4. Razapet sa Hristom

Duhovno ogledalo srca

Ova slika nam pokazuje hrišćanina koji je našao savršen MIR i IZMIRENJE kroz žrtvu našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, koji se ne hvali više "ničim drugim sem Krstom Gospoda našega Isusa Hrista kojim je svet za mene raspet, i ja za svet." (Galatima 6:14).

Hristos je umro na Krstu, da bi mi kroz Njega mogli biti "mrtvi za grehove i da živimo za pravednost." (1. Petrova 2:24); to je hrišćanin razapet za svet. U Galatima 5:16 Božija Reč nam naređuje da idemo i živimo vođeni Duhom, a ne više našim telesnim željama; i u Galatima 5:25, čitamo: "ako Duhom živimo, Duhom i da hodimo."

Na ovoj slici vidimo gredu na kojoj je Isus bio zavezan, pošto su Mu skinuli haljine. Možemo videti i bičeve sa kojima su Ga krvnički bičevali, jer "kazna koja nam daje mir je pala na Njega." "On je umro za naša bezakonja." Irod i njegovi ljudi su Mu se rugali, obukli su Ga u skerlet, pošto su Ga tukli batinama i čim su ispleli krunu od trnja, metnuli su Mu na glavu umesto zlatne krune. Sa Njegove desne strane stavili su trsku umesto kraljevskog žezla i klanjajući se pred Njim ismevali Ga govoreći: "Zdravo jevrejski Kralju." Pljuvali su na Njega, i uzevši trsku iz Njegovih ruku, tukli su Ga po glavi. Pošto su Ga tako bezočno ismejali odveli su Ga, da Ga razapnu.

Ima toliko "hrišćana", koji su to samo po imenu, koji se mole po crkvama, koji se pričešćuju hlebom i vinom, koji pevaju himne i duhovne pesme, međutim oni razapinju stalno iznova njihovog Spasitelja, svojim zlim delima koje čine kad izađu iz crkve. "Neće ući u carstvo nebesko svaki koji mi govori: Gospode, Gospode, nego ko čini volju Oca moga koji je na nebesima." (Matej 7:21).

U ovoj istoj slici nalazimo Judinu kesu, koji je izdao i prodao Hrista za trideset srebrnjaka, jer je ljubav za novcem bila ovladala njegovim srcem i zamračila mu um. Fenjer i lanac... su bili upotrebljeni od strane vojnika koji su uhvatili Isusa noću. Bacali su kocku ko će dobiti Njegovu tuniku, ispunjavajući tako Božije proročanstvo: "Dijele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju ždrijeb" (Psalam 22:18). Sve su skinuli sa Njega i odbacili Ga govoreći: "Mi nećemo da ovaj čovek vlada nad nama."

Svi ljudi žele da dobiju Božiji blagoslov, kišu, sunce, ali ne žele da priznaju jedini i pravi Božiji autoritet. Ima ih za koje Bog postoji samo kad se nalaze u nevoljama i teškoćama.

Jedan vojnik Ga je probo mačem između rebara, i odmah je izašla krv "pomešana sa vodom". I pre nego što je pevac zapevao, Petar Ga se tri puta odrekao ispred mlade služavke; ali kasnije se pokajao i gorko plakao. Ispovedate li vi Hrista vašim rečima? Ili vas je sramota od Njega pred ljudima? "Svaki, dakle, koji mene prizna pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim, koji je na nebesima. A ko god se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima" (Matej 10:32-33).

Isus je takođe rekao: "Onaj koji ne uzima krsta svoga i ne ide za mnom, nije mene dostojan." (Matej 10:38) Blaženi su koji se nalaze na Steni, koja je Isus Hristos!

On je stena vekovna,
Koju je Bog srcu mome umornom,
Kao zaklon, odbrana,
Stavio u životu valovnom.
Moja stena, moja tvrđava,
Moj zaklon, moj zaštitnik,
Moja sigurnost u nesreći,
To je Isus ISKUPLJENIK.

"Najveće i nedvosmisleno otkrivenje Božje ljubavi jeste sam Hristos."
- Selvin Hughes

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1810
Ukupno: 2602603
Generisano za: 0.011''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/srce/004.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.