7. Kako Bog sve vodi na dobro onima koji ga ljube?

Fritz Ridenour

Zaista, kako? Hrišćani vole citirati ovaj stih - onima koji su u nevolji. Međutim, moramo se zapitati koliko nas u to stvarno veruje? Ko je od nas zaista stavio na test Rim. 8:28, odnosno, još tačnije, bio testiran tim stihom? kako može Bog u smrti, nesrećama, ličnim neuspesima i nevoljama "voditi sve na dobro"? Ne radi li se samo o hrišćanskom racionalizmu u stilu "kiselog grožđa" ili "slatkog limuna"? Pre nego što donesete zaključak, pobliže pogledajte šta kaže Pavle...

PROČITAJ: Rimljanima 8:28-30

28 A znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani. 29 Jer koje je unapred znao, njih je i predodredio da budu saobrazni liku njegovoga Sina, da on bude prvenac među mnogom braćom. 30 Koje je pak predodredio, te je i pozvao; a koje je pozvao, te je i opravdao, a koje je opravdao, te je i proslavio.

Ne "zašto" već "sa kojom svrhom"?

Da li hrišćani razumu Rim. 8:28? Odgovor je: da. U stvari, samo hrišćani ga mogu razumeti.

Razrešenje se nalazi u "onima koji ga ljube". Tu se nalazi prvi uslov. Ljubiti Boga je nešto što hrišćanin želi činiti. "Mi ljubimo, jer je On nas prvi zavole." (1. Jn. 4:19). Problem leži u tome da je lakše ljubiti Boga onda kada sve ide na dobro. Ali, koliko volimo Boga kada sve nije blistavo? Dopuštam li događajima da me pokolebaju?

Umesto da volimo Boga i da mu verujemo čak i kad mi je teško, radije se povlačim u samoga sebe. Međutim, žaleći sebe nećemo daleko dospeti.

Da li se u Rim. 8:28 govori o tome da Bog sudeluje u onome šta mi se događa? On je bio taj koji je dopustio da me zadese razočarenja, frustracije, možda čak i tragedije. Ali, ako znam da me Bog voli i da ja volim njega, onda ja ne pitam "zašto", već "sa kojom svrhom".

Ali, recimo da odlučim da se više neću sažaljevati zbog onoga šta mi se događa. Uvek se mogu obeshrabriti, jer se sve urotilo proziv mene i ništa ne ispada onako kako ja hoću. Niko to ne razume. Niko se ne brine za ono šta pokušavam učiniti, niti mi želi pomoći.

Niko? Rim. 8:28 kaže "...onima koji ga ljube". 1. Jn. 4:19 kaže da mi volimo Boga zato što je on prvo ljubio nas. I evo me usred onoga šta mi se događa. Tu smo ja i Bog. Tu više nikakva religija ne može pomoći. Meni je potrebna Osoba. Neko ko me razume i ko se brine. Neko ko će mi pomoći da se podignem i idem dalje. Hrist je spreman da to učini... ukoliko sam ja spreman, svojom ljubavlju i poverenjem, odgovoriti na njegovu ljubav.

Ali naravno, ako me događaji pregaze, mogu postati vrlo ogorčen. Već ste sigurno sreli ljude koji su takvi, ljude s kojima se život grubo poigrao. Kada hrišćanin postane ogorčen na život, na crkvu, pa i na Boga, odstranjuje se od izvora koji mu je najviše potreban: znanja da ga Bog ljubi i da će mu pomoći.

"Bog sve vodi na dobro" ako se uklopimo u Njegov plan.

A kakav je Njegov plan? Pročitajmo 29. stih: Božji cilj je da budemo "suobličeni slici Sina Njegova". Ovo ne znači da ćete postati neka vrsta fotokopije. Bog uvek daje slobodu da čovek bude originalan i ličan. Ali Bog zna i naše slabosti, probleme - naše grehe. On šalje događaje u naš život; događaje koji nas oblikuju baš kao što vajar oblikuje kamen - otklanjajući našu zlu narav, ponos, prevare, ljubomore. Svaki hrišćanin je različit od drugog, ali Bog deluje na sve nas, za naše dobro, a model mu je njegov Sin.

U Rim. 8:28 vidimo kako Bog u svemu na dobro sarađuje sa onima koji ga ljube. Bez obzira šta se dogodilo, znamo da u svemu postoji Božji plan, a iznad svega, Njegova ljubav. U nastavku 8. poglavlja, Pavle govori o Božjoj ljubavi. "Dolinu smrti" 7. poglavlja ostavio je daleko iza sebe i sad se priprema da dovrši gradaciju duhovnog vrhunca, koji je viši i od Mont Everesta. Pavle zna da kroz Hrista nadmoćno pobeđuje...

PROČITAJ: Rimljanima 8:31-39

31 Šta ćemo, dakle, na to reći? Ako je Bog za nas, ko će protiv nas? 32 Bog, koji nije poštedeo svog sopstvenog Sina, nego ga je predao za sve nas, kako nam neće s njim i sve drugo darovati? 33 Ko će podići tužbu protiv izabranika Božijih? Bog koji ih opravdava? 34 Ko je taj koji će ih osuditi? Da li Hristos Isus koji je umro, i šta više vaskrsao, koji je s desne strane Bogu i koji se zauzima za nas? 35 Ko će nas rastaviti od Hristove ljubavi? nevolja, ili pritešnjenost, ili gonjenje, ili glad, ili golotinja, ili pogibao, ili mač? 36 Kao što je napisano: "Radi tebe ubijaju nas vazdan, smatraju nas kao ovce za klanje". 37 Ali u svemu tome mi nadmoćno pobeđujemo pomoću onoga koji nas je zavoleo. 38 Ubeđen sam naime, da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, 39 ni visina, ni dubina, niti kakvo drugo stvorenje, ne može rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem.

Najveća snaga koju poznajemo!

Možete li u to verovati? Želite li to verovati? Ako želite, Bog će promeniti vaš život. Tada ćete moći zadovoljno živeti, bez obzira kakve vam se kušnje isprečile u životu. Bez obzira što se dogodilo, ništa ne može izmeniti Božju ljubav. Važno je o tome razmisliti kada se pojave opasnosti, problemi, nesreće. Hrišćani ponekad misle da bi trebali biti oslobođeni nesreća, bolesti i smrti, a kada se pojavi problem: "Zašto je Bog dozvolio da mi se ovo dogodi?"

Biblija ne kaže da ćemo izbeći patnju. Ako bi bilo tako onda bi svako odmah postao hrišćaninom samo da bi izbegao nesreće, nevolje, srčane udare, rak. Možda bi to bio dobar razlog da čovek postane religiozan, ali je to loš razlog da čovek postane hrišćaninom.

Umesto toga, Bog nam nudi svoju prisutnost u svim životnim problemima. On sam kaže da ništa ne može uništiti njegovu ljubav prema nama. Za hrišćanina svaki oblak nije opšiven zlatnom čipkom, ali on zna da iza svakog oblaka sija sunce.

Proza zasigurno ne može verno preneti značenje poslednjih redaka 8. poglavlja, ali možda sledeća pesma Ralfa Karmičela (Ralpha Carmichaela) doseže srž onoga šta Pavle želi reći:

U svemu nadmoćno pobeđujemo

U Svemu nadmoćno pobeđujemo
po onom koji nas uzljubi.
Hrist koji u nama živi
najveća je snaga koju poznajemo.
On se bori za nas;
Mada je neprijatelj moćan,
ko nam se može suprostaviti
kada je Hrist Vladar naše sudbine?
Ne boj se, nadmoćno ćemo pobediti,
neka se bitka bije.
Obećao je biti blizu
sve svršetka vremena.
Nadmoćno pobeđujemo
po onom koji nas uzljubi.
Hrist koji u nama živi
najveća je snaga koju poznajemo!


Hrist koji u nama živi... To je ključ za posvećenje, za snagu življenja hrišćanskog života. Verujete u Hrista i imajte poverenje u Njega. Hodajte s Njim u Duhu, odgovorite na Njegovu ljubav svojom ljubavlju... U ovome leži razlika između biti hrišćanin i biti religiozan.

"Niko nam nije veći prijatelj od Boga, izvora samog prijateljstva."
- David M. Turoldo

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 963
Ukupno: 2603773
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/fritz/007.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.