Sionska Truba je hrišćanski elektronski magazin. Izlazi dvomesečno i potpuno je besplatan.
#89. Jul - Avgust, 2015.

Uvodnik
Ukoliko nas u našem hodanju s Bogom usporavaju strahovi, ozlojeđenost, egocentričnost, neodlučnost, telesnost i sl. mi onda gušimo Duha Svetog koji obitava u nama - ne dozvoljavamo mu da nas oslobodi a samim tim i mi budemo slobodni...

BOŽIJI PLAN ZA VOĐSTVO - Oswald J. Smith
Božije savršeno vođstvo je teokratija, apsolutna monarhija sa Isusom Hristom kao Carem. Satana ima isti plan. On će uskoro proizvesti Antihrista, jednog super-čoveka, diktatora i svetskog vođu. Verujte, to će biti najmoćniji vladar koji je ikada postojao. Kasnije će Bog poslati Isusa da vlada kao Car nad carevima. Nikakav komitet se neće usuditi Njemu da diktira, niti će se On pokoriti bilo kakvom odboru. Ne, čak ni odboru anđela i arhanđela sa Gavrilom na čelu. Njegova reč će biti zakon...

DODIR BOŽJE MAJSTORSKE RUKE - Vlado Pšenko
Možda je i tvojoj unutrašnjosti potreban zahvat Neba, kao što je on potreban svakome od nas. Milosti je Božjoj potrebna tvoja duboka čežnja, pokajanje i dopuštenje da s tvog unutrašnjeg bića skine prašinu, zaleči rane, popravi slomljena i oštećena mesta i uštimuje ga svojom majstorskom rukom...

DEVETA ZAPOVEST - Marion Buhhajster
Onaj koji je na samome sebi iskusio da ga Hrist ljubi bez prethodnih dobrih dostignuća, da Hrist zaboravlja njegovu prošlost, da ga se Bog ne odriče kao deteta ni onda kada po stoti put "pogreši metu", taj postaje izvor pun ljubavi...

GREH KOJI RAZDVAJA - Joana Blackwood
Ako bi stvarno svaki ud na telu Hristovom bio tamo gde ga Bog želi imati, ne bi bilo zavisti. Bog je svakome od nas dao posebne talente i izvesne ljude na koje možemo uticati za Njegovo carstvo. Neki mogu za neko vreme imati koristi od naše službe i onda otići na drugo mesto i biti na blagoslov na drugi način.

ZNAČAJ JERUSALIMA - Derek Prince
Božja namera je da Jerusalim bude izvor blagoslova za sve narode, i On obećava ozbiljnu presudu svim narodima koji se protive Njegovim namerama za Jerusalim. Pismo jasno kaže da kada se Gospod vrati, to će biti u suveren jevrejski Jerusalim...

misaone refleksije
Više kratkih tekstova. Pesme, vesti, priče, inspiracija...

Smešna strana
"Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti." (Priče 17:22)

* DOWNLOAD: Kompletan 89. broj u PDF formatu.
* E-MAIL LISTA: Prijavite se na našu e-mail listu.
siont promo . . .

ŽIVOT U SVETLU - Stojan Gajicki

"Ljudska istorija poznaje mnoge periode kada je tama prevladavala u svetu. Nekada se čini da je svetlo potpuno potisnuto iz sveta, ali Bog je uvek imao svetla koja su svetlela u tami, iako i malena, ipak su bila nepobediva.

Čovečanstvo izgleda da doživljava novi napad mračnih sila. Crkva Isusa Hrista opet je pred velikim izazovom - da svojom verom i načinom života zasvetli i pobedi tamu i tako još jednom pokaže svetu da je Bog svetla i ljubavi živ i da njegovo Očinsko srce još uvek ima samo dobre namere sa svojim stvorenjem.

Crkvo Isusa Hrista, ustani i zasjaji u svetu koga tama tako brzo guta. Onaj koji jeste Svetlo sveta rekao je: "Ja ću graditi Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati!"
čitaj Bibliju!

Biblijski meni:
 
"Biblija je teleskop između čoveka i Boga, ona gleda iza vela." (Sir Richard Steele)
"Duh je ono što oživljava; telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su."
- Jovan 6:63

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 409
Ukupno: 1782730
Generisano za: 0.003''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS