Sionska Truba je hrišćanski elektronski magazin. Izlazi dvomesečno i potpuno je besplatan.
#93. Mart - April, 2016.

Uvodnik
David započinje svoj 23. psalam rečima: "Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati." Onda on govori o svim koristima koje dolaze, od činjenice, što je njemu "Gospod pastir"- On ih slikovito nabraja a radi se o ispunjenju životnih potreba, vođstvu i sigurnosti...

HRISTOV SUDSKI PRESTO (1) - Oswald J. Smith
Pitam se kako će biti sa nama? Da li ćemo biti nagrađeni ili osuđeni? Da li ćemo Ga čuti kako kaže: "Dobro, slugo dobri i verni!" ili ćemo pretrpeti gubitak? Sada smo na probi, i sve što radimo ovde, biće otkriveno tamo. To će biti veoma ozbiljan čas! O, kada bismo samo mogli da živimo potpuno za Isusa Hrista sada, da bi On mogao da se raduje i da nam da nagradu tada.

UZRASTANJE ZA SPASENJE - Zoran Tornjanski
Većina hrišćana ne ubija, ne krade i ne bludniči. Ovi gresi se prilično retko mogu naći među hrišćanima. No, postoje neki gresi koji su vrlo česti među vernima, koji iznutra uništavaju crkvu, a to su: zloća, prevara, licemerje, zavist, klevetanje (ogovaranje). Ovi gresi su skriveni u našim srcima, i ako ih ne izbacimo, oni mogu da unesu razdor i unište zajedništvo.

KARAKTER KOJI IZDRŽAVA TEST - Derek Prince
Da li smatrate za radost kada upadnete u različita iskušenja? Pa, potrebno je da smatrate. Potrebno je da i ja smatram. Potrebno je da slavim Boga što me smatra vrednim iskušenja i veruje mi dovoljno da dozvoli da budem kušan...

IDOLOPOKLONSTVO - William Barclay
Idolopoklonstvo nije mrtva stvar, nije smešna pogreška primitivnih ljudi. Kad god sredstva postanu ciljem, kad god predmeti postanu važniji od ljudi i kad god bilo što prisvaja mesto koje bi trebao imati sam Bog, tada budimo uvereni da je idolopoklonstvo prisutno u našem životu.

SLAVLJENJE OTVARA VRATA BLAGOSLOVIMA - Friedrich Schoenemann
Umesto da u veri slavljenjem i zahvaljivanjem zaposednemo zemlju, često činimo greške time što gledamo na ono što je negativno ili na opasnosti, i tako padamo u strah i sumnju.

misaone refleksije
Više kratkih tekstova. Pesme, vesti, priče, inspiracija...

Smešna strana
"Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti." (Priče 17:22)

* DOWNLOAD: Kompletan 93. broj u PDF formatu.
* E-MAIL LISTA: Prijavite se na našu e-mail listu.
siont promo . . .

U našem magazinu je do sada izašlo nekoliko serijala na različite teme.
Izdvajamo dva, posvećna Crkvi i crkvenom životu.

KAKO PREPOZNATI ZDRAVU CRKVU - Ričard De Han
- 1. Doktrina (1)
- 2. Doktrina (2)
- 3. Evangelizacioni duh
- 4. Lažna crkva

SVRHOM VOĐEN ŽIVOT - Rick Waren
- 1. Stvoreni za Božju porodicu
- 2. Šta je najpretežnije
- 3. Mesto gde pripadamo
- 4. Iskustvo zajedničkog života
- 5. Razvijanje zajednice
- 6. Obnoviti prekinute odnose
- 7. Zaštitite vašu crkvu
čitaj Bibliju!

Biblijski meni:
 
"Reč Božja je hleb koji hrani našu dušu." (Sertillanges)
"Biblija nije napisana da je mi kritikujemo, nego da ona nas kritikuje."
- S. Kierkegaard

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 867
Ukupno: 2599882
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS