4. Šta o meni misli Bog

Oswald J. Smith

Prepustimo, dakle, Bogu da nas ispita. Želimo saznati, ako se to može, šta On misli o nama. Neka naša molitva bude poziv psalmiste: "Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me, i poznaj pomisli moje. I vidi jesam li na zlu putu..." (Ps. 139:23-24). I neka nas obasja svetlom svoga Duha Svetoga, sve dok se sami ne vidimo onako kako nas On vidi.

Ne pokušavajmo saznati što svet misli o nama. Novine, knjige i rekla-kazala mogu da daju upravo suprotan izveštaj od onog koji Bog daje. One bi mogle da pohvale tamo gde Bog kudi, ili kude tamo gde Bog pohvaljuje. Ne tražimo ni mišljenje naših najbližih i najdražih prijatelja. I oni bi mogli da se prevare o nama. "Čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce" (1. Sam. 16:7). Sada nam je jedina namera da saznamo šta Bog misli o nama.

Jednog dana ćemo stati pred Boga licem u lice. I tada će, naočigled čitavog svemira, i najdublje tajne naših srca biti otkrivene. Plašt koji nas je sakrivao od ljudi neće nas moći sakriti pred Bogom. Nije li bolje da sada saznamo šta Bog o nama misli? Ako nas izmeri i nađe da smo prelaki, zar nije bolje da to odmah nadoknadimo te da se pomirimo s Njime.

Dakle, upitajmo se: Šta Bog misli o nama? Bog ispituje srce. Šta li On tamo nalazi? Da li ugađam Njegovom pogledu? Šta On misli o meni?

1. Šta Bog misli o mom radu?

Da li sam pred Bogom prav, prirodan i iskren, bez ikakvih pretvaranja i licemernosti. Nije reč o tome koliko grešaka činim, već da li sam ozbiljan i revan? Da li sam iskren? Ako su moji motivi, moje namere ispravne, Bog će preći preko mojih grešaka. Da li sam mu odan, veran? Radim li od srca, ili su moja dela samo rezultat mog poziva. Ima li tu ikakve pomisli na lični dobitak?

Da li je moj rad posvećen Bogu? Govori li moj život o Isusu? Jesam li spreman da i druge vodim u silu molitve i pobede? Mogu li pridobijati duše za Hrista? Pokušavam li to ikada? Da li sam tokom prošle godine razgovarao s nekim o njegovoj duši? Imam li poruku kad govorim, ili je moje iskustvo preplitko da bi ikome nešto značilo.

2. Šta Bog misli o mojim društvenim vezama

Jesam li poslušao Njegove pozive: "Iziđite između njih i odvojite se," i "Ne vucite jaram s nevernicima"? Da li mu je ugodno ono što činim? Možeš li se osmehivati nada mnom? Postoje li neke razonode koje Ga teraju iz mog srca i isključuju Njegovu prisutnost? Da li mi je mirna savest ili me peče kad činim neke stvari ili kad idem na neka mesta? Da li sam spreman ostaviti sve radi Isusa i izabrati radije Njega negoli svet? On je radi mene ostavio sve. Želim li Mu ugoditi ili ću se s njim prepirati? Traćim li vreme koje po pravu pripada Njemu?

3. Šta Bog misli o mom životu posvećenja?

Provodim li dovoljno vremena nasamo s Njim? Ili sam prezauzet? Idem li u samoću s Bogom? Volim li Ga sresti u svojoj nutrini? Da li mi je slatko zajedništvo s Njim? Da li Isus predstavlja za mene nešto stvarno? Zasićuje li me potpuno?

Da li proučavam Božju Reč? Da li je proučavam i nasamo, ili to činim samo na javnom mestu? Otkriva li mi ona svoje tajne? Postaju li one za mene nešto stvarno? Tražim li Božja obećanja i prisvajam li ih?

Je li moj život prožet molitvom? Molim li se i dobijam li odgovore? Jesam li naučio kako se treba moliti? Da li samo izgovaram molitve ili se iskreno molim? Kolika je korist od mojih molitava? Da li mi je molitva nešto stvarno, životno?

4. Šta Bog misli o mom hrišćanskom napretku?

Napredujem li u duhovnim stvarima? Jesam li hrišćanin koji raste? Jesam li ove godine bolji nego što sam bio prošle godine? Da li mi je Isus sada stvarniji? Mogu li moji prijatelji primetiti ikakvu promenu na meni? Nestaju li moje stare telesne slabosti i nedostaci? Da li plodovi Duha sve više postaju i moji plodovi?

Da li napredujem u suzbijanju greha, naročito onog greha koji me zarobljava? Je li savladan greh koji je nekada svladao mene? Želim li, uopšte, da budem oslobođen od njega? Ima li kod mene još koji idol koji zatvara vrata pred Njegovim mirom i silom, Njegovom prisutnošću, sunčanom svetlošću i ljubavlju?

Često smo iskusili da nas Isus ispunjava zadovoljstvom. No upitajmo se: "je li On zadovoljan?" Jer važno je samo jedno: Šta Bog misli o meni?

"Svim ljudima je vera u Boga usađena u srce. Lažu oni koji kažu da ne veruju u Božje postojanje; jer noću i u samoći sumnjaju."
- Seneka

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1840
Ukupno: 2602633
Generisano za: 0.010''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/covek/004.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.