16. Kako nam je dato pokajanje

C. H. Spurgeon

Da se vratimo na temeljni tekst: "Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa, da da Izraelu pokajanje i oproštenje greha". Naš Gospod Isus Hristos se uzvisio kako bi milost mogla sići dole. Njegova slava je upošljena da da uzvišeniju širinu Njegovoj milosti. Gospod nije zakoračio ni jedan korak a da verni grešnici nisu napredovali sa Njim. On je uzvišen da da oproštenje; i ovo ćemo videti ako upamtimo nekoliko velikih istina.

Delo koje je naš Gospod Isus učinio je učinilo da pokajanje bude moguće, raspoloživo i prihvatljivo. Zakon ne pominje pokajanje, ali jednostavno kaže: "Duša koja zgreši umreće". Da Gospod Isus nije umro i vaskrsnuo i otišao Ocu, od kakve bi nam onda koristi bilo tvoje i moje pokajanje? Mi bi možda žalili za onim što smo uradili, ali nikada ne bi osetili pokajanje sa nadom koju ono nosi. Pokajanje, kao prirodno osećanje, je uobičajena dužnost koja ne zaslužuje veliku slavu: zaista, uopšte je toliko povezana sa sebičnim osećajem straha od kazne, da je i najblagonaklonjenije mišljenje o tome veoma nisko. Da Isus nije posredovao i doneo blagostanje, naše suze pokajanja bi bile samo obična voda prolivena po zemlji. Isus je uzdignut visoko, da kroz snagu njegovog posredovanja pokajanje može naći mesto pred Bogom. Poštujući ovo On nam daje pokajanje, jer On stavlja to pokajanje u poziciju prihvatanja, jer drugačije ne bi moglo biti delotvorno.

Kada je Isus visoko uzvišen, Duh Božiji je izliven da stvori u nama sve potrebne milosti. Sveti Duh stvara pokajanje u nama tako što natprirodno obnavlja našu prirodu, uzima naše srce od kamena. Nemoj sedeti kolutajući očima kako bi prolio veštačke suze; pokajanje ne dolazi iz nevoljne prirode, već iz besplatne i uzvišene milosti. Nemoj se osamljivati kako bi se udarao u grudi da probudiš osećanja u srcu od kamena koja nisu tamo. Već odi do Golgote i pogledaj kako je Isus umro. Pogledaj na goru spasa odakle ti dolazi pomoć. Sveti Duh je došao sa ciljem da zaseni ljudske duše i donese im pokajanje, kao što je nekada iskorenio haos i uspostavio red. Moli se zajedno sa Njim: "Blagosloveni Duše, useli se u mene. Učini moje srce nežnim i poniznim, da mogu mrzeti na greh i iskreno se pokajati za njega". On će čuti tvoj plač i odgovoriće ti na molitvu.

Takođe ne zaboravi, da kada je Gospod Isus uzvišen, On ne samo da nam je dao pokajanje poslavši Duha Svetog, već je i posvetio sva dela prirode i brige našem uzvišenom spasenju. Tako da nas bilo šta od njih može pozvati na spasenje, bilo da kukuriče kao Petrov petao, ili trese zatvor kao zemljotres. Sa desne strane Boga Oca naš Gospod Isus vlada nad svim stvarima na zemlji, i čini da one sve zajedno rade za spasenje Njegovih otkupljenih ljudi. On koristi slatko i gorko, nevolje i radosti da bi grešnici imali bolje mišljenje o svom Bogu. Budi zahvalan za brigu koju On ima za siromašne, bolesne ili tužne; jer Isus oživljava tvoj duh i okreće te sebi. Gospodnja milost veoma često jaše na crnom konju žalosti do vrata naših srca. Isus koristi ceo spektar naših iskustava da nas odvoji od zemlje i podigne nas prema nebu. Hristos je uzvišen na tronu neba i zemlje kako bi, procesom svoje brige, pokorio tvrda srca i učinio ih mekim da prime blagodatno pokajanje.

Pored toga, On u ovom trenutku radi preko šaputanja našoj savesti, Njegove inspirisane Knjige, preko onih koji govore iz te Knjige, i preko molitava naših prijatelja i vernih srca. On ti može poslati jednu reč koja će zadiviti tvoje kameno srce kao što je Mojsije udario štapom, i može učiniti da poteče reka pokajanja. On ti može privući pažnju na neki tekst iz Svetog Pisma koji slama srce i koji te momentalno može osvojiti. On te može misteriozno omekšati, i učiniti da te Njegov sveti um ukrade kad ti to najmanje očekuješ. Ali budi siguran, da Onaj koji je otišao u slavi, ustao u raskoši i divoti Božijoj, ima mnoštvo načina da podstakne pokajanje u onima kojima daje oproštenje.

On ovog trenutka želi da ti da pokajanje. Potraži to odmah od Njega.

Posmatraj sa mnoštvo utehe da Gospod Isus Hristos daje pokajanje najnezaslužnijim ljudima na svetu. On je uzvišen da da pokajanje Izraelu. Izraelu! U vreme kada su Apostoli govorili, Izrael je bila nacija koja je najviše grešila protiv svetla i ljubavi i krunisala je svoju krivicu razapinjanjem Gospoda, usuđujući se da kaže: "Krv njegova na nas i na našu decu" (Mt. 27:25). Zašto kada su oni bili ubice Isusove; a ipak On je uzdignut da njima da pokajanje! Kakva veličanstvena milost! Slušaj onda. Ako si doveden na hrišćansko najsjajnije svetlo, a ipak si ga odbacio, još uvek ima nade. Ako si zgrešio protiv savesti i protiv Svetog Duha i protiv Isusove ljubavi, još uvek ima mesta za pokajanje. Iako si tvrd kao neverni Izrael, omekšanje ti može doći, jer je Isus uzdignut i obučen beskrajnom silom. Za one koji su otišli toliko daleko u greh, i veoma ozbiljno zgrešili, Gospod Isus Hristos je uzvišen da im da pokajanje i oproštenje greha. Ja sam tako srećan što mogu da propovedam tako celovito Evanđelje! Srećan si i ti što ti je dozvoljeno da ga čuješ!

Srca Izraelske dece su otvrdnula kao najtvrđi kamen. Luter je mislio da je nemoguće preobratiti Jevrejina. Mi se ne slažemo sa njim, ali ipak moramo priznati da je Izraelsko seme preterano tvrdoglavo u odbacivanju Spasitelja tokom mnogo vekova. Zaista je Gospod rekao: "Izrael me ne želi". "K svojima dođe a svoji ga ne primiše" (Jn. 1:11). Ali naš Gospod Isus je uzdignut zbog Izraela kako bi im dao pokajanje i oproštenje. Verovatno moj čitaoc nije Jevrejin, a ima tvrdoglavo srce, koje se protivilo Isusu Hristu mnogo godina; ali i tebi Gospod može dati pokajanje. Možda će se desiti da ćeš biti primoran da napišeš kao što je to Vilijam Hon uradio kada se predao Božanskoj ljubavi. On je autor onih veoma zabavnih "Knjiga za svaki dan", ali je nekada bio nevernik sa srcem od kamena. Pokoren božanskoj milosti, napisao je ovo:

I najponosnije srce koje je ikada kucalo je pokoreno;
Najnepokorniju volju koja je ikada postojala.
Da uništi cilj i pomogne tvojim neprijateljima.
Si ti smirio, Gospode.

Tvoja volja, ne moja, neka bude
Moje srce neka tvoje bude;
Priznajem Tvoju Svetu Reč,
Mog Spasitelja Hrista, mog Boga, mog Gospoda,
Tvoj krst će biti moj znak.


Gospod može dati spasenje i najgorim grešnicima, pretvarajući lavove u jagnjad a gavrane u golubice. Hajde da tražimo od Njega da nam donese ovu veliku promenu. Sigurno je da je posmatranje Hristove smrti jedan od najsigurnijih i najbržih načina dobijanja pokajanja. Nemoj sedeti mirno i pokušavati da izvučeš pokajanje iz presušenog bunara grešne prirode. Suprotno je zakonima uma pretpostavljati da možeš prisiliti svoju dušu u to milostivo stanje. Posveti svoje srce molitvi Onome koji ga razume, i kaži: "Gospode, očisti ga. Gospode, obnovi ga. Gospode, pokreni ga na pokajanje." Što više pokušavaš da stvoriš pokajnička osećanja u sebi, više ćeš se razočarati. Ali ako sa verom razmišljaš kako je Isus umro za tebe, pokajanje će samo doći. Razmišljaj o Gospodovoj prolivenoj krvi zbog ljubavi prema tebi. Pokušaj da zamisliš tu bol i krvavi znoj, krst i stradanje; i dok radiš to, Onaj koji je poneo svu bol će pogledati na tebe, i tim pogledom će učiniti za tebe isto što je uradio sa Petrom, tako da ćeš i ti izaći napolje i gorko plakati. Onaj koji je umro za tebe može, svojim milostivim Duhom, učiniti da umreš grehu. I Onaj koji je otišao u slavi zbog tebe može povesti tvoju dušu sa sobom, daleko od zla, prema svetosti.

Biću zadovoljan ako ostavim ovu jednu misao sa tobom: ne traži vatru ispod leda, niti nadu u tvom srcu da nađeš pokajanje. Traži život od Onoga koji je živ. Traži od Isusa sve što ti je potrebno između Vrata Pakla i Vrata Raja. Nikada ne traži igde drugde ništa što Isus voli da daje, već ne zaboravi:

HRISTOS JE SVE!

"Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svih nevolja njihovih."
- Psalam 34:17

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 900
Ukupno: 2557771
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/blagodat/016.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.