Sionska Truba je hrišćanski elektronski magazin. Izlazi dvomesečno i potpuno je besplatan.
#86. Januar - Februar, 2015.

Uvodnik
Bez obzira kroz šta prolazite, imajte na umu da vaš nebeski Otac nikada i nijednom nije odustao od vas i nikada neće. "Neću te ostaviti kao siroče. Otkupio sam te vlastitim životom i ti si moj!" Bog nema dece za bacanje, On od svoje dece ne pravi siročad!

BOŽIĆNI HRISTOS - Oswald J. Smith
On nije došao u palatu s mermernim podom i ćilimom na stepeništu. Za Njegovo rođenje nije bila spremljena raskošna spavaća soba. Nije bilo ni doktora ni medicinskih sestara. Zvona na katedralama se nisu oglasila; orkestri su mirovali u tišini; nikakav kraljevski hor nije zapevao. Pošto se rodio u štali i bio položen u jasle, samo se čula muzika s neba. Njegova mati je imala samo slamu da Mu prostre, a stoka joj je pravila društvo. U gostionici nije bilo mesta.

NEPROLAZNA REČ - Aleksandar Birviš
Ispuniće se reč o ponovnom dolasku našeg Gospoda . Predznaci se već ispunjavaju. Svaki novi dan donosi neke nove znake onima koji žele da razumeju vreme u kom živimo. Događaji deluju kao strašila onima koji ih ne razumeju. Onima koji hoće da shvate Božiju volju vreme je kao knjiga: čitaju je i uvek nešto nauče.

JOSIFOV ŽIVOT: BOG NA DELU - Gib Warrick
Pravi čovekov karakter se ne razvija u spokojstvu, već u nevoljama. Bog kao topioničar zlata, odvaja zlato od šljake i to u vatri kušnje i nevolje. Bog uvek koristi okolnosti da bi se pokazalo šta je u čoveku - kakav je on ustvari...

POLAGANJE RUKU - Derek Prince
Da je bilo prepušteno samo ljudskom razumu da odluči kojih su šest osnovnih doktrina hrišćanske vere, sasvim je verovatno da doktrina polaganja ruku nikada ne bi bila uključena. Međutim, u krajnjem slučaju, najbolji komentar na Bibliju je sama Biblija.

SVA RADOST TVOJA NEKA BUDE GOSPOD - Vlado Pšenko
Shvati, Bog gleda šta ti je u srcu. To je upravo ta radosna vest za tebe! Jer sada imaš nekoga ko te ne ocenjuje spolja, po tvojim spoljašnjim pobedama ili porazima... On gleda na tvoje srce: ima li u njemu suza i boli; ima li u njemu mesta za njegovo delovanje, čežnje za istinskom i iskrenom ljubavlju; ima li u njemu gladi za novim životom.

misaone refleksije
Više kratkih tekstova. Pesme, vesti, priče, inspiracija...

Smešna strana
"Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti." (Priče 17:22)

* DOWNLOAD: Kompletan 86. broj u PDF formatu.
* E-MAIL LISTA: Prijavite se na našu e-mail listu.
siont promo . . .

ŽIVOT U SVETLU - Stojan Gajicki

"Ljudska istorija poznaje mnoge periode kada je tama prevladavala u svetu. Nekada se čini da je svetlo potpuno potisnuto iz sveta, ali Bog je uvek imao svetla koja su svetlela u tami, iako i malena, ipak su bila nepobediva.

Čovečanstvo izgleda da doživljava novi napad mračnih sila. Crkva Isusa Hrista opet je pred velikim izazovom - da svojom verom i načinom života zasvetli i pobedi tamu i tako još jednom pokaže svetu da je Bog svetla i ljubavi živ i da njegovo Očinsko srce još uvek ima samo dobre namere sa svojim stvorenjem.

Crkvo Isusa Hrista, ustani i zasjaji u svetu koga tama tako brzo guta. Onaj koji jeste Svetlo sveta rekao je: "Ja ću graditi Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati!"
čitaj Bibliju!

Biblijski meni:
 
"Ljudi daju savete, a Biblija daje vođstvo." (L. Ravenhill)
"Niko ne umire kao ateista."
- Platon

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 404
Ukupno: 1656740
Generisano za: 0.002''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS