1. Istina

John Blanchard

Od sada ću redovno citirati iz Biblije, i oslanjaću se na nju za osnovne istine za sve što kažem u ovoj knjizi. Možda sada ne veruješ u Bibliju ili sumnjaš u nju. To me ne iznenađuje; mnogo ljudi je imalo iste takve poteškoće ali iskreni tragači će biti spremni da vide šta Biblija kaže.

Posle svega, ako želiš da pronađeš neki grad, moraš potražiti na mapi taj određeni region; ako želiš da znaš broj telefona neke osobe, onda pogledaš u telefonski imenik. Onda sigurno ako želiš da saznaš nešto o Bogu i o tvom odnosu sa Njim, normalna i iskrena stvar bi bila da to potražiš u jedinoj knjizi na svetu koja tvrdi stotinama puta da je Bog njen autor.

Ta knjiga je Biblija.

Možda nisi do sada znao da Biblija govori tako jasno - ali govori. Približno 4 000 puta u prvom delu Biblije - Starom Zavetu - ćeš naći reči kao što su: "Gospod kaže", "reči Gospoda", "Gospod zapovedi", "Gospod reče", "Bog reče ove reči", i tako dalje. Kada pogledaš drugi deo Biblije - Novi Zavet - naći ćeš mnogo sličnih izjava kao što je ova:

"Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi." (2. Timoteju 3:16)

Ali da li moramo da prihvatimo ovo? Da li je Biblija mogla biti napisana od strane nekih dobrih ljudi koji su želeli da rašire svoje učenje po celom svetu, ili od strane nekih loših ljudi koji su je pisali sa lošim namerama? Na ovu temu nije bilo nedostatka ideja: neko je jednom izračunao da između 1850. i 1910. godine kritičari Biblije su imali 747 objašnjenja o njenom nastanku. Jedva da su se dva složila, a većina njih su bile protivrečne! Međutim, svi argumenti protiv Božanskog autorstva Biblije nisu uspeli da odgovore na jednostavni deo logike. Džon Vesli, osnivač Engleske Metodističke crkve u 18. veku, je rekao:

"Biblija mora biti izum ili dobrih ljudi ili anđela, loših ljudi ili đavola, ili Boga. Ne može biti izum dobrih ljudi ili anđela, zato što oni ne bi niti bi mogli da naprave knjigu i lažu sve vreme dok su je pisali, govoreći: "Reče Gospod"ako je to bio njihov izum. Niti bi mogla biti izum loših ljudi ili đavola, jer oni ne bi napravili knjigu sa zapovestima o dužnostima, koja zabranjuje svaki greh, i osuđuje njihove duše u pakao za večnost. Zbog toga Biblija mora biti napisana Božanskom inspiracijom."

Postoji mnogo drugih načina da se pokaže da je Biblija Reč Božija, ali bi za to trebalo da se napiše puno knjiga. Zato te molim, kao iskrenog tragača, da prihvatiš samu tvrdnju Biblije da je ona Reč Božija, i da ispitaš tu tvrdnju sledeći njena učenja sa otvorenim umom.

Prihvatanje Biblije kao Reči Božije slede dve stvari:

Prvo, Biblija je u potpunosti istinita

Mnogi ljudi pogrešno shvataju Bibliju zato što ne razumeju šta je ona u stvari. Ona je skup 66 knjiga, pisalo ju je preko 40 autora u razdoblju od više od 1600 godina. Ima jednu glavnu temu, izraženu na različite načine. Uključuje istoriju, proročanstva, poeziju, biografije, etiku, filozofiju i nauku, i svaki deo je nepogrešivo istinit. Evo dva primera.

Biblija sadrži puno istorije. Da li je ta istorija tačna? Sir Isak Njutn, otac moderne nauke, nije sumnjao u to. On je jednom rekao: "Ima više sigurnih činjenica o autentičnosti Biblije nego u bilo kojoj svetskoj istoriji!" I opet slušaj šta kaže Profesor Robert Dik Vilson iz Princetona, Amerika, koji je proveo 15 godina proučavajući Orijentalne jezike i dijalekte, 15 godina proučavajući drevne zapise, i 15 godina proučavajući drevne spise i verzije Biblije. On kaže: "Istorija data u Bibliji je pouzdana, a u svetskim dokumentima postoji skoro jedinstvena nepouzdanost i netačnost."

Biblija nije prvenstveno naučna knjiga, iako uključuje izjave koje se mogu posmatrati sa naučne tačke gledišta. Da li je ta nauka tačna? Poslušajte Dr Irvina Mura, Direktora Mudi Instituta za nauku, Los Anđeles - "Prešao sam preko svake reči od početka do kraja mnogo puta, i koliko ja znam, u ovoj knjizi (Bibliji) ne postoji ni jedna naučna netačnost, protivrečnost, apsurdnost ili nejasnoća."

Ni jedan naučnik do sada nije nikada pobio ni jednu izjavu u Bibliji. Šta Biblija kaže na bilo koju temu je istina! - i Biblija je prvenstveno knjiga o Bogu i našem odnosu sa Njim - predmet koji se tiče tebe u ovom trenutku. Evo kako je to opisano u Psalmu 19:7-9:

"Zakon je Gospodnji savršen, krepi dušu; svedočanstvo je Gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je Gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je Gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni svakoliki."

Drugo, Biblija je uvek istinita

Mnogi ljudi jedva veruju da je "Biblija Božija knjiga", ali sumnjaju da je sada zastarela. "Posle svega", kažu, "mi živimo u dobu nauke, i čak su i najraniji delovi Biblije napisani pre oko 2000 godina". Ali zašto bi je to činilo prestarelom? Istina se nikada ne menja. Moj najmlađi sin je jednog dana došao iz škole i rekao: "Tata, da li znaš, da su dva i dva tri!". To je sigurno bilo nešto novo za mene! - i ja sam morao da ga ispravim i kažem mu da su dva i dva u stvari četiri, kako kada sam ja išao u školu, i kada je moj otac išao, i deda, i isto kada su škole bile osnovane. Istina se nikada ne menja, već je uvek istinita:

"Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio za vavek." (Psalam 119:152)

"Suši se trava, cvet opada; ali reč Boga našega ostaje doveka." (Isaija 40:8)

Ovi odgovori opovrgavaju čudnu izjavu da je "nauka pobila Bibliju". Kako istina može pobiti istinu? Nijedna od istina otkrivenih kroz naučna istraživanja ne može pobiti prethodno otkrivenu istinu, bilo na svom polju ili na nekom drugom. Ljudske teorije i mišljenja se stalno menjaju, često u svetlu novih otkrića, ali je istina uvek jedinstvena i krajnja. Da je Biblija zbirka ljudskih ideja o religiji - čak i da su to ideje dobrih i svetih ljudi - onda bi mogli reći da su njihove ideje sada zastarele ili pogrešne. Ali ljudski autori ovih 66 knjiga su pisali po Božjim uputstvima na tako jedinstveni način da celu zbirku knjiga možemo nazvati Reč Božja.

Da li vidiš važnost ovoga u tvojoj potrazi za Bogom? To znači da se Bog otkriva danas, kroz stranice Biblije, na takav način da se može naći i upoznati. Po rečima Biblije:

"Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božjom." (Rimljanima 10:17)

"...sveta pisma... koja te mogu umudriti na spasenje..." (2. Timoteju 3:15)

Da li si ti iskreni tragač? Onda stavi na stranu tvoje predrasude i tvoje preuranjene zaključke, dođi do Biblije i upitaj Boga da ti razjasni istinu. Možda će ti ova molitva pomoći da izraziš svoje misli:

Svemogući i večni Bože, ja sam toliko daleko od Tebe, i moram Te pronaći da bi moj život počeo da ima smisla. Postoji mnogo stvari u Bibliji koje ja ne razumem. Omogući mi da im priđem sa otvorenim umom. Govori mi dok čitam, pokaži ko si Ti, i kako Te mogu upoznati. Pomozi mi sada da počnem da Te tražim svim svojim srcem, i da Te nađem.

Da li je ovo ono što želiš? Onda stani i razmisli pažljivo o tome. Sada ponovo pročitaj molitvu, izgovori je kao svoju, iz dubine srca. Ali, pre nego to učiniš, pogledaj ovo divno obećanje koje je Bog dao svima koji su iskreni u svojim traganjem za Njim:

"Tražićete me i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim." (Jeremija 29:13)

"Gospod pogleda s neba na sinove čovečije, da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednog."
- Psalam 14:2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1795
Ukupno: 2602588
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/blanchard/001.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.