9. Pobedničko srce

Duhovno ogledalo srca

Ova slika predstavlja hrišćanina, boreći se hrabro i pobednički u vatri teškoća i iskušenja. Kušan sa svih strana, ostaje čvrst i podnosi sve do kraja, bivajući više nego pobednik kroz Gospoda Isusa Hrista. On "je uperio svoj pogled na Isusa, začetnika i usavršitelja vere, (Jevrejima 12:2) odbacujući svaki teret i greh koji ga okružuje tako lako, i trči istrajno prema karijeri (večnom životu), koja mu je otvorena.

Sotona i njegova cela pratnja okružuju srce vernika, probajući uzalud da skrenu Božije dete sa pravoga puta. Gordost, oholost, srebroljublje, demoni nemorala, i drugi gresi su tu predstavljeni.

Magarac je zauzeo mesto leoparda, jer greh vrlo često menja forme različite, krijući se ispod jednog mantila ili drugog imena.

Međutim, budan i oprezan hrišćanin "otkriva" greh čak i ako dođe da se ovaj krije pod plaštom religije ili ako uzima izgled anđela svetlosti, jer Božija Reč i Sveti Duh ga vode u celoj Istini. Vi vidite, takođe, jednog čoveka koji igrajući drži u svojoj ruci čašu vina da bi naveo hrišćanina u iskušenje, pokazujući ispred njega požude ovoga sveta. Međutim, to nema nikakav uticaj na hrišćanina posvećenog, koji je zaista mrtav - sa Hristom - za grehove i za svet. Jedan drugi čovek bode verno srce. Tako isto i klevetanja, ogovaranja, podrugivanja, neverstva i pretnje što dolaze od Božijih neprijatelja, i vrlo često od takozvanih vernika bodu neprestano srce pravog vernika. On (pravi vernik) se seća Hristovih reči: "Blaženi ste kad vas nagrde i usprogone i nabede svakim zlom lažući mene radi. Radujte se i kličite, (veselite se) jer je nagrada vaša velika na nebesima; jer su tako progonili proroke koji su bili pre vas." (Matej 5:11-12)

Greh, telo, jednom rečju naše "JA", čine neprestano sve što mogu da bi iščupali hrišćanina iz Božije ljubavi. Međutim, mi možemo reći zajedno sa apostolom Pavlom, radosni i u totalnom poverenju: "Ko će nas rastaviti od Hristove ljubavi? nevolja, ili pritešnjenost, ili gonjenje, ili glad, ili golotinja, ili pogibao, ili mač?... Ali u svemu tome mi nadmoćno pobeđujemo pomoću onoga koji nas je zavoleo." (Rimljanima 8:35-37). Imajući na sebi ceo oklop i oružje Božije, vernik može ostati uspravno u strašnim danima i podneti sva iskušenja. Sa naše strane, mi možemo biti pobednici kroz HRISTA koji nam daje snagu.

Zvezda ove savesti je svetla i sjajna. Srce ovoga vernika je prepuno vere i Sveti Duh u njemu stanuje. Božiji anđeo koji je iznad njega, je Božija Reč, koja ga podseća na divna obećanja, data onima koji pobeđuju, podnoseći sve do kraja... "Onome koji pobedi daću da jede sa drveta života." "Onaj koji pobedi neće trpeti od druge smrti." "Onome koji pobedi daću da jede od mane sakrivene i daću mu beli kamen na kome je napisano jedno novo ime." "Onaj koji pobedi do kraja i čuva moje reči daću mu moć." "Onome koji pobedi i koji čuva moja dela do kraja daću mu vlast nad nacijama." "Onaj koji pobedi biće obučen u bele haljine, neću izbrisati njegovo ime iz Knjige Života i ispovedaću njegovo ime pred mojim Ocem i pred Njegovim anđelima." "Onaj koji pobedi, napraviću od njega jedan stub u hramu Božijem i neće odatle više izaći." "Onaj koji pobedi, staviću ga da sedi sa mnom na mome prestolu." (Otkrivenje 2:7, 11, 17, 26; Otkrivenje 3:5, 12, 21)

Otvorena kesa sa novcem, pokazuje da je hrišćanin dao svoj novac Bogu. Umesto da razbacuje svoja zemaljska dobra, on ih upotrebljava da pomaže siromašne, daje dobrovoljne priloge, pomaže misije, i sva Bogougodna dela, i sve to za Božiju slavu.

Hleb i riba, znače da živi jedan čist život i da ne čini ništa preko mere. On se ne prlja pijući alkoholna pića, jedući životinjsku krv, niti bilo kakvo nečisto jelo. Ne rasipa svoj novac, i ne prlja svoje telo koje je Božiji hram, žvaćući ili pušeći duvan, ne uzima ni drogu, niti štetne lekove, nego jede hranu prirodnu i zdravu. Njegovo srce je postalo kuća molitve. On posećuje, redovno Božije službe u njegovoj Crkvi, bez obzira na vreme i događaje. On voli molitvu, u kući i krugu familije, ili u samoći, jer on zna da hrišćanin ne može živeti bez molitvene zajednice sa Bogom.

Otvorena knjiga je Sveto pismo, koje on čita i studira svaki dan, nalazeći u njemu, mudrost, snagu, život, svetlost, i neprocenjiva duhovna bogatstva. Ono (Biblija) je postala lampa ispred njegovih nogu i mač sa kojim se on bori protiv neprijatelja đavola). Ono (Biblija) mu je od neprocenjive vrednosti, jer je to njegov svakodnevni duhovni hleb, živa voda koja gasi žeđ, kupatilo u kome se može oprati, ogledalo u kome se vidi.

On voli da nosi krst, jer zna da nema krune bez krsta. Pošto zna da je vaskrsnuo sa Hristom u novom životu, on traži stvari odozgo, večne stvari, nevidljive stvari. On je spreman da sretne Boga i liči na drvo posađeno na obali reke, koje donosi mnogo plodova. Ovaj čovek ne poznaje strah od smrti, pošto punoćom Svetoga Duha, najsavršenija Božija ljubav je ispunila njegovo srce.

"Ja sam hleb živi koji siđe s neba; koji jede od ovog hleba živeće vavek."
- Jovan 6:51

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 167
Ukupno: 2600960
Generisano za: 0.003''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/srce/009.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.