6. O očišćenju od greha

C. H. Spurgeon

Ovde bih rekao reč ili dve onima koji razumeju metodu opravdanja verom koja je u Hristu Isusu, ali čiji je problem da ne mogu da prestanu da greše. Mi nikada ne možemo biti srećni, mirni ili duhovno zdravi dok ne postanemo verni. Moramo se otarasiti greha, ali kako da to učinimo? Ovo je za mnoge pitanje života ili smrti. Stara priroda je veoma jaka, i oni su pokušali daje obuzdaju i da je pripitome, ali ona ne može biti pokorena, tako da su oni u još gorem položaju, iako su toliko željni da se poprave. Srce je tako tvrdo, volja je tako tvrdoglava, strasti su usplamtele, misli su tako snažne, mašta je nepopravljiva, želje su tako divlje, da se čovek oseća kao da u sebi ima kavez sa divljim zverima, koje će ga pre proždreti nego li preuzeti kontrolu nad njim. Mi možemo reći našoj grešnoj prirodi ono što je Gospod rekao Jovu za krokodila: "Hoćeš li se s njime kao sa pticom igrati? Ili ćeš ga za lanac voditi?" (Jov 40:24). Čovek se može nadati tome kao da može držati severni vetar u šupljini svoje ruke isto koliko se možemo nadati da sopstvenom snagom kontrolišemo uzburkane moći koje se nalaze u njegovoj grešnoj prirodi. Ovo je veći poduhvat nego bilo koji Herkulesov izmišljeni posao: ovde nam je potreban Bog.

"Ja bih mogao da poverujem da Isus oprašta grehe", kaže jedan čovek, "ali moja nevolja je u tome da ja ponovo zgrešim, i tada osećam tako grozne zle nagone u sebi. Kada bi čvrst kamen bacili u vazduh vrlo brzo bi ponovo pao na zemlju. Tako bih i ja, iako poslat na nebo iskrenim propovedanjem, ponovo bi se vratio u svoje bezosećajno stanje. O ne! Veoma se brzo očaram svetlucavim očima greha, i zbog toga se nalazim pod kletvom tako da ne mogu pobeći od sopstvene lakoumnosti."

Dragi prijatelju, spasenje bi bila nepotpuna stvar kada ne bi imala veze sa ovim delom našeg uništenog bića. Mi želimo da budemo očišćeni i da nam bude oprošteno. Opravdanje bez posvećenja ne bi uopšte bilo spasenje. To bi nazvalo gubavca čistim, i ostavilo bi ga da umre od svoje bolesti. To bi oprostilo neposlušnost a dozvolilo pobunjeniku da ostane kraljev neprijatelj. To bi otklonilo posledice ali bi predvidelo uzrok, a ovo bi ostavilo beskrajan i beznadežan zadatak pred nama. To bi zaustavilo mlaz vode na neko vreme, ali bi ostala otvorena fontana sa prljavštinom, koja bi se pre ili kasnije prelila još više. Zapamtite da je Gospod Isus došao da otkloni grehe na tri načina: došao je da otkloni kaznu za greh, moć greha i poslednje, prisustvo greha. Ti bi odmah mogao doći do drugog dela - moć greha se odmah može otkloniti i tako bi bio na putu do trećeg, što je otklonjenje greha. "Mi znamo da se on pojavio da otkloni naše grehe".

Anđeo je rekao o našem Gospodu: "I zvaće se Isus, jer će spasiti svoj narod od njihovih greha". Naš Gospod Isus je došao da uništi u nama delo đavola. Ono što je rečeno kada se naš Gospod rodio je takođe objavljeno prilikom Njegove smrti. Jer, kada je vojnik probušio Njegovo telo izašla je krv i voda, kako bi dobili dupli lek kojim smo oslobođeni od krivice i od prljavštine greha.

Ako se, međutim, brineš o moći greha i zbog naklonosti tvoje prirode, za šta bi i trebao brinuti, evo obećanja za tebe. Veruj u njega, jer se nalazi u zavetu milosti koji je za sve stvari i koji je istinit. Bog koji ne može da laže je rekao u Ezekilju 36:26:

"I daću vam nova srca, nov duh ću metnuti u vašu i izvadiću kameno srce iz tela vašega, i daću vam srce mesno".

Pogledaj, svuda se nalazi "Ja ću", i  "ja ću". "Ja ću vam dati", i "Ja ću izvaditi". Ovo je kraljevski stil Kralja nad kraljevima koji može ispuniti svoju volju. Nijedna Njegova reč neće prazna pasti na zemlju.

Gospod veoma dobro zna da ti sam ne možeš promeniti svoje srce, i da ne možeš očistiti sopstvenu prirodu. Ali On takođe zna da On može učiniti obe stvari. On je naterao Etiopljanina da promeni svoj stav, i leoparda da promeni svoje šare. Čuj ovo, i zadivi se: On te može stvoriti po drugi put; On može učiniti da se ponovo rodiš. Ovo je čudo milosti, ali će to Duh Sveti izvesti. Zaista bi bilo čudo da neko može stati ispred Nijagarinih vodopada, da kaže jednu reč da učini da reka Sv. Lorensa promeni svoj tok i da obiđe tu strminu koja sada pada zapanjujućom snagom. Ništa osim moći Božije ne bi moglo da učini ovo čudo. Ali bi ovo teško moglo biti poređenje sa onim što će se desiti sa tvojom prirodom kada bi se ona promenila. Boguje sve moguće. On može skrenuti tok tvojih želja i tok tvog života, i umesto da ideš od Boga, On može učiniti da celo tvoje biće ide prema Bogu. Ovo je, u stvari, ono šta je Gospod obećao da će učiniti za sve one koji su deo zaveta; a mi znamo iz Svetog Pisma da svi vernici pripadaju tom zavetu. Dopusti mi da još jednom pročitam ove reči:

"I daću vam nova srca, nov duh ću metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašega, i daću vam srce mesno".

Divnog li obećanja! Neka bude "Da" i "Amin" u Hristu Isusu na slavu Božiju od nas. Hajde da se toga prihvatimo, da ga prihvatimo kao istinu i da ga uzmemo za sebe. Onda će ovo obećanje biti ispunjeno u nama, i mi ćemo, posle puno dana i godina, pevati o ovoj predivnoj promeni koju je uzvišena milost Božija učinila u nama.

Zaista je vredno razmišljanja da kada Bog otkloni srce od kamena, to je onda i učinjeno. A kada se to jednom desi, ni jedna znana sila ikada ne može oduzeti to novo srce koje On daje, kao i taj pravi duh koji je On stavio u nas. "Jer se Bog neće raskajati za svoje darove i zvanje" (Rim. 11:29). Ovo znači bez kajanja sa Njegove strane i On ne uzima ono što je jednom dao. Dopusti mu da te obnovi, i bićeš obnovljen. Ljudske reforme i očišćenja ubrzo izgube delotvornost, jer se pas vraća na svoju bljuvotinu (2. Pet. 2:22), ali kada nam Bog stavi novo srce, to novo srce ostaje tamo zauvek, i nikada se ponovo neće pretvoriti u kamen. Onaj koji je stvorio ljude će se pobrinuti za to. Zato se možemo radovati i veseliti zauvek onome što je Bog stvorio u kraljevstvu Njegove milosti.

Da pojednostavim stvar - da li si ikada čuo za primer gospodina Rolanda Hila o mački i krmači? Ja ću to ispričati na svoj način, kako bih ilustrovao izražajne reči našeg Spasitelja: "Morate se nanovo roditi". Zamisli mačku. Kako je ona čisto stvorenje! Kako se ona pažljivo umiva svojim jezikom i šapama! To je zaista divan prizor! Da li si ikada video kako krmača to radi? Ne, mislim da nisi. To je suprotno njenoj prirodi. Ona uživa da se valja u blatu. Idi i nauči svinju da se umije, i videćeš da nećeš uspeti u tome. Zaista bi bio ogroman sanitarni pomak kada bi svinje bile čiste. Nauči ih kako da se operu i očiste kao što to mačke rade. Ovo je beskoristan posao. Možeš na silu oprati tu krmaču, ali će se ona vratiti u blato, i ubrzo će biti još prljavija nego pre. Jedini način na koji možeš naterati svinju da se opere je ako je pretvoriš u mačku, onda će se umivati i biti čista, ali neće do tada! Pretpostavimo da se desila ta transformacija, i sada je moguće ono što je bilo teško ili nemoguće, svinja će moći da uđe u tvoju kuću i sedne na tvoj tepih. Ovo je isto i sa bezbožnikom, ti ga ne možeš prisiliti da čini isto ono šta nanovo rođen čovek voljno čini. Možeš ga naučiti i biti mu dobar primer, ali on ne može naučiti veštinu svetosti, jer nema um za tako nešto. Njegova priroda ga vodi drugim putem. Kada Gospod načini novog čoveka od njega, onda će sve stvari izgledati drugačije. To je tako velika promena da sam jednom čuo obraćenika kako kaže: "Ili se ceo svet promenio, ili sam seja promenio". Nova priroda prirodno sledi dobrotu isto kako je stara priroda sledila zlo. Kako je blagosloveno primiti takvu prirodu! Samo je Sveti Duh može dati.

Da li si ikada razmišljao kako je divno kada Gospod da čoveku novo srce i pravi duh? Video si jastoga, možda, ali kada on izgubi jedan od svojih pipaka ubrzo mu naraste drugi. Ovo je zadivljujuća stvar ali ono što je još više zapanjujuće je činjenica da čovek dobija novo srce. Ovo je zaista čudo van svih sila prirode. Pogledaj drvo. Ako otkineš jednu njegovu granu možda će izrasti druga na istom mestu, ali ti ne možeš promeniti njegovu prirodu: da li možeš da zasladiš njegov biljni sok? Da li možeš da učiniš da trnje rađa smokve? Možeš mu nakalemiti nešto bolje, a to je primer kako nam priroda daje dela milosti; ali da u potpunosti promenimo životni sok drveta bi zaista bilo čudo. Takva je čudna ili misteriozna sila Božijih dela u svima koji veruju u Isusa.

Ako se predaš Njemu, Gospod će promeniti tvoju prirodu. On će ukrotiti staru prirodu i udahnuće ti novi život. Veruj u Gospoda Isusa Hrista i On će izvaditi to kameno srce iz tvog tela, i daće ti novo, mesno srce. Gde je sve teško, sve će postati lako; gde je sve bilo pokvareno, sve će postati plemenito; gde je sve išlo na dole, sve će se podići na gore žestokom snagom. Besni lav će ustupiti mesto nežnom jagnjetu; crni gavran će odleteti pred belom golubicom; zlu i varljivu zmiju će zgaziti peta istine.

Sopstvenim očima sam video zadivljujuće promene moralnog i duhovnog karaktera, da ne žalim ni za jednom. Ja bih mogao, da je to u redu, pokazati žene koje su nekada bile nečasne a koje su sada čiste kao najbelji sneg, i bogohulnike koji sada uživaju u iskrenom predanju svuda oko njih. Lopovi su postali pošteni, pijanci su se otreznili, lažljivci sada govore istinu, rugači su postali revni. Gde god se milost Božija javila čoveku naučila ga je da se odrekne neznabožstva i svetskih želja, i da živi trezveno, pravedno i pobožno u ovom sadašnjem pokvarenom svetu; i, dragi čitaoče, učiniće istu stvar i tebi.

"Ja se ne mogu popraviti", možda će neko reći. Koje rekao da možeš? Sveto Pismo koje smo citirali ne govori o tome šta će čovek uraditi, već šta će Bog učiniti. To je Božije obećanje, i na Njemu je da ga ispuni. Veruj u Njega da ti ispuni svoju Reč, i On će to uraditi.

"Ali kako će On to uraditi?" Šta se to tebe tiče? Zar ti Gospod mora objasniti svoje metode pre nego mu poveruješ? Božije delo u ovome je ogromna misterija: to radi Sveti Duh. Onaj koji je obećao mora održati obećanje, a On je dorastao situaciji. Bog, koji obećava ovu izvanrednu promenu će je zasigurno primeniti na sve koji prime Isusa, jer takvima je dao moć da postanu Sinovi Božiji.

O, kada bi samo poverovao u to! O, kada bi samo učinio pravdu milostivom Gospodu i poverovao da On može i želi učiniti ovo za tebe, to bi zaista bilo divno čudo! O, kada bi poverovao da Bog ne može da laže! O, kada bi mu poverovao da će ti dati novo srce, i pravedan duh, jer ti On sve to može dati! Neka ti Gospod da veru u Njegovo obećanje, veru u Njegovog Sina, veru u Svetog Duha i veru u Njega, a Njemu neka je hvala i čast, i slava za vekove vekova! Amin.

"Koji se odreče mene, i ne prima reči moje, ima sebi sudiju: reč koju ja govorih ona će mu suditi u poslednji dan."
- Jovan 12:48

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 898
Ukupno: 2557769
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/blagodat/006.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.