, da je reč o nekoj misterioznoj i nevidljivoj supstanci koja održava život svakog bića. Po njima, telo je samo "ljuštura" a "život" je zapravo manifestacija "bioenergije", bez bioenergije nema života. Opet dalje, bioenergija se uglavnom opisuje kao univerzalna kosmička energija (koja ima svest, ali nije osobna!?) i koja je prisutna u svakom živom biću, ova univerzalna energija opet energizira svako živo biće i tako ono poseduje izvesnu bioenergiju. Bioenergija je dakle neka univerzalna energija koja ima snagu i moć da pokrene celi organizam, tj. funkcije u telu. Dakle, svako živo biće je ujedno i energetsko biće. Oko svakog živog bića - čoveka, životinja i biljaka - postoji prožet sistem među zavisnih energetskih polja. A svaku našu emociju, misao, osećanje ili delo možemo posmatrati kao pražnjenje energije iz nekog od polja. A pošto su sva bioenergetska polja potekla iz kosmičkog energetskog polja, onda kada su ona ispražnjena ili poremećena trebaju biti vraćena u harmoniju sa ovom energijom kosmosa, jer u protivnom funkcije organizma bivaju poremećene.

Treba razumeti, da pošto nema neke tačne definicije energije, svaki energo-iscelitelj jeste sam po sebi autoritet i deluje po nekoj svojoj (višoj ili duhovnoj) objavi. Naravno, nauka i ozbiljna medicina njihovu praksu stavlja pod alternativnu medicinu - praksu lečenja iza koji ne stoje nikakve čvrste naučne i medicinske činjenice.

Dalje, treba znati i to da ova ideja o lečenju bioenergijom, tj. o dobrim i lošim energijama nije ništa novo, i da to ima korene u učenju u budizma, u tzv. Reikiu, koji su razvili japanski budistički monasi, i da u moderno doba sa ekspanzijom Nju Ejdža je ovo učenje našlo svoj put i u zapadni svet, gde se ovo učenje razvilo u bezbroj varijacija. Reiki uči kako da se upotrebi energija (kosmosa ili živih bića) u svrhu lečenja. Reiki uči kako da se uklone prepreke koje blokiraju protok energije u celom telu. Ove prepreke su navodno posledica negativnih misli, dela ili osećanja, za koje ujedno veruje da su osnovni uzrok bolesti.

Tako, bioenergija ili lečenje energijom (magnetizmom) jeste još jedan produkt Nju Ejdž (New Age) filozofije koja se predstavlja kao veoma "moderan i naučan" odgovor koji donosi harmoniju i zdravlje ljudskom biću - čovečanstvu.

Suština prakse bioenergetskog lečenja jeste takva da podstiče čoveka da se fokusira na samog sebe ili (energiju) drugog čoveka (iscelitelja) ili na neku od energija prisutnih u kosmosu. Kroz ovo se navodno negativna energija, koja je uzrok problema, bilo da je u domenu fizičke, emocionalne ili duhovne oblasti, menja, tj. ispravlja u pozitivnu energiju i čoveku donosi boljitak - stavlja ga u harmoniju sa "energijom" kosmosa i sa drugim živim bićima.

Praksa bioenergetskog isceljivanja ohrabruje čoveka da stavi potpuno poverenje u sebe i svoje telo, drugog čoveka ili nekakvu nepoznatu energiju a što nije ništa drugo već obožavanje stvorenja a ne Stvoritelja. Većina onih koji propagiraju bioenergetsko lečenje, poriču osobnog Boga (i Hrista kao Njegovog Sina - Božanstvo), niti biblijskom Bogu daju zahvale za "isceljenje", koje se desi najverovatnije zbog čiste auto-sugestije bolesnika - vernika u lečenje energijom.

Za daljnje pojašnjenje ove teme možete pročitati i stranice koje se bave Nju Ejdžom i alternativnom medicinom: Šta je to Nju Ejdž?, Alternativna medicina - pomoć ili opasnost?, Magnetizam.

Pozdrav i svako dobro.

"Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti a zemlja i dela što su na njoj izgoreće."
- 2. Petrova 3:10

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 880
Ukupno: 2599895
Generisano za: 0.010''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/bioenergija.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.