Naslovna » U Hristu » Knjige » ....

O daru Svetoga Duha

Gertrud Wasserzug
S a d r ž a j :

I. Sveti Duh prebiva u verniku

II. Sveti Duh ispunjava vernika

III. Sveti Duh ostaje u verniku

Predgovor

Naš Gospod Isus Hrist rekao je: "Jedno je potrebno!" A šta je to "jedno" neophodno potrebno? To je živa zajednica sa živim Hristom. Samo kroz Isusa Hrista imamo "izbavljenje kroz Njegovu krv, oproštenje greha". Onaj koji je doživeo oproštenje svojih greha, taj je našao mir, a jedino onaj koji ima mir s Bogom, može čvrsto i odvažno stajati u životu.

Mi imamo samo u Isusu Hristu novi, večni život i kroz Njega postajemo decom Božjom. Samo Isus može reći: "Ko u mene veruje, ima večni život."

Ali mi stojimo kao "novi ljudi" usred borbe na ovoj staroj zemlji greha, i ne možemo sami nikako opstati. Potreban nam je zastupnik, Sveti Duh, koji u nama želi boraviti, vladati i delovati.

Probudimo se za tu stvarnost Svetoga Duha koji je u nama! Moramo li se i mi danas zapitati sa apostolom: "Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji?" Crkva Isusa Hrista danas često sasvim zaboravlja da je Sveti Duh ovde. Koliko je veliki broj vernika koji žele da sami sve učine: sami da stvore posvećenje i da vrše službu u vlastitoj snazi! To je uzrok mnogih neuspeha i mnogih poraza. "Bog nam je dao Duha sile!" Kad se probudimo i postanemo svesni te činjenice, možemo samo jedno učiniti: dati najzad Svetome Duhu ono mesto u svome životu koje Mu s pravom i pripada - učiniti Ga Gospodarem našeg života, i da On bude slobodan da nas upotrebi i kroz nas da deluje onako kako On to želi, Velika je to promena u životu vernika kad Sveti Duh bude zaista priznat kao Gospodar njegovog života.

Želimo, i tako se žarko molimo da ova mala knjižica pomogne mnogima koji veruju, da iz duhovnog siromaštva dođu u život punine Svetoga Duha.

- dr Gertruda Wasserzug - Traeder
Jula 1958. Beatenberg, Švajcarska

"Ako bi bio bačen u zatvor i ako bi smeo uzeti samo jednu knjigu, onda bi to bila Biblija."
- Goethe

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1945
Ukupno: 2443750
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/gertrud/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.