5. Nacionalno probuđenje donosi preobražaj u zemlji

Arfin Klementsen

Svaki narod je u potrebi za pravim probuđenjem kojih je bilo mnogo u istoriji po celom svetu. U nekim zemljama ovakva probuđenja se baš sada dešavaju, a mi taj prodor očekujemo po celom svetu. Kada se Duh Božji izlije na ceo jedan narod, mnoštvo ljudi će se spasti i istorija će se promeniti. Ključ ovakvih probuđenja je uvek u Božjoj crkvi. Takođe postoje još neke značajne činjenice koje stvaraju uslove za probuđenje. Na primer, znamo da rat i druge nevolje u zemlji često ljude vode da traže Boga. Pa ipak, probuđenje uvek stiže kao odgovor na molitvu. Hajde da bliže pogledamo na sredstva preko kojih dolazi do nacionalnog probuđenja.

NACIONALNO PROBUĐENJE ZNAČI DA SE MNOGI SPASAVAJU

Probuđenje je izlivanje Božjeg Duha. Bog izliva svoga Svetog Duha kao odgovor na molitve vernika. Duh Božji ubeđuje ljude o grehu, pa oni uviđaju potrebu za spasenjem; na taj način mnoštva ljudi prihvataju evanđelje o Isusu. Crkve i kapele se ispunjavaju ljudima čija srca čeznu; crkve su pune ne samo nedeljama, nego veče za večerom. Ljudi se mole Bogu u svojim kućama kao nikada pre, i svuda su ljudi obuzeti onim što se dešava.

Probuđenje ne znači da će svaka osoba u jednom narodu biti spasena, ali se ipak toliko mnogo njih spasava da će cela nacija to primetiti. Ovo je vrsta probuđenja koja je nacijama danas potrebna!

NACIONALNO PROBUĐENJE ZNAČI DA NAROD MENJA STAV

Nacionalno probuđenje znači promenu u celom narodu. Ranije u ovoj knjizi smo već govorili o tome kako su probuđenja formirala norvešku naciju. Bilo je to probuđenje koje je promenilo našu zemlju i stvorilo same temelje za našu konstituciju i nezavisnost, jer nacionalno probuđenje donosi promenu stava u zemlji. Nešto se dešava u duhovnom, nevidljivom svetu što menja celu zemlju. To je kao promena vremena. Iz mračnih kišnih dana u sunčane svetle dane. Kada probuđenje postigne takvu nacionalnu dimenziju, to je kao da se oblaci raziđu i kroz njih svetlost zasija po celom narodu.

U svakom domu, ljudi će govoriti o probuđenju. Čak i oni koji nisu lično uključeni, neće moći ništa drugo da rade nego da pričaju o probuđenju. Nešto se dešava po celom narodu, nešto što će svi morati da primete i priznaju.

Nacionalno probuđenje je blagoslov za sve. Greh i sila sotone se povlače od naroda. Kriminal će opadati i zdravstveno stanje ljudi će se popraviti, jer oni koji prime evanđelje dovode u red svoj fizički i mentalni život.

"I nasta velika radost u onom gradu." Dela 8:8

U Delima apostolskim čitamo o probuđenju u Samariji. O ovom probuđenju je rečeno da "je Samarija primila reč Božju" (Dela 8:14). Čitamo o tome kako su se ljudi spasavali, kako su bolesni bivali isceljeni, a zli duhovi isterani, i čitamo o znacima i čudesima koja su se dešavala.

Ovo je u celom gradu stvorilo uzbuđenje, a ne samo u lokalnoj crkvi. Baš to se i dešava kod nacionalnih probuđenja. Silom Božjom svi bivaju dotaknuti, a onda dolazi do promene stava u ljudima, pa i u celoj zemlji. U celom gradu je bila velika radost.

NACIONALNO PROBUĐENJE ZNAČI PREOBRAŽAJ

Pravo nacionalno probuđenje stvara promene i reforme. Nacionalno probuđenje je radikalno. Probuđenje gori kao vatra i donosi promene. To je probuđenje koje je nama potrebno i za koje se molimo i čekamo ga.

Najvažnija stvar je, naravno, da se ljudi spasavaju i budu spremni za nebo, ali postoji veza između probuđenja koje podstiče ljude da traže Boga i činjenice da se srce naroda obratilo Bogu. Naciji je na svim nivoima potrebno probuđenje.

Ne samo malo, tiho probuđenje među vernicima, nego potpuno prodorno probuđenje koje reformiše narod. Ono treba da utiče na školski i obrazovni sistem, zdravstvenu zaštitu i druge društvene službe, industriju, ekonomiju, pa čak treba da utiče i na političkom polju naroda, što stvara okvir za uslove života i budućnost ljudi. Zbog ovoga treba da se molimo za kralja, za vladu, parlament, oblasna veća, lokalnu upravu, sudove i sve važne ustanove u našem društvu.

VLADA NARODA

Mi hrišćani smo ostali tihi suviše dugo u vezi sa političkim pitanjima. Tako lepo zvuči kada kažemo da se ne smeju mešati hrišćanstvo i politika. Ali, već je odavno došlo vreme da više hrišćanstva umešamo u politiku da bismo uticali i stvarali promene.

U ovom svetu, politika jeste deo našeg života. Politika stvara društvo i stvara okvir za to kako ćemo živeti. So i svetlo su potrebni više nego ikada u politici. Ovo nije vreme kada treba ćutati. Upotrebiću jedan opis iz Biblije:

"... a mi ćutimo. Ako uščekamo ...stignuće nas bezakonje." 2. Car. 7:9

Biblija nam daje izazov da se molimo za vladu. Mi to činimo, ali treba još nešto više da uradimo. Našim molitvama mi možemo da promenimo političke odluke. Kada se u zemlji ponovo uspostavi strahopoštovanje prema Bogu, političari će biti "primorani" da donose drugačije odluke, jer je kroz molitvu već doneta odluka o "višem nivou".

Za zemlju je dobro da u njoj vladaju muškarci i žene koji se boje Boga i poštuju Božje zakone i propise, i koji se usuđuju da stanu iza onog što je pošteno i ispravno. Ključ za ovu promenu je u rukama hrišćana. Srce naroda mora da se ponovo e okrene ka Bogu.

"Kad se umnožavaju pravednici, veseli se narod, a kad vlada bezbožnik, uzdiše narod." Priče 29:2

NOVA ZAVISNOST OD BOGA

Svakoj zemlji je potrebno da zavisi od Boga. Narod koji se boji Boga imaće Božji blagoslov. Tako je u našoj zemlji bilo generacijama. Čak su i nehrišćani poštovali Božju Reč i mnogi od njih koji se ne zovu hrišćanima, ipak su se molili Bogu za pomoć i za njegov blagoslov u njihovom životu.

Ovo je vrsta bogatstva za jednu zemlju i njene buduće generacije. Borba sa kojom se sada suočavamo jeste borba za generacije koje rastu. Jedino od čega zemlja sto posto zavisi je Božji blagoslov, a mi ne smemo zaboraviti da celokupno bogatstvo koje se nalazi u jednoj zemlji potiče od Boga. Voda, plodno tlo, ribe u moru, ptice na nebu i sve ostalo poklonjeno nam je Božjom milošću.

Zato nikada ne smemo zaboraviti Boga, a promene će stvoriti novu zavisnost od Boga. U našoj zemlji je bilo vremena kada su majka i otac morali da mole: "Daj nam danas naš hleb nasušni", jer nisu imali hrane za decu, a Bog im je pomagao u krizi i velikoj potrebi.

ZAVISITI OD BOGA JE VELIKI BLAGOSLOV! OVO NAM JE POTREBNO NE SAMO U ZLIM VREMENIMA, NEGO I U DOBRIM!

"Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! Ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima."
- Matej 7:21

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 934
Ukupno: 2557805
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/arfinn/005.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.