5. Oružje Božje

Brajan Brogersen
"Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se. Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde, i obuvši noge u pripravu jevanđelja mira; A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga; I kacigu spasenja uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija." (Efescima 6:13-17)

Razmotrimo oružje za našu borbu. U gornjem odeljku Pavle daje za nas sliku jednog ratnika potpuno obučenog za bitku i objašnjava da na sličan način mi treba da obučemo celo oružje Božje. On nabraja razne delove koji čine celokupno oružje analogno rimskom vojniku. No, umesto da nas okupiraju tipovi oružja koje su koristili Rimljani mi radije želimo jednostavno da dobijemo poruku koja je iza analogije. Šta želi apostol da kaže? Šta je u stvari Božje oružje?

Potpuno oružje Božje uglavnom predstavlja razumevanje i primenu Božje Reči, Svetog pisma. Svaki pojedinačni deo oružja predstavlja različiti aspekt istine i na kraju vodi celovitom razumevanju i sposobnosti da se primeni Božja Reč kao moćna sila protiv sila mraka. Sada, dok mi razmatramo ovo oružje, njegova većina je odbrambena. Oružje nam je dato da nas zaštiti od napada neprijatelja. Opasač istine, oklop pravednosti, obuća mira, štit vere i kaciga spasenja uglavnom su odbrambeni i omogućuju nam da stojimo i držimo sve što je naše. Ovaj odbrambeni deo oružja predstavlja detaljno poznavanje Božje Reči i velike doktrine hrišćanske vere koje ona sadrži.

Opasač istine

Opasač se spominje na prvom mestu zato što je to osnovni deo oružja. On daje vojniku mobilnost i snagu. To je opasač istine. Istine Božje Reči su osnova po kojoj se meri ova borba. Biti opasan istinom znači imati znanje i veru u istinu. Neprijatelju se ne može suprotstaviti ljudskim znanjem, tradicijom, spekulativnim ubeđivanjem, ili bilo čime drugim osim istinom Božje Reči. Zato moramo biti pripremljeni s njom. Pripremljenost s Božjom Rečju proizlazi iz utopljenosti u nju.

Oklop pravednosti

Tu je zatim oklop pravednosti. Oklop naravno štiti vitalne organe - srce, pluća, jetru i dr. U drevna vremena ljudi su verovali da je ovaj deo tela sedište emocija. Stoga mi govorimo o žalosti kao o "slomljenom srcu" ili koristimo termin "nutrina milosti" kao način opisivanja samilosti. Oklop pravednosti, znači, štiti nas na planu naših emocija. Zapazite, to je oklop pravednosti. U vezi sa pravednošću sotona dosta često napada naše emocije.

Već smo govorili o osudi, osećaju daje Bog protiv nas. Kada bi nas preplavila osuda, razumevanje doktrine o Hristovoj pravednosti koja je usađena u nas koristi nam kao prva linija odbrane. To znanje je stečeno kroz stihove: "Jer onoga koji ne znadijaše grijeha nas radi učini grijehom, da mi budemo pravda Božija u njemu" (2. Korinćanima 5:21). "Pomilova (nas) u ljubljenome svome" (Efescima 1:6, Bakotić). "I da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vjere u Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u vjeri" (Filipljanima 3:9). U nas usađena Hristova pravednost je ono na šta Pavle prvenstveno misli kada govori da imamo oklop pravednosti. Sveto življenje otežava đavolu da nas optereti osećajem krivice i osude.

Obuća mira

Naše noge treba da budu obuvene u pripremi jevanđelja mira. Rimski vojnik nosio je ojačane sandale u borbi: one su mu davale sigurnost i pomagale mu da čvrsto stoji pri konfliktu. Zahvaljujući obući imao je mir usred bitke. Nama sigurnost i pouzdanje u borbi daje Božji mir. Mir Božji nas štiti od obeshrabrenja i očaja.

Štit vere

Sada dolazimo do štita vere. Poseban štit na koji se ovde misli je veliki štit iza koga se vojnik može potpuno sakriti. Ovaj štit je mogao potpuno da zaštiti vojnika od rafala strela koje je slao neprijatelj. Ono što je ovaj štit bio za rimskog vojnika, za hrišćanina je štit vere. Štit vere je aktivno pouzdanje u Božju prirodu, karakter, njegovu ljubav i obećanja koja su nam sva objavljena kroz Njegovu Reč. On nas štiti od užarenih strela zlog.

Kaciga spasenja

Poslednji deo odbrambene opreme je kaciga spasenja. On nas štiti od napada koji su upereni na sigurnost našeg spasenja. Sotona će nas optužiti da ne radimo dovoljno za Boga i tada će dovesti u pitanje istinitost našeg spasenja. Razumevanje i primena doktrine spasenja samo po milosti je ono što znači staviti kacigu spasenja Ponovo, znanje o ovome dolazi iz Pisma: "Jer ste milošću spaseni, po veri. I to ne dolazi od vas; dar je to Božji, i ne po delima, da se niko ne bi pohvalio" (Efescima 2:8-9, Bakotić). "Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas..." (Titu 3:5). Držati se ovih istina znači staviti na sebe kacigu spasenja.

Mač Duha

Sada dolazimo do krajnjeg dela armade i do jedinog ofanzivnog oružja. Mač Duha koji je Reč Božja - Biblija. Biblija je oštrija od dvoseklog mača. To je mudrost Božja i sila Božja. To je preporuka razumu i savesti. Ima silu ne samo istine već božanske istine. U suprotstavljanju svemu pogrešnom, svoj lažnoj filozofiji, svim lažnim moralnim principima, svim zabludama poroka, svim sugestijama đavola jedini jednostavni odgovor je Božja Reč. Božja Reč odstranjuje sve sile tame.

Sila Božje Reči je pristupačna individualnom hrišćaninu jednako kao i kolektivno crkvi. Na sve naše trijumfe nad grehom i greškama uticala je Božja Reč. Sve dok mi koristimo Božju Reč i zavisimo samo od nje, nastavićemo pobeđivati; ali ako dozvolimo da bilo šta drugo, bilo razum, nauka, tradicija ili ljudska zapovest zauzmu njeno mesto, crkva ili hrišćanin su u milosti i nemilosti neprijatelja.

Naš primer u borbi

Ako ukratko proučimo zemaljsku službu našeg Gospoda, možemo videti kako je korišćen mač Duha. Mi smo već razmatrali sukob Hrista i sotone u pustinji i videli kako je Isus oterao sotonu Božjom Rečju. Mi vidimo da se ista stvar dešava kroz celu zemaljsku službu našeg Spasitelja tokom njegovog ophođenja sa književnicima i farisejima. U svakoj takvoj prilici Gospod je vešto koristio mač Duha i ućutkao svoje neprijatelje. Uzmi za primer situaciju koja je zabeležena u Mateju 21:15-16. Religiozne vođe su se ljutile na Isusa što je dozvolio deci da se prema Njemu ophode kao prema Mesiji. Da li se sećaš Njegovog odgovora? "Zar nijeste čitali: iz usta male djece i koja sisaju načinio si sebi hvalu?".

Ili kada su mu se Saduceji suprotstavili hipotetičnom situacijom za koju su mislili da je snažan argumenat protiv vaskrsnuća. Njegov odgovor je bio: "Varate se, ne znajući pisma ni sile Božje" (Matej 22:29). Pa im je rekao: "Niste li čitali u Mojsijevim knjigama što reče Bog?" (Marko 12:18-27, Bakotić). Još jedan primer nalazimo u odgovoru koji je Gospod dao na farisejsko učenje da Hrist treba da bude samo sin Davida (tj. samo čovek): "Kako govore da je Hristos sin Davidov? Kad sam David govori u psaltiru: reče Gospod Gospodu mojemu..." (vidi: Luka 20:41-44). U svakom od ovih primera Kapetan naše vere nas poučava kako da efikasno koristimo mač Duha.

Sada kada smo definisali oružje Božje, treba da razmotrimo šta znači obući ga. Jer Gospod nas bodri: "Obucite se u sve oružje Božije" (Efescima 6:11) Pošto je oružje Božje u stvari razumevanje i primena Božje Reči, obući se u oružje Božje znači biti opremljen iscrpnim poznavanjem Svetog pisma. Naše poznavanje Pisma će se uvećavati dok provodimo vreme čitajući ga, razmišljajući o njemu, proučavajući i memorišući ga. Dozvolite mi da vam dam i jedan pregled svih ovih pristupa Reči.

Čitanje

Čitanje je naš prvi i najjednostavniji pristup Pismu. Možda započinjemo u 1. Knjizi Mojsijevoj i idemo sve pravo do Otkrivenja. Na našem putu Sveti Duh nas polako ali sigurno reprogramira i stvara u nama "hristocentričan" pogled na svet - takav koji je centriran na i oko Hrista. Dok redovno čitamo Bibliju, Sveti Duh nas uči da razmišljamo duhovno. Gospod ugrađuje u nas um Hristov.

Ja lično volim da čitam svoju Bibliju uveče pre spavanja. To je divan način da završim dan. Čitajući prosečnom brzinom četrdeset pet minuta do sat vremena svako veče, možemo proći kroz celu Bibliju za manje od godinu dana. Kad jednom završiš, vrati se nazad u 1. Mojsijevu i započni sve ispočetka. Što bolje upoznamo pisanu Reč, bolje ćemo znati živu Reč, Gospoda Isusa Hrista.

Razmišljanje

Razmišljanje(1) je sledeći pristup Pismu. Razmišljanje nad pročitanim je korak dalje od jednostavnog čitanja. Razmišljanje - u smislu pažljivog posmatranja i razmatranja. Duboko proučavanje, čak - razgovor sa sobom! To je ono što mi treba da radimo sa Rečju. Treba da razmišljamo o njoj. Treba da sa sobom razgovaramo o njoj. Treba sa Gospodom da razgovaramo o njoj.

Razmišljanje se razlikuje od jednostavnog čitanja po tome što zahteva više vremena i veću koncentraciju. Kada se udubim u čitanje i razmišljam nad određenim delom Pisma, ja se nad njim molim i u isto vreme postavljam sebi pitanja. Kome je ovo napisano? Šta u stvari kaže? Kako se to odnosi na mene, kako može da se praktično primeni? Koji još stihovi se odnose na ovde rečeno? Dok tako razmišljam ja obično pri ruci imam notes i olovku da pribeležim ono što bi mi Gospod možda rekao za to vreme. Takvo razmišljanje je, po meni, najbolje rano ujutro i to čitanjem iz Novog zaveta. Međutim, svako od nas treba da pronađe rešenje koje mu najbolje odgovara. Zato, izdvoj vreme koje je za tebe najpovoljnije. Upamti: obećanje blagoslova je za one kojima je "omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovu misle dan i noć!" (Psalam 1:2). Pokušaj da provedeš što više vremena možeš duboko razmišljajući o Reči. Neka ti to bude prioritetno.

Proučavanje

Proučavanje Biblije je nešto što svaki hrišćanin treba da nauči. Između čitanja i razmišljanja o Reči i proučavanja Reči razliku čini korišćenje određenih pomoćnih sredstava i pomagala za proučavanje. Pod pomagalima mislim na stvari kao što su: konkordancija, rečnik biblijskih reči i izraza, biblijski priručnik, studije grčkih i hebrejskih reči u biblijskom tekstu, komentari ili tumačenja knjiga Biblije itd. Sve ovo može nam biti od velike pomoći u razumevanju Pisma.

Ako ti ovi izvori nisu dostupni, i jedna studijska Biblija će ti dobro poslužiti (kod nas i na našem jeziku nažalost ne postoji - osim možda posebno izdanje Bakotićevog prevoda sa dodacima u izdanju 'Dobra vest / Budućnost', Novi Sad; prim. ured.). Drugi način da se zadovolji potreba za proučavanjem Biblije je slušati propovedi pomazanog biblijskog učitelja koji predaje sistematski kroz celu Bibliju, stih po stih. Ako imaš ovu, u neku ruku retku priliku, bodrim te da zahvališ Bogu i da to iskoristiš u potpunosti. Na način koji je tebi najbolji, učini studiranje Biblije delom svog života - da ti redovno studiranje bude navika - i znaj da dok to radiš ti se naoružavaš oružjem Božjim.

Memorisanje

Moja zadnja reč u vezi sa potpunim naoružavanjem Božjim oružjem je pamćenje ili memorisanje Pisma. Predavanje Božje Reči memoriji zaista je vitalni deo potpunog naoružavanja oružjem Božjim. U svojoj Prvoj poslanici, drugom proglavlju i četrnaestom stihu Jovan tvrdi da je snaga mladog čoveka i njegova pobeda nad đavolom rezultat činjenice da Božja Reč prebiva u njemu. Nema boljeg načina osiguranja da Božja Reč prebiva u nama od toga da je učimo napamet i pamtimo. Započni tako što ćeš uvek i iznova čitati te stihove koji na najsnažniji način govore tebi lično. Ako je potrebno, zapiši ih na papir i čitaj ih nekoliko puta svaki dan dok ne postanu deo tebe. Otkrićeš da će ti posebni stihovi biti moćan izvor u tvojoj celokupnoj duhovnoj oružanoj snazi.

Konačno, setite se da je oružje Božje i zato možemo biti sigurni da je pobeda naša kada ga koristimo. Pitanje koje ostaje je - da li ćemo ga koristiti? Neka nam Bog pomogne da uradimo to, jer naše duhovno dobro stanje zavisi od toga.

^1) Reč korišćena ovde u engleskom originalu je "meditation" koju smo bili primorani izbegavati zbog njene asocijacije na "meditaciju" koja je karakteristična za istočnjačku religiju, i koju ne bismo želeli poistovetiti sa hrišćanskim "dubokim razmišljanjem, posmatranjem ili razmatranjem" kako smo u nedostatku adekvatne srpske reči ovaj pojam preveli; prim. ured.
"Greh svoj kazah Tebi, i krivice svoje ne zatajih; rekoh: Ispovedam Gospodu prestupe svoje; i Ti skide s mene krivicu greha mog."
- Psalam 32:5

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 724
Ukupno: 2599739
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/brogersen/005.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.