Naslovna » Magazin » Arhiva » #78 » ....

78/2013. - Uvodnik

Uredništvo

Dragi naši čitaoci,

koliko vam se često događa da u nekim životnim okolnostima nejasno vidite Božju volju za vas, ne znate kojim putem da krenete? Zaista, to su momenti kada toliko želimo čuti Božji glas.

Kada nas je Isus nazvao svojim ovcama On je ujedno i obećao da Njegove ovce čuju ili su kadre da čuju Njegov glas (Jn. 10:27). No, kako to mi čujemo Boga? Čujemo Ga najčešće preko našeg duha. Naš duh je naše duhovno srce i savest. Duh Sveti sa nama lično saobraća, tj. komunicira uglavnom preko našeg duha. Naravno, Bog može da komunicira sa nama i na druge načine, ali komunikacija putem Njegovog Svetog Duha na tom intimnom nivou je najvažnija za nas.

Čuti Božji govor unutar svoga duha, jeste katkad teška stvar, jer unutar nas mogu da se javljaju mnogi glasovi i misli, pogotovo u vremenima teškoća i dilema. Biva s nama kao sa prorokom Ilijom u pećini (1. Car. 19:11-12). Ilija je naučio da Bog ne dolazi glasno već uvek kao tihi glas i dolazi sa osećajem mira i uveravanja da je On Bog.

Da bi smo čuli Boga moramo naš um naučiti da prepoznaje glas svog Boga (Rim. 12:2). Tako, razgovarajte sa Bogom i provodite vreme u Njegovoj Reči, naučite sebe kako da se utišate i smirite pred Njime, da Ga slušate svojim duhom (Isa. 26:3; Fil. 4:7). Ponekad, On ne odgovori odmah na naše molitve, ali često, onda kada smo Ga najmanje očekivali. Bog se uvek javi u pravi čas i ponudi nam svoje vođstvo, jer je On Dobri pastir naše duše.

Vaša, SIONSKA TRUBA.

"Tajna je Gospodnja u onih koji Ga se boje, i zavet svoj javlja im."
- Psalam 25:14

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1933
Ukupno: 2554675
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/078/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.