16. Duhovno iskustvo od neprocenjive vrednosti

Oswald J. Smith

22. maj

Sve mi više i više dolazi do svesti da preispitam svoj posao: da sve testiram i isprobam. Prilično sam siguran da jedan od bitnih razloga za neuspeh, leži u činjenici da mi ne prosuđujemo sami sebe.

Moram preispitati svoje propovedanje. Bog tvrdi da je Njegova Reč kao oganj, malj i mač. Dakle, ako nije, nešto je pogrešno. Bog je obećao plod. Moraju biti rezultati. On mora učiniti svoju Reč onim što je rekao.

Preispitujem svoj molitveni život. Imam li ja silu da nadvladam Boga? Ako ne, zašto ne? Nije li Bog vrlo naglašeno izjavio "da će učiniti šta god zatražimo?" Ako molim i nema odgovora, nešto mora biti pogrešno.

Moram preispitati svoje hrišćansko iskustvo? Osećam li u sebi ikakvu pobunu, ikakav bes? Je li u mom srcu išta suprotno ljubavi? Rastem li u milosti, hodam li sa Bogom? Imam li potpuno oslobođenje od greha? Veruju li moji najbliži i najdraži u ono što i ja? Gospode, ispitaj me i dovedi me na viši nivo duhovnosti.

Nedeljama ranije Bog mi je dao dar vere i znao sam da će On raditi, ali nakon nekoliko sati, pustio sam da stvar nestane. Prošle su nedelje i na kraju, u četvrtak poslepodne, dao mi je ponovo isti divan dar, samo daleko slavnije. Nedelju dana sam se radovao zbog toga, a zatim sam ga još jednom izgubio. O, kakav sam ja promašaj! Zašto ne mogu verovati Bogu? Nije li On rekao: "Sve je moguće onome koji veruje"? Upravo je tu David Stoner izneverio. Gospode, povećaj moju veru. Silnu mi veru podari koja uzalud tražiti ne može; koja drži i ne da da odeš, dok ono što tražim i ne primim!


24. maj

Proveo sam dan u molitvi i postu. U sredu, uveče, na molitvenom sastanku sam najavio da ćemo za praznik, kad će većina biti u parkovima i na mestima zabave, imati dan molitve i posta Bogu. I tako smo se sastali u devet ovoga jutra i molili sve do devet na uveče. Vreme je prošlo vrlo brzo i mnogima je bilo vrlo blagoslovljeno. Naša je molitva bila za izliće Božjega Duha. O, kako su ljudi molili! "Šta Bog čini!"

Vrlo sam bio blagoslovljen čitajući izveštaje o slavnom irskom probuđenju 1859.


26. maj

Večeras sam propovedao o Sudnjem danu. Bog mi je dao divnu slobodu. Sigurno ih je bilo prisutno oko hiljadu. Žena jednog vodećeg poslovnog čoveka bila je vrlo taknuta. Slobodno je upotrebljavala maramicu i na kraju je spustila veo da sakrije suze. Naša je vodeća solistkinja, za koju smo mnogo molili, držala pognutu glavu tokom čitave propovedi i bila je vidljivo duboko zabrinuta. I drugi su bili pod presvedočenjem. Slava Bogu za odgovorenu molitvu! Nastavićemo "držati utvrđenje" dok On ne dođe.


27. maj

Došao sam do mesta gde sam shvatio da gotovo ništa ne znam o eksperimentalnoj veri. Imao sam "oblik pobožnosti," ali ne i "silu". Ona je u mojoj glavi, ali ne i u srcu. Moja vera je teoretska, a ne eksperimentalna. John Fletcher, William Bramwell i John Smith imali su nešto što je meni potpuno strano. Zahvaljujući mnogom čitanju, uveren sam da su rani metodisti od svih ljudi koje znam bili najbliži apostolskom iskustvu. Hvala Bogu, nikada nisu izgubili svoju silu! O, što sve Bog ima spremljeno za svoje svete! Moram to iskusiti bez obzira šta me koštalo. Neka Duh Sveti bude moj učitelj dok čitam, molim i razmišljam. O, gde je vera da verujem! Vera onih divnih ljudi i žena od pre dva veka i ranije.


29. maj

Divan sastanak! Čudesna objava sile Božje! Nisam bio u stanju izneti poruku koju sam pripremio, već sam sa slobodom govorio kako me je On vodio. Presvedočenje je bilo duboko. Neki su gotovo bili izvan sebe. Šest ih je došlo i kleknulo napred bez poziva. Jedna žena, koja je bila vrlo ljuta, jer smo molili za nju, večeras je bila duboko dirnuta. Ona se zaklela da nikada neće doći kao pokajnica i da nikada neće napred kleknuti. No došla je! Alleluja!


2. jun

U subotu smo imali naš drugi dan molitve i posta, vruće smo molili Boga osam sati i imali vrlo blagoslovljeno iskustvo.

Čitao sam čudesnu životnu priču gospođe Fletcher. Kako malo znam o njenom divnom hodanju sa Bogom! O, kako je ona trpela! Kakva strpljivost, vera i pouzdanje! To me tera na kolena, moram zaplakati kada vidim moju nevrednost. Gospode, izbavi me od svega što ne proslavlja Tebe. Čuvaj me svakog trena u svojoj volji. Daj mi malo od onog što je John Fletcher posedovao. O, kako čeznem za više! Kako moje srce gladuje za pravednošću!


5. jun

Divan sastanak večeras. Vratilo se pet otpadnika, kleknuli su kod oltara. Svi su došli do pobede. Zatim su ljudi počeli svedočiti, a pevanje je bilo duboko duhovno. Na kraju sam im rekao: "Ne želite li ići kući?" "Ne," odgovarali su sa svih strana. "Dakle," odgovorio sam, "sad je dvadeset minuta do jedanaest." Bili su iznenađeni. "Pitam se," nastavio sam, "je li to probuđenje?" Velika je radost, večeras bila u mnogim srcima. Njemu sva slava!

Uviđam da dok napredujemo duhovno i idemo dublje, prestajemo uživati u lakim i popularnim pesmama, i počinjemo razvijati jednu zadivljujuću ljubav prema veličanstvenim starim merilima koje je Bog tako silno upotrebljavao u nekim drugim vremenima. Ponovo i ponovo pevamo: Dođite grešnici jadni i u potrebi; O, mogu li' govoriti o neizrecivoj vrednosti; Hiljade jezika peva; Dubina milosti; Diži se, dušo moja, diži; O, neka srce slavi Boga; Božanska ljubavi; Daj mi krila vere da uzletim; Vera, silna vera.


9. jun

Ovoga je jutra na putu do crkve mir Božji tako ispunio moje srce da se prelivalo. Dolazili su mi stihovi za stihom iz Svetoga pisma, te sam pevao dok sam hodao. Posebno mi je ova strofa bila dragocena: Isus, ime iznad svih imena u paklu, na zemlji, u nebu; anđeli i ljudi pred njim padaju, a đavoli se plaše i u beg daju.

Čudio sam se neobičnoj prisutnosti Božjoj i pitao se je li moguće da će taj mir ostati i u razdobljima kušnji i progonstava. Nakon bogosluženja vrlo su me ohrabrila dvojica koja su mi rekla da su se lanci raskinuli i da su primili divan blagoslov. Sledila je kušnja i gorka opozicija. Sotona još uvek radi. Čak i neki od naših najboljih članova dopuštaju sebi da budu učinjeni njegovim oružjem i da bi sprečavali delo, te postavljaju prepreke na putu.


18. jun

Dok se večeras iznosila poruka, jedan se čovek iznenada digao sa svog sedišta te se sa dubokim ječanjem pred oltarom spustio na svoja kolena. Ubrzo mu je zasvetlilo, te je okrenuvši se slušateljstvu, rekao: "Dakle, prijatelji, pronašao sam Isusa. Pronašao sam Isusa." O, čudnovata sila Božja! Kako On divno radi, i odgovara na molitvu vere.

Ovog sam jutra napustio kuću u šest i trideset. Otišao sam do crkve i počeo se moliti u šest i četrdeset pet. Ali bio sam toliko umoran i pospan da sam legao nakon što sam petnaestak minuta uzalud pokušavao doći u dodir sa Bogom, te sam spavao sat i po. U osam i trideset počeo sam ponovo moliti i narednih sat i po imao sam divnu slobodu i veliki blagoslov. Bog je bio vrlo blizu i verujem da sam bio u stanju pobediti. Zatim sam se u tišini gostio na Reči i primetio posebnu silu u pravednosti i svetom životu.


19. jun

Ovoga smo se jutra, nas četvorica sastali na molitvu, od osam do dvanaest i imali smo blagoslovljeno vreme. Na sastanku prošlog četvrtka neki su se ogradili od onog što sam rekao, te sam osetio prigovaranje, grdnju i kritikovanje jer sam ih podsticao na više molitve. Ali smo se večeras sa novim posvećenjem skupili na bogosluženje i na mnogim je licima bila velika radost. Ipak, to mi je pokazalo da je nekorisno pokušavati graditi u telu, da jedino Bog može položiti breme molitve na druge i da to moram prepustiti Njemu. Kad ljudima stvarno breme da Duh Sveti, neće im trebati nikakav podsticaj ili nagovaranje. Hvala Bogu, podignuti su stvarni molitveni pomagači.


21. jun

Dva su stiha u poslednje vreme mi bila na poseban blagoslov. Prvi je: "Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš." (Jer. 33,3). Gospode, osposobi me da to prihvatim po veri i daj mi da vidim "velike i tajne stvari" dok Te zazivam. I drugi: "A oni izađoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali." (Mk. 16,20). Jesam li siguran da Gospod radi sa mnom? Kakav imam dokaz ako ne vidim da je Reč koju propovedam potvrđena znacima koji slede? Hoću li zadovoljan ići dalje bez te sigurnosti? Moram videti presvedočenje o grehu koje će kulminirati u spasenju duša.


1. jula


Dan sam proveo u molitvi i postu zajedno sa pet ili šest drugih, čija je srca Gospod dotakao. Sotonski je otpor bio jak; nismo bili u stanju ustrajati i pobediti.


5. avgust

Đavo je još jednom bio zaposlen. Jedan je čovek odlučio zaustaviti ženu da pohađa bogosluženja. Bio je vrlo ljut i pretio je mnogim stvarima. Ali je u njegovom domu na poziv njegove žene bio održan sastanak na kome je bio presvedočen i doveden do toga da vidi svoju pogrešku, i sad je uveren da nije bio u pravu. Sotona uopšte ne mari ako ljudi tiho pohađaju crkvu, ali čim je njegovo kraljevstvo napadnuto, odmah se nakostreši. Ima nekoliko onih koji su svojim ženama zabranili pohađati sastanke.


16. avgust

Gledajući nazad u svom dnevniku, zapazio sam da je danas godina dana otkako sam po prvi put osetio posebno breme za probuđenje. Ovaj smo dan učinili danom molitve i pred Bogom pregledali delo godinu dana unazad. Neki su od obraćenika otpali, ali većina njih dobro stoji. Kakvu mi to decu rađamo? Moramo jasno razlučiti razliku između izvornog i krivotvorenog, između dela Duha i dela tela. Neka naše molitve pobeđuju više nego ikada! Plod se ne sme trgati pre negoli sazri. Mi želimo decu koja će voleti svoje roditelje, svoj dom i mesto svog rođenja, i koja će uvek biti prisutna kad je vreme za jelo. Drugačije nije prirodno. Neki divno napreduju i postaju stvarni molitveni pomagači.


24. avgust

Bog još uvek radi i odgovara na molitvu. Vidimo neke silne stvari. Obraćenici su pozvani da podnesu progonstvo. Jedna žena kaže da su se njene prve komšije, otkad je promena nastala u njenom životu, ponašali se koliko je god moguće drsko prema njoj, bacali su prljavu vodu i smeće na njen put i činili sve da bi je razljutili. Ona nikada nije ni reči izgovorila, ponašala se prema njima kao i uvek. Stavila je jedan od naših letaka u njihov poštanski sandučić i veruje da su ga pročitali jer ju je sledećeg dana komšinica probola očima. No, sutradan je komšinica bila vrlo hitno odvedena u bolnicu na operaciju. Naša je obraćenica otišla do muža, koji se vrlo iznenadio, a sledećeg je dana posetila ženu u bolnici i molila sa njom. Žena se slomila i zajecala. Narednog je jutra došao muž i rekao: "Mislite li da mi Gospod može oprostiti sve što sam činio?"


26. avgust

Prošle sam nedelje pisao George-u W. Stenton-u iz Peterborough-a moleći ga da dođe i pomogne mi u molitvi. Došao je i proveli smo zajedno divno vreme. Kad sam ovo poslepodne rekao da je jelo spremno, podigao je glavu s poda sa zadivljenim pogledom na svom licu. Oči su mu bile ispunjene suzama. Izgledao je kao da je bio u nebu i kao da je iznenada ponovno bačen na zemlju, sav je bio ganut i slomljen. Bog mu je dao veliku veru, on zna kako izdržati u molitvi. Odgovori koje prima su zadivljujući. To nadahnjuje veru u drugima, jer on živi sa Bogom.


9. septembar

Reč mi čitavo vreme postaje sve dragocenija. Radujem se čitajući poglavlja iz starih proroka. Srce mi gladuje za dubljim iskustvom Božjega spasenja i bliskijim hodom sa Isusom Hristom. Želim biti odvojen od sveta i svega što on nudi. Što više molim, više volim moliti. Bog je moje nasleđe.


15. septembar

Bog je noćas stavio svoj pečat, doneo je svedočanstvo istine i potvrdio svoju Reč. Dok sam propovedao, jedna mlada žena, strankinja, digla se na noge i neko vreme tiho stajala, dok je nisam primetio. Prestao sam govoriti, slava Bogu, i pitao je: da li se odlučila za Hrista. Iz njenog je odgovora bilo jasno da ne može čekati do završetka bogosluženja, tako je duboko bila presvedočena. Zatim sam nastavio propovedati. Učinak je bio divan. Nekakvo se strahopoštovanje proširilo po čitavoj zajednici i desetine su bile duboko pokrenute. Dok sam nastavljao, primetio sam tri muškarca i dve žene kako plaču. Jedan je čovek glasno jecao. Mlada žena koja se digla došla je nakon bogosluženja u moju kancelariju i koliko ja mogu reći, bila je sigurna u svoje oproštenje greha. Kako smo slavili Boga!


23. septembar

Mora nastati veća teskoba duše i dublje presvedočenje o grehu, ali sve je to delo Duha. Dakle, ništa drugo neće koristiti nego molitva vere. Bog je taj koji spasava duše. Delovanje Duha Svetoga, delo je Božje u odgovoru na molitvu vere. Još sam jednom pročitao životopis John-a Smith-a. Kakav je on bio čovek molitve i vere! I kako je sve usmerio na zadobijanje duša! Mnogo je knjiga koje opisuju probuđenje i rezultate Božjega dela, ali John Smith mi govori kako to dobiti i kako na tome raditi, on govori o metodi, o jedinoj metodi koja stvara plod Duha Svetoga i dovodi do ishoda koji proslavlja Boga.

Sada čitam Dnevnike John-a Wesley-a po prvi put. Četiri ogromne knjige. Hoću li ih ikada završiti? Mislim da hoću jer nalazim da su vrlo zanimljive i od pomoći. O, kakav je on čovek bio! I kako je divno navešćivao veliku temeljnu nauku o spasenju jedino po veri.

* * *

Gospođica Alice Porter, moja đakonica, gospođa Charman, gospođa Scott, gospodin Wier, gospodin Hutchinson, dr. E. Ralph Hooper i gospodin Samuel Stevenson - čovek molitve koji me je upoznao sa većinom knjiga koje sam spomenuo - i moja žena bili su moji glavni molitveni ratnici.

Radi dalje, silni Duše Sveti, i podigni još jednom ljude za Tvoje ime! Pohodi nas još jednom sa visine i vrati dane probuđenja - jer će tada zasigurno nebo biti na zemlji! A u svemu tome neka Isus Hrist bude proslavljen. Amin!

"Hristos, taj božanstveni čovek!"
- Goethe

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 57
Ukupno: 2600850
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/plac/016.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.