Naslovna » Magazin » Arhiva » #48 » ....

48/2008. - Uvodnik

Uredništvo

Jedna od najpoznatijih slika na svetu velikog Mikelanđela, je ona koja se nalazi na svodu Sikstinske kapele. To je ona slika iz serije "Stvaranja" na kojoj je Bog predstavljen kako poseže ka čoveku Adamu. Ako se u ovu sliku pažljivo zagledamo onda ćemo svakako primetiti da je Bog taj koji je na slici aktivan. On je taj koji nastoji doći do čoveka i dodirnuti ga. Bog je predstavljen kako želi ovo da učini sa svom smernošću, skoro kao sa naporom On doseže do čoveka. S druge strane, čovek je predstavljen kao da je nezainteresovan za celo ovo dešavanje, on opušteno leži, jedva da i podiže pogled u Božjem pravcu, bez ikakve reakcije na licu. No, ima se ipak nekakav utisak kao da je svestan cele te situacije i ulaže neprimetan napor da bi Bogu "olakšao" posao - kao da malo podiže prste ruke prema Bogu.

Zašto je čovek tako pasivan i nezainteresovan za Božji dodir života? Zašto ga ne uzbuđuje Božji plan koji Njegov Stvoritelj ima sa njim?

Dragi naši čitaoci.

Moglo bi se reći da čovek sa Mikelanđelove slike kao da dočarava stanje današnje crkve, crkve koja nije mnogo zainteresovana za Božje nakane, crkve koja je kratkovida, koja samozadovoljna, crkve koja nije voljna da se cela preda Bogu, već samo da mu pruži koji prst. Isusove reči iz Otkrivenja: "nisi ni studen ni vruć" (Otk. 3:14-22), kako samo tačno mogu opisati celu ovu Mikelanđelovu scenu?

Da li razumemo Božja obećanja, želje i nakane koje On ima sa nama? Božja krajnja namera je da On lično živi među svojim stvorenjima (Otk. 21:3-4)! Zar ovo ne bi trebalo da nas pokrene iz verske apatije i pasivnosti ka našem Bogu, ne samo da ispružimo ruku prema Njemu već i da ustanemo i ako treba da se istegnemo na prste ne bismo li svoga Boga uhvatili za ruku i dosegli Njegove blagoslove večnosti koje je On pripremio za nas?

"Olakšajmo Bogu posao" koji On ima na umu da izvrši sa nama, okrenimo se ka Njemu i pružimo mu ruku, neka nas dohvati, budimo mu dohvatljivi...

Vaša, SIONSKA TRUBA.

"Daleko je Gospod od bezbožnih, a molitvu pravednih čuje."
- Priče 15:29

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1828
Ukupno: 2666778
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/048/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.