8. Svrha života

Oswald J. Smith

Bog ima svoj plan za svaki život. Imao je plan i za Jeremijin život, ima plan i za moj život. Zbog toga niko ne može biti potpuno srećan sve dok ne otkrije šta Bog namerava s njim. Osećaš li se nekad utučen, nezadovoljno i jadno? Možda je tako zato što si odbio Božji plan i uporno slediš svoj. Upitaćeš: "Kako da znam što je Božji plan?" Na to ti ne mogu dati odgovor. Moraš to sam otkriti. Međutim, uz Božju pomoć mogao bih ti pomoći da lakše dođeš do tog saznanja.

Kao sledbenik Gospoda Isusa Hrista imaš jedan veliki cilj, napredovanje Božjeg carstva. Budući da si hrišćanin, glavni cilj tvog života postaju interesi Božjeg carstva. Sve drugo dolazi na sporedno mesto. Isus Hrist nikada nije poverio taj posao samo propovednicima. Poverio ga je svakom hrišćaninu, svakoj hrišćanki. Svaki pojedini vernik ima u tome svoj udeo. Bog čeka na tebe i mene. On se oslanja na nas. Dakle, ako je naš cilj služba carstvu Božjem, onda iz toga proizilazi sledeće:

1. Služba je najviši motiv

Ne novac, nego služba. Čovek koji novcem meri uspehe svog života, još nije shvatio pravi smisao uspeha. Postoji jedno drugo, kudikamo više merilo. O, kad bismo bar mogli pojmiti viziju tog merila! Poslušajmo glas Učitelja, koji nas opominje: "Pazite i čuvajte se od svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem" (Lk. 12:15).

Većina vas koji čitate ove reči nameravate provesti svoj život u poslovnom svetu. Uvereni ste da na taj način najbolje možete služiti ciljevima carstva. Verovatno ste i u pravu. Nije na meni da budem sudija. Ja tražim samo to da investirate, uložite svoj život u službu jevanđelja. Drugim rečima, ako kao trgovac možeš na najbolji način služiti Božjem carstvu, budi trgovac; ako to možeš kao advokat, budi advokat; ako to možeš kao stenograf, budi stenograf; ako to možeš kao lekar, onda svakako budi lekar. Bog je tako dao, da je novac potreban za ostvarenje Njegova dela. Možda on želi da mu poslužiš u tom tvom zvanju. Ali, jao čoveku kojem je novac cilj a ne sredstvo, i koji ga gomila u sebične svrhe umesto za slavu Božju! Čuvaj se da mu ne ponudiš novac kad od tebe zatraži život!

Možda si još uvek mlad. Zato bih hteo baš tebi govoriti, jer pred tobom leži široko područje mogućnosti i odgovornosti. Nalaziš se upravo pred izborom svog životnog puta. O, kad bih te bar mogao usmeriti u tvom izboru! Toliko toga zavisi od tvog shvatanja životne karijere. Raspolažeš sa životom koji treba u nešto uložiti. Želiš ga uložiti onako kako Bog hoće, ali ti put izgleda mračan. Toliko je pred tobom mogućnosti, pa je ipak teško doneti odluku. Zar nema pomoći u tako važnim trenucima, zar nema zvezde vodilje? Mislim da postoje neka načela. Meni se čini, kada smo u nedoumici u što da uložimo život, da na prvo mesto dolazi ono što je najpotrebnije.

Treba li nam danas više poslovnih ljudi, ili propovednika; advokata, ili misionara za inostranstvo; lekara za našu zemlju, ili lekara za Afriku i Indiju? Nama su potrebni stenografi. No, zar radnice na društvenom polju nisu još potrebnije na Dalekom istoku? Svi ćemo se složiti u tome da poslovno područje manje trpi od drugih područja. Hteo bih skrenuti tvoje oči na područja koja vape za radnicima, gde je potreba veća nego li bilo gde drugde.

2. Propovednička služba

Uzmi, na primer, propovedničku službu. Kako se samo velika potreba oseća na tom području! Mladi čoveče, želiš li da tvoje pole rada bude istinska služba, služba koja donosi bogatu nagradu? Tada se odluči za propovedničku službu. Treba te, a možda i ti nju. Nije mi poznat nijedan drugi poziv koji donosi više radosti od ovog. Nikada se nisam pokajao što sam odabrao propovedničku službu za svoje životno zanimanje.

Zašto ne bi postao sluga jevanđelja? Zato što ti možda nikad nije palo na pamet da bi mogao stupiti u tu službu? Gledaš li na službu jevanđelja kao na nešto previsoko i presveto za tebe? Ako je tako, onda se seti da je ta služba sastavljena od običnih ljudi kao što si i sam, ljudi koji su odgovorili na Božji poziv. Ili je to zato što si se navikao meriti uspeh novcem? Priznajem ti da se propovednik nikada ne može obogatiti propovedničkim radom. No, zar se može reći da D. L. Mudi (D. L. Moody) nije doživeo uspeh u životu samo zato što se nikad nije obogatio? Da je život Čarlsa Sperdžena (Charles H. Spurgeon) bio promašen samo zato što je umro kao siromah? Nek nam Bog pomogne da se oslobodimo takvih merila. Uspeh se nikada ne može meriti novcem, može se meriti samo merilima službe.

3. Misijsko polje rada

Šta da kažemo o evangelizaciji u inostranstvu? Gotovo se ustručavam govoriti o tome. Ipak moram reći nekoliko reči. I neka mi Bog pomogne da kažem nešto što će dopreti do svakog srca.

Kad uzmem u ruke neku knjigu koja opisuje stanje u nehrišćanskom svetu, duboko sam potrešen užasnom činjenicom. Još uvek su dve trećine sveta bez Hrista? Dnevno umire na hiljade ljudi a da nisu ni čuli za ime Isus! Afrika, "otvorena rana sveta", sa svojih dve stotine miliona (raniji podaci, op. prev.) poziva radnike! Indija, zemlja malih udovica i dece žena sa svojih 450 miliona, pruža ruke za Svetlom - sve dok se konačno ne umori i ne odustane!

A ipak, poslednja zapovest Spasitelja bila je: "Idite u sav svet i propovedajte jevanđelje svima stvorenjima." Već je prohujalo devetnaest vekova a još nismo ispunili tu naredbu. Mladiću i devojko, jer i vama govorim, ako želite život službe i žrtve ali ujedno i neizrecive radosti, onda vas pozivam da odgovorite na zov koji dolazi preko mora. Nema nijednog talenta nijedne sposobnosti koje Bog ne bi mogao tamo iskoristiti.

Devojke se najčešće izgovaraju da su potrebne kod kuće. A majke vrlo često kažu: "Oh, ne bi mogla bez nje, treba mi kod kuće." Slušaj! Doći će vreme i neko će zatražiti njenu ruku za udaju. Tada ćeš je predati.

Tada više nije potrebna kod kuće. Bar se nekako može i bez nje, te tako i ode. Šta si učinila? Predala si je zemaljskom mladoženji, a odbila si nebeskog Zaručnika. Isus, tvoj i njezin Spasitelj - prvi ju je zaprosio i prvi zadobio. Zatim je blago pozvao da Ga sledi. "Ne, Gospode, ne mogu bez nje." Zatim dođe zemaljski ženik i - već znaš kako dalje ide. Pitam se šta ćeš reći kad Ga jednom sretneš! Sećaš li se da je jednom prilikom rekao: "Ko ljubi oca ili mater više nego mene, nije mene dostojan. I ko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan" (Mt. 10:37).

4. Božji poziv

Mladići i devojke, pozivam vas danas na hrišćansku službu. Ukazao sam samo na dva velika područja na kojima se oseća potreba, a ima ih na desetine drugih. Na kraju se to pitanje svodi na jedno: jesi li spreman prihvatiti Božji plan koji se odnosi na tvoj život? Ako je tako, onda ćeš uložiti svoj život u neku od službi i nastojaćeš da se nađeš tamo gde je najpotrebnije. Isus je ostavio sve radi nas. Zar mu nemamo šta dati? Bog je imao samo jednog Sina i njega je učinio misionarom. Zar i mi ne možemo nešto učiniti za uzvrat?

On nas je naučio šta znači biti veran učenik, kad je rekao: "Ko hoće da ide za mnom neka se odrekne sebe, neka uzme na se svoj krst i neka tako ide za mnom! Jer ko hoće sačuvati svoj život, izgubiće ga, a ko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Šta koristi čoveku ako dobije sav svet, a pritom izgubi svoju dušu?" (Mt. 16:24-26).

"Koji nema ljubavi k meni ne drži moje reči; a reč što čujete nije moja nego Oca koji me posla."
- Jovan 14:24

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1844
Ukupno: 2602637
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/covek/008.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.