Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Novorođenje

Gipsy Smith
"Ne čudi se što ti rekoh;
valja vam se nanovo roditi."
(Jn. 3,7)

U mojoj poslednjoj propovedi govorio sam vam o pokajanju i pokušao da pokažem da je pokajanje ono što moramo da učinimo ako želimo da budemo spašeni. Pokajanje Bog zapoveda; ono je direktna zapovest.

Sad moja tema ide malo dalje. Želim da govorim o nečemu što se mora dogoditi u nama silom Duha Svetoga, jer, "ko se ne rodi nanovo, odozgo, ne može videti carstvo Božje."

Ako je to istina, ne čudim se da je Isus sa svom snagom božanskog autoriteta ovom čoveku rekao: "Treba da se rodite nanovo, odozgo." To možemo pročitati i ovako: "Morate se roditi novim." Kako god to razumeli, to znači novo stvorenje; to znači da je srce puno krivice učinjeno ispravnim; to znači da je izvor života stavljen u ispravan i skladan odnos sa Bogom i da iz njega ističe očišćen i nanovo stvoren život. Središte mora biti u skladu sa voljom Božijom. To je "novo stvorenje", "novo stvaranje", život odozgo donesen i sprovođen na zemlji.

Mnogo je ljudi koji misle da ih Gospod nekako može učiniti dobrim kad umiru. A ja tvrdim, ako Gospod to može učiniti kad umrem, onda to može učiniti i dok sam živ; a ako to ne može učiniti dok sam živ, ne može ni kad umirem. Tvrdim isto tako da Gospod može svakog čoveka i svaku ženu da učini dobrim, tako dobrim da može da gleda sa Svoga prestola na delo svojih ruku i bude zadovoljan sa njim.

Neki od vas kažete da ne verujete u to. Ja verujem. Ako je On mogao da načini Adama dobrim iz ničega, može i vas učiniti dobrim iz onoga što je preostalo. Dok čitamo ove reči, stavimo naglasak na reči treba i nanovo. "Treba da se rodite nanovo, odozgo."

Nemojte se sada ljutiti na mene jer vam donosim ovu staromodnu istinu i pritiskam je na vašu savest. Nemojte se razljutiti, jer nastojim da vas suočim sa velikom naukom novoga rođenja. Nemojte frktati nosom i ponašati se kao da ste to već prerasli. Ovaj je čovek verovatno znao više od vas, a možda je bio i daleko moralniji od vas; i sigurno je da je od vas bolje stajao u crkvi i u društvu. Ali Isus nije mogao da ga poštedi. Nikako. Previše ga je ljubio da mu ne bi izneo celu istinu. Nije smanjio standard, niti je stvorio lagan put u carstvo Njegove milosti, čak ni za učitelja u Izraelu.

Goruće vas molim, nemojte misliti da je ovo neka staromodna tema. Znam da ona to jeste, ali je ona jedina tema. Znam da je to jedna stara priča, ali je to jedina priča. Ako imate dušu i gladni ste, onda je ona nova poput svetlosti sunca koje se pojavljuje u svitanje dana. Ona je sveža poput rosnih kapi koje stoje poput mnogih Božjih bisera i sjaje na suncu. Ona je divna poput ruža u junskom jutru i sveža poput daha sa Božjih planina. Ona nije suvoparna, dotrajala, staromodna. Ona je izvor koji nikada ne presušuje; ona je sila, i to jedina sila koja može da slomi okove i pokida lance, koja može da otvori slepe oči i izleči ranjene živote, koja može da smiri oluje i uragane. Ona je sila koja može da uzdigne ljude iz greha i propasti sasvim i potpuno natrag k Bogu. O, sila koja čuda čini!

Znam da postoje ljudi koji misle da smo zastareli kad propovedamo novorođenje, da smo staromodni; možda bezazleni, ali treba nas žaliti. Brate, o novorođenju se peva oko stepenica prestola Božijeg. Staromodno? To je pesma koja zagreva nebo. Dok hodate galerijom da vidite dela starih umetnika, poznata i slavna širom sveta, središnja tema slika je On, koji je visio na krstu. A kad dospete u nebo - ako dospete - i prođete kroz galerije slika neba, slika koja će se isticati, sijati, živeti, uzbuđivati i privlačiti milione, biće slika krsta i umirućeg Spasitelja. Nemojte misliti da ste vi iznad učenja o novorođenju i nemojte se usuditi da kazete da vam to nije potrebno. Nikako. Poslušajte: "Treba da se rodite nanovo, odozgo." To je ono što se tiče vas. Potrebno vam je novo srce, jer Bog gleda na srce.

To nije moja reč; Isus je tako rekao. To je ono što ja želim da vidite kad prevrćete očima na tu poruku ili ismejavate propovednika dok iznosi ovaj tekst: "Treba da se rodite nanovo, odozgo." Ako mislite da ste vi iznad toga, da je to zastarelo, staromodno, upamtite da je biser, radi kojega je ovaj ogroman svemir stvoren, skrenuo od stvaranja svetova i nadzora nad svemirom i došao da bi srcu umirućeg čovečanstva to šapnuo. Isus je to rekao, ne propovednik, već sam Isus.

Ta nauka ne pripada metodističkoj crkvi, ni baptističkoj, ni episkopalnoj, ni bilo kojoj drugoj. Sve one to propovedaju; sve su one odane Hristu i to slede. Ta je nauka vrlo stara, malo starija od Crkve. John Wesley je propovedao iz tog teksta, ali nije to on izumeo, i metodistička je crkva spomenik i posledica tog silnog propovedanja. George Whitefield je propovedao iz tog teksta, propovedao iz njega tri stotine puta, ali nije to on izmislio. General Booth, jedan od najsilnijih Božijih ljudi koje je svet dao, koji je sa svojom grupom posvećenih sledbenika opasao zemljinu kuglu zlatnom žicom pesme spasenja i doveo desetine hiljada iz siromaštva i krajnje bede gradskog života da u belini hodaju ulicama Novog Jerusalima, propovedao je iz njega, ali nije on to izmislio.

To nije ljudski izum. Isus Hrist je to rekao. Ne zaboravite to. Ako shvatite ko je izgovorio ove reči, naučićete da ih cenite, skinućete šešir i poklonićete se pred njima. Ako ne možete shvatiti njihovu neizmernost, u tišini ćete nastaviti sa svojom kritikom. Budete li izmerili njihovu dubinu i njihovu visinu, te njihovu nesagledivost, ako i ne uhvatite čitavo njihovo značenje, zaćutaćete, ali ćete u svom srcu reći: "Ako Bog u njima ima poruku za mene, onda, Duše Sveti, daj da je shvatim."

Pogledajte sada kome je On to rekao. Kome je Isus uputio te reči? Pijanici? Ne. Bludnici? Ne. Ubici? Ne. Otpadniku društva? Ne. Jadnom siromahu? Ne. Kad bi Isus došao i propovedao šatoru siromaha - znajući za njegovu prošlost i koliko je prezren, kako su ljudi malo marili za njega i kako su malo činili da bi spasili njegove stanovnike - govorio bi mu vrlo blago. Kome je, onda, Isus uputio te reči? Poslušajte! Jednom članu crkve. Sad vidite da ako je neko član crkve, da on ne mora biti i nanovo rođen.

Pišući svom prijatelju profesoru Barbouru, Henry Drummond je rekao da se tokom druge Moody-jeve kampanje "kao nikada ranije otkrila činjenica da ogromna većina članova Crkve ne zna ništa o novorođenju. Oni poznaju slovo zakona kao što poznaju svoja imena, ali su potpuno u neznanju u pogledu besplatne milosti." Možda je i vaše ime zapisano u crkvenoj knjizi, ali nije upisano u Janjetovoj knjizi života. Možda uzimate čašu Večere Gospodnje, a nikada niste uzeli čašu spasenja. Isus je te reči pre svega izgovorio jednom članu crkve, vršiocu službe u crkvi onoga vremena, članu unutrašnjeg kruga, knezu, vođi, važnom čoveku u crkvi; ne detetu, već starom čoveku koji nije bio nanovo rođen. Razmislite o tome. To ga je zapanjilo i navelo da misli. A ja želim da i vi razmislite o tome. Kad bih samo mogao da navedem jednog čoveka da misli, već bih nešto postigao! Najveći problem jednog propovednika je: kako navesti ljude da počnu da misle svojom glavom.

Kad je Hrist te reči izgovorio ovom čoveku, on je odmah počeo da misli, te je rekao: "Kako se čovek može roditi kad je star?" Ovo je pravo pitanje. Jer spaseni možete biti i kad ste starac. Možete, ali je neverovatno. Možete, ali je teško. Pitajte moju braću u službi kako često vide sedu glavu da se pridružuje crkvi, muškarca ili ženu. Reći će vam da na svaku sedu glavu koja postaje član crkve dolazi pedeset onih koji su ispod dvadeset pet godina. Ja sam ih video nekoliko stotina, nekoliko hiljada, koji su došli Hristu; osim sedokosih. Većina ljudi koji dolaze Isusu ispod dvadeset pet su godina, a ako ste između dvadeset pet i trideset, manje će vas doći. Ako ste između trideset i četrdeset biće vas još manje, a onih između pedeset i šezdeset još manje; a kad dođu oni između šezdeset i sedamdeset, možete zapisati da je to divno. Sedokosi, šta to znači? To znači da govorite "ne" Hristu dok ne izgubite želju da kažete "da". To je šta to znači.

"Kako se čovjek može roditi kad je star?" Pokušajte da naučite da svirate klavir kad ste prešli šezdesetu i vidite da li je to lako kad ste oslabili i postali kruti. Ako to nije lako, što je onda sa ovim najtežim studijama od svih, studijama da prikažete sami sebe ugodnima Bogu? Nemoj misliti, prijatelju moj koji stariš, da iz svoga života možeš izgurati stvari Božije, stvari Sudnjeg dana, stvari pravednosti, svetosti i neba - nemoj misliti da ih možeš isključiti iz svoga života i onda ih poslednjih pet minuta ugurati u svoje postojanje. Stvari od večne vrednosti zahtevaju malo duže bavljenje. "Kako se čovek može roditi kad je star?" Poslušajte, može jer ako Bog to kaže, onda može. On kaže da može. Ali će to biti čudo. Ja se radujem kada seda glava dolazi Hristu, ali se još više radujem kad dolazi mladi čovek.

Pre nekog vremena sam bio na jednom velikom sastanku svedočanstava koji je bio povezan sa crkvom kojoj ja pripadam. Jedan čovek je ustao i ispričao nam kako ga je Bog spasio; bio je bitanga i proveo je mnogo godina u zatvoru. Kad je seo, došao je njegov prijatelj koji je sedeo do njega i ispričao nam drhtavim glasom i sa suzama u očima da je 1881. godine bio pred istražnom porotom radi ubistva, i da je odslužio dvadeset pet godina zatvora, ali da ga je Bog spasio. Rekao je: "Porota je znala da sam kriv, ali je u meni bio alkohol. Sudija je znao da je u meni bio alkohol kad sam to počinio i samo me je moja mladost spasila od vešala. Ali, Bog me je spasio." Kad je on seo, drugi se čovek digao i rekao: "Ja sam dvadeset i pet godina bio pijanica i Gospod me je spasio." Kad je on seo, drugi je rekao: "Ja sam bio falsifikator novca i Bog me je spasio".

A onda je došao drugi i rekao da se bavio boksom za novac, da se borio u mnogim mečevima i da je svaki put pobedio; ali Bog ga je spasio. A onda je opet došao drugi i rekao: "Ja sam prokockao svoju karijeru. Bio sam sa sadašnjim Premijerom u Manchesteru, ali i u policijskom vozilu. Bio sam gostioničar, ali i čistio sam podove drugih gostioničara. Opijao sam se šampanjcem, ali sam i prosio za jedno piće. Jeo sam s knezovima, ali i prosio koricu hleba na ulici." A onda nam je ispričao kako ga je Isus spasio. I tako je to trajalo i trajalo dok više nisam mogao mirno da sedim. Digao sam se i rekao: "Ljudi, slušajte, Bog je od vas načinio čuda, ali nemojte zaboraviti da je za ovog ciganskog (misleći na sebe) momka učinio više nego za sve vas zajedno: spasio me je pre nego sto sam dospeo tamo gde ste vi bili." Zaštita je bolja od leka. Verujem da je ograda oko provalije bolja od bolnice u podnožju. "Kako se čovek može roditi kad je star?" O, može, ali Bog spasava i decu!

"Treba da se..." Neki od vas kažete upravo kao što je i ovaj čovek rekao: "Gospode Isuse, blagosloveni Isuse, ne želim Ti dosađivati, ali kako to može biti? Reci mi, kako je to. Objasni mi. Ne vidim kako je to moguće." Ne, i nikada nećete videti. "Ne mogu to razumeti." Ne razumete i nikada nećete, ali On hoće. Može li vaš ograničen um shvatiti Neograničenog? Ne očekujte to. "Kad bih to samo mogao videti, kad bih samo mogao videti taj proces, verovao bih." Ali nikada nećete videti taj proces. Kroz to morate proći verom i poslušnošću, pridržavajući se namere i volje Božije, ali nikada nećete kroz to proći špekulišući i postavljajući drska pitanja. To nije put.

"O", kaže neki čovek, "reci mi nešto o tome, pokaži mi kako novorođenje funkcioniše?" Objasni ti meni struju ili sedi u mraku dok je ne shvatiš i nemoj ništa na struju upotrebljavati dok je ne razumeš. Objasni mi rosu, reci mi gde grom i munja dremaju. Ne možeš mi reći. Raščlani kišnu kap. Ne možeš, a Bog je njen stvoritelj. Reci mi kako On dodiruje crnu zemlju u tvom vrtu, a kasnije sve te šarene cvetove. Reci mi to ili se prestani igrati rečima u pogledu ovoga.

Evo nečeg jednostavnijeg: reci mi kako je On došao u ciganski šator mojih roditelja kada tamo uopšte nije bilo Biblije, pre nego sto sam uopšte mogao da kažem svoje ime, pre nego sto sam uopšte čuo za Njega. To je čudo. Reci mi kako je dosegnuo mog oca, tog velikog starog sveca, dok je još bio grub i sirov, pijanica, psovač, divljak. Reci mi kako ga je Bog u Hristu dohvatio i zadobio, te spasio i sve nas decu, učinivši ove oči, ove unutrašnje oči moga života, da Ga vide i znaju da je On moj Spasitelj. Reci mi, kako? Ja ne znam, ali znam da je On to učinio, i to je dovoljno za mene. Nije važno kako.

Dakle, da stanem ovde i postavim ovo pitanje: da li ste vi nanovo rođeni? Možete li u ovom trenutku zatvoriti svoje oči i reći:

"Znam kome sam poverovao i siguran sam da On može sačuvati povereno mi blago do onoga Dana?" Možete li reći: "Ono što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tela bio nemoćan, ostvario je Bog: poslao je, radi greha, svog vlastitog Sina u obličju grešnog tela i osudio greh u telu da bi se u nama, koji ne živimo po telu, nego po Duhu, ispunio pravedni zahtev Zakona. Jer me je zakon duha života u Hristu Isusu oslobodio od zakona greha i smrti?" Možete li to reći?

Možete li to reći? Jeste li nanovo rođeni? Šta kažeš ti, ti koji si član crkve? To nije zamena za novorođenje. Šta kažeš ti - vršilac službe u crkvi? "Ti si učitelj u Izraelu a to ne razumeš?" Usuđuješ se baviti Božjim nasleđem i nečistim rukama dirati svete stvari? Usuđuješ se šepuriti se u domu Božijem prljavoga srca? O, Bože, razotkrij nas! Razotkrij licemere!

Jesi li nanovo rođen? Šta kažeš ti, veroučitelju? Da sam ja pastor, ti u mojoj crkvi ne bi bio veroučitelj ako ne postoji dokaz da si nanovo rođen. Ja ne bih dozvolio nijednom slepom vođi da vodi naše dečake i devojčice. Nemaš pravo to da radiš ako nisi nanovo rođen.

Jesi li nanovo rođen? Imaš li u sebi to svedočanstvo? Gospode Isuse, pomozi nam da budemo iskreni! Imaš li svedočanstvo blagoslovenog Duha koji govori u tebi, koji ti daje spoznaju koju glava ne može, koji ti daje sigurnost o kojoj svet ništa ne zna, koji veseli i greje srce i život, koji ti daje jamstvo, nadu i nebo? Imaš li to? Jer ako si nanovo rođen, onda to imaš.

Poslušajte. Evo nekih znakova novoga rođenja: "Onaj koji je rođen od Boga ljubi braću." Da li je taj znak u vama? Evo još jednog: "Onaj koji je rođen od Boga obitava (prebiva) u Njemu." To je drugi znak. Je li on u vama? Evo još jednog: "Onaj koji je rođen od Boga pobeđuje svet." Je li taj znak u vama? Evo još jednog: "Onaj koji je rođen od Boga stoji u ljubavi Božijoj." Je li taj znak u vama? Evo još jednog: "Onaj koji je rođen od Boga ima u sebi svedočanstvo."

Sad možete krenuti u crkvu. Možda je tamo delovanje - i mrtvo telo možete pokrenuti ako ga spojite na dovoljno snažnu bateriju - ali ako je tamo delovanje, a vi niste nanovo rođeno, to je samo delovanje uglađenog leša koji se trese zbog struje. "Treba da se rodite nanovo." Jeste li nanovo rođeni? Jeste li sigurni u to? Možete li po veri pogledati Boga u oči i to reći?

Naši očevi i majke o tome su pevali; ne daj Bože da to ikada zaboravimo. Znate li to? Imate li to svedočanstvo? Imaćete ga kad ispunite uslove. Jeste li ikada videli majku sa njenim tek rođenim detetom, njenim prvi detetom? Jedan od najlepših prizora na svetu jeste majka sa prekrasnom bebom. Njeno je srce njegova škola, njegova dečja soba. Dete živi i kreće se u njenoj ljubavi. Danju ga posmatra; noću sanja o njemu. Ono je prva i poslednja njena misao. Ona ga hrani i miluje, tepa mu i govori hiljadu stvari koje dete razume ili se barem tako čini. Nekoliko meseci staro dete, ljubljeno i milovano, izmrmlja nešto poput "ta-ta." I upravo tako Duh Sveti dolazi u nanovo rođeno, nanovo predano, nanovo verujuće, poslušno srce te izgovara: "Avva, Oče, Gospod moj i Bog moj." To je novorođenje.

Upravo sada možete upoznati blaženstvo, trijumf, novu pesmu u vašoj duši. Upravo ovoga trenutka možete staviti nogu na vrat svoga neprijatelja. Upravo se sada možete dignuti kao čovek Božiji, žena Božija, zauvek slobodni, ako ispunite uslove. Neka vam Bog pomogne! Prestanite da dokazujete, prestanite da ispititujete; to je stari put poraza i neuspeha, put sumnje i nevere. To je đavolski put. Poslušajte me. Dođite Isusu ovoga trenutka, sagnite se pred Njim i kažite Mu: "Gospode Isuse, šta je god u ovoj propovedi za mene, pomozi mi da to prihvatim." To je put. Nemojte misliti da možete živeti novim životom sa starim srcem. Ne možete. Novi život znači novo srce, a sve ćete to dobiti samo kod krsta.

"Malo filozofije vodi nas u ateizam, ali duboka filozofija dovodi čoveka ponovno do religije."
- Francis Bacon

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 927
Ukupno: 2661446
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/gs_novorodenje.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.