2. Tama - Božija kazna

Stojan Gajicki

Tama nije bila deo Božijeg plana za svet. Bog je svetlo, u njemu i kod njega nema tame. Činjenica da u večnosti neće biti noći, potvrđuje ovu misao.

Reč tama sadrži mnogo dublje značenja od same fizičke pojave mraka. Zbog toga je Bog tom rečju identifikovao i definisao celu stvarnost tog pojma. Tama se pojavila tek nakon Luciferovog pada. Tama se u Bibliji spominje samo kao negativna pojava. Sile tame su duhovna bića koja su odabrala da budu na Luciferovoj strani u njegovom pokušaju da se izjednači s Bogom.

Dan Božijeg suda nad čovečanstvom opisuje se kao mračan dan.

"Trubite u trubu na Sionu! Dižite uzbunu na Svetoj mi gori! Neka svi stanovnici zemlje dršću, jer dolazi Jahvin dan. Da, on je blizu. Dan pun mraka i tmine, dan oblačan i crn..." (Joil 2:1-2)

Da bi oslobodio svoj narod iz ropstva u Egiptu, Bog je bio prinuđen da izlije kazne nad tvrdokornim faraonom. Pretposlednja Božija intervencija bila je kazna mrakom nad celom Egipatskom zemljom. Jedino gde su Izraelci boravili, tama nije bila prisutna.

"Pruži ruku prema nebu - reče Jahve Mojsiju - pa neka se tmina spusti na egipatsku zemlju, tmina koja će se moći opipati! Mojsije pruži ruku prema nebu, i spusti se gusta tmina na svu zemlju egipatsku: tri je dana trajala. Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli videti, i niko se sa svog mesta nije micao. A u mestima gde su Izraelci živeli sjala je svetlost." (2. Mojsijeva 10:21-23)

Isto se dogodi i kada Božiji narod krene putem neposlušnosti. Kada se narod počne okretati vračima i lažnim prorocima, posledice bivaju teške i za narod i za one koji ga zavode. Tama se spusti na zemlju i na narod, tama u svakom pogledu te reči - bolesti, terorizam, siromaštvo i svaka vrsta mizerije.

"Ovako govori Jahve protivu proroka koji moj narod zavode: Ako imaju zalogaj u zubima, proglašuju: 'Mir!' Ali protiv onoga što im ništa ne stavlja u usta naveštaju sveti rat. Zato će imati noć mesto vaših viđenja i tminu mesto proricanja. Zaći će sunce tim prorocima, i dan će za njih pomrčati. Tada će se posramiti vidovnjaci i zblaniti vračari. Svi će oni pokriti gubice, jer odgovora Božijeg neće biti." (Mihej 3:5-7)

POSLEDICA ČOVEKOVOG POGREŠNOG IZBORA

Čovekova neposlušnost prema Božijoj zapovesti u Raju otvorila je vrata za nesagledive posledice za naš svet. Što više istorija čovečanstva odmiče, time su posledice raskidanja saveza između čoveka i Boga sve očiglednije i drastičnije.

Božija želja za čovečanstvo je uvek bila blagoslov, svetlo, život u izobilju. Ono što se dešava sa čovečanstvom jeste posledica ljudskog izbora. Zbog toga što ljudi više vole tamu od svetla, trpi cela priroda.

"Reknu li vam: 'Duhove pitajte i vrače koji šapću i mrmljaju - Svakako, narod mora pitati svoje 'bogove' i za žive u mrtvih se raspitivati! - Uza zakon! Uza svedočanstvo! Ko ne rekne tako, zoru neće dočekati. Lutaće zemljom potlačen i gladan, izgladnela bes će ga spopasti, proklinjaće svoga kralja i svog Boga. Okrene li se k nebu, pogleda li po zemlji, gle svuda samo mrak i strava, svuda tmina teskobna. Ali će se tama raspršiti, jer više neće biti mraka gde je sad teskoba." (Isaija 8:19-22)

Tama, u fizičkom i duhovnom pogledu, očigledna je posledica čovekovog odbacivanja Boga i Božijeg svedočanstva u celom svom stvorenju.

"Oskvrnjena je zemlja pod žiteljima svojim, jer prestupiše Zakon, pogaziše odredbu, Savez večni razvrgoše." (Isaija 24:5)

"S kraja zemlje čujemo pesme: Slava pravedniku! Ali ja kažem: Propadoh! Propadoh! Jao meni! Verolomci se izneveriše, neverom se verolomci izneveriše. Strava, jama, zamka tebi, žitelju zemlje: ko pred glasom strave uteče, u jamu će upasti; ko se iz jame izvuče, zamka će ga uhvatiti. Da, otvoriće se ustave u visini i zatresti zemlji temelji. Zemlja će se grozno razbiti, zemlja će se strašno raspući, zemlja će se silno uzdrmati, zemlja će zateturati poput pijanca, zanjihati se poput kolibe; toliko će joj otežati bezakonje njeno da će pasti i neće više ustati. I dogodiće se u onaj dan: Jahve će kazniti u visini Vojsku nebesku, a na zemlji sve kraljeve zemaljske; biće sakupljeni i zasužnjeni u jami, zatvoreni u tamnicu i nakon mnogih godina kažnjeni. Pocrveneće mesec, postideće se sunce, jer će kraljevati Jahve nad Vojskama na gori Sionu i u Jerusalimu, i Slava će mu sjati pred starešinama." (Isaija 24:16-23)


Prirodne katastrofe pogađaju zemlju sve više i više. U poslednjoj deceniji prošlog veka bilo je više katastrofa u svetu nego za poslednjih 100 godina. Posledice lomljenja saveza s Bogom čovečanstvo plaća sve skuplje.

Najdramatičnija demonstracija, i najdirektniji dokaz, da je tama Božija kazna za čovekov pogrešan izbor, jeste događaj prilikom Hristovog raspeća.

"Bilo je već oko podneva i tama nastade po celoj zemlji sve do tri sata, jer se sunce pomračilo." (Luka 23:44-45)

Razapeti Božijeg sina, koji jeste Svetlo sveta, i odabrati da se Varnava, ubica i čovek tame, pusti na slobodu, povlači sa sobom stravične posledice za ceo izraelski narod, ali i za celo čovečanstvo.

Zbog tame se ne snalazimo više u ovom svetu! Sledimo puteve koji odbacuju Božije principe i zato nas tama obavija sve više. Nacije su bez saveta za rešenje svojih i međusobnih problema. Svet tone u tamu sve više i više, iako nam je Božija svetlost dana na raspolaganje.

Stranice ove knjige su objavljene uz dozvolu autora i namenjene su isključivo za internu upotrebu. Kopiranje ili štampanje ove knjige u komercijalne svrhe nije dozvoljeno.

Za informacije kako i gde da naručite/kupite knjige Stojana Gajickog obratite se na: .
"Koji, dakle, svog sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje?"
- Rimljanima 8:32

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 246
Ukupno: 2599261
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/gajicki/zus03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.