Sionska Truba je hrišćanski elektronski magazin. Izlazi dvomesečno i potpuno je besplatan.
#91. Novembar - Decembar, 2015.

Uvodnik
Kako to nas Sveti Duh vodi? Prvo, On nam se otkriva kroz Reč Božju (Jn. 16:13-14), donosi nam njeno razumevanje (otkrovenje), i ako je čitamo sa molitvenim stavom On će nam dati smernice kroz stihove koje čitamo. Koliko često vam se događa da dok čitate neki deo Biblije, odjednom neki stih iznenada iskoči, primetite ga, govori vam. Da, to čini Duh Sveti!

PRIMER ODNOSA U DOMU - Derek Prince
... muž i žena su jedno. Biblija nam govori da su oni "jedno telo" (1. Mojsijeva 2:24; Matej 19:5-6). Jedan deo jednog tela ne može biti manje važan od drugog dela; celo telo je jednako važno. Pokornost žene mužu se ni na koji način ne odnosi na inferiornost, jer Pismo jasno pokazuje da Bog gleda muža i ženu kao jednake u telu Hristovom...

ŠTA DA URADIM KADA MI SE RASPADA BRAK? - Jay Adams
Mi ne možemo zanemariti "uputstva proizvođača" i izbeći "kvarove" i pored žestokog protivIjenja savremenog sveta (što je u suštini protest protiv prevlasti muškaraca koja se izražava silom i donosi izrabljivanje žena). Biblija potpuno jasno uči da je hrišćanka dužna pokoravati se svome mužu kao što je Crkva dužna pokoravati se Hristu...

POŠTUJ RODITELJA - William Barclay
... roditelj iznad svega mora detetu pružiti ljubav. Zato je i jedan ne tako dobar dom, ali u kojem ima ljubavi, mnogo bolji nego sterilna higijenska ustanova bez ljubavi. Sva tehnička, medicinska i psihološka dostignuća ovog sveta ne mogu zameniti majčinu ljubav; ovo nije neko sentimentalno izražavanje - već činjenica...

SVEŠTENSTVO - Aleksandar Jovanović
Svako ko je pročitao Novi zavet i obratio pažnju na funkcije, tj. zvanja, koje se javljaju unutar crkve, primetio je da nigde ne nalazimo profesiju "sveštenika"...

ODGOVORNOST UPRAVLJANJA NOVCEM (2) - Oswald J. Smith
Ima deset važnih pravila koje bi trebalo poštovati i slediti pri svakom hrišćanskom upravljanju novcem. Svako od njih je jasno naglašeno u Božijoj reči. Ne obraćati pažnju na njih, znači izgubiti veliki blagoslov koji može da se dobije ispravnom administracijom novca. Prihvatiti ih, znači naučiti tajnu koju je Gospod nagovestio kada je rekao: "Blaženije je davati nego li primati"...

misaone refleksije
Više kratkih tekstova. Pesme, vesti, priče, inspiracija...

Smešna strana
"Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti." (Priče 17:22)

* DOWNLOAD: Kompletan 91. broj u PDF formatu.
* E-MAIL LISTA: Prijavite se na našu e-mail listu.
siont promo . . .

U našem magazinu je do sada izašlo nekoliko serijala na različite teme.
Izdvajamo dva, posvećna Crkvi i crkvenom životu.

KAKO PREPOZNATI ZDRAVU CRKVU - Ričard De Han
- 1. Doktrina (1)
- 2. Doktrina (2)
- 3. Evangelizacioni duh
- 4. Lažna crkva

SVRHOM VOĐEN ŽIVOT - Rick Waren
- 1. Stvoreni za Božju porodicu
- 2. Šta je najpretežnije
- 3. Mesto gde pripadamo
- 4. Iskustvo zajedničkog života
- 5. Razvijanje zajednice
- 6. Obnoviti prekinute odnose
- 7. Zaštitite vašu crkvu
čitaj Bibliju!

Biblijski meni:
 
"Niko nije stručnjak za Bibliju, dok se ne susretne sa njenim Autorom." (Harris)
"Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome."
- Rimljanima 14:17

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 490
Ukupno: 1889450
Generisano za: 0.017''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS