2. Grešno srce traži spasenje

Duhovno ogledalo srca

Ova slika predstavlja pokajničko srce koje počinje da traži Boga. Anđeo drži mač, Božija Reč koja je "živa i delotvorna, i oštrija od svakog mača sa dve oštrice, te doseže do rastavljanja duše i duha, zglavka i moždine, pa sudi mislima i smeranjima srca." (Jevrejima 4:12) "Rezervisano je ljudima da umru jedanput, posle čega dolazi suđenje." Tako Božija Reč podseća čoveka da "je plata za greh smrt." Grešnik i nevernik biće bačeni u pakao, u vatru i sumpor.

Anđeo drži jednu lobanju u drugoj ruci. To podseća grešnika da svi moramo umreti. Naše telo koje mi toliko volimo, koje oblačimo, hranimo i ulepšavamo, i koje lečimo da bi zadovoljili njegove požude, umreće i raspasti se, pojedeno crvima, onda kada naše duše i duhovi koji večito žive se budu predstavljali jednoga dana pred Božijim sudom.

Ovde vidimo grešnika koji počinje da sluša Božiju poruku i da otvara svoje srce Božijoj ljubavi. Sveti Duh počinje da osvetljava ovo srce zamračeno gresima. Božija Svetlost ulazi u Svoj Hram i rasteruje tamu. Različite životinje koje predstavljaju grehove, beže. Zato dragi čitaoče dozvoli Isusu Hristu koji je Svetlost sveta, da uđe u tvoje srce, da bi se ono oslobodilo od tame i dela tame, kako pokazuje ova slika. Hristos je rekao: "Ja sam svetlost sveta; ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati životnu svetlost." (Jovan 8:12). Nikada ti ne možeš isterati iz tvoga srca tamu tvojim naporima, tvojom pameću, niti pameću drugih. Najjednostavniji način, i najsigurniji - zaista je jedini način da se istera tama, je da se pusti svetlost da uđe, jer tama su naši gresi. Mesec i zvezde nas osvetljavaju malo za vreme tamne noći, ali čim se sunce rađa, tama i sve druge svetlosti slabije nestaju. Isus Hristos je "Sunce Pravde". Kad je Gospod ušao u hram u Jerusalimu, isterao je sve one koji su prodavali volove, ovnove, golubove, i poobarao je stolove menjača govoreći: "Moj dom zvaće se dom molitve, a vi od njega činite razbojničku pećinu." (Matej 21:13).

Tvoje srce je predodređeno da bude hram Božiji, Njegova kuća. On želi da u njemu stanuje, da ga ulepša, da ga napuni sa Svojom Svetlošću, sa Svojom Ljubavlju, sa Svojom Radošću. Hristos nije došao samo da nam oprosti naše grehove, već da nas oslobodi od ropstva i vladavine greha nad nama. "Ako vas dakle, Sin oslobodi, bićete stvarno slobodni." (Jovan 8:36).

"U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom."
- 1. Mojsijeva 1:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 172
Ukupno: 2600965
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/srce/002.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.