13. Kako živeti za Boga

Oswald J. Smith

Jesi li primio Isusa Hrista za svog Spasitelja? Jesu li ti gresi oprošteni? Da li Duh Božji svedoči tvom duhu da si prešao iz smrti u život? (Rim. 8:16). Jesi li rođen nanovo i da li zaista želiš živeti za Boga? Ako je tako, onda bih želeo da ti predložim pet stvari koje ćeš činiti:

1. Budi siguran u svoje spasenje

Kako možeš znati da si spašen? Kroz Reč Božju. Krv te spasava a Reč te uverava. "Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život večni (1. Jn. 5:13). Ne kaže "da bi se mogli nadati, nagađati ili misliti," nego: "da ZNATE".

Ne stoji ovako: "dao sam vam ova sretna osećanja," nego: "Ovo pisah." Šta je napisano? Šta je bilo napisano? Evo ovo: "Koji dolazi k meni neću ga isterati napolje" (Jn. 6:37). Jesi li došao? Pa, gde si onda, napolju ili unutra? On kaže da te neće isterati napolje. Znači da te je uveo unutra. A pisano je i ovo: "A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božji" (Jn. 1:12). Jesi li Ga primio? Pa šta si onda? Njegovo dete, zar ne?

Vidiš, to zavisi od Božje Reči. Osećanje će ti se menjati svakoga dana. Danas se možeš "osećati" spašenim, a već sutra ne. No, ne ravnaj se prema svojim osećanjima. Ravnaj se po Njegovoj Reči. Veruj u ono što Bog kaže. Božja Reč se nikada ne menja: "Vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božjom" (Rim. 10:17). Biva to onda kad se usudiš da poveruješ da Duh svedoči tvom duhu da si dete Božje. Tako si uveren u svoje spasenje.

2. Javno zauzmi mesto na Hristovoj strani

Kažem - javno. Ne pokušavaj biti vernik u tajnosti, jer tako ne ide. Razvij svoj barjak i izađi na otvoreno. Priznaj Hrista u svakoj prilici. Govori i drugima o njemu. Ne sakrivaj svoje svetlo. "Ko se stidi mene i mojih reči toga će se i Sin čovečji postideti" (Mat. 8:38). Ako hoćeš da on prizna tebe, onda moraš i ti priznati njega. Ako hoćeš rasti ubrzano, priznaj ga otvoreno, Učini to smesta. Ne čekaj. Počni sada!

3. Okreni se od svake nepravde

Dok Božji Duh stanuje u tebi, izbavljen si od greha. "Jer je veći. koji je u vama, negoli koji je u svetu" (1. Jn. 4:4). "Ako je dakle ko u Hristu, to je on novo stvorenje, to je staro prošlo, i gle: sve je novo postalo" (2. Kor. 5:17). On ti daje novu narav, narav koja ljubi pravdu a mrzi nepravdu. On to čini preko Duha Svetoga. On te oslobađa. Sada možeš pobediti. "Greh neće obvladati vama" (Rim. 6:14).

No ti moraš odabrati pravdu i odreći se greha. Okreni mu leđa. Odstrani ga. Usmeri svoju preporođenu volju protiv njega. "Mrzeći na zlo prianjanje uz dobro" (Rim. 12:9). Beži od tog svog greha, koji te zarobljava. Poseci svakog preživelog Hananejca. Uništi svog Akana. Nemoj imati ništa zajedničko s grehom. "Da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod" (Ps. 66:18). Bog će te osloboditi ako to iskreno želiš. Samo treba prizvati moć Isusove krvi i snagu Isusovog imena. "Neka ne vlada dakle greh u vašemu smrtnom telu" (Rim. 6:12). Doći čist. Očisti se. Prekini s grehom. "Prestanite zlo činiti... Učite se dobro činiti."

4. Provedi mnogo vremena u proučavanju Biblije i u molitvi

Što budeš više čitao Bibliju, to ćeš još više želeti da je čitaš. Ako želiš živeti u milosti, gledaj da susretneš Boga svakog dana. Naći vremena za molitvu i za proučavanje Biblije. Budi hrišćanin Biblije. Ne dozvoli da prođe ijedan dan, a da ne provedeš neko vreme s Bogom. "Želite kao novorođena deca duhovnoga, čistoga mleka, da po njemu uzrastete" (1. Pet. 2:2). "Kako će mladić. očistiti put svoj? Vladajući se po tvojim rečima" (Ps. 119:9).

Zanemariš li Reč, nazadovaćeš. Naučiš li se kako se treba moliti, koračaćeš brzim koracima na putevima hrišćanskog života.

5. Budi stalno zauzet radom za Boga

Sotona uvek nađe neku pakost za lenje ruke. Stoga uvek nešto radi. Deli traktate jevanđelja. Pođi u crkvu u kojoj se živo deluje na pridobijanju duša. Ne čekaj da te neko pozove da nešto radiš. Uvek se moli i radi. Pevaj u horu. Pomaži u radu omladini. Idi na molitvene sastanke. Postani hrišćanski radnik. Pomaži u nedeljnoj školi. Idi na sve hrišćanske sastanke. Poseti siromašne, bolesne, zatvorene. Pokaži svoje svedočanstvo. Prve stvari postavi na prvo mesto.

Radi nešto, a izbegavaj hladne, bez duhovnog svetla modernističke (liberalne) crkve. Idi tamo gde se propoveda jevanđelje i gde se upućuju pozivi na obraćenje. Druži se sa ljudima duha, ljudima sa svedočanstvom, ljudima koji znaju moliti, ludima koji rado pevaju pesme jevanđelja. Ostavi se zborova koji samo pevaju crkvene himne i propovednika koji nikada ne upućuje poziv grešnicima da priđu napred, u prostoriju za savetovanje i razgovor.

Nemoj imati ništa zajedničkog sa formalnim crkvama, gde pozorišna scena uzima mesto molitvenoj prostoriji. Tu nema odvojenja. Idi tamo gde se narod obraća i gde važi poruka: "Morate se nanovo roditi." Nije važna sama denominacija crkve. Za te je važno da se uključiš tamo gde se doista pridobijaju duše.

To je sve, prijatelju. Više ti ne trebam govoriti. Ako si siguran u svoje spasenje, ako javno priznaješ Hrista, ako se okreneš od svake nepravde, ako provodiš mnogo vremena u proučavanju Biblije i u molitvi, ako si stalno zauzet radom za Boga - dobro činiš. Bićeš vedar i radostan hrišćanin. Bog će te upotrebiti za svoju službu i sejaćeš blagoslov gde god pođeš.

"Sve je moguće onome koji veruje."
- Marko 9:23

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 912
Ukupno: 2603722
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/covek/013.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.