Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Šta je to Nju Ejdž?

Jan Vareca

Nju Ejdž ("Novo doba", New Age) nije ništa novo. To je moderno probuđenje (oživljavanje) starih paganskih religija i tradicija. To je mešavina: istočnjačkog misticizma, hrišćanstva, moderne filozofije i psihologije, nauke, naučne fantastike i kontra-kulture pedesetih i šestdesetih godina prošlog veka. Nju Ejdž je kombinacija nekih naučnih činjenica, raznih duhovnosti i mnogih sujeverja - za svakoga ima po nešto. Zbog svega ovoga to ga čini veoma popularnim.

Dakle, Nju Ejdž se ne može nazvati nekakvom novom religijom, jer je u stvari reč o jednom pokretu, o jednoj naročitoj filozofiji, koja se uvlači u sve religije, tradicije i društva. Niko ne zna kada je Nju Ejdž tačno nastao i ko je začetnik ovog pokreta, jer je očigledno da se ova ideja razvijala više decenija, možda i vekova.

Uprkos velikoj popularnosti, veoma je teško definisati šta je Nju Ejdž. Pošto on u sebi obuhvata sva verovanja, rituale, religije, kultove, sekte... Ipak, Nju Ejdž ima neka karakteristična tvrđenja (učenja) iz kojih se može zaključiti o čemu se tu ustvari radi.

SEDAM GLAVNIH UČENJA NJU EJDŽA

1. Isus nije bio i nije jedini Spasitelj, i on nije Bog.

Mnogi hrišćani misle da svi razmišljaju poput njih kada se misli ili govori o Hristu. Za hrišćane On je jedinorođeni Sin Božiji i jedini Gospod i Spasitelj. Međutim, za pristalice Nju Ejdža On je samo jedan od mnogih duhova ili jedan od mnogih spasitelja koji su se pojavili u čovečanstvu.

Nju Ejdž prihvata Hrista kao jednu od mnogih reinkarnacija avatara. On je samo glasnik, poslat od viših duhova, da bi doneo ljudima učenje i duhovno otkrivenje. Nju Ejdž prihvata i Budu, i Muhameda i Konfučija i Isusa i mnoge druge kao ravnopravne i identične "spasitelje" čovečanstva.

2. "Bog" nije osoban, bog je viša kosmička energija.

Sve stvari, uključujući i čoveka obrazuju JEDNO - takozvani "sveopšti um" ili "izvor", "sveopšte biće", "kosmičku svest", "sveopšte prisustvo", "energiju", "unutrašnji glas", "višu svest", "intuiciju".

Bog je dakle neosobna energija, sila, koja je prisutna u svim stvarima i bićima (i u čoveku). Bog može biti shvaćen ili nazivan kao: on ili ona, majka ili otac, bog ili boginja. Naravno ovo što Nju Ejdž pristalice veruju o Bogu, nije Bog kakvog ga predstavlja i opisuje Biblija - ne dajte se zavesti. Većina Nju Ejdž učitelja naučava, da "majka Zemlja", sunce i zvezde, kao i cela priroda može biti obožavana kao Bog.

3. Čovek je sam bog, jer ga nosi u sebi - on je stvoritelj "sila". Čovek već poseduje božanske sile i moći, ali je potrebno da postane toga svestan - "probuđen za tu činjenicu".

Nju Ejdž pokret u velikoj meri teži za supernaturalizmom (nadprirodnim), i on ga pripisuje stvorenjima, ne Stvoritelju (vidi Rimljanima 1:22-24). Njihovo razmetanje idejom "ja sam bog" je veoma privlačno za čovekov ego i za njegovu glad za sticanjem natprirodnih moći. Zar to nije ona stara priča iz Edenskog vrta, kada đavo obećava Evi: "Bićete poput Boga".

Jedan od ciljeva Nju Ejdž pokreta je da izazove ljude na pobunu protiv istinitog Boga Biblije i da ubedi svoje pristalice da su oni božanstva. Jednom kada Satana posadi seme ove opake jeresi u čovekov um, on je dobio bitku. Taj čovek će se onda sve više i više otvarati princu tame i služiti mu, ne bi li stekao još veće moći i - nahranio svoj ego. Osoba sa ovakvom zbrkom u umu uradiće sve šta se od nje traži, pa čak i drugima ili sebi oduzeti život, radi cilja "višeg prosvetljenja", što tako često možemo videti u nekim sektama i kultovima. Čim čovek prihvati satanine "istine", Satana dobija automatsko pravo na njegov život i postaje njegov gospodar.

4. Čovek treba da traži i sledi duhovna vođstva direktno od duhova.

Sticanje nekih natprirodnih znanja i moći je uvek privlačan mamac okulta. Čovek želi imati, ili iskusiti, moć koja je po poreklu duhovna i natprirodna - ne ovozemaljska. Čovek ne želi slušati šta Bog ima da mu kaže, već želi dobiti informacije od nekoga ko "zna", tako da pribegava: spiritizmu, tarot kartama, hiromantiji, magiji, astrologiji, NLO i drugim okultnim praksama koje mu služe kao kanal za povezivanje sa natprirodnim - "višim duhovima".

Želja za upoznavanjem natprirodnog je Bogom dana želja u svakom čoveku. Ona se nalazi u nama iz tog razloga što mi u sebi nosimo Njegovu sliku i imamo potrebu za Njime. Ova želja je u nama iz tog razloga da bi nas podstakla na traganje za Njim - da mu se ponovo vratimo. Satana se trudi da ovu želju izokrene u svoju korist, i čoveka uz pomoć nje što više udalji od Boga.

5. Sve religije i verski učitelji uče isto i imaju jedan cilj. Sve religije su istinite i verodostojne.

Glavna Satanina taktika u protivljenju Bogu, nije da propagira ateizam, već religiju; ne da dokazuje da Bog ne postoji, već da učini da kao bog bude obožavano nešto drugo, a najviše on sam.

"Došao sam da uspostavim novu religiju", kaže za sebe tzv. gospodar Maitreja (Maitreya), "došao sam da učim putu samo-ispunjenja". Tako on nudi ljudima nešto što nije ni religija, ni ideologija, on nudi korist onima koji su religiozni, ali i onima koji to nisu - za svakog po nešto. Dalje on govori: "Ja sam vam došao kao lopov u noći, tako da vi sada niste uzbuđeni zbog toga. Ali, polako, kako ćete postajati svesni, moći ćete da 'svarite' ono što ste 'pojeli' i postaćete svesni (poznaćete) mene i nećete se (doktrinama) boriti protiv mene".

Maitreja je tipičan primer onoga šta Nju Ejdž pokret propagira, to što oni nude i jeste i nije religija. Oni će se truditi da stvore dodirne tačke sa svim postojećim religijama, da bi tako to što nude učinili prihvatljivim za što više ljudi. Tako napr. možete čuti tvrđenja da je Isus proveo 18 godina u Indiji gde je proučavao Hinduizam i učenja Bude, plus panteizam i magiju. Veoma često, Nju Ejdž nudi brzi pristup sreći, zdravlju i bogatstvu, kroz razne rituale, meditacije ili mentalne vežbe.

Pojava u hrišćanskom svetu zvana "ekumenizam", je veoma važna za Nju Ejdž pokret, jer je to prvi korak u "stvaranju novog hrišćanstva", koje će ravnopravno da prigrli sve veroispovesti, pa i nehrišćanske religije. Psihologija je glavno oružje ideje ekumenizma. Zagovaraju se tolerancija, prihvatanje različitosti, bratstvo, "jedan Bog, vera, crkva", humanost itd.

6. "Drevna mudrost" Vavilona, Egipta i Grčke - ne Biblije - to je temelj sve istine.

Albert Gor (političar) predstavlja sebe kao osobu koja veruje da čovečanstvo treba da ima "majku boginju" koju će da obožava. On tvrdi da bi na osnovu "pozitivnog" iskustva drevnog Hinduizma to trebala da bude "majka zemlja", jer čovek i priroda su jedno, a Bog je deo prirode, i priroda deo Boga. Ovaj poznati političar, nekadašnji baptista, je postao predani poklonik Nju Ejdža. (Al Gore, Earth In the Balance; Ecology and the Human Spirit, Houghton Mifflin Company, 1992.)

Nju Ejđž pokret Bibliju prikazuje kao običnu knjigu, napisanu samo od ljudi, a ne kao Bogom nadahnutu i istinitu. Po njihovom mišljenju Biblija nikako ne može da se meri sa "drevnim" starim spisima - istinama. S druge strane, oni će odati priznanje Bibliji kao knjizi koja sadrži dobre životne principe i učenja.

7. Greh i zlo ne postoji. Mir i ljubav su konačna stvarnost.

Nju Ejdž pokret negira postojanje pakla i suda. Oni takođe poriču i postojanje greha i zla. Bog (energija kosmosa) je daleko iznad dobra i zla.

Nju Ejdž "evanđelje" nije zbirka radikalnih revolucionarnih principa. Ono ne propagira sukobe, rat ili mržnju, već uvek zagovara mir, ljubav, humanost, prihvatanje, toleranciju, jedinstvo... Nju Ejdž uči da je celo čovečanstvo jedno "bratstvo".

Oni žele ovaj svet učiniti prijatnijim i harmoničnijim mestom, da čovek više uopšte ne oseti potrebu za Hristom (Bogom), ili Njegov nedostatak. Oni žele svet učiniti takvim da se čovek oseća toliko sigurnim da Boga više ne treba.

CILJEVI NJU EJDŽA

Iako Nju Ejdž na prvi pogled liči na nešto veoma zbrkano, on to u stvari uopšte nije. Da bi se on mogao ispravno shvatiti, mora ga se sagledavati u okviru ideje "novi svetski poredak" (New World Order) - koji zagovara jednu vladu (vođu), jednu ekonomiju i jednu religiju.

Rendal Bejr, bivši Nju Ejdž vođa, koji je postao novorođeni hrišćanin, u svojoj knjizi: Unutar Nju Ejdž košmara (Inside The New Age Nightmare), piše:

"Postoje jasno zacrtani ciljevi, i oni su kompletna revolucionarna promena svih temelja društva, ne samo američkog, već celog sveta - globalno. Plan je da se potpuno restruktuira cela planetarna civilizacija tako da postoji samo "Jedna svetska vlada" i jedno "planetarno državljanstvo", da granice i razlike među narodima budu potpuno nebitne. Ova ideja (zavera) nudi ovom očajnom svetu rešenja za velike globalne probleme. Nudi mir, blagostanje i velike mogućnosti."

Znajući ovo, nije ni čudo što Nju Ejdž nalazi sve više pristalica među vodećim svetskim političarima, naučnicima i biznismenima koji svoji ugledom i kapitalom promovišu ovaj pokret.

Jedan od glavnih ciljeva Nju Ejdža je da hrišćanstvo diskredituju do te mere da postane odbačeno i omraženo od ljudi. Hrišćane treba okarakterisati kao "slepe i uskoumne", "zaostale u shvatanjima" i učiniti ih nepoželjnim, i najnižim slojem društva.

Sledbenici Isusa Hrista u svemu ovome treba jasno da vide da je na delu veliko pripremanje pozornice za dolazak Antihrista. Prema učenju mnogih Nju Ejdž grupa jedan svetski vođa (Antihrist), će se pojaviti u dobu (znaku) vodolije i uspostaviće "Novi svetski poredak". Ovaj vođa će sve ljudi povesti u "prosvetljenje", i tako neki čekaju javno pojavljivanje Maritreje, koji je obećao da će se pojaviti posle kraha svetske berze, koju je prorekao, i da će on uneti red u haos. Drugi opet veruju da će čovečanstvo postati toliko oboženo (svesno svog božanskog) da neće trebati više nikakvog vođu.

Oni koji poznaju Bibliju prepoznaće u ovome ispunjenje poslednjih proroštava. Sve ovo je Satanin plan, i u svemu će uspeti. Biblija jasno proriče dolazak jedne svetske vlade i jednog vođe, kao i brutalno progonstvo hrišćana, jer odbijaju da se pokore Antihristu i prime njegov žig.

POZIV NA BUDNOST

Danas sledbenici Isusa Hrista treba da budu budni i trezveni, jer duh prevare je aktivan više nego ikad.

Biblija nas jasno uči da iza svake jeresi ili lažne nauke stoji Satana sa njegovim demonima: "A Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena odstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske." (1. Timoteju 4:1)

Zato: "Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu." (Kološanima 2:8).

Nju Ejdž pokret nije ništa novo. To je ista stara pobuna protiv Boga samo na nov način.

"Svrha svake muzike treba da bude proslavljanje Boga i osveženje ljudskog duha."
- J.S. Bach

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1680
Ukupno: 2664629
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/new_age.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.