6. Molite, i odgovoriću

Chuck Smith

Stalno me zanimaju molitve koje nalazim u Bibliji. Od svih tih molitava najviše me interesuju one koje su ostvarile rezultat. Javisova molitva u Starom zavetu je primer takve molitve. O molitvi možemo podosta naučiti proučavajući njegove reči.

Kom' Bogu služite

Biblija pre svega obznanjuje da se svojom molitvom Javis obratio "Bogu Izrailjevu" (1. Dn. 4:10). Kom Bogu se vi obraćate kad se molite?

Sreo sam ljude koji žive vrlo bezbrižno i bez velikih obaveza. Gledajući spolja, žive vrlo grešnim životom. Kad počnemo razgovor i kada saznaju da sam svestenik, obično počnu da mi govore: "Znam da ne živim kako bi trebalo, ali... molim se svako veče. Nikada ne idem na spavanje, a da ne očitam svoje molitve."

Pitam se kome se, u stvari, obraćaju ti ljudi kada se mole: "Spremam se na spavanje, i molim ti se, Gospode..."?

Ko je "Gospod" njihovih života?

"Gospod" je više naslov ili titula nego ime. Ljudi služe mnogim i raznim bogovima, mnogim i različitim gospodarima. Ko je gospodar vašeg života? Važno je znati kome se obraćate u svojim molitvama.

Bog je rekao Jeremiji: "... vapiće k meni, ali ih neću uslišiti. Tada će gradovi Judini i stanovnici Jerusalemski ići i vapiti k bogovima kojima kade, ali im neće pomoći u nevolji njihovoj" (Jer. 11:11-12).

Žalostan je dan u kojem čoveku naposletku Bog kaže: "Dosta mi je! Živeo si bezbrižnim životom, poštovao si i služio svemu što si sam birao. A kada dospeš u neku nevolju, obraćaš se meni za pomoć. Kada sledeći put budeš u nevolji, obrati se bogovima kojima si služio."

Tvoj bog je stvarno onaj kome poklanjaš svoju usrdnost. Mnogim ljudima danas, na primer, bog je njihov intelekt. "Znati i razumeti", kažu, "najveće je dobro. Ne mogu da prihvatim ideju o nekom naj-biću jer ni u šta ne verujem. Ne mogu svoj um da prisilim na to." To znači, kada se ti ljudi mole: "O Bože", oni se, u stvari, mole svom intelektu.

U staro vreme ljudi su imenovali i poštovali čitavo mnoštvo bogova. Danas smo isuviše obrazovani i pametni da bismo svojim bogovima davali neka imena. Čovek danas može da služi svojim pasijama a da, kada ga upitate koji je njegov bog, neće odgovoriti: "Venera, boginja ljubavi." Odgovoriće: "Volim ljubav. Verujem da čovek treba od života da traži najbolje stvari. Ljubav je ono krajnje dobro. Dakle, voditi ljubav krajnji je i najbolji cilj za čoveka." Kada takav čovek moli "O Bože", on bi isto tako mogao da moli i "O Venero!"

Ima ljudi koji pobožnjavaju princip zadovoljstva. Čitavu sedmicu žive i rade s jednom mišlju: vikend! "U petak posle podne poći ćemo autom sa prikolicom na kampovanje. Ponećemo i malu Hondu i brzi čamac, a iznajmićemo peščani bagi (bagi = engl. buggy, automobil za auto-kros). Ićićemo na reku! Majko moja, kakav ćemo vikend sebi dopustiti! "Celu sedmicu misle samo na uzbuđenja, zadovoljstva i zabavu koju će imati preko vikenda. Svako veče se intenzivno pripremaju. Sve je podređeno vikendu.

U staro vreme postojala je jedna religija koja je takođe obožavala zadovoljstvo. Svoga boga su nazvali Molek. Mnogi ljudi danas viču "O Bože", ali pri tom misle na Moleka, koji je, u stvari, njihov bog.

Neki ljudi obožavaju princip moci. "Moć je ono pravo." Nastoje na svaki način da je osvoje i zadrže. Neprestano razmišljaju o tome kako da dođu do što više novca kako bi mogli da kupe što više stvari. Njihovi umovi stalno analiziraju kako da smanje jedno a povećaju drugo, kako da investiraju tu i tamo. Pronalaze za sebe dodatni posao. Njihovi interesi se neprestano kreću samo oko novca, novca i što više novca. Kada zapadnu u nevolju, viču "O Bože!" No njihov bog Mamon ne može da ih čuje.

Važno je da se shvati da uspeh vaše molitve - a uspeh je ako je uslišena - potpuno zavisi od onoga kome se molite. Možete da mi kažete: "Čak, treba mi sto hiljada dolara. Nemaš pojma koliko mi je potreban taj novac. Ako ga ne dobijem, ne znam šta ću uraditi!"

Možete da me molite celu sedmicu, dve sedmice ili dve godine, ali bez i najmanje šanse da taj novac dobijete od mene. Ja ga jednostavno nemam. Dakle, molite nekoga ko nema moć da ostvari povoljan odgovor i ispuni vašu potrebu.

Valovi proroci su molili svoga boga da na žrtvenik koji su pripremili pošalje vatru. Celo pre podne vikali su: "Vale, usliši nas!" Vatra se nije pojavila. U podne Ilija im se stade rugati: "Vičite većma; jer je on bog! Valjda se nešto zamislio, ili je u poslu, ili na putu, ili može biti spava, da se probudi." Oni su počeli da viču još glasnije. Počeli su se parati noževima i šilima po svom običaju i bacati na žrtvenik ne bi li zadobili Valovu pažnju (1. Car. 18:26-29). Mogli su tako da galame celu večnost, a vatra se ne bi pojavila da spali njihovu žrtvu. Zašto? Zato što Val nema moć da odgovori.

Obogotvorenje ljubavi, novca zadovoljstva ili intelekta je puka taština. Kad je potreba zaista stvarna, ti bogovi ništa ne mogu da pomognu. No, kada vičem Jehovi, Bogu Izrailjevu, ja znam da on "može da učini preko svega i iznad svega što mi ištemo ili mislimo" (Ef. 3:20). Za Božju moć nema ograničenja. Kad njega molim, ja znam da je on u stanju da zadovolji moje potrebe. "Sto hiljada dolara? Je li to sve?" kao da me pita. Njemu nije nikakav problem da zadovolji moju potrebu, bez obzira kakva ona bila. 

Ništa nije nemoguće kada je Jehova Bog kome se obraćam i kome se molim. Ukoliko se, pak, obraćam Veneri, Moleku, Mamonu ili Valu, onda sam zaista u bezizglednoj situaciji. U trenutku istinske nevolje, kada vičem sav očajan, njih jednostavno nema da bi mi pomogli.

Život je vrlo isprazan za sve one koji žive za uživanje. Bivao sam često uz razne ljude kada su bili u velikoj nevolji ili imali velike potrebe. Kada im je dete u bolnici i lekar izlazi iz operacione sale mašući glavom, zovu me, gledaju i kao da govore: "Propovedniče, učini nešto!" Njihov bog uživanja tako je isprazan u tom trenutku i nemoćan da uteši i pomogne. On ne može da pruži nikakvu nadu.

Ako, pak, poštujete Boga Jehovu i kada se njemu obraćate kao Gospodu, divno se osećate kad saznate da vam on može pomoći. I ne samo da može, nego je voljan i spreman da pomogne.

Atinjanima okupljenim na Areopagu Pavle je rekao: "Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu, kao gospodar neba i zemlje ne stanuje u rukotvorenim hramovima... Jer u njemu živimo, i mičemo se, i jesmo" (Dela 17:22-28). Tom Bogu ja govorim kada se Bogu molim - Onome koji upravlja mnome i koji je istinski Gospodar mog života.

Javisove molbe

Pogledajmo sada Javisove molbe. Pre svega, Javis je prizivao Boga Izrailjeva govoreći: "O da bi me blagoslovio i raširio međe moje" (1. Dn. 4:10). On se nije stideo da kaže: "Potreban mi je tvoj blagoslov. Želim njegov blagoslov, svaki blagoslov koji Bog ima za mene. Ako želim da blagoslovim druge ljude oko sebe, moram najpre sam primiti Božje blagoslove.

Sada zapazite šta je to Javis molio.

Odmah na početku je rekao da želi da Bog raširi njegove međe (1. Dn. 4:10). Jevreji su došli u obećanu zemlju, ali je još veliki deo zemlje bio u rukama neprijatelja. Bog im je obećao čitavu zemlju, što oni nisu potpuno ostvarili. Javis je molio da bi Bog raširio međe njegove, ili, jasnije, da bi mu pomogao da poseduje sve što mu je dao.

Baš i ja to molim za svoj život. "Gospode, pomozi da mi pripadne sve ono što si mi ti dao i obećao." Bog nam je dao bogata i dragocena obećanja. Možemo da živimo u divnom duhovnom okruženju, u nebeskim sferama s Isusom Hristom. Umesto toga mi biramo da živimo na dnu dna, u blatu. Možda je vama to i lepo. No, što se mene tiče, ja bih radije ono gornje. Zato se molim: "Gospode, blagoslovi me i pomozi mi da posedujem sve ono što si mi ti već dao. Hvala ti za sve ono što si već učinio za mene, Gospode, ali ti si mi obećao znatno više..."

Zašto bismo Bogu vezali ruke? Zašto da mu zatvorimo vrata kada on želi da ih otvori i da nam više? Neki ljudi kažu: "Stvarno ne osećam potrebu za darovima Duha". Što se mene tiče, ja trebam sve što mi Bog nudi. Ne samo da mi je potrebno sve to, ja želim sve što on hoće da mi da.

Kada s molitvom pristupam Bogu, ja nikakva vrata ne zatvaram za sobom. Kažem: "U redu, Gospode, tu sam. Čini po svome. Ne dozvoli mi da te na bilo koji način sputavam u tvom radu.

Proširi moje područje, dozvoli da posedujem sve što si mi obećao."

Ako pokušavam da zaustavim dodir Božjih blagoslova, ja svoju mudrost uzdižem iznad Božje. Govorim da ja bolje od njega znam za svoje potrebe. "Bože za mene učini to i to, ali nemoj da mi učiniš ono."

Ja ne mislim tako! Molim se. "Proširi moje područje, Gospode, blagoslovi me! Čini sve što si naumio u mom životu."

Javis je molio dalje: "I ruka tvoja da bi bila sa mnom" (1. Dn. 4:10). Jako je važno u svemu što preduzimam da nad sobom imam ruku Gospodnju. Opasno je preduzeti bilo koju stvar a nemati ruku Božju nad svojim životom.

Mojsije je Gospodu rekao: "Ako neće ići naprijed lice tvoje, nemoj nas kretati odavde" (2. Moj. 33:15). Gospode, nemoj me voditi dalje ako nećeš biti sa mnom. Mogu da idem napred sigurno, s nadom i silom ako znam da je ruka Božja nada mnom. Onda se ne bojim nikoga i ničega.

Javisova sledeća molba je bila: "I da bi me sačuvao od zla" (1. Dn. 4:10). Ovo je toliko važna molba da ju je Isus obuhvatio kao poslednju u molitvi "Oče naš": "I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla" (Mt. 6:13). Zli uvek nastoji da nas odvuče u svoje zamke.

Ja lako upadam u neprijateljevu zamku i dozvoljavam da mržnja započne da deluje u mom životu, da gorčina ovlada mnome ili da me bilo koje zlo skrene s pravog puta. Teško je biti pravedan u životu. Staviše, to i nije moguće našom vlastitom snagom. Da bih živeo pravedno potrebna mi je snaga Božjeg Duha.

Zatim Javis nastavlja: "I da bi me sačuvao oda zla da me ne ucvijeli!" (1. Dn. 4:10). Početni rezultat zla vrlo retko je žalost. Zlo veoma često najpre ostvaruje uzbuđenje. Ono se često prikazuje kao veoma napredno, obećavajući mnogo. "Ono izgleda kao vrlo lak način dolaska do brze zarade. Svakako, tu nije sve sasvim pošteno. Pogledaj, međutim, koliko možeš da zaradiš i šta možeš da uradiš s tim novcem!"

Prvobitni rezultat zla može da bude radost, uzbuđenje, uživanje i materijalni dobitak - krajnji njegov rezultat uvek je žalost. Možda vam se sada ne čini tako. Možda vam se danas greh čini vrlo uzbudljivim. Ali, mudar čovek će uvek sagledati kraj puta kojim se kreće. Gde vas vodi vaš put? Ako idete putem zla, prijatelji moji, znajte da će vas taj put na kraju dovesti do velike žalosti.

U Psalmu 73. Asaf je rekao da je zavidio uspehu i napretku bezbožnika. Skoro je i pao u svom predanju i hodu sa Bogom zbog ovoga, sve dok nije shvatio krajnji rezultat njihove pokvarenosti. U svojim Pričama Solomon opominje svog sina u vezi sa primamljivošću prostitutke: "Jer s usana tuđe žene kaplje med, i grlo joj je mekše od ulja. Ali joj je posljedak gorak kao pelen, oštar kao mač s obje strane oštar. Noge joj slaze k smrti, do pakla dopiru koraci njezini" (Pri. 5:3-5). Na prvi pogled greh može izgledati uzbudljiv, ali je krajnji rezultat smrt i pakao. Solomon je objavio: "Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti" (Pri. 14:12).

Odgovori

Kakav je bio ishod Javisove molbe? Biblija kaže: "Ispuni Bog što ga je molio." Slava Gospodu! Javis je molio Boga da ga blagoslovi i Bog ga je blagoslovio. Molio ga je da mu raširi međe i Bog mu ih je proširio. Javis je molio da Božja ruka bude nad njim, i bila je. Molio je da ga sačuva od zla, i Gospod ga je sačuvao.

Slavno je znati da se mogu moliti u skladu s Božjom voljom. Biblija obećava: "I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: da nas sluša ako šta molimo, znamo da stvarno imamo ono što smo od njega iskali" (1. Jn. 5:14-15). Mogu s poverenjem da molim Boga da me blagoslovi, da mi proširi međe, da ruka njegova bude nada mnom i čuva me od zla - jer je to sasvim sigurno Božja volja za moj život.

Pitajte ga i vi ćete, nesumnjivo, dobiti to isto. Isus je rekao: "Tražite i dobićete, da vaša radost bude potpuna!" (Jn. 16:24).

"Zli ljudi ne razumeju šta je pravo; a koji traže Gospoda, razumeju sve."
- Priče 28:5

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 309
Ukupno: 2599324
Generisano za: 0.010''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/delotvorna/006.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.