Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Uska vrata i tesan put

Paul Washer

Velika mi je čast biti sa vama ovo popodne. Pre nego nastavimo, hteo bih da se u molitvi približimo Gospodu. Molim vas, molite, jer će se toliko toga ovoga popodneva ovde dogoditi, toliko toga što možda nećete razumeti!

Propovedaću kao umirući čovek umirućim muškarcima, ženama i omladini. Propovedaću kao da nikada više neću propovedati i reći ću vam stvari koje ćete možda pogrešno shvatiti. Reći ću vam stvari zbog kojih ćete se možda naljutiti na mene, stvari koje nećete prihvatiti. I reći ću vam stvari za koje ćete mi reći, da vam ih nisam imao pravo reći. Ali pre nego išta zaključite o onome što će ovoga popodneva biti rečeno, postavite sebi jedno pitanje.

Vidite, propovedanje je vrlo opasna stvar. Da, opasna, jer Biblija govori da će lažni učitelji biti podvrgnuti velikoj osudi. Ako ono što ću vam danas reći nije istina, biću u velikoj nevolji i s pravom ću biti u strahu i drhtanju, jer ću osuđen stajati pred Bogom. Ali ako je ono što ću vam danas reći istina, tada ćete vi imati razloga uplašiti se i zadrhtati, jer ako ispravno protumačim ovaj odlomak Svetog pisma koji ću vam pročitati, onda je to kao da je Bog govorio kroz čoveka. Vaš problem neću biti ja, nego Bog i Njegova Reč. Dakle, jedino pitanje o kojem treba da odlučite ovoga popodneva ovde jeste: Da li je ovaj čovek pred nama lažan prorok ili nam govori istinu? Ako nam govori istinu, onda ništa drugo nije važno osim da svoje živote uskladimo sa tom istinom.

Pomolimo se!

"Oče... Oče, na mnogo načina ja sam tako mali i jadan. Poznato ti je to, Gospode, poznato. Dragi Bože, lažan oganj poslednja je stvar koja bi smela biti stavljena na tvoj oltar. Ali ne bi li usred sve ove buke, vike i aktivnosti, ne bi li mogao sići oganj sa neba da ove mrtve kosti ožive? Molim i prosim pred prestoljem Božjim da u svojoj suverenosti budeš milostiv i otvoriš srca i umove. Gospode, ne možemo čekati da se sami otvore, jer nikada neće. Otvori srca i umove da vide biblijsku istinu. Dahni na njih. Podari im pokajanje! Podari im veru! Uvedi ih u svoje carstvo, Gospode, za svoju vlastitu slavu, zbog svoga vlastitoga velikog imena. Učini to, Gospodine. Kao što je neko rekao, Gospode, neka niko ne primi zaslugu za to i neka niko ne položi ruku na Kovčeg Božji, jer ako to učini, udarićeš ga i pašće mrtav. O Bože, deluj među nama, molim te, jer nemamo druge nade. Nemamo druge nade. Ova deca nemaju drugu nadu osim tvoga delovanja. Amin."

Govoriću iz evanđelja po Mateju , iz 7. glave. Ako imate Bibliju, sledite me. U Mateju 7., Isus je rekao:

"Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu. Kao što su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.

Čuvajte se od lažnih proroka, koji dolaze k vama u odelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi. Po rodovima njihovim poznaćete ih. Eda li se bere s trnja grožđe, ili s čička smokve? Tako svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa. Ne može drvo dobro rodova zlih rađati, ni drvo zlo rodova dobrih rađati. Svako dakle drvo koje ne rađa rod dobar, seku i u oganj bacaju. I tako dakle po rodovima njihovim poznaćete ih.

Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! Ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima. Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! Nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom đavole izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im ja kazati: Nikad vas nisam znao; idite od mene koji činite bezakonje.

Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovek koji sazida kuću svoju na kamenu: I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer beše utvrđena na kamenu. A svaki koji sluša ove moje reči a ne izvršuje ih, on će biti kao čovek lud koji sazida kuću svoju na pesku: I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i udariše u kuću onu, i pade, i raspade se strašno." (Matej 7,13-27)

Stojim danas ovde ne vodeći brigu o vašem samopoštovanju. Niti se u svome srcu brinem osećate li se dobro u vezi sa samim sobom, da li vam je život ispao kakvim ste ga želeli, da li ste ušli u minus sa svojim čekovima. No, samo jedno pitanje mi stvara besane noći. Samo je jedno što me uznemiruje čitavo ovo jutro, a to je sledeće: Neće proći ni stotinu godina, a velika većina vas koji ste u ovoj zgradi najverovatnije će se naći u paklu. Čak će i mnogi oni koji govore da "priznaju" Isusa Hrista kao Gospoda, provesti večnost u paklu.

Hej, pastore, kako možeš tako nešto reći? To mogu reći zato što svoje hrišćansko delo ne radim u Americi. Većinu vremena provodim propovedajući u Južnoj Americi, Africi i Istočnoj Evropi. A želim da znate da kada pogledate u hrišćanstvo ovde u Americi, ono je više temeljeno na bezbožnoj kulturi nego na Reči Božjoj. Zbog toga, mnogo je odraslih ljudi i mnogo omladine prevareno i prevareno, jer veruju da će zato što su jednom u svome životu izmolili molitvu obraćenja otići u nebo.

A onda, i kad pogledaju oko sebe u druge koji priznaju da poznaju Hrista i vide ih jednako svetovnima kao svet te se uporede sa njima, i ništa ne uznemiruje njihovo srce. I misle, pa dobro, isti sam kao i većina mladih u mojoj grupi. I dalje na televiziji gledam ono što ne bih smeo gledati i smejem se upravo iz onih stvari koje Bog mrzi. Odevam se senzualno. Govorim kao svet. Volim muziku ovog sveta. Toliko volim ono što je u svetu, ali neka je blagoslovljen Bog, hrišćanin sam. Zašto sam hrišćanin? Ne izgledam nimalo drukčije od ostalih ljudi u mojoj crkvi. Zašto sam hrišćanin? Zato što sam jednom u svome životu molio i tražio Isusa Hrista da uđe u moje srce.

Želim da znate šta je najveća jeres i prisutna je u našim evanđeoskim i protestantskim crkvama: da će Isus Hrist definitivno ući u vaše srce ako molite i tražite ga da uđe. To ne nalazite nigde u Svetom pismu. Do pre pedeset godina, to niste našli nigde u baptističkoj istoriji. Ono što morate znati jeste da je spasenje po veri, samo po veri u Isusa Hrista. I samo vera u Isusa Hrista prethodi pokajanju i sledi pokajanje, obraćenje od greha, mržnju prema stvarima koje Bog mrzi, ljubav prema stvarima koje Bog voli, rast u svetosti i želju da ne budemo poput Britni Spirs (Brithey Spears), da ne budemo poput sveta i ne kao velika većina naših hrišćana, već da budemo slični Isusu Hristu! Ne znam zašto sad tapšete. Govorim o vama. Nisam došao ovamo da dobijem vaše aminovanje! Nisam došao ovamo da mi aplaudirate. Govorim upravo o vama!

Često mi ljudi dođu i kažu: "O, voleo bih poći s tobom u Rumuniju", "O, kako bi voleo poći s tobom u Ukrajinu" ili "Voleo bih propovedati i podizati crkve u džungli Perua".

A ja im kažem: "Ne, ne bi." A oni kažu: "O, da, voleo bi to."

A ja kažem: "Ne, ne bi." "Zašto?"

"Jer bi te tamo izopštili (izbacili) iz crkve."

Ne pokušavam biti težak samo da bih bio težak. Shvatate li koliko je ljubavi potrebno da stojite pred pet tisuća ljudi i kažete im da je njihovo hrišćanstvo gotovo potpuno pogrešno? Znate li što me stoji znajući da me više nikada neće pozvati da vam propovedam? Ne biti popularan? Znate li zašto to činim? Ne činim to zato što sam dobro plaćen. Ne činim to zato što me ljudi vole. Činim to, jer ljubim ljude i jer, čak više od toga, želim dati čast Bogu.

Želim vam nešto reći. Ući ćemo u Sveto pismo i pogledati kao što stvarno tamo piše. Ne smemo se upoređivati sa drugima koji se nazivaju hrišćanima. Uporedimo se sa Pismom. Kada neko, neka mlada osoba, dolazi k pastoru i kaže: "Nisam siguran jesam li spašen", pastor obično baca otrcanu frazu: "Pa, jesi li ikada u svom životu molio i tražio Isusa da uđe u tvoje srce?"

"Da, gospodine." "Jesi li bio iskren?" "Pa, ne znam, mislim da jesam." "Mislim da ti je potrebno da zapovediš sotoni da ti prestane dosađivati. Jesi li zapisao, kao što ti je evanđelista rekao, na koricama svoje Knjige, na korici Biblije, kad si bio spašen, tako da uvek kad posumnjaš možeš sotoni prstom pokazati na Bibliju."

Kakvo je to praznoverje spopalo našu denominaciju? Znate li što Biblija govori da hrišćani moraju raditi? Ispitati sami sebe. Ispitajte sami sebe u svetlu Pisma da vidite jeste li u veri! Ispitajte sami sete da vidite jeste li hrišćanin!

Shvatate li da ako vas sad raspustim i kažem vam da odete i pokucate na svaka vrata u ovom gradu, znate li što ćete otkriti? Devedeset i devet posto ljudi u ovom gradu, barem toliko, veruju da su "vernici". Vratite li se u svoj gradi i pokucate na svaka vrata... jer i ja sam se vratio u svoj grad nakon što sam bio spašen i pokucao na svaka vrata i znate što sam otkrio? Svi su u mom gradu bili "hrišćani".

Osamdeset pet posto ih ne odlazi u crkvu, a one koji idu u crkvu ne zanima svetost. Ne zanima ih služiti Bogu. Ne zanima ih da budu odvojeni od sveta. Ne zanima ih da se Evanđelje propoveda među svim narodima. Ali spašeni su!

Zašto su spašeni? Jer im je neki evanđelist koji bi trebao manje vremena propovedati i više vremena proučavati Bibliju rekao da su spaseni. A to im je rekao kako bi se na sledećoj evangelizaciji mogao pohvaliti koliko je ljudi došlo napred do oltara.

Stalo mi je do vas, a i mnogim ljudima ovde. Sad kad sam vas šokirao, želim da uđemo u Sveto pismo. Želim da me saslušate. Poslušajte Reč Božju i počnite sami sebi postavljati pitanja. Pre svega, "uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njime".

Znate, jedan od razloga zašto sam ja južni baptista jeste taj što su južni baptisti uvek bili brzi. Dok neke denominacije to nisu uspele shvatiti, južni baptisti uvek su brzo shvatili da postoje samo jedna vrata, jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi. Njegovo je ime Isus Hrist. Nema tu višestrukog izbora. Kao denominacija, uvek smo govorili ljudima što je rekao i Isus: "Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene".

Slavim Boga za to da je jedini put kroz koji se svako ljudsko biće na ovoj zemlji može spasiti jedino Isus Hrist. To je sve. Jer morate znati da Biblija govori da su "svi sagrešili i (da) su lišeni Božje slave". Nemate pojma što to znači da smo rođeni kao izopačeni, kao mrzitelji Boga, i da sami nikada ne bi smo tražili Boga i došli k Njemu! Pobunili smo se protiv Boga, prekršili svaki Božji zakon. Ne da smo samo tu i tamo sagrešili, nego nismo činili ništa drugo nego grešili. Biblija govori u prorocima da su čak i naša najbolja dela pred Bogom poput prljavih krpa. Zbog svega toga, znate li što smo zaslužili? Gnev Božji. Svetu Božju mržnju.

Kažeš: "Čekaj malo! Bog nikoga ne mrzi. Bog je ljubav." Ne, prijatelju moj. Nešto moraš razumeti. Isus Hrist, proroci i apostoli učili su da bez milosti Božje, otkrivene u Isusu Hristu našem Gospodu, jedino što je ostalo za tebe zbog tvoje pobune i greha jeste gnev i žestoka srdžba Božja.

Kad govorim studentima na fakultetima, oni su uvek brzi naglasiti: "Ne, Bog ne može mrziti, jer On je ljubav." A ja vam kažem da Bog mora mrziti zato što je ljubav. Vidite, ja volim svoju decu, zbog toga mrzim pobačaj (abortus). Ako volim ono što je sveto, moram mrziti ono što je ne sveto. Bog je sveti Bog. To je ono što smo zaboravili. Mnoge stvari koje vi volite Bog mrzi. Znate li to?

Molite za probuđenje. Održaćete sastanak za omladinu i želite da Bog deluje. Ali pre nego odlazite na sastanak gledate programe na televiziji koje Bog apsolutno prezire. A onda se pitate zašto Sveti Duh nije pao na ono mesto i zašto ste morali stvarati lažan oganj i lažno uzbuđenje! Jer Bog nije bio u tome. Bog je sveti Bog i jedini način na koji se vi i ja možemo pomiriti sa svetim Bogom jeste kroz smrt Božjega vlastitog Sina koji je visio na krstu.

Poslušajte me, ako ste večeras ovde spašeni, niste spašeni, jer su Rimljani i Jevreji odbacili Isusa. Niste spašeni, jer su mu oni stavili krunu od trnja na glavu. Niste spašeni, jer su mu kopljem proboli bok niti ste spašeni, jer su ga pribili na krst. Znate li zašto ste spašeni, ako ste spašeni? Jer kad je Isus Hrist visio na onom krstu, poneo je vaš greh. Greh naroda Božjega i sav strašan gnjev Božji koji je trebao pasti na vas pao je na Njegova jedinorodnog Sina. Neko je trebao platiti cenu. Neko je trebao umreti. Prema Isaiji 53., Bog Otac pritisnuo je svoga jedinorodnog Sina: "Gospodu bi volja da Ga bije, i dade Ga na muke".

Ljudi kažu da je znak krsta toliko vredan i svet čoveku. To nije istina. Krst je znak da smo mi zaista tako izopačeni da je to vlastitog Božjega Sina stajalo smrti. Jedino čime se ljudi poput nas mogu spasiti, smrt je Božjega vlastitog Sina koji je platio cenu pod gnevom svoga vlastitog Oca i uskrsnuo ponovno iz mrtvih. Kako je snažno ovo Isusovo Evanđelje!

No, na što ste sad pozvani? Kažete da ulazite kroz uska vrata. Kako to činite? Isus je rekao: "Ispunilo se vreme, blizu je carstvo Božje." Šta morate učiniti? U Marku nam kaže: "Pokajte se i verujte u Evanđelje."

Kažete: "Brate, spašen sam kroz molitvu kad sam tražio Isusa Hrista da ude u moje srce." Siguran sam da je bilo tako, ali niste spašeni nekom magičnom formulom ili nekim rečima koje ste iza nekoga ponavljali. Spašeni ste, jer ste se pokajali za svoje grehe i jer ste verovali. I niste to učinili samo jednom u prošlosti, nego to činite sve do sada, jer je Isus, kao što pravilan prevod toga stiha glasi, rekao: "Došlo je carstvo Božje. Ispunilo se vreme. Sad ostatak svoga života provedite obraćajući se od svojih greha i verujući u mene."

Obraćenje nije poput injekcije protiv gripa. "O, obavio sam to; pokajao sam se i poverovao." Pitanje je, prijatelju moj, kaješ li se uvek za svoje grehe? Veruješ li neprestano? Jer onaj ko je započeo dobro delo u tebi i završiće ga. On će ga završiti.

Mi južni baptisti propovedamo da bi trebao proći kroz ona jedna jedina vrata koja su Isus Hrist. Ali mi južni baptisti zaboravili smo nešto. Slušajte me, propovednici i pastiri, roditelji, svi me slušajte: zaboravili smo jedno vrlo važno učenje u Evanđelju. Ono ne govori da su samo vrata uska, nego da je i put uzak. Ono što mi zapravo činimo jeste da dovodimo nekoga Hristu vodeći ga u molitvi, a onda on ostatak svoga života živi kao svet. Ako ovo poričete, pokazaću vam statistiku i dokazaću vam da grešite. Kad je u pitanju moralnost crkve u našoj zemlji naspram moralnosti onih za koje tvrdimo da su izgubljeni, anketa Galupa (Gallupa) ili bilo koja druga govori da nema razlike. To je čista statistika. Ona nema ništa s tumačenjem vere. To je samo statistika, matematika.

Postoji more knjiga teologa, filozofa i sociologa koje govore šta se to dogodilo sa crkvom. Otkrivamo da u crkvi postoji jednak postotak pobačaja kao i napolju, u svetu. Isto tako i razvoda. Nalazimo nemoral... znate kao i ja da su ovde među nama mladi koji vrše nemoral i štuju Boga u istom dahu. Znate da su ovde mladi koji se drogiraju i dolaze na omladinske sastanke. Oni vrše stvari koje hrišćani ne bi smeli, a ipak dolaze na sastanke naše omladine i veruju da su srećni i spašeni, a niko ništa drugo ne kaže nego: "Oni su telesni hrišćani. Hrišćani su, ali telesni." Ta nauka započela je pre nekoliko decenija u jednoj baptističkoj teološkoj školi, ne južno-baptističkoj. To nije biblijski i to nije istorijski. Dragi moji prijatelji, ne postoji nešto takvo kao što je telesan hrišćanin.

Kažete mi: "Čekaj malo. U Prvoj poslanici Korinćanima 3., Pavle je rekao: 'Telesni ste.'"

Da, to je ono šta je Pavle rekao. Ali morate pročitati celu knjigu kako biste otkrili šta je pod time i mislio. Slušajte me, većina našega hrišćanstva temelji se na otrcanim frazama koje možemo pročitati na hrišćanskim majicama. Veći deo našeg hrišćanstva dolazi od pisaca pesama, a ne iz Biblije. Većinu onoga što verujemo diktirano nam je kroz našu kulturu, a ne Biblijom. Biblija nigde ne uči da neko može biti istinski hrišćanin a živeti u neprekidnoj telesnosti, nevaljalstvu i grehu sve dane svoga života. Biblija uči da je izvoran hrišćanin primio novu prirodu. Izvoran hrišćanin ima Oca koji ga ljubi i koji sprovodi mere discipline (stege) nad njime, posmatra ga i brine se za njega.

Srce mi je slomljeno, jer i vi to znate kao i ja, omladino. Nemojmo biti licemeri u vezi sa time. Ne krijmo to. Mnogi su. Poznajete ih. I vi ste možda jedan od njih ili barem poznajete one koji su u vašoj grupi. Dolaze na vaše sastanke. Čine sve što i vi, ali su u svome srcu pokvareni koliko samo mogu biti pokvareni. Nema razlike. Nema svetla. Sve što čini svet i oni čine, i to je prikladno, i to je u redu. Prijatelji moji, to nije hrišćanstvo. Nisu oni u opasnosti da će izgubiti svoju nagradu. Oni su u opasnosti od pakla. Oni ne poznaju Boga.

A što mi učimo? Kad ste poslednji put čuli nekoga reći da u nebo ne postoje samo uska vrata, nego i uzak put? Isus govori da je jedan od osnovnih znakova izvornosti hrišćanina da hoda uskim putem. Znate li što je znak izvornog hrišćanina u našoj zemlji? Jednom je izmolio molitvu. Nije li to zapanjujuće? Što vas pitaju kad posumnjate u svoje spasenje? Jeste li ikada izmolili molitvu? Šta Sveto pismo uči? Ispitajte sami sebe. Istražite se u svetlu Pisma da vidite jeste li na putu, jer hrišćanin treba biti drukčiji.

Kažem li da je hrišćanin bez greha? Ne, jer u Prvoj Jovanovoj poslanici saznajemo da i hrišćani greše, ali ako neko ne priznaje svoj greh, ne poznaje Boga i ne hoda u svetlu. Kakva je onda razlika? Šta zapravo želim reći? Ono što želim reći jeste da ako ste izvorno nanovo rođeni hrišćanin, dete Božje, hodaćete putem pravednosti i to će vam biti stil života. A ako siđete sa tog puta pravednosti, Otac će doći za vama. I disciplinovaće vas. I vratiće vas na put. Ali ako ispovedate da ste prošli kroz uska vrata, a živite na širokom putu baš kao i svi drugi ljudi u vašoj školi, baš kao i svi drugi ljudi koji su telesni i pokvareni, Biblija želi da znate da se trebate strašno, strašno bojati, jer ne poznajete Boga.

Bojim se za ljude koji čitav svoj život govore drugima da su spašeni. Bojim se i za vas ako to činite. Ne govorite ljudima da su spašeni, govorite im kako mogu biti spašeni. Bog im kaže da su spašeni. Ono što smo zaboravili verovati jest da je spasenje nadnaravno delo Božje i da su oni koji su se izvorno obratili i koji su preporođeni silom Svetoga Duha nova stvorenja. Biblija kaže: "Ako je ko u Hristu, on je novo stvorenje." Dakle, ovde u Svetom pismu nalazimo da postoje uska vrata i uzak put.

Pogledajmo u 15. stih: "Čuvajte se od lažnih proroka, koji dolaze k vama u odelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi." Nedavno mi je jedan mudar čovek rekao:

"Paul, tvoj najbolji prijatelj je onaj ko ti govori istinu." U našoj zemlji postali smo tako tanke kože da nas više niko ne sme ukoriti. Niko nam ne sme reći da smo u zabludi. I pastiri i vođe postali su deo te laži. Ne želimo nikoga uvrediti. Želimo biti prijateljski naklonjeni. Ono što morate shvatiti jest da je samo jedan prijateljski naklonjen, njegovo je ime Bog, a ako vi nekome u svojoj crkvi želite biti prijateljski naklonjeni, morate biti prijateljski naklonjeni Bogu. I trebate se više brinuti za slavu Božju, nego za stavove ljudi. A drugo što morate shvatiti jeste da će vam osoba koja vas najviše voli govoriti samo istinu.

Jedan od najvećih znakova lažnog proroka je da će vam uvek govoriti što želite čuti. On nikada neće pustiti kišu na vašu paradu. Navešće vas da tapšete. I da skačete. I omamiće vas. Zabavljaće vas i predstaviti vam takvo hrišćanstvo da će vam crkva izgledati poput kakvog zabavišta. Tamo nikada nećete čuti stvari kao što su: Radi li Bog u mom životu? Rastem li u svetosti? Jesam li zaista nanovorođen?

Poslušajte me, ako svi u ovom gradu veruju da su spašeni, a mi znamo po Svetom pismu da to nije istina jer nam Biblija govori da će ih malo ući, kako znate da ste vi spašeni? Kako doista znate da ste spašeni? Jer vam je to neko rekao? Jer ste izmolili molitvu? Jer ste poverovali? Dopustite mi postaviti vam jedno pitanje. Kako znate da verujete? Svi, naime, govore da veruju. Kako znate da niste poput njih? Znate li što Biblija uči kako ćete znati da ste spašeni? Znate li šta je do pedeset godina unazad baptistička teologija učila kako znate da ste spašeni?

Znate da ste spašeni, jer vam je život u procesu mijenjanja i vaš je stil života hodanje putevima Božje istine. A kad siđete s tih puteva poslušnosti, kao što svi činimo, Bog dolazi za vama i vraća vas na put. Jedan od najvećih dokaza da ste zaista nanovorođeni jeste taj da vam Bog neće dopustiti da govorite kao što bi vaše telo možda htelo govoriti. Bog vam neće dopustiti da se odevate senzualno kao što je svet senzualan i kao što vam crkva dopušta da se odevate. Bog vam neće dopustiti da se ponašate poput sveta, mirišete poput sveta, govorite poput sveta, slušate stvari koje svet sluša. Bog će stvoriti ogromnu razliku u vašem životu.

Ako idemo dalje, on ovde u 16. stihu kaže: "Po rodovima njihovim poznaćete ih." Kako ćete prepoznati lažna proroka? U širem smislu i kroz Sveto pismo kako ćete znati da li je neko zaista hrišćanin? Po rodu. Po njegovu rodu, dragi moj prijatelju. Pogledaj u svoj život. Pogledaj u svoje hodanje. Pogledaj kako govoriš. Pogledaj šta ti je u srcu. Je li negde u njemu Isus? Ili je on samo dodatak koji si dodao svome životu? Je li on samo nešto što činiš u sredu ili nedelju? Je li on samo nešto čemu daješ umni pristanak? Je li on dodatak ili je samo središte tvoga života? A kakav rod donosiš? Izgledaš li kao svet? Ponašaš li se kao svet? Imaš li i uživaš li u istim radostima u kojima uživa svet? Možeš li voleti greh i uživati u njemu? Voliš li buntovništvo i uživaš u njemu? Onda ne poznaješ Boga. Poznaćete ih po njihovom rodu. Ali Bog ima silu da to promeni.

Pokušaj na trenutak zamisliti Isusa dok poučava ovaj odlomak, a ti sediš tu i slušaš. On gleda u tebe i kaže: "Drača, drača. Nalaziš li draču na smokvi?"

A ti odgovaraš: "Dakako da ne, Isuse. Hoću reći, ti nisi zemljoradnik i nisi farmer, ti si stolar. Ali svako zna, Isuse, da se na smokvi ne nalazi trnje."

"Dozvoli, onda, da ti postavim drugo pitanje. Nalaziš li smokve, dobar rod, na trnju?"

"Isuse! Ne! To je apsurdno. Isuse, hoću reći, nikada nećeš naći trnje na smokvinu stablu niti ćeš naći smokve na trnju. Reći da je to moguće... ko god ti to kaže, Isuse, ne veruj u to, jer je taj ili lud ili lažov.

A onda ti Isus odgovara: "Tako, dakle, zar se ne bi onda i za one koji se nazivaju mojim učenicima i donose zao rod reklo isto, da lažu ili da su van pameti?"

Pođimo malo dalje. Zamislite da ja zakasnim i da dotrčim gore na ovaj podijum, a svi se vođe ljute na mene i kažu: "Brate Paul, zar ne ceniš priliku da ovde govoriš, te kasniš?"

A ja im odgovaram: "Braćo, morate mi oprostiti."

"Zašto si zakasnio?"

"Vozio sam se autoputom kad mi se probušila guma te sam morao izaći i promeniti je. I dok sam menjao gumu, otpala je matica, a ja nisam obratio pažnju da sam na putu, nego sam potrčao za maticom. Čim sam je nasred puta dohvatio, uspravio sam se, a kad tamo, desetak metara preda mnom našao se trideset-tonski kamion, jureći sto kilometar na sat, koji me pregazio i evo, zbog toga kasnim."

Tu bi bila samo dva logična zaključka: ili sam lažov, ili ludak. Rekli bi ste: "Brate Paul, to je krajnje apsurdno. Nemoguće je da na tebe naleti takav kamion i da na tebi nema nikakve promene."

A onda bi moje pitanje bilo: Šta je veće: kamion ili Bog? Kako to da danas toliki ispovedaju da su imali susret sa Isusom Hristom, a ipak nisu trajno promenjeni? Dopustite mi reći nekoliko stvari da o njima razmislite. Znate da vam govorim istinu. Koliko puta iznova i iznova posvećujete svoj život? Koliko puta mladi dolaze do toga, zapale se i vraćaju u svoju crkvu i sve to traje oko nedelju i po? A ipak kažu: "O, bilo je veliko Božje delovanje!" Ne, nije. Ako ne traje, nije bilo velikoga Božjeg delovanja. Samo emocije. Bilo je mnogo stvari, ali nije bilo velikoga Božjeg djelovanja. Je li Bog radio u tvom životu? Radi li Bog u tvom životu? "Po rodovima njihovim poznaćete ih."

Sada pođimo dalje do 19. stih: "Svako dakle drvo koje ne rađa rod dobar, seku i u oganj bacaju." Pogledajte u to! Morate razumeti nešto o hebrejskoj književnosti. Kad vi i ja nešto želimo naglasiti, znate li što činimo? Podižemo glas. Ako pišemo, napišemo to masnim ili velikim slovima. Ali kod Jevreja to je drugačije. Kad oni žele nešto naglasiti, ponavljaju to i ponavljaju.

Zbog toga u Svetom pismu nailazite na poređenja: "Opakih će nestati s lica zemlje" i "Opake će sve zatrti". Ono govori istu stvar, samo na različit način da bi dalo veći naglasak. To je ono što Isus ovde iznova i iznova čini. "Prepoznat ćete ih po njihovim rodovima. Prepoznat ćete ih kako dolaze. Prepoznat ćete ih po njihovu rodu." O čemu on govori? Dragi moj prijatelju, on govori o sudu Svevišnjeg Boga koji će jednoga dana pasti na svet i koji će jednoga dana možda pasti i na tebe.

O, dragi prijatelju, ja ne mogu zaviriti u tvoje srce. Mene i vlastito srce može lako prevariti, ali postoji Neko ko se ne može prevariti. Postoji Neko ko se ne može prevariti i njega ne može prevariti savremena hrišćanska kultura. On zna. "Po rodovima njihovim poznaće ih."

Zatim ide dalje te kaže: "Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! Ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima." Znate li šta vaše ispovedanje vere u Isusa Hrista vredi? Apsolutno ništa. Ništa. Jeste li pročitali ovaj odlomak? Proučite ga! "Neće svaki koji mi govori: 'Gospode, Gospode!'... neće svaki koji ispoveda: 'Gospode, Gospode!' ući u carstvo nebesko." Mnogi su koji će ispovedati: "Gospode, Gospode", ali neće ući u carstvo nebesko. Drago moje dete, jesi li ti jedan od njih?

Vratimo se sad još jednom na hebrejsku književnost. On kaže: "Gospode, Gospode!" Nije rekao: "Gospode!" Što to znači? Čovek koji daje to priznanje nije neko ko je iznenada odlučio: "Sud je pred vratima i dobro je da ga priznam kao Gospoda." To je čovek koji naglašeno izjavljuje drugima da je Isus Hrist Gospod. On hoda okolo i govori: "Gospode!" On pleše dok muzičari sviraju i govori: "Gospode!" I peva: "Gospode!" Ali Isus mu kaže: "Odlazi od mene! Nikada te nisam poznavao."

Bili Grejm (Billy Graham), vrlo ljubazan i blag čovek, rekao je da veruje, da je velika većina onih koji pohađaju crkve temeljene na veri u Bibliju izgubljena. Rekao je da bi bio srećan kad bi samo pet posto od svih koji su ispovedali veru na njegovim evangelizacijama bilo spašeno.

Prošle sam godine u Nigeriji posetio jednu majku čijeg su sina, člana naše crkve, mučenički ubili muslimani. Kad neko u severnoj Nigeriji ispoveda veru u Isusa Hrista, sasvim je svestan da zbog toga može biti ubijen. Ali ovde na Zapadu... o, razmotrimo cenu! Razmislite! Ispitajte svoj život u svetlu Svetog pisma! Poznajete li Gospoda? Poznajete li Gospoda? Jer neće svaki koji mu govori: "Gospode, Gospode!" ući u carstvo nebesko, nego... šta dalje kaže? Pogledajmo! "Neće svaki koji mi govori: 'Gospode, Gospode!' ući u carstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca."

Šta je znak da je neko postao izvorni hrišćanin? Hteo bih da to ponovno počnemo učiti. Šta se dogodilo sa našom teologijom? Šta se dogodilo s našom naukom? Šta se dogodio sa našim učenjem? Nestalo kroz prozor! Niko više ne želi proučavati nauku. Žele samo slušati pesme i pročitati ono što piše na hrišćanskim majicama. Šta se dogodilo sa istinom? Istina vam govori. Dokaz kako možete biti sigurni da ste izvorno nanovo rođeni hrišćanin jeste da vam je vršenje Očeve volje postalo način življenja.

Kažete: "O, govoriš o delima." Ne, ne govorim. Govorim o dokazu vere, a on tako glasi. Ispovedanje vere nije dokaz da ste nanovo rođeni, jer svako u ovoj velikoj zemlji ispoveda veru u Isusa Hrista. Anketa govori da je šezdeset pet do sedamdeset posto svih Amerikanaca spašeno, da su nanovo rođeni hrišćani. Najbezbožnija država na licu zemlje! Na dan ubija četiri hiljade beba, a sedamdeset posto nas je nanovo rođenih! Kako znate da vera koju imate nije lažna? Vaš način življenja vodi brigu o Očevoj volji i vrši Očevu volju, a kad ste neposlušni Očevoj volji, Sveti Duh dolazi i lično vas kori kroz pisanu Reč Božju ili kroz brata ili sestru u Hristu te vas Bog ponovno vraća natrag na put. Ako ste izvorni hrišćanin, ne možete mu pobeći.

Dopustite mi, da vam dam jedan primer. Recimo da imaš četrnaest godina i da sam ja tvoj pastor i da se jedne noći vraćam sa propovedanja u jedan sat iza ponoći i da te vidim kako stojiš u parku ili na uglu ulice sa grupom izgrednika te radiš stvari koje ne bi smeo, a član si naše crkve, rekao bi ti: "Uđi u kola!" i odvezao bi te kući ocu. Ne bi bio besan na tebe. Besan bi bio na tvoga oca. Rekao bi mu: "Gospodine, kao otac zanemarujete svoju dužnost, jer dopuštate svom detetu da u takvoj prilici bude napolju."

Želim da to znaš. Bog nije otac koji zanemaruje svoju dužnost. Ako se možeš zabavljati u grehu, ako možeš voleti svet i stvari ovoga sveta, ako uvek možeš biti uključen u svet i činiti stvari ovoga sveta, ako su tvoji junaci svetovni ljudi, ako želiš izgledati poput njih i ponašati se poput njih i ako praktikuješ iste stvari kao oni, o, dragi moj prijatelju, poslušaj moj glas: najverovatnije ne poznaješ Boga i ne pripadaš mu.

Pročitajmo sad 22. stih: "Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! Nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom đavole izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili?"

Kažete da je najvažnija stvar na licu Zemlje poznavati Isusa Hrista. To nije istina. Najvažnija stvar na licu Zemlje jeste da Isus Hrist poznaje vas. Neću uspeti ući u Belu kuću ako dođem do vrata i svima kažem da poznajem Džordž Buša, nego će me pustiti ući ako Džordž Buš izađe i kaže: "Poznajem Paula Vašera."

Poznajete li uopšte Isusa? Možete priznavati da poznajete Isusa, ali moje pitanje za vas jeste: Poznaje li Isus vas? Pogledajte kako on ovde naziva izgubljene: "Idite od mene koji činite bezakonje!" Bezakonici u grčkom su anomia; što znači "bez zakona". To je ono šta to znači. Dopustite mi, da vam dam tačan prevod toga: "Odlazite od mene vi koji tvrdite da ste moji učenici i priznajete me kao Gospoda, a ipak živite kao da vam nikada nisam dao zakon da ga poslušate."

Upravo sam opisao veliku većinu naših hrišćana. Ako iko počne govoriti o zakonu, ako iko počne govoriti o biblijskim principima, o onome što bi smo trebali činiti ili ne, kako bismo trebali živeti ili ne, svi počnu vikati: "Legalista!" Ali Isus je rekao: "Odlazite od mene vi koji me nazivate Gospodom, a živite kao da vam nikada nisam dao zakon."

Danas u našem hrišćanstvu prolazimo kroz vrata, slava Bogu! Ali onda živimo poput ostatka sveta. Samo ste telesni. Možda ćete se jednoga dana vratiti. Znate li što se događa zbog našega lošeg evangeliziranja? Imamo gomilu dece spašene na letnjim kampovima, a kad dospeju do svoje petnaeste godine starosti, ulaze u svet i žive poput demona, velika većina od njih. A onda kad dospeju do tridesetih, vraćaju se natrag i ponovno posvećuju svoj život. Možda su tada spašeni. Jer, ljudi, to je više nego da neko nekome samo kaže da je spašen, jer priznaje Isusa Gospodom. I sotona priznaje da je Isus Gospod. Je li vaš život u procesu menjanja?

A onda Isus završava i govori o dve vrste ljudi, o dva temelja... Važno je proučavati teologiju i važno je proučavati istoriju. Savremeno tumačenje ovoga odlomka o steni i pesku zapravo je ovo: ako si hrišćanin, moraš graditi svoj život na steni, jer ako svoj život gradiš na pesku, bićeš nesretan hrišćanin i život ti neće biti dobar. To nije ono što je Isus učio niti istorija to podržava. Teško da je ikada ovo uopšte bilo tako tumačeno. Znate li što je tumačenje ovoga.

Postoje dva puta: uski i široki put. Na kojem ste vi? Postoje dve vrste stabla. Dobro stablo koje donosi dobar rod i odlazi u nebo. Postoji i zlo stablo, a zlo je, jer rađa zlim rodom i otići će u pakao. Biće odsečeno i bačeno u oganj. Postoje oni koji priznaju Isusa kao Gospoda i vrše volju Oca koji je na nebu, a postoje i oni koji priznaju Isusa kao Gospoda, ali ne vrše volju Oca koji je na nebo te odlaze u pakao ne zbog nedostatka dela, već zbog nedostatka vere očitovane činjenicom da nemaju dela.

A onda ide dalje te kaže da ne grade dvojica hrišćana svoje kuće na dva različita temelja. Ne. Tu su spašen i izgubljen čovek. Izgubljen čovek čuje propovedanu Reč Božju, ali ne polaže temelj. Ni na koji način ne možete u njegovu životu videti da ga Reč Božja oblikuje, izgrađuje i održava njegov život. Ako bi smo uzeli ovaj odlomak i uporedili ljude sa njim te pitali: "Gradiš li svoj brak na Reči Božjoj? Vaspitavaš li decu na Reči Božjoj? Upravljaš li svojim novcem na Reči Božjoj? Živiš li odvajajući se od stvari ovoga sveta prema Reči Božjoj? Koliki bi bili u stanju dati pozitivan odgovor?

Ništa od toga. "Priznajem Isusa. On je moj Spasitelj. Tako mi je rekao moj učitelj veronauke." O, i ja znam reći poput Ravenhila (Leonard Ravenhill): "Jednom sam propovedao u mnogim baptističkim crkvama." I ja sam propovedao na mnogim mestima poput ovoga. Mogao sam danas ovde stajati sa rečnikom koji bi vas zaprepastio i propovedati vam o stvarima koje bi vas tako podigle da biste lebdeli ovom prostorijom. Mogao sam vam pričati priče iz kojih biste se smejali i priče o psima i bakama zbog kojih bi ste plakali, ali previše vas volim da bi to učinio. Reč Božja je istinita, a znam da postoje ljudi koji veruju da su spašeni, ali nisu. Nisu.

Znam da neki od vas gledate okolo i mislite: "Ja sam spašen. Hoću reći, izgledam kao i svi drugi u mojoj grupi." Zbog čega mislite da je vaša grupa spašena? "Pa, poput svojih sam roditelja" ili "Poput odraslih sam u mojoj crkvi i poput đakona i pastira". Kakve to ima veze? Onoga dana kad Isus dođe, neće ti oni suditi. Moja je molitva da se jednoga dana kada moj sin odraste nađe propovednik koji će stati ispred njega i reći mu: "Dosta je!"

Završimo. Šta Reč Božja govori? Kako će tvoj život stajati onoga konačnog dana pred plamenim ognjem koji je svetost Božja? Draga devojko, dragi mladi čoveče, hoće li onoga poslednjeg dana tvoje priznanje sadržavati istinu? Jesi li spašen? Ne mislim sad na: "Pa, mislim da sam spašen." Znate, "neki se put učini čoveku prav, a na kraju vodi u smrt".

"Osećam u svome srcu da sam spašen." Dopusti da ti postavim jedno pitanje: Jesi li ikada pročitao da je "podmuklije od svega srce. Jedva popravljivo, ko da ga pronikne"? Zar ne bi trebao poći do svedočanstva Svetog pisma?

"Znam da sam spašen, jer su mi tata, mama, pastir i svi ostali rekli da sam spašen." A ja te pitam ovo: Šta ti govori Reč Božja?

Toliko govorimo da smo radikalni hrišćani. Radikalni hrišćani nisu ljudi koji jure na koncerte. Radikalni hrišćani nisu ljudi koji nose hrišćanske majice. Radikalni hrišćani su oni koji donose rod Svetoga Duha. Radikalni hrišćani su oni koji poštuju svoje roditelje čak i kad misle da roditelji nisu u pravu. Radikalni hrišćani su oni koji... Poslušajte me sad! Ovo će vas razljutiti! Govorim momcima i devojkama. Radikalni hrišćani su oni koji se ne odevaju senzualno da bi pokazivali svoje telo. Ako je tvoja odeća da istakne tvoje lice, Bog je zadovoljan tvojim odevanjem. Ako je tvoje odevanje da istakne tvoje telo, ono je senzualno i Bog mrzi to što činiš.

Svi žele govoriti o proroku, ali niko ga ne želi slušati. Govorim o hrišćanstvu. Svoj sam život proveo u džunglama. Svoj sam život proveo smrzavajući se u planinama Anda. Video sam ljude kako umiru. Dečaka Andev Mjumana (Andrewa Mymana) ubili su muslimani pucajući mu pet puta u stomak. Ostavili su ga mrtva kraj puta samo zato što je rekao: "Tako se bojim, ali ne mogu se odreći Isusa Hrista. Molim vas, nemojte me ubiti, ali ne mogu ga se odreći." I umro je u lokvi krvi. A vi govorite o tome da ste radikalni hrišćani, jer na sebi imate majice i došli ste na konferenciju. Govorim o svetosti. Govorim o pobožnosti. Govorim o predanju.

Znate li što bi Bog trebao učiniti na ovome mestu? Ako bi ste svi došli pod presvedočenje, ako bi i sam došao pod presvedočenje Svetoga Duha, pali bi smo na svoja lica i plakali, jer gledamo stvari koje Bog mrzi i odevamo se u stvari koje Bog mrzi, jer se ponašamo poput sveta, izgledamo poput sveta i mirišemo poput sveta, sve zato što činimo iste stvari kao on, a ne znamo da ih činimo, jer ne poznajemo Reč Božju. Jer, iako kao denominacija tvrdimo da je Sveto pismo nepogrešiva Reč Božja, u biti sve što dobivamo jesu ilustracije, priče i zanimljive stare pripovetke. O, kad bi Bog zapalio ovo mesto da se obratimo od svoga greha, da se odreknemo stvari koje ne ugađaju Bogu i da onda potrčimo k njemu, uživamo u njemu i ljubimo ga.

O, kad bi Bog podigao misionare! Ja ne želim za vas isto što žele vaši roditelji. Oni za vas žele sigurnost, osiguranje i lepu kuću. Automobile i poštovanje. Ja za vas želim isto što i za svoga sina, a to je da jednoga dana uzme zastavu, zastavu Isusa Hrista, i da je stavi na vrh brda gde još niko nikada je nije postavio te poviče: "Isus Hrist je Gospod!" makar ga to koštalo njegovog života. O, kad bi barem kad bude imao osamnaest godina rekao isto što sam ja rekao kad sam bio mladić: "Idem u gore. Idem u džungle!" A ljudi su rekli: "Ne možeš tamo. Nisi pri pameti. Rat je. Umrećeš." Ali ja i dalje idem. Kad moj maleni sin stavi ranac na sebe, moliću nad njim i reći: "Idi! Bog neka bude sa tobom, a ako umreš, sine moj, videću te tamo preko i odati počast tvojoj smrti."

Pomolimo se!

"O, Bože, nije mi važan vlastiti ugled. Nije mi važno što ljudi misle. Želim da tebi pripadne sva čast. Želim da ovi mladi ljudi budu spašeni. Želim da oni koji su spašeni prestanu gledati okolo na kulturno hrišćanstvo koje ti mrziš i koje ćeš ispljunuti iz svojih usta te da pogledaju u Reč Božju i kažu: "Ja ću slediti Isusa."

"O, Bože, molim za vođe omladine i pastore, molim da ih ispuniš duhom mudrosti, ljubavi, hrabrosti i svakog razumevanja. I, dragi Bože, što god stajalo, molim te da podigneš misionare. Gledajući u ovu decu, ne mogu a da ne mislim na svoga vlastitog sina. O, Bože, spasi ga, podigni ga i pošalji u najgori deo bitke. O, dragi Bože, podigni ovde misionare. Podigni misionare. Podigni propovednike, pastire i evanđeliste koji će znati Reč Božju. O, Bože, radi na ovome mestu, molim te, radi na ovome mestu, dragi Bože. Molim te! Molim te! Molim te! Molim te!"


Je li ovde neko ko će reći: "Brate Paul, živeo sam laž. Tvrdio sam da sam hrišćanin, ali voleo sam svet, izgledao kao svet i mirisao kao svet. Mrzim se zbog toga i brate Paul, silno sam umoran od takvog hrišćanstva koje živim. Bolestan sam od njega. Bolestan. Želim biti spašen. Želim biti spašen." Želim da se dignete. Je li ovde neko ko želi biti spašen? Amin... Amin...

Za trenutak ću uputiti poziv. Sići ću sa podijama i sresti se s vama koji ste se ustali. Želim sa vama razgovarati.

Želim sad progovoriti onima od vas koji tvrdite da ste hrišćani. Iskazuje li vaš život čast Isusu Hristu? Istražujete li njegovu Reč da otkrijete kako bi ste trebali živeti? Čitavim svojim srcem molim: Jedino što će u ovoj zemlji spasiti crkvu, samo su dve mogućnosti. Jedna je potpuno preuređenje u našem propovedanju i proučavanju Reči Božje, a druga je žestoko, užasno progonstvo. To je jedino što će spasiti crkvu u ovoj zemlji. O, molim vas, molim vas, vratite se na Reč. Molim vas, poslušajte me! Morate to znati! Možda ćete reći: "Dobro, kako bih onda trebao živeti pred svojim roditeljima?" Uđi u Reč, otkrij i budi poslušan. "Kako bih se trebao odevati?" Uđi u Reč, otkrij i budi poslušan. "Kako bih trebao govoriti? Šta bih trebao slušati?" Dovedi svaku misao, reč i dela u pokornost Isusu Hristu.

Neću vas tražiti da se dignete, jer sam umoran od ljudi koji dolaze napred i čine ona predanja, ona predanja koja traju dve minute. Nisam ovde da bi u svome časopisu napisao da je gomila ljudi došla napred. Želim da pođete kući i da živite za Isusa Hrista svim svojim srcem. Ali ako vam je potreban savet, kažite: "Brate Paul, želim živeti za Isusa Hrista, ali ne znam kako. Ne znam kako." Za minut uputiću poziv i zaista želim da dođete napred, ali ne da učinite predanje. Ako želite učiniti predanje, učinite ga upravo tamo gde sedite. Ako trebate nekome reći, pođite k svome pastiru. Pođite k svom omladinskom vođi. Znate, znaćemo hoće li to predanje trajati. Kako? Jer ako će trajati, znaćemo da je od Boga.

Dozvolite mi nešto reći svima koji su ovde večeras, želim nešto reći. Ako ste doneli odluku da sledite Isusa Hrista, ako ste doneli odluku u poslednja dva dana u vezi sa spasenjem, želim vam nešto reći: ako je odluka bila izvorna, trajaće. Ako se nakon nekoliko nedelja vratite ravno natrag u svet, živite poput sveta i ponašate se poput sveta, želim da nešto znate: ovaj vikend ovde niste primili ništa. Samo emocije, samo to. Ako ste doista nešto primili od Gospoda, želim da znate da će ono trajati. Ako pokušate i pobeći od toga, nećete uspeti. Nećete uspeti! O, toliko vas volim, toliko vas volim!

Ustanimo svi. Ako vam je potreban savet u vezi s odlukom koju ste doneli i nešto vam nije jasno, želim da dođete napred, a ja ću sići. Oni od vas koji ste se digli, a mnogi kažete: "Moram upoznati Isusa Hrista", želim da sada dođete ovamo da se sastanete sa mnom, jer ću sići s podijuma. Želim doći do vas sa drugim savetnicima i razgovarati sa vama. I želim vam nešto reći, neće trajati više od pet ili deset minuta. No, ako želite razgovarati i čitavu noć, ostaćemo sa vama. To je stav svakoga savetnika na ovom mestu. Ako je potrebno, ostaćemo sa vama čitavu noć. Bog vas ljubi. Bog vas ljubi. Dopustite mi, da se za vas pomolim...

"Dragi Bože, Gospode, ovde se mnogo toga dogodilo. Prošlo veče, Gospode, ne znam koliko je tu bilo stvarnoga, ali znam da sam prošlo veče video ljude koji su plakali. Video sam ljude koji su pokušali učiniti predanje i verujem da je mnogo onoga što se ovde dogodilo prošle večeri bilo samo zbog tebe. Ovoga jutra, Oče, video sam jednoga mladića kako propoveda, daje svoje svedočanstvo, i video sam stvarno delovanje Svetoga Duha. Ne znam koliko je svih tih odluka stvarnih, ali događaju se i stvarne stvari. Molim te, sada Oče, ja ne znam koliko je svega toga stvarnog, samo će nam vreme i večnost to pokazati, ali dragi Bože, molim te, molim te, radi. U Isusovo ime, amin!"

Izvor: www.heartcrymissionary.com.
"Život u univerzumu je mogao nastati samo kao samovoljan čin jednog Stvoritelja, koga ja nazivam Gospod Bog."
- Isaac Newton

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 858
Ukupno: 2661377
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/washer_uska_vrata.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.