11. Četiri potrebe novog života

Oswald J. Smith

Rodilo se dete. Novi život. Pazite ga, perete, oblačite, hranite, grejete... Dan za danom pazite na njegove potrebe. Znate da samo ne može da opstane.

Vi ste rođeni od Božjeg carstva. Otvorili ste svoje srce Gospodu Isusu i pozvali ste ga unutra. Primili ste ga kao svog spasitelja i sada ste Njegov. Kada je došao, dao vam je večni život. Sada imate život, koji pre toga niste imali. Božji život, duhovni život. "Ja im dajem večni život."

Kako pazite na ovaj svoj novi duhovni život? Da li ste duhovno dete? Kakvi su zahtevi i potrebe tog novog duhovnog života? Potpuno iste kao i kod malog deteta.


1. Hrana

Dete mora biti hranjeno redovno i stalno. Ti takođe. Novi život, koji ti je dao Bog, traži hranu. Hrana za decu je mleko. Za duhovnu decu je mleko Reč Božja.

"Kao tek rođena deca budite željni mleka bez prevare, reči Božje, da bi sa njom rasli".

Obratio sam se 1906. godine. Od tada čitam Reč Božju svaki dan svog života, trista šestdeset pet puta godišnje. Ne pamtim dana, u kojem sam zanemario knjigu nad knjigama. Sve te godine je Biblija bila moja hrana i piće, i što joj više pažnje posvećujem, to mi je dragocenija. Nema knjige, koja bi joj ravna bila. Kada su đavolji napadi bili najžešći, Božja Reč je bila moja uteha i oslonac. Iznova, i iznova mi je bila stvarnom Rečju Božjom. Iskušenja koja su pretila mojoj službi su bila savladana obećanjima reči Božje.

Kada me je sustizalo progonstvo i tuga me je vukla u propast, Bog mi je govorio kroz Njegovu Reč. Usred najvećeg razočarenja čuo sam Njegov glas: "Večerom dolazi plač, a jutrom radost". Kada je moje srce bilo puno straha, On mi je govorio: "Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog." I iskusio sam Njegovu vernost i istinitost.

Dozvoli da ti kažem kako treba čitati Reč Božju. Naravno treba ići od početka. Čitaj kao da čitaš neko pismo. Niko ne čita pismo bez reda, čas ovu rečenicu, čas onu... Jedini način da se sazna sadržaj pisma jeste: čitati pismo ili knjigu od početka do kraja. To isto važi i za Božju Reč.

Na šta ciljam kada kažem da treba reč Božju čitati od početka? Da li govorim o prvoj knjizi Mojsijevoj? Stvaranje je ključna knjiga Starog Zaveta. A šta sa Matejem? Sa Matejem počinje Novi Zavet. Međutim, njegovo prvo poglavlje je puno neobičnih imena, koja malo interesuju novoobraćeno dete. Početi sa Matejem ne znači početi od početka.

Slušaj: ti si sada urođen u Crkvu. Koja knjiga donosi izveštaj o istoriji crkve? Koja knjiga govori o njenom početku? Samo Dela apostolska. Zato kao novoobraćeni počni sa Delima apostolskim. Videćeš da su jako zanimljiva. U Delima je zabeleženo kako su duše bile spasavane i dodavane crkvi. Pročitaćeš tamo kako su prvi hrišćani stradali za Hrista. Dela donose izveštaj o životu i radu najvećeg misionara, Pavla, kako je propovedao Evanđelje. Videćeš kako su živeli prvi hrišćani, šta su radili i dobićeš nešto od njihove slave i radosti od njihovih doživljaja. Da sam na tvom mestu, ja bih počeo sa ovom knjigom.

Zatim čitaj Evanđelje po Jovanu. Život Gospoda Isusa već znaš, sigurno, ali Jovan piše o spasenju i o tome kako Hristos spašava. Zato bi trebao da čitaš Jovana.

Zatim nastavi sa poslanicom Rimljanima. Dok si čitao Dela i Jovanovo Evanđelje spremao si se za "tvrdu hranu" Reči. Poslanica Rimljanima će te vratiti u vreme kada si bio grešnik, direktno kroz iskustva spasenja, posvećenja, službe, ka slavi. Zato čitaj ovu knjigu.

Svakodnevno pročitaj bar jedno poglavlje, po mogućnosti dva. Ne smeš da dozvoliš smanjenje dnevnog sledovanja hrane, koja je potrebna tvom novom životu. On mora biti stalno nasićen. Ne možeš se za jedan dan najesti toliko koliko ti je potrebno za nedelju dana. Izraelci su u pustinji manu morali svako jutro da sakupljaju, tako i ti treba svakodnevno da izučavaš Reč. U suprotnom će tvoj duhovni život biti bedan. Ne zaboravi da je on Bogom dat i on mora biti hranjen.

Kada dođeš do stiha koji ne razumeš, nemoj da te to zaustavi u proučavanju Reči Božje. Zabeleži taj stih, kao nesazrelu krušku ga stavi po stani da sazri, i nastavi da čitaš ono što možeš da razumeš. Niko neće odbaciti ribu zbog njenih kostiju. Zašto bih oklevao da čitam Bibliju kad sam tamo našao nešto iznad svojih shvatanja? Sigurno ćeš razumeti kada budeš dugi put čitao, jer je Duh Sveti obećao da će osvetliti tvoju misao i da će te uvesti u svaku istinu.

Dugo vremena sam koristio Skofildovu Bibliju sa objašnjenjima, koja mi je pokazala mnoge važne stvari. Beleške ispod teksta su mi pojasnile mnoge nejasne detalje. Preporučujem ovu Bibliju. (Za sada nema srpskog prevoda Biblije sa beleškama. Mnogo toga bi moglo da se učini, kada bi naš narod bio stvarno "nebeski narod", prim. prevodioca).

Marljivo beleži značajne stihove koji se odnose na spasenje, ili one, koji su ti bili od velike koristi. Kada čitam Bibliju, uvek je čitam sa olovkom u ruci.

Pre svega iznosi svoju Bibliju u molitvama. Kada pročitaš neki odeljak, iznesi ga Bogu u molitvi. Kada čitaš psalme, ili druge velike molitve Biblije, usvajaj ih, uči ih napamet. Davidova iskustva će biti i tvoja. Molitve proroka će iznositi i tvoje potrebe.

"Ova knjiga će te udaljiti od greha, ili će te greh udaljiti od ove knjige". Ova rečenica je bila zapisana u moju Bibliju kada sam bio spašen. Shvatio sam da je istinita, a to ćeš shvatiti i ti.


2. Zajednica

Detetu je potrebno društvo, zajednica. Unutar nje ima mogućnost svoje emancipacije i ostvarenja svojih potreba. Kada je gladno, ili kada ga nešto boli, ono viče. I majka bez odlaganja pomaže.

I tebi je potrebna zajednica. Kada si istinski nanovorođen, u tvom srcu je glas. Taj se zove molitva. Rado bih te podstakao da svaki dan svog života tražiš u samoći razgovor sa Bogom u molitvi. Reci mu sve, nemoj ništa sakrivati. Razgovaraj sa njime kao da razgovaraš sa prijateljem.

Kada čitaš Bibliju tebi govori Bog, a kada se moliš onda razgovaraš sa Njim i tako imate zajedništvo. Tako se upoznaješ sa Bogom slično kao kada se upoznaješ sa prijateljem. Pričaš ti, a priča i On, i tako se međusobno upoznajete. Govori često sa Bogom. Moli se!

"Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom, i čekam." (Psalam 5,3).

Ništa se ne može uporediti sa jutarnjim bdenjem. Kako sam odjednom sa osamnaest godina počeo da propovedam evanđelje, istovremeno samo počeo i sa jutarnjim bdenjem. Ovaj tihi čas sa samoće sa Bogom je postao oslonac mog duhovnog života. Bez njega ne mogu da zamislim početak svakodnevnog dela.

Đavo me je često iskušavao ne bi li ovo vreme zanemario. Moj život je bio toliko prepunjen službom za Gospoda, da mi je za tihi čas ostajalo jako malo vremena. Međutim, svaki put kada sam zanemario zajedništvo sa Bogom u ovo rano jutarnje vreme, nestajala je moja duhovna snaga, i osećao sam nedostatak snage tokom čitavog dana. Ništa, apsolutno ništa ne može da je zameni.

Tri neprijatelja ugrožavaju molitveni čas: smetnja, lutajuće misli i pospanost.

Izbeći smetnju je najbolje, ako imaš svoje mesto za molitvu, gde možeš potpuno da se osamiš za zajedništvo sa Bogom. To znači odbaciti svet. Kada stojiš pred kraljem, ništa ne sme da te ometa. Ovo mesto može biti mala sobica, takođe bašta ili šuma. Probao sam sve.

Kako se oslobađaš lutajućih misli? Razumeš šta pod tim smatram: Misli i planovi o Božjem radu i hiljade misli koje kruže oko tebe i neprestano ti dosađuju. Ili sotonine strele greha. Ja sam ovaj problem još pre mnogo godina rešio tako što se molim naglas. Kada sam sam sa Bogom govorim sa Njim tako kao da sedi sa mnom u sobi. Govorim sa Njime kao da govorim sa prijateljem. Kada ovako "obučem" svoje misli u reči, mogu potpuno da se koncentrišem na molitvu i ne moram da se borim protiv bludnih misli. Ovaj način sam preporučio mnogim studentima teologije, ali i nekim starim moliocima, i svi su uvideli da takav način pomaže.

Onda je tu i pospanost. Čovek je opušten, telo se primirilo i posle 15 do 20 minuta molitve san polako prekriva sva čula molioca sve dok ovaj ne zaspi. Kako se treba boriti protiv ovog neprijatelja. Mogu da kažem samo sopstveno iskustvo. Molim se hodajući. Retko klečim, sedim ili stojim. Hodam po sobi gore-dole, iz jednog ćoška u drugi, po hodniku, ili po bašti, ili pak pored drvoreda u parku. Oči ne zatvaram, gledam gore ka Gospodu, ne nadole. Instinktivno znam kada treba da se okrenem, dovoljan je pogled. Hodajući, molim se naglas i retko me muči pospanost. Neprimetno prolaze minuti, brzo proleti i sat vremena. Bog objavljuje svoje prisustvo i ja mogu da istrajem u molitvi.

Sigurno i ti imaš svoj molitveni plan. Imaš svoj molitveni čas. Hteo bi da te podstaknem na rano jutarnje bdenje. Ako želiš da budeš jak, moraš biti veran u molitvama, inače će te pobediti slabost. Nemoj davati mesta neprijatelju. Oružje "svaka molitva" će da donese pobedu.


3. Vežba

Malo dete mora da vežba. Isteže svoje male noge i ruke i tako ih vežba.

I tebi je potrebna vežba, pokret, rad, da bi rastao. Jedan od načina vežbanja jeste davanje svedočanstva o Hristu. Radi lični rad. Svedoči drugima. Ispovedaj javno Hrista. Kada to ne radiš, umireš i otpadaš. Kada to radiš - jačaš. Budi spreman i radi nešto za Hrista. Dokaži to, ako ga istinski ljubiš.

"Neka govore iskupljeni Gospodu." Nemoj biti nem, nemoj da ćutiš. Ako ceniš to što je On za tebe uradio, nećeš oklevati da o Njemu govoriš. Trebalo bi da budeš ponosan na svog Gospoda i Spasitelja, bar kao što neki ljudi su ponosni na neke sportiste. Oni se ne stide nositi dreseve i zastave svoga omiljenog kluba, već svoju pripadnost i odanost javno svima ističu. Zašto onda se ti dvoumiš pri podizanju zastave Isusa Hrista, Cara nad carevima? Zato što tako svet vidi na kojoj si strani!? Da li hoćeš da se On sramoti zbog tebe u taj dan pred svojim Ocem i anđelima? Zato ne smeš da se stidiš Njega sada. Bog govori: "Jer se srcem veruje za pravdu, a ustima se priznaje za spasenje" (Rimljanima 10,10).

Ništa neće verujućeg toliko osnažiti kao što to može učiniti javno priznanje. Ako želiš duhovno da rasteš, javno ispovedaj Hrista. Sotonu ne brinu nemi hrišćani, ali zato jako napada na one, koji javno proglašavaju svoju odanost Hristu. Samo priznanje uništava i sprečava njegove napade.

O tome koga ljubiš rado govoriš. Barem većina ljudi to radi. Ako stvarno i verno ljubiš Gospoda Isusa Hrista, rado ćeš o Njemu govoriti.

Svedočanstvo je, prijatelju moj, najbolji lek protiv svetovnih laži. Ne moraš se odreći svojih svetovnih prijatelja. Samo im reci o Gospodu Isusu. Zamoli ih da se spuste na kolena kada se budeš za njih molio. Ponudi im traktat, pozovi ih u evangelizirajuću zajednicu. Probaj to! Znaš šta će se desiti? Odskočiće od tebe kao od vrućeg žara. Nećeš im više biti drag. Zato ćeš onda naći nove prijatelje i drugare koji vole to što voliš i ti, i traže to što tražiš i ti. Njihovo prijateljstvo će ti ostati za svu večnost. Ni smrt neće razdeliti takvo prijateljstvo.


4. Okruženje

Ni jedna majka neće svoje novorođenče da stavi u zamrzivač. Svaka pazi da prostorija ne bude ni pretopla ni prohladna. Atmosfera mora biti primerena položaju deteta.

Ako odeš u mrtvu, hladnu, formalnu crkvu - smrzavaćeš se. Ako odeš u svetovnu - gladovaćeš. Ako pak nađeš zajednicu, gde se poziva i duše se obraćaju, kada posećuješ zajednice, gde se propoveda evanđelje, gde se pevaju evangelizacione pesme, gde se moli i svedoči, bićeš kao kod kuće u okruženju, koje odgovara tvojoj stvarnoj potrebi. Moraš da potražiš grupu Božje dece, koja govore čežnjom za spasenjem duša. Ako takvo mesto ne možeš da nađeš, možeš bar da pozoveš nekoliko spašene braće u svoju kuću na molitvene i biblijske sastanke, i tako stvoriš okruženje, koje ti je potrebno. Gde se sastanu dvoje, ili troje u Njegovo ime, On je među njima.

Ne pozivam te da se priključiš crkvi, nego da se spojiš sa misijskim, živim okruženjem. Radi samo u društvu ljudi koji ljube Gospoda, koji će radosno dočekati tvoje svedočanstvo za Hrista i gde će se tvoj glas uključiti u molitvu i zagovore. Nemoj praviti kompromise, da ne bi svoj duhovni život doveo u opasnost.

Budi siguran, da čovek, koji propoveda, veruje u osnove vere. Uveri se da li propoveda Hristovu krv, da li je toga svestan, da su ljudi izgubljeni i da trebaju spasenje, i da li istraje u njihovom nanovorođenju.

Čuvaj se svetovnih crkava. Bog želi da ima odeljen svoj narod. "Nemoj vući jaram sa nevernicima."

* * *

Ovo su potrebe novog života. Odgovornost leži na tebi. Brini se za svoj novi život. Nasićuj ga. Nađi mu zajednicu. Vežbaj ga. Obezbedi mu okruženje, kakvo mu je potrebno. Samo tako ćeš koračati sa Bogom i hrišćanski život će biti ispunjen prema obećanju.

"A ovo je volja Onog koji me posla da svaki koji vidi Sina i veruje Ga ima život večni; i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan."
- Jovan 6:40

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 728
Ukupno: 2599743
Generisano za: 0.007''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/duh/011.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.