4. Učenik u Reči

Greg Lori
"Sine moj, ako primiš riječi moje, i zapovijesti moje sahraniš kod sebe, Da pazi uho tvoje na mudrost, i prigneš srce svoje k razumu, Ako prizoveš mudrost, i krazumu podigneš glas svoj, Ako ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš; Tada ćeš razumjeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naći ćeš. Jer Gospod daje mudrost, iz njegovijeh usta dolazi znanje i razum. Čuva pravima što doista jest, štit je onima koji hode u bezazlenosti, Da bi se držali staza pravijeh, a on čuva put svetaca svojih. Tada ćeš razumjeti pravdu i sud i što je pravo, i svaki dobri put." (Priče 2:1-9)

Pošto smo ustanovili šta učeništvo zahteva, sada možemo proučavati još neke bitne stvari neophodne da bi se ostvario radikalan hrišćanski život. Prvu stvar nalazimo u Jovanu 8:31: "ako vi ostanete na mojoj besjedi, zaista ćete biti učenici moji." Ako ti i ja stvarno želimo biti učenici Isusa Hrista, treba stalno da se hranimo Božjom Rečju.

Zašto onda toliko vernika ne uspeva da čita svoje Biblije redovno? Nedavna statistika izdana u američkom časopisu "USA Today" otkriva da od 662 osobe koje su anketirane 93% njih kažu da imaju najmanje jednu Bibliju. Ali od tog broja samo njih 55% kažu da je čitaju. A od njih koji čitaju samo 25% je čitaju svaki dan.

Veliko merilo uspeha i neuspeha u hrišćanskom životu zavisi od toga koliko Božje Reči unosimo u naša srca i mozgove na svakodnevnoj osnovi i kako smo joj poslušni. Sve što treba da znamo o Bogu piše u Bibliji. Ako zapostavimo proučavanje Pisma, naš duhovni život će neizbežno upasti u oronulost.

Zašto onda toliko vernika ne sme da otvori svoju Bibliju? Da li je moguće da mnogi hrišćani nemaju tu glad za istinom? Najjednostavniji način za doktora da otkrije da li je pacijent zdrav ili nije jeste da mu proveri apetit. Kada nema apetita, to često znači da nešto nije u redu. Na isti način neki hrišćani nemaju apetit za Božjom Reči. Neki čitanje Božje Reči vide kao dužnost, napor, nešto što se mora.

Ali to se može promeniti kada vidimo razliku koju ona čini u našem svakodnevnom životu. Gladna deca su zdrava deca. Prva Petrova 2:2 kaže:

"I budite željni razumnoga i pravoga mlijeka, kao novorođena djeca, da o njemu uzrastete za spasenije." Želeti čisto mleko Reči znači da jako želimo učenje Reči jer hoćemo da rastemo! Ako ne napredujete duhovno, moguće je da ne čeznete istinski za Pismom.

Reči proroka Osije i dalje važe: "Izgibe moj narod, jer je bez znanja" (Osija 4:6). Danas mnogi vernici odustaju, padaju u greh, ili su zavedeni lažnim učenjem jer nikada nisu razvili tu vitalnu disciplinu čitanja Reči na svakodnevnoj osnovi. Ako ćemo biti učenici Isusa Hrista, koji vode efektivan i uspešan hrišćanski život, Božja Reč treba da nam bude prioritet.

U Pričama 2:1-9, u odeljku na početku ove glave, nalaze se divna obećanja koja će nam pomoći da izvučemo što više iz našeg proučavanja Pisma. Za svako obećanje postoji uslov koji treba da ispunimo. Uslovi navedeni u prvih pet stihova su - da moramo primiti Njegove reči i čuvati Njegove zapovesti; da prizovemo mudrost i tražimo razum kao da tražimo blago.

Prihvatanje Njegove Reči

Hajde da istražimo prvi princip u vezi s tim kako izvući najviše iz Božje Reči - prihvatanje Njegove Reči i čuvanje Njegovih zapovesti (Priče Solomunove 2:1).

Šta ovo znači? Stih iz Dela apostolskih 17:11 odnosi se na verne u Veriji: "Ovi pak bijahu plemenitiji od onijeh što žive u Solunu; oni primiše riječ sa svijem srcem, i svaki dan istraživahu po pismu je li to tako."

Verijci su proveravali tačnost Pavlovog učenja iz Pisma. Ako su proveravali apostola Pavla, koliko bi trebalo mi više da proveravamo naše pastire i učitelje, kao i sve moderne "apostole" i "proroke"?

Postoje danas ljudi koji tvrde da govore za Boga. Ako se neko usudi da dovede u pitanje verodostojnost onoga što kažu biva ukoren i izgrđen, jer se usuđuje da izaziva njih koji sebe nazivaju modernim apostolima i prorocima! Kakve li nerazumnosti! Niko nije prevelik da se ne bi mogao i da ga ne bi trebalo ispitati. Ako je jedan, verovatno najveći učitelj crkve, bio ispitan po Pismu, koliko više bi trebalo to da budu oni koji su u kontradikciji s Pismom!

Zajedno s odlikom predanog ispitivanja Pisma, Biblija još kaže da su Verijci prihvatali poruku "svijem srcem." To nije bila samo želja da nauče nešto novo, već i da utvrde i upotrebe u životu ono što su već znali.

Mnogi hrišćani misle da znaju više nego što znaju. Često naizgled zreli vernici ostaju bez reči kada su suočeni s pitanjem o osnovnoj biblijskoj doktrini. Teoretski znaju šta veruju, ali ne mogu to da odbrane biblijski. Veruju samo zato što im je rečeno da je istina!

Ovo je veoma opasno. Ne treba da zasnivamo našu veru samo na onome što nam je neko rekao, bez obzira koliko pouzdan i duhovan izvor to bio. Ako ta osoba govori nešto netačno, naša vera može biti uništena. Zbog toga treba kao pojedinci da osnujemo našu veru samo na Božjoj Reči. Moramo da je znamo za sebe!

Proučavanje Njegove Reči

U Drugoj poslanici Timoteju 2:15 nalazimo ove reči: "Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stidjeti, i pravo upravlja riječju istine." Reč "postaraj se" znači "požuri i potrudi se - daj sve od sebe." Izraz "i pravo upravlja" znači "pravilno deli reči istine."

Dozvoli mi da ti postavim nekolika pitanja. Veruješ li ti da je Isus Hrist Bog? To je ključna doktrina! Veruješ li da je Isus Hrist jedini put do Oca? Veruješ li da Bog ima plan za tvoj život i želi da ti objavi svoju volju? Ako veruješ, da li možeš biblijski to da potvrdiš? Nažalost, mnogi hrišćani nemaju inteligentan biblijski odgovor na ova pitanja.

Jedan od razloga je što ne čitamo Bibliju uključujući naš intelekt. Mnogo puta čitamo, ali ne uspevamo da razumemo o čemu je reč u kontekstu. Nemamo pojma ko govori i koje su okolnosti u toj glavi.

Na primer, čitanje o mnogobrojnim žrtvovanjima u Starom zavetu bilo bi jako zbunjujuće bez osnovnog razumevanja Novog zaveta. Mogao bi zaključiti da je najbolji način dolaska do Boga žrtvovanje neke životinje. Ali sa razumevanjem Novog zaveta, shvatam da je žrtveni sistem samo senka onoga što će Isus uraditi na krstu. Evo nekoliko ključnih pitanja uz pomoć kojih možeš da se preispitaš dok proučavaš pasus iz Pisma:

- Šta je glavna tema pasusa?

- O kojim se ljudima radi u pasusu?

- Ko govori?

- O kome ta osoba govori?

- Koji je ključni stih?

- Šta me uči ovo o Isusu?

Dok čitaš, jako je važno da se pitaš kako tekst možeš primeniti u svom životu. Dok čitaš pasus, postavi sebi ova pitanja:

- Da li se govori u tekstu o nekom grehu zbog koga ja treba da se pokajem ili koga treba da se odreknem?

- Da li je data zapovest koju ja treba da izvršim?

- Da li je dato obećanje koje mogu koristiti u svojoj situaciji?

- Da li je data molitva kakvu i ja treba da molim?

Meditiranje nad Njegovom Reči

Kada čitaš Bibliju, stani i razmisli šta ti Bog pokazuje. Dobro je žvakati svoju duhovnu hranu. To je značenje meditacije nad Božjom Reči. Bolje je kada čitamo pet stihova polako i sa razumevanjem nego kada čitamo pet glava brzo a ništa ne razumemo. Nauči da usporiš. Nauči da se udubiš u Njegovu Reč. Nauči dozvoliti Svetom Duhu da ti govori kroz svaki deo Pisma koji čitaš.

Psalam 1. nam daje primer osobe koja je naučila da hoda s Bogom. Toj osobi je rečeno da razmišlja o Njegovoj Reči dan i noć. Trebalo bi isto to da radimo kao Njegovi učenici.

Moli se da bi razumeo

Ovo nas dovodi do još jedne važne tačke u učenju iz Pisma. Ona se nalazi u Pričama 2:3-5: "Ako prizoveš mudrost, i k razumu podigneš glas svoj, Ako ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš; Tada ćeš razumjeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naći ćeš."

Sledeći korak da bi izvukao najviše što se može iz Pisma je da se moliš za razumevanje. Psalam 119:18: "Otvori oči moje, da bih vidio čudesa zakona tvojega."

Mi treba da dođemo pred Gospoda i da mu priznamo: "Oče, ja verujem da si ti autor ove knjige. Verujem kao što Ti kažeš da je sve Pismo nadahnuto od Tebe. Stoga od Tebe tražim, kao od autora, da mi budeš vodič. Pomozi mi da razumem, i pokaži mi kako ove istine da sprovedem u svoj život." Ovakva forma iskrene molitve oživeće Bibliju tokom tvog studiranja.

Čuvaj Njegovu Reč kao blago

Sledeći princip je nađen u Pričama Solomunovim 2:4-5: "Ako ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš; Tada ćeš razumjeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naći ćeš."

Ako želiš da upoznaš Boga, On nam govori da treba tražiti Njega i Njegovu mudrost kao "da tražimo srebro" ili blago! Psalam 19:7-11 kaže: "Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu; svjedočanstvo je Gospodnje vjerno, daje mudrost nevještome... Bolji su od zlata i dragog kamenja... ko ih drži ima veliku platu."

Da li mi uviđamo kakvo je Biblija veliko blago nama vernicima? U Americi jako smo razmaženi u mnogom pogledu. Mnogi imaju i više od jedne Biblije u svojim domovima. Ja imam Biblije u različitim veličinama, oblicima i prevodima. Ali u Kini danas, i u drugim zemljama gde je Biblija zabranjena, ona je blago. Čuo sam priče vernika u Kini koji imaju samo jednu Bibliju za čitavu crkvu. Uzmu tu Bibliju, iscepaju stranice i podele ih ljudima da bi ih oni naučili napamet. Za mnoge hrišćane u Kini Biblija ima vrednost zlata - pa čak i više. Mi treba da vidimo istu tu vrednost u Božjoj Reči.

Uči napamet Njegovu Reč

Takođe je veoma važno da memorišemo Pismo. Kada je jednom Pismo zasejano u tvoju memoriju, uvek će biti tamo spremno da se koristi. Doći će vreme kada će se taj memorisani pasus ili stih veoma isplatiti. Daće utehu tvome srcu i snagu u napetim kušnjama. U Psalmu 119:11 rečeno nam je: "U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju, da ti ne griješim." Iako je dobro nositi Bibliju u aktovki, džepu ili tašni, najbolje mesto za nju je u tvom srcu!

U Petoj knjizi Mojsijevoj 11:18-20 Bog nam kaže: "Nego složite ove riječi moje u srce svoje... i učite ih sinove svoje... i napiši ih..."

Ako želim da pamtim stvari najbolje je da ih zapišem.-Kada nešto zapišem, to je dublje urezano u moje pamćenje. Dublje nego da sam samo pročitao. Možda mi ta zabeleška nikad neće ni trebati da bih se setio. Izgleda kao da već i samo zapisivanje pomaže da taj materijal uđe u moj um i tamo duže ostane. Dobro je imati dnevnik ili svesku uz Bibliju. Kada ti lično proučavaš Pismo i kada ti odeljak govori, zapiši šta ti je Bog pokazao. Možda ti to neće biti korisno tog trenutka, ali sledećeg dana ili kroz mesec dana možda će ti baš to trebati.

Primeni Njegovu Reč

Konačno, moramo primeniti Božju Reč u našim svakodnevnim radnjama i aktivnostima. Kao ranije pomenuto, Isus je rekao da smo, ako ostajemo u Njegovoj Reči, Njegovi učenici. Nije dovoljno svakodnevno proučavanje pa čak ni pamćenje; to mora da utiče na način našeg života. Nije dovoljno proći kroz Božju Reč; Božja Reč mora da prođe kroz tebe. Nije važnost u tome kako ti obeležavaš u svojoj Bibliji već kako Biblija obeležava tebe!

Reč "ostanemo" je ista ona koju je Isus koristio u Jovanu 15:7 kada je govorio o "ostanju" ili "prebivanju." Rekao je: "Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam."

Mi ostajemo u Isusu i dobijamo snagu od Njega. Kao što čokot izvlači sastojke iz zemlje, a loza iz čokota, treba i mi da ostanemo u stalnom zajedništvu i druženju s Bogom. Ako ostajemo u Reči, to znači da izvlačimo naše ideje i način života iz nje. Kao rezultat naš govor i dela biće promenjeni.

Da li Reč ima ovakav uticaj na tebe danas? Da li podržava tvoj život? Da li ti kontroliše misli, način tvog poslovanja, kućni život, pa čak i tvoje slobodno vreme? Ako ne utiče, nisi učenik. Postajemo učenici samo onda kada se podredimo autoritetu Njegove Reči i predamo se njenom učenju.

U Kološanima 3:16 apostol Pavle kaže: "Riječ Hristova se bogato useli među vas", drugim rečima: "neka se Hristove reči osećaju kao kod kuće u tebi." Bog želi da Njegova Reč utiče na sva područja u tvom životu - na tvoj dom, na tvoj posao, na tvoje vreme za igru, i molitveno vreme takođe. Neophodno je da prebivaju u Njegovoj Reči svi oni koji žele da budu Njegovi učenici.

"Ako se Božanstvo ikada prikazalo na Zemlji, bilo je to u osobi Isusa Hrista."
- Goethe

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 308
Ukupno: 2599323
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/ucenistvo/004.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.