1. Srce grešnika

Duhovno ogledalo srca

Ova slika pokazuje srce jedne žene ili čoveka koji nije preporođen, koga Biblija naziva grešnikom, tj. nekog ko se nalazi pod vlašću duha ovoga sveta, i želja i strasti svoga tela. Ovo je verna slika kakvu je Bog vidi. Crvene i zamućene oči govore o pijanstvu kao što je rečeno u Pričama Solomonovim 23:29-33...

"Kome: Jaoh? Kome: Kuku? Kome svađa? Kome vika? Kome rane nizašta? Kome crven u očima? Koji sede kod vina, koji idu te traže rastvoreno vino. Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i upravo iskače. Na posledak će kao zmija ujesti i kao aspida upeći. Oči će tvoje gledati na tuđe žene, i srce će tvoje govoriti opačine."

Ispod glave na ovoj slici, vi vidite srce čovekovo nastanjeno različitim životinjama, koje predstavljaju mnogobrojne grehove, koji se u njemu nalaze, pošto je srce stanište i sedište naših grehova. Kroz usta proroka Jeremije, Bog nam kaže da: "srce je prijevarno više svega i opako; ko će ga poznati?" (Jer. 17:9)

Isus lično potvrđuje ovo govoreći: "Jer iznutra iz ljudskog srca izlaze zle misli, blud, krađe, ubijstva, preljube, lakomstva, zloće, prevare, raspojasanost, zavist, hula, oholost, bezumlje. Sva ova zla izlaze iznutra i čine čoveka nečistim." (Marko 7:21-23)

PAUN - Dok se svaki čovek divi lepoti pauna, ovde, u čovečjem srcu, on predstavlja greh gordosti (oholosti, ponosa). Lucifer, heruvim zašitnik, nekadašnji nosilac Božije svetlosti, Božiji anđeo, pao je zbog gordosti i postao Božiji neprijatelj: ĐAVO. (Isaija 14:9-17, Jezekilj 28:12-17)

Gordost dolazi iz dubina pakla i pokazuje se u raznim vidovima; izvesni ljudi su ponosni zbog njihovog bogatstva, zbog visokog obrazovanja, ili oblačenja po modi, kroz koje oni pokazuju svoje telo bez ikakvog stida. Drugi se diče nošenjem raznog nakita sa lažnim sjajem, narukvica, prstenja, sve kako je rečeno u Isaiji 3:17-24. Drugi se još ponose slavom svojih predaka, nacionalnošću, kulturom, zaboravljajući da se "Bog suprotstavlja oholima, a poniznima daje blagodat." (1. Petrova 5:5). Bog mrzi oholost i ponos. (Priče Solomunove 8:3). "Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast." (Priče Solomunove 16:18)

JARAC - To je jedna smrdljiva životinja, puna žudnji. On ovde predstavlja telesne žudnje, nemoral, preljubu, neverstvo. Ovi gresi su se umnožili u modernim vremenima, koja su poslednja vremena, u tolikoj meri da se moramo podsetiti Hristovih reči istine, koje je prorekao evo dve hiljade godina uskoro, da će zadnja vremena biti kao vremena Sodoma i Gomora.

Taj moderan duh vremena ne samo da je zavladao ljudima i ženama, nego je prodro i u domove religioznih ljudi, u ustanove, u škole, u studentske domove; pa to pokvareno seme se seje na bez sraman način, suptilno, neosetno, i neprimetno u ljudska srca, preko bioskopa, pozorišta, pornografske literature, i preko mnogobrojnih drugih puteva i načina. Takođe, ono što Bog naziva grehom, je jednostavno nazvano "moderan moral".

Milioni mladih se inspirišu za njihov život preko romana koje čitaju, preko filmova koje gledaju i završavaju tako u sramu i kajanju. Glumci i glumice koji žive nemoralnim životom, razvratnim, postaju heroji mlade generacije. Heroji čistoće, takve koje nam Bog pokazuje, ne uzimaju se više za primer. (Josif: 1. Mojsijeva). Čak jedan stari i surovi mnogobožac ne okleva da pogubi onoga ili onu koji čine preljubu, razvrat, izgleda bi on mogao da nečemu nauči našu takozvanu visoku civilizaciju, i da nas osudi na dan strašnoga suda. Bog nam ne kaže da se igramo sa bludom, već da ga se klonimo. "A ko se Gospoda drži jedan je duh s Njim. Izbegavajte blud. Svaki greh, koji čovek čini, van tela je, a bludnik greši protiv svog sopstvenog tela. Ili zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi." (1. Korinćanima 6:17-19) "ako neko uništava Hram Božiji, Bog će njega uništiti; jer je Hram Božji svet, a to ste vi." (1. Korinćanima 3:17)

SVINJA - Ona predstavlja grehove pijanstva i proždrljivosti. To je prljava životinja, koja uništava sve što nađe na svom putu, bilo da je čisto ili prljavo. Tako isto čini srce grešnika, koje apsorbuje svaku sugestiju svaki izraz, svaku literaturu, i sve pornografske slike. Čovečje telo koje je bilo predodređeno da bude hram Boga živoga je uprljano lošom hranom, ružnim navikama, kao pušiti ili žvakati duvan, drogirati se opijumom ili drugim opasnim stvarima. Navika pušenja duvana je toliko osvojila ljude i žene kao nikada ranije. Jedino Božija moć može osloboditi žrtve duvana i robove đavolu. Dok se religiozni ljudi ne bi nikada usudili da puše u crkvi, jer bi to bilo skrnavljenje, dotle bez ikakvih skrupula prljaju svoje sopstveno telo, koje je zaista hram Božiji. "Zar ne znate da ste hram Božiji i da Duh Božiji obitava u vama? i ako neko uništava hram Božiji, Bog će njega uništiti." (1. Korinćanima 3:16-17)

Proždrljiva osoba je gnusna (grozna, odvratna) Bogu. Mi jedemo da bi živeli, a ne živimo da bi jeli. Gladan se može zasititi jedući ukusnu hranu ali preterana želja će uvek vikati: "daj, dajte" ili "još, još"!

Pohlepa nije nikad zadovoljna, nikad zasićena. Prema Starome Zavetu, proždrljivac i pijanica trebali su biti kamenovani da umru (smrt kamenovanjem). (5. Mojsijeva 21:18-21) "Jer pijanica i izjelica, osiromašiće, i spavač hodiće u ritama." "Ko se druži s izjelicama, sramoti oca svojega." (Priče Solomonove 23:21, 28:7) Seti se, da je izvestan bogat čovek, jedan proždrljivac, rob svoje proždrljivosti umro i podigavši oči iz dna pakla bio strašno mučen! Nije čak ni potrebno da se napominje zlo koje rađa pijanstvo. To je toliko stvarno da bi se površno govorilo. Bog nam jasno kaže u Svojoj Reči, da ni jedan pijanica neće ući u carstvo nebesko. Oni koji fabrikuju pića su isto tako " odgovorni kao i oni što ih prodaju, jer Bog kaže: "Teško onima koji su jaki piti vino i junaci u miješanju silovita pića" (Isaija 5:22) "Teško onome koji poji bližnjega svoga, dodaje mijeh svoj, da bi ga opio i gledao mu golotinju." (Avakum 2:15). "I na gozbama su im gusle i psaltiri i bubnji i svirale i vino; a ne gledaju na djela Gospodnja i ne vide rada ruku njegovijeh." (Isaija 5:12) "Ne zavaravajte se: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočnici, ni mekušci, ni pederasti, ni kradljivci, ni gramžljivi, ni pijanice, ni opadači, ni razbojnici, neće naslediti carstva Božijeg." (1. Korinćanima 6:10) Grehovi naše zemaljske prirode se manifestuju prema Galatima 5:19-21: "A plotska dela su poznata, to su: blud, nečistota, raspojasanost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađa, pakost, srdnja, spletke, razdori, stranke, zavisti, pijanke, pirovanja i ovima slična, za koja vam unapred govorim, kao što ranije rekoh, da oni koji tako šta čine, neće naslediti carstva Božijeg." "I neopijajte se vinom, u čemu je raskalašnost, nego se punite Duhom."(Efescima 5:18)

Evo poziva kojim Isus zove one koji su žedni: "Ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije." (Jovan 7:37-38) "Oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novaca, hodite, kupujte i jedite; hodite kupujte bez novaca i bez plate vina i mlijeka!" (Isaija 55:1). "A ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvor vode koja uvire u večni život." (Jovan 4:14)

KORNJAČA - Karakteriše lenjost, činjenicu da treba ostaviti za sutra ono što se može uraditi danas, i gatanje, vračanje (mađija). Neverovanje je greh vračanja. "Lenjivca ubija želja, jer ruke njegove neće da rade; svaki dan želi; a pravednik daje i ne štedi." (Priče Solomunove 21:25-26) Isus Navin je rekao deci Izrailjevoj: "Ne budite lenji da bi ušli i postali vlasnici zemlje." Čovekova priroda je nemarna (lenja) za dobijanje Božijih stvari. Hristos je rekao: "Borite se da uđete na uska vrata." (Luka 13:24) - "Onaj koji traži, naći će." "Carstvo nebesko trpi nasilje i siledžije ga grabe." (Matej 11:12)

Lenjost, u vezi našeg spasenja i našeg duhovnog dobra, vodi pravo u propast. To nam onemogućuje da se molimo, da tražimo najbogatija Božija obećanja: lenjost vodi u uništenje. Kad ti je Bog govorno pozivajući te da Mu daš tvoje srce danas, đavo ti kaže da to ostaviš za sutra, ili neki drugi dan, povoljniji, koji sigurno neće nikada doći. I ti umireš bez spasenja, bez Hrista. Bog kaže: "Danas ako čujete Njegov glas, neka vam ne otvrdnu vaša srca." (Jevrejima 3:7-8). Koliko je ljudi propalo odlažući njihovu odluku za jedan povoljniji dan, koji nikada nije došao. Sutra, ne pripada tebi.

Domorodci Južne Afrike upotrebljavaju često oklop kornjače za gatanje, vračanje, mađiju. U našoj slici kornjača predstavlja greh vračanja, gatanja, bilo da verujemo u mađiju, ili da se bavimo njome, ili da čitamo šta će nam se desiti u horoskopu... umesto da se poverimo Bogu živome. Naročito u vreme bolesti, iskušenja, nevolja, beda, usamljenosti, Božija Reč nam kaže da se obratimo živome Bogu, koji je spreman da nam pomogne, a ne da se poverimo v dobru ili lošu sreću; jer "Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mio Mu je put njegov." (Pslam 37:23) Bog utvrđuje korake čoveka i raduje se njegovom putu; ako padne ništa mu se neće dogoditi. "Jer uzvišivanje ne dolazi od istoka ni od zapada, ni od pustinje; nego je Bog sudija, jednoga ponižuje, a drugoga uzvišuje." (Psalam 75:6-7) Bog je dao precizna naređenja sinovima Izrailjevim ovim rečima: "Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata, po zvijezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlijem duhovima, ni opsjenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za take gadove tjera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe." (5. Mojsijeva 18:10-12) "Na polju su psi i vračari i bludnici i ubice i idolopoklonici i svi koji vole i čine laž." (Otkrivenje 22:15) "Ne obraćajte se k vračarima i gatarima, niti ih pitajte da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš." (3. Mojsijeva 19:31) "Ako vam reku: pitajte vrače i gatare, koji šapću i mrmljaju; recite: ne treba li narod da pita Boga svojega? ili će pitati mrtve, mjesto živijeh. Zakon i svjedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore (svetlosti)!" (Isaija 8:19-20)

Dok čitaš ovu malu knjižicu, Bog ti govori i poziva te na pokajanje i napuštanje tvoga takvog života, ali duh kornjače koji je u tvome srcu ti savetuje razne načine kako da odložiš a tvoju odluku i uspeva da napuni tvoje srce strahom. "Šta će reći moji prijatelji, svet, ako se obratim (ako poverujem u Boga) ? Šta će se desiti ako ne mogu više ići na zabave i igranke, i na razne terevenke i mondenska zabavljanja?" Umesto da vidiš neiscrpna bogatstva koja su u Isusu Hristu, Njegov čudesan, divan mir, Njegova neizreciva radost, Njegova slava, večni život, ispunjen blaženstvom, ti vidiš stvari koje treba da ostaviš i kojih treba da se odrekneš, da bi dozvolio Hristu da dođe u tvoje srce, onda kada strah od ljudi, kao i strah od smrti te čine robom Sotoninim...

"Tako i on uze učešće u tome, da smrću obesnaži onoga što ima vlast nad smrću, to jest đavola, i da izbavi one koji su strahujući od smrti celog života bili u ropstvu." (Jevrejima 2:14-15) Duh koji te gura da odložiš tvoju odluku, iz dana u dan otvrdnjava tvoje srce, dok ne postane tvrdo kao kornjačin oklop.

LEOPARD - To je jedna krvoločna i svirepa životinja. Mržnja, gnjev, i ljutnja gospodare često čovečijim srcem i često dolazi da ti grehovi dovedu do ubistva. Ti možeš probati da gospodariš tvome rđavom, lošem karakteru, i možeš čak i uspeti do izvesnog dana kada će tvoj bes da eksplodira kao bomba. Bolje je za tebe da prihvatiš da je to tako i da tražiš od Isusa Hrista da te oslobodi od tvoga lošeg srca. "A sada nemojte žaliti." (2. Mojsijeva 45:5) "Utišaj gnjev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš!" (Psalam 37:8) "Jarost je nemilostiva i gnjev je plah; ali ko će odoleti zavisti?" (Priče Solomunove 27:4) "Ne budi nagao u duhu svom na gnjev, jer gnjev počiva u njedrima bezumnijeh." (Propovednik 7:9) "A sada odbacite i vi sve ovo: gnjev jarost, zloću, huljenje, ružne reči iz svojih usta." (Kološanima 3:8)

Ima ih mnogo koji probaju da ublaže svoj bes odajući se piću ili osvetom, ali "vino je njihovo otrov zmajevski, i ljuti jed aspidin." (5. Mojsijeva 32:33). Osveta je slatka srcu grešnikovom, ali Bog je rekao da Njemu pripada da se za nas sveti. Hristos je rekao: "Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe." "Ljubite (volite) vaše neprijatelje." Bog nam je obećao da nam oprosti naše grehove ako mi oprostimo onima koji su nas uvredili. Jedan mrzovoljan i gunđajući duh je mrzak Bogu! Loše i ružne želje koje dovode do rata i prolivalja krvi, nalaze se u čovečjem srcu. Zbog toga će Bog staviti pravi mir u naša srca, ako mi želimo da taj mir traje.

ZMIJA - Ona je prevarila Evu u Raju. Ona je uništila najtananiju vezu i harmoniju sa Bogom. Sotona, odbačeni anđeo, je bio obuzet ljubomorom protiv Adama i Eve kad ih je video da su postali gospodari zemlje i da žive u divnoj zajednici sa Bogom, na mesto Lucifera. Zbog ljubomore Sotona je odlučio da uništi divnu harmoniju i njihov život sa Bogom, što je i uspeo. Ista ta đavoljska ljubomora i ista želja stanuje u mnogim ljudima, u njihovim srcima čim vide da drugi žive srećno i zadovoljno. "Jer je ljubavna sumnja tvrda kao grob." (Pesma nad pesmama 8:6). Ljubomora stavlja ružne misli u srce i uništava sreću drugih; čak može dovesti do smrti. To je naročito slučaj u izvesnim brakovima. Ljubomora je uzrok mnogim bedama i mržnjama u poslovnom svetu, kao i u drugim društvenim sredinama. Čak Božije sluge, propovedninci, popovi, sveštenici, nisu zaštićeni od napada, i bilo bi dobro da budu budni neprestano, da bi bili ispunjeni pameću iz straha da njihov poziv - rad - ne bi bio poremećen đavolskim duhom ljubomore, ako bi se desilo da Bog upotrebljava nekog drugog od Svojih slugu više nego njih.

ŽABA - Ona predstavlja lakomost, proždljivost, požudu i ljubav prema novcu "jer srebroljublje je koren svih zala." (1. Timotiju 6:10) U Kongu ima jedna vrsta žaba, koje tamane na stotine mrava dok ne puknu, i crknu. Jedna proždrljiva osoba nije spremna da otvori svoju ruku, i da pomogne siromašnima i bednima, nego pokušava da sebi prigrabi sva bogatstva ovoga sveta na sve moguće načine, časne i nečasne, i ako će to sve da propadne od rđe i moljaca. Hristos je rekao: "Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa uništavaju i gde lopovi potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ne uništava ni moljac ni rđa i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu; jer gde je blago tvoje, onde će biti i srce tvoje." (Matej 6:19-21). Ahan i svi njegovi su propali, jer su voleli zlato i srebro, drago kamenje i lepo odelo. (Isus Navin 7).

Juda Iskariot, učenik Hristov se obesio, jer ga je ljubav prema novcu učinila izdajnikom svoga Gospodara i Učitelja. Ni zlato ni srebro nisu nikakvo zlo, nego ljubav prema novcu koja se krije u čovečjem srcu. Hiljade ljudi svih klasa i rasa uništavaju vlastite živote i unesrećuju svoje familije zbog pohlepe da zarade velike sume novca odjenom na raznim lutrijama, tombolama i konjskim trkama. Želja za bogaćenjem bez mnogo muke dovodi često do smrti i samoubistva. Ljubav i pohlepa za novcem idu uporedo sa ljubavlju za slavom i položajem. Bilo da je to politička moć (položaj), da bi dominirao drugima, ili finansijska moć za izrabljivanje siromašnih; ili čak religiozna moć koja čini nekolicinu više vatrenim za crkvenu organizaciju nego za BOGA. To čineći oni osuđuju svete koji smelo slede Hrista ne pripadajući ni jednoj posebnoj crkvi. (Marko 9:3).

Hristos je rekao: "Pazite i čuvajte se svakog lakomstva, jer u izobilju ničiji život ne počiva na njegovom imanju." (Luka 12:15). Evo i priče o ludom bogatašu: "Njiva jednog bogatog čoveka je dobro ponela. I razmišljao je u sebi ovako: šta da uradim jer nemam gde da saberem letinu? Tada reče: ovo ću učiniti: porušiću svoje žitnice, pa ću sagraditi veće, i onda ću sabrati sve svoje žito i sva svoja dobra. I reći ću svojoj duši: dušo, imaš mnoga imanja smeštena za mnogo godina; počivaj, jedi, pij, uživaj. Ali Bog mu reče: bezumniče, ove noći tražiće od tebe tvoju dušu; čije će biti ono što si pripremio? Tako prolazi ko sebi stiče blago, a nije bogat pred Bogom." (Luka 12:16-21). "Jer šta koristi čoveku da zadobije sav svet, a život svoj izgubi?" (Marko 8:36). I Hristos im reče: "Ne brinite se za život - šta ćete jesti, niti za telo - u šta ćete se obući, jer je život pretežniji od jela i telo od odela... nego tražite Njegovo Carstvo i ovo će vam se dodati... jer gde je vaše blago, onde će biti i vaše srce." (Luka 12:22-23, 31, 34).

SOTONA - Đavo, otac svih lažova i svih laži je ovde podstrekač svih grehova. On gospodari srcem. Hristos je rekao: "Vi potičete od oca đavola i hoćete da činite želje svoga oca. On je bio ubica ljudski od početka i u istini se nije učvrstio, jer u njemu nema istine. Kad govore laž, od svoga govori, pošto je laža n otac laži." (Jovan 8:44).Jedna nevina laž je isto toliko opasna kao i velika laž. Ima laži koje čovek kaže, koje piše, i koje čini. Jedan licemer, varalica, je lažov, jer se predstavlja kao jedan bog koji ne laže. Jedan Hrišćanin ne može lagati. "Ako kažemo da imamo zajednicu sa njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine." (1. Jovanova 1:6). "Napolje psi, vračari i bludnici, i ubice i idolopoklonici, i svi koji vole i čine laž." (Otkrivenje 22:15) Među sedam stvari koje Bog mrzi nalaze se: "lažni svedok i onaj koji laže..." (Priče Solomunove. 6:16-19).

ZVEZDA - Ona predstavlja svest u srcu svakog ljudskog bića. U ovoj slici, ona je crna, zla, pokvarena i verovatno uspavana neprestanim grehovima, svesnim, slepim i razvratnim, do te mere, da ne može više da sudi o svojim ličnim postupcima.

Ta loša (ružna) savest je nekad mirna, a nekad uznemirena. Ona osuđuje, kad treba da oprosti, i oprašta kad treba da osudi. "A Duh izričito kaže da će u poslednja vremena neki odstupiti od - vere, obratiće pažnju na varljive duhove i demonske nauke, u licemerju lažljivaca koji su žigosani u svojoj savesti." (1. Timotiju 4:1-2). "Očišćeni u srcima od zle savesti." (Jevrejima 10:22). Onda je.ona kao spržena sa usijanim gvožđem.

BOŽIJE OKO - Ono vidi sve šta se u srcu događa. Ništa ne može promaći Njegovom plamenom Oku; zato On vidi sve tajne misli i sve skrivene namere srca. (U ovim slikama oko odgovara takođe i izrazu čovečjeg lica.)

MALI PLAMENI JEZICI - Oko srca predstavljaju Božiju ljubav, koja okružuje srca grešnika. Istina je da Bog mrzi greh, ali nas On voli i ne želi smrt grešnika, nego da se on pokaje i da živi večito. Isus je došao da spasi grešnike. Luka 15:10. Velika je radost na nebu za jednog jedinog grešnika koji se pokaje. Mali vatreni jezici nam govore takođe o Hristovoj Krvi: "Jagnje Božije koje uklanja greh sveta." (Jovan 1:29).

ANĐEO - Predstavlja Božiju Reč. Bog želi govoriti čoveku i ženi koji su pritisnuti teretom greha da bi mogli ući u NJEGA - BOGA - lično i da bi za uzvrat Svetlost i ljubav Božija ušli u čovečje srce.

GOLUB - Je znak Svetoga Duha, Duha Istine, koji uverava, ubeđuje čoveka da je kriv zbog greha, pravde i suda. Sveti Duh je ovde izvan čovečjeg srca. On ne može stanovati tamo gde greh gospodari i vlada.

Ako slika ovoga srca pokazuje stanje tvoga srca, ne ostaje ti ništa drugo nego da vičeš Gospodu u pomoć.Otvori Mu tvoje srce i pusti svetlost Njegove Reči da uđe unutra. "Veruj u Gospoda Isusa Hrista i bićeš spašen." To Gospod želi da ostvari, On je obećao da promeni tvoje srce i da ti da novo, ispunjeno sa novim duhom. Druga slika to pokazuje.

"Hristos za sve umre, da oni koji žive ne žive više sebi, nego Onome koji za njih umre i vaskrse."
- 2. Korinćanima 5:15

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 968
Ukupno: 2603778
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/srce/001.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.