6. Ljudski izbor

Stojan Gajicki

Bog je učinio sve što je potrebno da bi čoveka vratio sebi, da bi ga spasao od večne propasti i dao mu sadašnjost koja ima smisao i odgovore na egzistencijalna pitanja, na koja čovečanstvo u svojoj mudrosti još nije našlo odgovore. Vera u Isusa Hrista je ključ da čovek to doživi. Iako je Bog sve učinio čovek ima svoju ulogu, svoj udeo u ostvarivanju toga. Bog je uvek na strani čoveka, ali ga nikada ne prisiljava.

Svjedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo; zato izaberi život, da budeš živ ti i sjeme tvoje... (5. Mojsijeva 30:19)

Izbor je čovekov deo. Očigledno je da svaki čovek svojom slobodnom voljom odabira između tolikih mogućnosti u životu, kao što to čini i u pogledu onoga šta želi da veruje.

Slobodna volja je deo čovekovog dostojanstva i časti! Između svih filozofskih i drugih alternativa za neku se svako od nas odluči.

Ako li vam nije drago služiti Gospodu, izaberite sebi danas kome ćete služiti: ili bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke, ili bogove Amoreja u kojih zemlji živite; ja i dom moj služićemo Gospodu. (Isus Navin 24:16)

Poznati pevač Bob Dilan je u jednoj od svojih pesama rekao: bilo da si car ili sluga, direktor ili spremačica... nekome moraš da služiš. To će biti ili Gospod ili đavo, ali nekom moraš služiti!

Reči te pesme nisu ništa drugo nego li reči Isusa Hrista:

Ko nije sa mnom - protiv mene je. I ko samnom ne sakuplja - rasipa. (Matej 12:30)

Neutralnosti nema, ili Bog ili đavo, a izbor je čovekov! Najčešće je odluka plod čovekovog razmišljanja i razumevanja šta je za njega najbolje. Kada je u pitanju naše duševno blagostanje verujem da svaki čovek ima u sebi čežnju za onim što je jednostavno, iskreno, rečeno i urađeno u ljubavi. Divimo se knjigama i filmovima koji svojim opisom i prikazom ovih ideala dotaknu u nama ono za čim svi čeznemo. Da se ti ideali probude u nama u takvim momentima nije čudno, jer ti ideali su deo našeg porekla - stvoreni na Božiju sliku.

Bog nam nudi i večni život i život vredan življenja već ovde na zemlji. Može li se nešto više poželeti od Isusove ponude:

Lopov dolazi samo da ukrade, zakolje i upropasti. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. (Jovan 10:10)

Neshvatljivo je da ljudi između ovakve dve alternative mogu da odaberu bilo šta drugo osim Isusove ponude. A ipak je tužna činjenica da se ogroman broj ljudi "zadovoljava" životom punim duševne bede i patnje, proba sve drugo osim da da šansu živom Bogu?!

Svaki dan svako od nas donosi odluke koje utiču na život. Ne odlučiti se isto je vrsta odluke!

Apostol Pavle je posle svog obraćenja Bogu odlučio, između ostalog, šta će da propoveda:

Kad sam došao k vama, braćo, nisam došao da vam uzvišenim rečima ili mudrošću objavim Božije svedočanstvo. Naime odlučio sam da među vama ne znam ništa osim Isusa Hrista i to raspetoga. (1. Korinćanima 2:1-2)

Pavle se odlučio na jednostavnost, a ne na ono što je osećao kao pritisak od okoline - da citiranjem mnogih "poznatih" filozofa bude na nivou koji je svet smatrao intelektualnim i vrednim. Pavle je Božiju mudrost smatrao većom od mudrosti svojih rivala na filozofskoj sceni. Nije se stideo Jevanđelja, jer je i sam probao pre toga sve ostalo i znao da ništa drugo nema snagu da promeni čovekov besmisleni život.

Daniel je u srcu odlučio da se neće okaljati kraljevim jelima i vinom s njegova stola... (Danilo 1:8)

Izazvan pritiskom okoline da se prilagodi trendovima i onome što je bilo prihvaćeno od strane drugih, Daniel je odlučio da živi po Božijim principa ne plašeći se da će time biti lošiji. Odluka srca je i ovog puta bila odlučujuća.

Isto je slučaj i danas za svakoga od nas - moramo da izaberemo po kom sistemu ćemo živeti i po kom sistemu želimo da budemo vrednovani. Od ovog izbora umnogome zavisi i proces naše obnove, rehabilitacije, povratka u ono za čega smo stvoreni.

Stranice ove knjige su objavljene uz dozvolu autora i namenjene su isključivo za internu upotrebu. Kopiranje ili štampanje ove knjige u komercijalne svrhe nije dozvoljeno.

Za informacije kako i gde da naručite/kupite knjige Stojana Gajickog obratite se na: .
"Hristos, taj božanstveni čovek!"
- Goethe

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 50
Ukupno: 2600843
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/gajicki/otkr06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.