Epilog

Brajan Brogersen

Pavle je pisao Korinćanima i rekao je da njemu nisu nepoznate sotonine varke (2. Korinćanima 2:11). Takođe i nama ne treba da budu nepoznate sotonine varke. Ova knjiga je napisana sa namerom ne samo da otkrije karakter našeg neprijatelja i njegove varke, nego takođe da odgovori pobedom koju nam je dao nad njim. Zato smo dobro razmotrili sotonino kraljevstvo, takođe i njegove aktivnosti u svetu i njegov napad na Božje ljude.

Iako je vešt, inteligentan i dobro naoružan, on je bez snage u odnosu na hrišćanina koji stoji pod potpunom Božjom opremom i koji je duhovno spreman kroz molitvu. Potrebno je sada ono što smo naučili primeniti u našem svakodnevnom hodu po veri. Duhovni principi iz Božje Reči mogu biti primenjeni i praktikovani samo kroz silu Svetog Duha. Traži od Boga da te ispuni svojim Svetim Duhom i da te vodi u pobedu. Možeš biti siguran da hoće. "Na kraju, braćo, budite jaki u Gospodu i u sili njegove snage."

"Jedna od glavnih čovekovih dužnosti je da raspali u sebi ono blistavo načelo razuma koje je dobio od Boga."
- Kineska

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1773
Ukupno: 2602566
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/brogersen/epilog.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.