6. Spremni za borbu

Brajan Brogersen
"I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakijem trpljenjem i molitvom za sve svete." (Efescima 6:18)

Hrišćanski vojnik sada stoji potpuno opremljen za bitku. Međutim, on još nije spreman da se bori. Nedostaju mu dve osnovne stvari za pobedu - veština i snaga. Iako vojnik može biti opremljen najboljim oružjem, ako je bez veštine i snage, pobeda je u najboljem slučaju nesigurna, Ono što je fizička spremnost i mentalna pripremljenost za one koji se bore u sferi realnosti, to je molitva za hrišćanskog ratnika. Molitva je zadnji deo ratne opreme hrišćanskog vojnika, Molitva je sigurnost i potvrda daje hrišćanin spreman za borbu.

Pismo je puno bodrenja na molitvu: "U molitvi budite jednako" (Rimljanima 12:12). "Da vamnedosadi molitva; stražite u njoj sa zahvaljivanjem" (Kološanima 4:2). "Molite se Bogu bez prestanka" (1. Solunjanima 5:18.)

Molitva je vitalna. Ona je osnovna za pobedu u ovoj duhovnoj borbi. Ipak, ona je često zapostavljena. Zanemarivanje molitve je jedan od glavnih razloga slabosti mnogih hrišćana a takođe i slabosti današnje crkve. Većina hrišćana i crkvi rade sve drugo, ali se ne mole! Mi sigurno ne shvatamo potpuno važnost molitve.

Jovan Bunjan, autor klasičnog dela "Put hrišćanina" i čovek koji je proveo trinaest godina u zatvoru zato što je propovedao jevanđelje, rekao je: "Možeš učiniti nešto više od molitve nakon što si se molio, ali, ne možeš činiti ništa više nego moliti pre no što si se molio."

Spurgeon je rekao: "Moje srce nema dubljeg ubeđenja od ovoga, da pored Svetog Duha molitva čini najpotpuniji duhovni rad u univerzumu... Isto tako ne mogu zamisliti život bez molitve, kao što ne mogu da zamislim život bez disanja i jela." Neka Bog izgradi u nama isto takvo ubeđenje koje su ovi ljudi imali u vezi s molitvom.

U našem citatu sa početka poglavlja navedeno je pet stvari o molitvi koje su povezane sa duhovnom borbom.

Moliti bez prestanka

Prvo je rečeno da se neprestano molimo. "Moliti se bez prestanka" znači da dok dan prolazi mi treba uvek i iznova da podižemo svoje srce u molitvi Bogu, da iznosimo pred Njega stvari na koje nailazimo. Džon Vesli ovako opisuje čoveka koji ispunjava naredbu "molite se bez prestanka":

"Njegovo srce je uvek uzdignuto ka Bogu, u svako vreme i na svakom mestu. U tome nikada nije ometen, još manje prekinut od strane bilo koga ili bilo čega. Kada je povučen i kada ima društvo, kada se odmara i kada je u poslu ili u razgovoru. Bez obzira na to da li ustaje ili leže, Bog je u svim njegovim mislima. On hoda sa Bogom, neprestano sa ljubavlju gledajući okom svoga uma na Njega, i svuda videći Njega koji je nevidljiv."

To je ono što je Pavle mislio kad je rekao "molite se bez prestanka".

Moliti u Duhu Sledeće što treba je da se molimo u Duhu. To znači biti vođen Duhom kroz molitvu. Način na koji možemo biti sigurni da nas vodi Duh je da tražimo njegovu pomoć kada želimo da se molimo. Ne postoji ništa što može biti tako divno i očaravajuće kao biti osnažen Svetim Duhom u molitvi. Tada je srce vatreno. Um je čist. Svaka misao ima svoj red. Slavljenje Boga, zahtevi u molitvi, posredovanja teku slobodno i neko može doslovno satima da se moli, a da oseća da je prošlo samo nekoliko trenutaka. Težite molitvi u Duhu. Provodite vreme tražeći od Gospoda da vas vodi u molitvi pre nego što počnete svoje vreme za molitvu. Otkrićete da je ovakva vrsta molitve velika avantura i veliki graditelj vere.

Osvald Sanders, bivši direktor Kineske unutrašnje misije, rekao je o molitvi koju vodi Duh: "Sama činjenica da Bog polaže teret na naše srce da se molimo i drži nas u molitvi je dokaz da on namerava dati odgovor." Kada su ga pitali da li zaista veruje da će se dva njegova prijatelja za koje se molio više od pedeset godina obratiti, Džordž Miler je odgovorio: "Da li mislite da bi me Bog držao u molitvi za sve ove godine, a da ne misli da ih spase?" To je molitva u Duhu.

Bdeti u molitvi

Nakon molitve u Duhu bodreni smo da "stražimo", tj. da budemo budni u molitvi. Da budemo prnsutni. Da pazimo. Da vodimo računa i da budemo uvek spremni da se borimo u molitvi. Vidiš li da Gospod radi? Moli se! Neprijatelj napada? Moli se! Neki je saborac pao? Moli se! Odredi bdenje! Nađi molitvenog partnera! Moli! Moli! Moli!

Istrajnost u molitvi

Od budnosti dolazimo do "trpljenja", do istrajnosti u molitvi. Da li si se ikada molio za nešto i osećao kao da niko ne sluša? S vremena na vreme uvek iznosiš nešto pred Gospoda, a ipak ništa se ne menja? Šta tada radiš? Ako si ti kao većina ljudi, bićeš iskušan da jednostavno prestaneš. Nemoj to raditi! Isus je ispričao priču sa namerom da objavi ljudima da treba uvek da se mole i ne posustaju srcem (Luka 18:2-8).

Kada ne vidimo odmah odgovore na naše molitve, težimo odustajanju. Upravo kada zaželimo odustati potrebna nam je izdržljivost. Efikasna molitva je kao trčanje maratona. Izdržljivost je ključ. Da li se sećaš divnih Isusovih obećanja koja se tiču molitve? "Ištite, i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se" (Matej 7:7). Mnogi ljudi propuste da shvate da je ovo uslovno obećanje. Na nesreću, uslov je propušten u našim prevodima biblijskog teksta. Taj uslov je istrajnost. Doslovan prevod sa grčkog rekao bi "Nastavite tražiti, nastavite moliti, nastavite kucati." Koliko mnogo puta nismo dobili odgovor na našu molitvu zato što nismo ispunili uslov istrajnosti?

Jedna od najvećih prepreka za našu istrajnost u molitvi je ista ona sa kojom su se i apostoli suočavali. Isus je rekao o njima: "Duh je spreman ali je telo slabo". Da bi se istrajalo u molitvi potrebna je predanost, disciplina i samožrtvovanje. Već sam spomenuo činjenicu da se Džordž Miler molio više od pedeset godina da bi se dvojica obratili. Možeš li zamisliti koliko puta je zaželeo da odustane? Ali on je bio predan, a mi takođe treba da budemo predani ako očekujemo da neprijatelj potpuno propadne, da Božje delo procveta, i da duše budu dovedene do Hrista. Istrajte u molitvi. "Vi koji Gospoda prizivate, ne dajte sebi odmora! I ne dajte da se opočine dok on Jerusalim ne povrati, i slavnim ga na zemlji napravi" (Isaija 62:6, Bakotić).

Molitva za sve svete

Zadnje reči o molitvi biće posvećene molitvi za sve svete. Moliti za sve Božje ljude je privilegija koju svako od nas ima. Da li si u potrazi za službom? Želiš li da služiš Gospoda, ali tek treba da otkriješ svoj poziv? Učini da ovo bude tvoj posao za Carstvo Božje - moli se za Crkvu. Moli se za svog pastira i sve pastire koji istinski traže da služe Gospoda, Moli se za evanđeliste koji verno propovedaju jevanđelje Hristovo. Moli se za one koji služe Gospodu kao misionari. Moli se za sve Božje sluge koji služe telo Hristovo na bilo koji način. Moli se takođe za Božje ljude koji svakodnevno odlaze u svet da bi bili ispunjeni Svetim Duhom. Moli se da oni budu so na zemlji i svetlost sveta. Moli se za bolesne i one koji pate u Božjem narodu. Možeš imati službu koja prožima ceo svet nikada ne napuštajući svoj grad, ako se moliš za sve svete.

Previše mnogo ljudi potcenjuje silu molitve. Bog koristi molitve običnih ljudi kod njihovih kuća da vitalno utiče na svoje službe i da ih blagosilja.

Divan primer o sili molitve zabeležen je u svedočanstvu Hadsona Tejlora, poznatog misionara u Kini.

"Pre nekoliko godina beleška o predivnom Božjem delu milosti u vezi sa jednom od baza kineske unutrašnje misije privukla je veliku pažnju. I broj i duhovni karakter obraćenih bio je daleko veći nego kod drugih baza gde je broj misionara bio isti. Ova bogata žetva duša ostala je misterija sve dok Hadson Tejlor, prilikom svoje posete Engleskoj nije otkrio tajnu.

Na završetku jednog od njegovih obraćanja ljudima jedan gospodin prišao mu je u susret. U razgovoru koji je usledio, gosp. Tejlor je bio iznenađen kako je precizno znanje ovaj čovek imao o bazi kineske unutrašnje misije. 'Ali kako to...' - pitao je gospodin Tejlor - 'da ste tako obavešteni o situaciji na tom poslu?' 'O, da!', on je odgovorio. 'Misionar koji je tamo i ja smo prijatelji sa koledža, godinama smo se redovno dopisivali, on mi je slao imena onih koji su u potrebi i imena obraćenika, i ja sam ih svakodnevno iznosio pred Boga u molitvi.' Konačno, tajna je otkrivena: taj čovek molitve, definitivno čovek molitve, molio se svaki dan."


Molitva je ona velika duhovna aktivnost koja nas čini "spremnima za borbu."

"Duh je ono što oživljava; telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su."
- Jovan 6:63

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 155
Ukupno: 2600948
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/brogersen/006.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.