7. Vladavina s Bogom u duhovnom carstvu

Arfin Klementsen

Ovu knjigu želim da završim pišući o tome šta se dešava u duhovnom carstvu nad narodom. Ono što vidimo svoj početak uvek ima u nevidljivom carstvu. Postoji jedan nevidljivi duhovni svet u kome se puno radi i danju i noću. Molitva je veoma važna jer kroz molitvu možemo vladati nad ovim duhovnim svetom.

ZAUSTAVI NAPAD NEPRIJATELJA

Biblija nam govori o tome kako je đavo bio jedan od prinčeva anđela i kako je izgubio svoju visoku poziciju i bio zbačen u jamu bez dna. Postao je vladar ovog sveta. On svezuje, muči i maltretira ovaj svet uz pomoć svojih zlih radnika, demona, koji su pali anđeli.

Važno je razumeti da isto onako kako đavo zauzima živote ljudi kroz greh, isto tako zauzima i ceo narod. Gde god je greh legalizovan i slobodan, raste sila i uticaj đavola. Upravo to se desilo u našoj zemlji.

Bog nas poziva da zaustavimo ovaj napad neprijatelja protiv našeg naroda i da ga okrenemo ka probuđenju i promenama. Isus je pobedio đavola i zle duhove kroz svoju smrt i vaskrsenje. Zato đavo ima ograničeno vreme.

Biblija nam govori da uskoro dolazi vreme kada će đavo biti svezan na hiljadu godina (Otk. 20:1-3). U međuvremenu, on će se truditi da uništi pojedince, porodice, crkve i narode, ali mi imamo pobedu nad đavolom kroz silu žive Reči Božje.

DUHOVNI SVET

Lako je zaboraviti stvarnost koju duhovni svet predstavlja. Ali. Bog je duh, a Božji anđeli su realnost. Đavo nije bog, nego pali anđeo koji ponovo pod svojom upravom ima anđele. U Danilovoj knjizi nalazimo vrlo slikoviti prikaz duhovnog carstva. Danilo se molio i postio tri sedmice. Onda mu je došao Božji vesnik sa proročkom rečju. Ali vesnik je imao nešto čudno da kaže Danilu. Tri nedelje, tačno onoliko koliko se Danilo molio, glasnik se borio sa zlim poglavarom anđela koji je pokušao da spreči glasnika da ode kod Danila.

"Ali knez carstva persijskog staja mi nasuprot dvadeset i jedan dan; ali gle, Mihailo, jedan od prvih knezova dođe mi u pomoć; tako ja ostah onde kod careva persijskih." Dan. 10:13

Dok se Danilo molio, borba se odvijala u duhovnom svetu. Knez persijskog carstva nije želeo da poruka stigne do Danila. Ali dok se Danilo molio, Bog je poslao pomoć kroz Mihaila, jednog od svojih anđela, i zato je došlo do pobede i vesnik je stigao do Danila sa važnom porukom. Nebeski glasnik je nastavio i rekao:

"A on reče; znaš li zašto sam došao k tebi? A sada ću se vratiti da vojujem na kneza persijskog potom ću otići, i gle, doći će knez grčki. Ali ću ti kazati šta je napisano u knjizi istinitoj. Nema nikoga da junački radi sa mnom u tom osim Mihaila kneza vašega." Dan. 10:20-21

Božja Reč nam pokazuje da postoje zli vladari nad narodima i velike sile. Ovo su vladari koji su pod komandom đavola i koji su želeli da spreče Božje planove za narod. U isto vreme, izgleda da je Mihailo bio knez Izraela.

Dok se Danilo molio, Božji knez je podigao ruku na zlog kneza i pobeda je izvojevana. Nad svakim narodom se vodi duhovna borba. Jedino molitvena crkva može da zaustavi ove sile tame i da donesu svetlo u narod.

ORGANIZOVANI SISTEM VLASTI

Đavo nije bog. Nije ni svemoćan, ni sveznajući, ni sveprisutan (svugde u isto vreme), ali poseduje organizovan sistem vlasti. Sam Isus je đavola nazvao knezom ovog sveta (Jn. 14:30).

"Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima. Zato uzmite sve oružje Božije da biste mogli da se oduprete u zli dan i da se održite - pošto sve svršite." Ef. 6:12-13

Ovde se govori o organizovanom duhovnom svetu sa rangovima na različitim nivoima vlasti - sve od demona koji muče pojedinačna ljudska bića, do zlih vladara nad celim narodima.

Nevidljivo duhovno carstvo utiče na vidljivo carstvo. Izabrana vlada jednog naroda je pod uticajem duhovnog sveta, a da to ne zna i ne razume. To je razlog zašto je tako važno moliti se za one koji vladaju i upravljaju.

Molitva će sprečiti uticaj ovog zlog duhovnog sveta, i otvoriće put za uticaj Božjeg sveta. Kada pogledamo sva zla i poročnost u današnjem svetu, i to da oni samo rastu uprkos svim naučnim dostignućima, obrazovanju i znanju, tada razumemo kako zli duhovni svet uništava i teroriše preko uticaja misli i života ljudi. Ali kad se Božji narod moli, zli duhovni svet mora da se povuče.

Neke revnosne duše su jednom rekle da mi đavola možemo jednostavno da izbacimo u more i da je gotovo s njim. Ali đavo i njegovi anđeli imaju određeno vreme kada imaju pravo da haraju i muče zbog greha.

Međutim, pobedom Isusa Hrista, crkva ima ključeve i vlast nad silama duhova tame. Gde god idemo napred, Hristovo carstvo će se uspostaviti. Nebesko carstvo se približava, pa zli duhovi moraju pobeći. Snažna zaštita u molitvi je najveći blagoslov koji jedan narod može imati.

Đavo drhti kada čuje molitve svetih, pa sada Crkva Božja mora da ustane i veruje u silu molitve. Kroz molitvu, mi možemo vladati nad narodom u duhovnom svetu.

OZAKONJENO BEZAKONJE DAJE ĐAVOLU PRAVO NAD ZEMLJOM

Veoma je ozbiljno kada zakon jedne zemlje legalizuje greh. Da spomenemo legalizaciju abortusa i zajedničkog vanbračnog života u kome ljudi imaju ista prava kao i oni u braku (bez obzira da li su istog ili različitog pola).

"Neću još mnogo govoriti sa vama, jer dolazi vladar ovoga sveta, i na meni ne nalazi ništa." Jn. 14:30

Kako đavo može da dobije pristup u naš život? Jednostavno - kroz greh. Kao ljudi, zavisimo od očišćavajuće sile Hristove krvi, kroz koju postajemo čisti i izbegavamo neprijateljski napad. Zato je važno da naš život bude potpuno predat Bogu, tako da đavo "ne nalazi ništa u nama".

Isti princip može da se primeni na narod. Bio sam šokiran kada mi je Duh Gospodnji ovo otkrio. Kada se greh legalizuje kroz zakone jedne države, đavolu se omogućava veći uticaj u duhovnom carstvu nad zemljom.

Moja zemlja, Norveška, danas trpi baš zbog ovoga. Jedino molitva i duhovni rat u Božjoj crkvi mogu slomiti ove mračne sile nad našim narodom.

Ovo se mora učiniti prvo i pre svega kroz molitvu, a zatim kroz to što će se tražiti da se zakoni promene i da se ponovo izgradi ono što je slomljeno.

Velika duhovna borba se vodi nad svakom zemljom. Pošto je Božja crkva zaspala i ne vodi brigu, so je izgubila svoj ukus na mnogo načina, pa ima dosta truljenja. Ali ovo će se promeniti. Božji narod se budi na molitvu i na društvenu odgovornost. Mnogi ljudi koji se čak i ne smatraju hrišćanima, traže nove norme i strah Božji.

Borba u molitvi za našu zemlju je počela, i raste u sili i snazi. Baš kao u danima starog načina signalizacije, svetla će goreti duž cele naše obale i granice, a đavo će morati da se povuče.

ZASTUPNIŠTVO I SAOSEĆANJE ZA NAROD

Ali, kako da se molimo za zemlju? Ovo nije knjiga koja poučava o molitvi, ali bih želeo da naglasim neke važne stvari. Prvo, moramo razumeti da je molitva uzvišeni poziv Božji upućen svim hrišćanima.

Svaki hrišćanin može da se moli tako da nebo odjekuje od radosti, a da se pakao trese i svet menja!

Molitvu ne možemo da činimo u našoj snazi, nego se podređujemo sili i vođstvu Duha Svetoga u životu i službi. Pre svega je važno imati saosećanje. Moramo razumeti saosećanje koje Bog ima prema našem narodu i ljudima, da bismo stvarno mogli da se molimo. Kada je Nemija čuo stanje u kome se nalazio Jerusalim, Biblija kaže:

"A kad čuh te reči, sedoh i plakah, i tužih nekoliko dana, i postih i molih se pred Bogom nebeskim." Nem. 1:4

Nemija je išao dalje u svojoj molitvi. On se poistovetio sa grehom naroda i sa njihovim potrebama, i on je te grehe ispovedio pred Bogom, i poistovetio se sa delom tog naroda.

"Neka bude uho tvoje prignuto i oči tvoje otvorene da čuješ molitvu sluge svojega kojom se sada molim pred tobom dan i noć za sinove Izrailjeve, sluge tvoje, i ispovedam grehe sinova Izrailjevih kojima ti zgrešismo. Skrivismo ti i ne držasmo zapovesti ni uredaba ni zakona koje si zapovedio preko Mojsija sluge svojega." Nem. 1:6-7

Istina je da je crkva Božja sagrešila jer je zbog kompromisa otpala. Zato je stanje u ovoj zemlji sve postalo tako kako je. Sada je vreme da se prizna i ispovedi i da se ponese teret za zemlju i ljude.

Mnogo godina sam verovao u nacionalno probuđenje, i to mi niko ne može oduzeti, ali u poslednje vreme u meni raste saosećanje. Ovo nije kontradiktorno. Ne, sve to ide zajedno! Plakanje, suze, slomljenost srca i ispovedanje greha u Božjoj crkvi. Teško da je bilo probuđenja koje nije ovako počelo.

MOLITVA VERE

Naše molitve moraju biti ispunjene verom. Vođeni Duhom Svetim i puni Božje Reči, molimo se sa verom. Hrabro i bez straha tražimo Boga da bismo videli kako se naš narod vratio Njemu. Nećemo biti zadovoljni sve dok ne vidimo mnoštva spasenih ljudi i promenjenu zemlju!

"Išti u mene i daći ti narode u nasledstvo i krajeve zemaljske tebi u državu." Ps. 2:8

Molitva bez vere je kao nametnuti zakon i stvara pogrešno osećanje dužnosti, ali molitve pune vere postižu velike stvari. Božja Reč nas ispunjava verom u probuđenje i preobražaj, i naše molitve su po Božjem srcu.

Isus nas je učio da se molimo: "Neka dođe carstvo tvoje." To je upravo ono što će molitva vere učiniti. Mi se hrabro molimo da Božje carstvo dođe i prodre tako da se volja Božja ispuni na zemlji baš kao i na nebu.

"A on im reče: kad se moliše Bogu govoriše: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu." Luka11:2

BORBA U MOLITVI ZAJEDNO S BOGOM

Vreme pred nama će biti vrlo uzbudljivo. Verujem da će narodi koji se okrenu ka Bogu imati dobru budućnost. Mnogi narodi su na prekretnici. Srce naroda mora se vratiti Bogu.

U duhovnom svetu, nad zemljama, vodi se bitka i ona postaje sve očiglednija. Ovo je doba kada moramo učiti da se borimo, i to u molitvi i Duhu. Da se borimo mačem Duha koji je Reč Božja. Molitva je borba.

Poput Danila, i mi smo u molitvi za naše narode i mi imamo ulogu u odlučivanju o budućnosti naše zemlje. Kada stvari treba da se promene, uvek se vodi borba. Javljaju se suprotstavljanja, pa čak i progonstva. Đavo neće lako napustiti oblasti koje je već zadobio. Ljudi neće lako napustiti zakone koji su im dali pravo da žive u grehu. Biće borbe po novinama, školama, institucijama, i u parlamentu.

Nećemo se plašiti borbe, nego ćemo uzeti to što dolazi sa istinom, sa ljubavlju kao oružjem. Nećemo se boriti na ljudskom nivou, samo zbog borbe. Najvažnija borba u kojoj se mi borimo je u Božjem prisustvu. Narod Božji mora ustati i vladati u duhovnom svetu nad narodom!

DOŠLO JE VREME ZA SILNO BUĐENJE MOLITVE NAD TVOJIM NARODOM!

"Misao o neophodnosti Boga je toliko sveta, toliko dirljiva, toliko premudra, i toliko ona služi na čast čoveku."
- Dostojevski

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1665
Ukupno: 2664614
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/arfinn/007.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.