18. "Pazi na sebe"

Oswald J. Smith

Želim ti skrenuti pažnju na tri reči. Naći ćeš ih u Prvoj poslanici Timotiju, u četvrtoj glavi, šesnaestom stihu. "Pazi na sebe." Ovo su reči apostola Pavla Timotiju. Od izvanredne su važnosti: "Pazi na sebe."

Dobro je rekao jedan od pisaca Starog zaveta: "Postaviše me da čuvam vinograde, i ne čuvah svojega vinograda, koji ja imam" (Pesma 1:6). Mnogo propovednika koji se brinu za tuđe vinograde ne brinu se za svoj vlastiti. "Pazi na sebe."

Voda se može popeti samo do svog nivoa, ne više. Šta je propovednik, to će biti i njegova zajednica. Pokaži mi svetovnog pastora i pokazaću ti svetovnu zajednicu. Pokaži mi telesnog pastora i pokazaću ti telesnu zajednicu. Pokaži mi pastora što revnuje za duše i pokazaću ti revnosnu zajednicu. Pokaži mi pastora što deluje na misijskom polju i pokazaću ti zajednicu istih kvaliteta. Stara je izreka: "Kakav sveštenik, takav narod." Kakve li istine! Narod će biti ono što je i pastor.

Pretpostavimo da pošalješ telesnog misionara na rad u inostranstvo i nakon pet godina se i sam uputiš tamo da proveriš kakvi su njegovi obraćenici. Šta ćeš naći? Otkrićeš da su i oni telesni. A pretpostavimo, da pošalješ duhovnog misionara na to pole rada i nakon pet godina, se i sam uputiš da proveriš kakvi su njegovi obraćenici. Šta ćeš naći? Naći ćeš da su i oni duhovni. "Kakav pastor, takav narod." Obraćenici će biti ono što je i pastor. Kako li je velika odgovornost vođa!

"Što je rođeno od Duha, duh je." Ono što je rođeno od povrća - povrće je. Ono što je rođeno od voćke - voće je. Ono što je rođeno od ribe - riba je. Ono što je rođeno od ptice - ptica je. Ono što je rođeno od životinja - životinja je. Ono što je rođeno od čoveka - čovek je. Drugim rečima, ne možeš ukrštati vrste. Možeš postići nove raznolikosti unutar vrste, ali ne možeš postići nove vrste. Ovako kaže Biblija: "Šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je" (Jn. 3:6).

Eto, i tu imaš opet istu istinu - kakav pastor, takav narod. Telo uvek ostaje telo. Povrće nikada ne postaje riba. Ptice se nikada ne pretvaraju u sisare "Što je rođeno od tela, telo je." Telo je i telo će uvek biti. Ne možeš ga izmeniti. Ako si duhovan, i tvoj će narod biti duhovan. Ako si telesan, i tvoj će narod biti telesan. Ako si svetovan, i tvoj će narod biti svetovan. Voda raste samo do određenog nivoa, ne više.

Ovde leži velika pouka, pouka koju je malo njih shvatilo. Ne možeš podići druge do nivoa svog propovedanja, niti ih možeš podići do nivoa svog učenja. Možeš ih podići samo do nivoa svog duhovnog stanja. Biće ono što si i ti. Odatle proizilazi važnost zadobijanja i održavanja tvog vlastitog iskustva. Mnogi pastori propovedaju velike propovedi a zatim se čude zašto se članovi njihove zajednice ne uzdignu do nivoa njegovog propovedanja. To je apsolutno nemoguće. Biće ono što je i sam. Može ih pridići do nivoa svog stanja, ali ih ne može pridići do nivoa svog propovedanja.

Da bi proizveo duhovne rezultate, i sam moraš biti duhovan. Možeš propovedati i proučavati i najdublje istine, ali ćeš otkriti da se životi onih kojima govoriš ne menjaju tvojim propovedanjem iz jednostavnog razloga jer tvoj život ne podržava ono što kažeš. Važno je ono što jesi.

Božji poredak je nepromenljiv. Tvoje kuče ljubimac nikada ne može postati tvoje dete. Pas je, i uvek će ostati pas, bez obzira šta on radio usled dresure. Voćka uvek rađa voće, i ništa drugo. "Što je rođeno od tela, telo je."

Drugim rečima, ono što je rođeno od telesnosti, telesnost je. Ono što je rođeno od svetovnjaštva, svetovnost je. Ono je rođeno od duhovnosti, duhovnost je. Duhovnost u tebi proizvodi duhovnost u drugima. Stoga i nije čudo da Pavle kaže Timotiju: "Pazi na sebe."

Sve je to sažeto u žarkim rečima neumrlog Bounda:

"Čovek čini propovednika. Bog mora stvoriti čoveka. Vesnik je redovno veći od vesti. Propovednik je veći od propovedi. Propovedanje nije puka predstava. To je izliv života. Dvadeset godina je potrebno da se postane čovek. Prava propoved je stvar života. Propoved raste zato što čovek raste. Propoved je snažna zato što je čovek snažan. Propoved je sveta zato što je čovek svet. Propoved je puna božanskog miropomazanja zato što je čovek pun božanskog miropomazanja. Propoved ne može svojom životno darujućom snagom prevazići čoveka. Mrtav čovek daje mrtve propovedi, a mrtve propovedi ubijaju. Sve zavisi od duhovnog karaktera propovednika."

Vrlo je lako postati profesionalac. Onaj koji propoveda zato da bi stekao sredstva za izdržavanje, radi plate, nikada neće imati uspeha. A onaj koji propoveda radi cilja zbog kojeg bi propovedao i bez neke naknade, ima pravu viziju. Božja Reč bi trebala biti oganj kojim propovednik izgara. On bi trebao propovedati zato što ne može a da ne propoveda. Takav treba biti na oprezu da ne izgubi svoju prvu ljubav i da uvek izgara unutrašnjim ognjem. Neka takav uzme ove reči ozbiljno i Bog će ga upotrebiti na blagoslov: "Pazi na sebe."

"Ja sam izvan sebe od divljenja i izjavljujem Bogu svoju beskrajnu zahvalnost, što je blagoizvoleo da budu, preko mene, otkrivena tako velika i do sada nepoznata čuda."
- Galileo Galilej

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1828
Ukupno: 2602621
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/covek/018.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.