Naslovna » Magazin » Arhiva » #93 » ....

Uzrastanje za spasenje

Zoran Tornjanski

Onog momenta kada smo uzverovali u Isusa Hrista, kada smo se pokajali i kad smo Bogu predali svoje živote, istog momenta smo postali spašeni. Bog je spasao naše duše, ali iako se to božansko delo dogodilo u nama ipak još nije došao kraj svemu. I dalje je pred nama proces posvećenja, građenja spasenja i uzrastanja za spasenje.

Kada nas je Bog spasao, u Hristu nam je dao mnoga dobra i blagoslove, a za većinu njih nismo ni svesni, a i za one koje jesmo deluju nam neverovatno i nemamo tu veru da ih primenimo u našim životima. Da ilustrujemo to ovako: malo dete od svega par godina dobija za poklon svemirski brod. Dete je naravno srećno zbog toga, ali je problem u tome što ne zna kako se upravlja ovim svemirskim brodom. U stvari ovo dete ne zna ništa o njemu i potrebno je da prođe vreme, da odraste, pa da počne da uči kako se upravlja ovim svemirskim brodom. Tek nakon tog procesa će jednog dana moći da iskusi šta sve može da uradi sa poklonom koji je dobilo, i koje su njegove mogućnosti. Iako je taj poklon pripao detetu istog momenta kad ga je primilo, ali praktično. ono je moglo da oseti blagoslove tog poklona tek posle određenog vremena. Slična je situacija sa svim hrišćanima, svi moraju uđu u proces rasta za spasenje. Božja reč nam daje praktična uputstva kako to da uradimo, kako da rastemo.

"Odbacite, dakle, svaku zloću i svaku prevaru, licemerje, zavist i sva klevetanja. Kao novorođenčad žudite za čistim duhovnim mlekom, da od njega odrastete za spasenje, sad kad ste se uverili da je Gospod dobar" (1. Petrova 2,1-3)

Razmotrimo prvo prvi stih. Pre svega on nam kaže da je potrebno da nešto izbacimo iz svojih života: "...zloću, prevaru, licemerje, zavist i klevetanja."

Većina hrišćana ne ubija, ne krade i ne bludniči. Ovi gresi se prilično retko mogu naći među hrišćanima. No, postoje neki gresi koji su vrlo česti među vernima, koji iznutra uništavaju crkvu, a to su: zloća, prevara, licemerje, zavist, klevetanje (ogovaranje). Ovi gresi su skriveni u našim srcima, i ako ih ne izbacimo, oni mogu da unesu razdor i unište zajedništvo.

Isus je rekao da sve ove stvari izlaze iz ljudskih srca i čine ih nečistim. (Marko 7,20-22) Pogledajmo malo ove grehe: zloća (zloba, pakost, osvetoljubivost, podlost, inat), prevara, licemerje, zavist, klevetanje (ogovaranje). Često nismo svesni ovih greha u nama, zato bi trebalo da tražimo od Svetog Duha da rasvetli ove grehe u nama i pokaže nam ih.

Kada pogledamo koje su najveće opasnosti za Crkvu, odmah pomislimo da su to progonstva i nevolje. Jesu li? Isus je rekao da ni vrata pakla neće nadvladati njegovu Crkvu. I to je stvarno tako. Događaj brutalnog ubistava 21 koptskog hrišćana (14. feb. 2015.) koja su izvršili pripadnici terorističke organizacije (ISIL). Da li je to uništilo hrišćane, hrišćanstvo ili crkvu? Nikako! Plodovi ovih mučeničkih smrti su to da je porodicama nastradalih hrišćana kao i drugim koptskim hrišćanima ojačala vera zbog ovog dela, i oni su se ujedinili slaveći Gospoda zbog ove prilike da njihova braća polože svoje živote za Hrista. A braća koja su ubijena su dobila priliku da umru na najslavniji način, za Gospoda koji je i sam umro za njih, i dok su polagali svoje glave na zemlju uzvikujući i slaveći Hrista, pre nego što je zvuk njihov uzvika utihnuo oni su već bili sa Gospodom!

Hrišćanstvo se ne može uništiti progonstvom, nevoljama i mučenjem, ali gore navedeni gresi mogu da nanesu veliku štetu crkvi iznutra, i zato je važno otkriti ih u nama i odbaciti ih kao što kaže Božija reč.

Kada ovo odbacimo idemo dalje: "Kao novorođenčad žudite za čistim duhovnim mlekom, da od njega odrastete za spasenje."

Sada treba da žudimo za čistim duhovnim mlekom, kako bi smo uzrasli za spasenje. Ako smo puni onih stvari koje treba da odbacimo, onda neće biti dovoljno mesta za čisto duhovno mleko. U našem spasenju postoji određeni rast, iz koga prelazimo iz duhovne dece u duhovno zrele hrišćane, i tada primamo pun blagoslov našeg spasenja. Ako ne uzimamo čisto duhovno mleko ostaćemo zakržljala deca i nećemo postati zreli i da iskusimo sve blagoslove i sva dobra koja Bog ima za nas, i nećemo moći potpuno da uživamo u tome. Sve što nam je Bog dao je legalno naše, ali dok god smo deca, nećemo moći sve da iskusimo. Zato nam je potrebno da uzrastemo, i to uz čisto duhovno mleko, uz Božiju reč za kojom treba da žudimo, ne samo da je čitamo radi reda, već da čeznemo za njom kao da nam život zavisi od nje, jer nama život i zavisi od nje. Dakle, ostavili smo sve one grehe po strani, i sada žudimo i uzimamo čisto duhovno mleko, i počinjemo da rastemo, ili nastavljamo da rastemo.

I na kraju: "... sad kad ste se uverili (okusili)da je Gospod dobar."

Da li smo okusili da je Gospod dobar? Osetili smo da nam je oprostio grehe. Osetili smo da nas je njegova krv očistila od svakog greha. Okusili smo spasenje i večni život koji nam je dat. Okusili smo mnoge blagoslove. Kada smo prvi put uzeli i okusili to čisto duhovno mleko, okusili smo koliko je Gospod dobar, i šta sad može da nas prevari i spreči u tome da nastavimo da se hranimo ovim mlekom?

Braćo i sestre, molimo Boga da nam kroz Duha Svetog pokaže sve one stvari koje se nalaze u našim srcima i da nam pomogne da ih odbacimo. Žudimo za čistom duhovnom hranom, kao što male bebe žude za mlekom. Hranimo se svakog dana rečima koje izlaze iz Božijih usta, jer nama život ne zavisi samo od hleba. Okusili smo da je Gospod dobar, zar ne? Nastavimo da se hranimo i rastemo, napredujmo ka zrelosti kako bi smo iskusili šta sve imamo u Isusu Hristu, i kako bi smo razumeli njegovu volju za nas, i potpuno mu ugodili!

Tagged: rast| zrelost|
"Sve postoji samo po volji Velikog Tvorca. Tvorcu bi ugodno da odredi opšti red stvari."
- Lemark

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 560
Ukupno: 2737239
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/093/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.