Glava XVI.

John Bunyan

Na Gorama Miline

Onda su nastavili put ka Gorama Miline(1) koje su pripadale Gospodaru onoga brda o kome smo govorili. Popeli su se na vrh prolazeći kroz vrtove, voćnjake i vinograde. Svuda su se videli izvori. Napili su se i umili, a zatim najeli grožđa. Na vrhu brda pastiri su napasali svoja stada.(2) Stajali su pored samog puta. Putnici su im prišli i naslonivši se na svoje štapove (kao što to obično rade umorni putnici kada razgovaraju sa nekim usput) i pitali, da li su to Gore Miline i čije ovce napasaju?

- Ovo su brda u Emanuilovoj zemlji, - rekoše pastiri, - i sa njih se može videti Njegov grad. Ovce su Njegove i On je položio Svoj život za njih.

- Da li ovaj put vodi u Nebeski grad?

- Na dobrom ste putu, - odgovoriše pastiri.

- Koliko još ima odavde?

- Predaleko je, osim za one koji zaista žele da stignu tamo! - rekoše pastiri.

- Da li je put dalje opasan? - raspitivao se Hrišćanin.

- Siguran je za one, za koje treba da bude siguran, a prestupnici će pasti na njemu. (Os. 14:9).

- Da li je moguće da se umorni putnici ovde malo odmore? - upita Hrišćanin.

- Gospodar ovih brda nam je zapovedio da ne zaboravljamo gostoljubivosti. (Jev. 13:2). Dakle sve što vam treba stoji vam na raspolaganju.

Videh zatim u snu da su pastiri postavili putnicima razna pitanja. Hteli su da znaju odakle su? Kako su dospeli na put? Kako su istrajali na njemu, itd?

- Vrlo je malo onih koji pođu na put i stignu do ovih brda.(3) - Rekoše pastiri. Ali pošto su čuli njihove odgovore, lepo su ih primili rekavši: - Dobro došli na Gore Miline.

Pastiri čija su imena bila: Znanje, Isustvo, Pažljivko i Iskren,(4) uzeli su ih za ruke i poveli u svoje kolibe, te ih ugostili onim što su imali.

- Ostanite malo duže sa nama da se bolje upoznamo i nauživajte se u lepotama Gora Miline.

Putnici su odgovorili da im je milo i da hoće da ostanu. Zatim su pošli na spavanje, pošto je već bilo kasno.

Ujutro su pastiri pozvali Hrišćanina i Nadoljuba da prošetaju sa njima po Gorama. Svi su izišli u šetnju i divili se pogledu koji im se odatle pružao. Onda su pastiri rekli među sobom:

- Hajde da im pokažemo neka od čuda!

Tako su ih odveli najpre na brdo Zabludu, koje je bilo jako strmo sa druge strane. Rekli su im da pogledaju dole. Hrišćanin i Nadoljub su pogledali i videli nekoliko razmrskanih tela koja su pala sa vrha.

- Šta to znači? - upita Hrišćanin.

- Zar niste čuli o onima koji su pogrešili slušajući šta Imenej i Filit govore da je vaskrsenje tela već bilo? (2. Tim. 2:17-18).

- Jesmo, - odgovoriše oni.

- To su ti koje vidite razmrskane pod brdom. Ostali su neukopani do danas za primer drugima da se ne bi penjali ovamo i naginjali nad provalijom.(5)

Zatim videh kako su ih odveli na vrh jednog drugog brda koje se zvalo Oprezno. Rekli su im da pogledaju u daljinu. Odatle su videli neke ljude kako tumaraju među grobovima. Pošto su se stalno saplitali i nikako nisu mogli da iziđu iz groblja, došli su do zaključka da su slepi. Onda je Hrišćanin zapitao:

- Šta ovo znači?

- Vidite li tamo dole sa leve strane puta ogradu koja ga odvaja od livade?

Oni odgovoriše da vide, a pastiri nastaviše:

- Od te ograde vodi jedna staza do tvrđave Sumnjivice gde vlada Džin Očajnik. Ovi ljudi koje sada vidite među grobovima su jednom putovali isto tako kao i vi, sve dok nisu došli do ograde. Pošto je put bio džombast, rešili su da pođu livadom, gde ih je uhvatio Džin Očajnik i zatvorio u tvrđavu Sumnjivicu. Tamo ih je držao u tamnici dok im na kraju nije iskopao oči, i odveo na ovo groblje gde i dan-danas tumaraju, da bi se ispunila mudra izreka: "Čovek koji zađe puta mudrosti, poginuće u zboru mrtvih." (Pri. 21:16).(6)

Hrišćanin i Nadoljub su se pogledali, a oči im se napuniše suzama(7), no pastirima nisu ništa rekli.

Zatim videh u snu kako su ih pastiri odveli na drugo mesto, u jednu dolinu gde su se nalazila vrata u brdu. Otvorili su vrata i rekli im da pogledaju. Unutra je bilo mračno i puno dima. Učinilo im se da čuju prasak vatre i vikanje kao da dolazi od mučenika, a zadah sumpora je gušio. Onda Hrišćanin upita:

- Šta ovo znači?

- Ovo je ulaz u pakao kojim ulaze licemeri, kao na primer oni koji su kao Isav prodali svoje prvenaštvo ili kao oni koji su prodali svoga Gospoda kao Juda; ili koji hule na evanđelje kao Aleksandar, ili koji lažu i pretvaraju se kao Ananija i Safira. - Odgovoriše pastiri.

- Vidim da je svaki od njih nosio znake putnika kao i mi, zar ne? - primeti Nadoljub.

- Tačno! - rekoše pastiri.

- Dokle su stigli pre nego što su bili uhvaćeni?

- Kako koji, neki su stigli sve do ovih brda, neki nisu.(8) Onda su putnici rekli jedan drugome: - Trebalo bi da vapimo Silnome za snagu.(9)

- Svakako, i trebaće vam, - rekoše pastiri. Putnici su zatim poželeli da produže put, a pastiri su se služili, te zajedno pođoše na kraj Gora Milina. Pastiri zatim rekoše jedan drugome:

- Hajde da im pokažemo vrata Nebeskoga grada ako budu mogli da gledaju kroz naš durbin.

Tada ih odvedoše na brdo koje se zvalo Jasno i dali im durbin.(10) Ovi su pokušali da ga upotrebe, ali zbog onoga što su im pastiri rekli pre toga, ruke su im još uvek drhtale tako da nisu mogli da ga drže sasvim mirno. Ali ipak su uhvatili letimičan pogled nečega što je ličilo na vrata i nekakvu slavu. Onda pođoše dalje pevajući:

Pastiri su nam tajne razotkrili,
O čemu drugi nisu ni sanjali.
Videćete tajne sakrivene,
I slavu Njegovu što nikad ne vene.

Kad su se spremili za dalji put, jedan od pastira im je dao uputstva da ne bi zalutali. Drugi im je rekao da se čuvaju Laskavca. Treći im je rekao da ne spavaju na Začaranoj zemlji. A četvrti im je poželeo srećan put i Božiji blagoslov.(11) Tada se probudih iz sna.

"Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali je u Tebe praštanje, da bi Te se bojali."
- Psalam 130:3-4

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 184
Ukupno: 2600977
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/bunyan/016.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.