1. Sadašnje stanje i budućnost naroda

Arfin Klementsen

Kada Bog pogleda na jedan narod, postoje određene stvari koje traži. Zato treba iz Božje perspektive da gledamo ako nameravamo da procenimo stanje i budućnost našeg naroda. Moja domovina, Norveška, je među zemljama sa najvišim životnim standardom u svetu, ali to nije pravi test za procenjivanje realnog stanja našeg naroda. Bog gleda dve stvari. Gleda na pravdu i na srca ljudi, ili na dušu naroda.

BOG GLEDA NA PRAVDU

Bog uvek gleda i traži pravdu, njegovu Crkvu. Pod pravednošću ne podrazumevamo ponosne, samopravedne, ili vrlo uspešne ljude, nego one koji su verom opravdani u Isusu Hristu. Drugim rečima, na Božju Crkvu. Stanje crkve se odražava na narod.

"Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ne vredi više ni za šta, nego samo da se izbaci i da je ljudi izgaze. Vi ste svetlost svetu. Ne može se sakriti grad koji leži na brdu." Matej 5:13-14.

"Niko ne stavlja upaljenu svetiljku na skriveno mesto niti pod mericu, nego na svećnjak, da vide svetlost oni koji ulaze." Luka 11:33

Crkva je so i svetlost svakog naroda. Ništa drugo ne može biti so i svetlost, jer Božja Reč kaže da je crkva so i svetlost. Ali ono što može da se desi jeste da so izgubi svoje svojstvo, a svetlost se ugasi, ili sakrije. So je od suštinske važnosti za zemlju i njen narod. So sprečava raspadanje, služi za očuvanje dobrih stvari i stvara duhovnu glad i žeđ za Bogom.

Kada so izgubi svoju moć i bude izgažena ljudskim nogama, tada je narod u velikoj opasnosti. Isto se dešava ako se svetlost uguši ili ugasi. Svakom narodu su potrebne jake, odvažne crkve koje jasno sijaju.

Dosadna, sumorna i uspavana crkva kompromituje narod. Stanje jednog naroda je u velikoj meri određeno pravdom.

KOLIKO PRAVEDNIH LJUDI JE POTREBNO?

Pošto pravda ima odlučujući uticaj na zemlju, prvo pitanje je koliko ima pravednih ljudi.

Drugo pitanje je u kakvom su stanju. To znači da li se mole i da li stvarno žive za Boga. Avram se Bogu molio za Sodomu, grad koji je bio simbol greha i perverzije. U Sodomi je bilo bezvlašće, i slobodna vladavina homoseksualnosti i ostalih grehova. Ali Avram je zastupao za Sodomu, da taj grad ne bude uništen. Sa velikim teretom Avram se ubeđivao sa Bogom i raspravljao o tome koliko je pravednih ljudi potrebno da grad bude spasen.

"Najposle reče: nemoj se gnjeviti, Gospode, što ću još jednom progovoriti; može biti da će se naći deset. Reče: neću ih pogubiti radi onih deset." 1. Moj. 18:32

Deset pravednika je bilo potrebno da se spase Sodoma, ali, kao što znamo, u celom gradu se nije našlo ni tih deset pravednika, pa je grad uništen.

Ali Bog je pravednog Lota i njegovu porodicu izveo iz grada i spasao ih (1. Moj. 18 i 19). Ovo nam pokazuje da Bog gleda na pravedne muškarce i žene i da sa narodima postupa u odnosu na duhovno stanje pravednika u tim narodima.

STANJE PRAVEDNIKA

Pre svakog probuđenja i preobražaja, nešto se desi u Božjoj crkvi. Kada se crkva probudi, probudi se i narod. Kada Bog radi sa narodom, čini to kroz pravednike.

"I tražih među njima koji bi opravio ogradu i stao na prolomu preda me za tu zemlju, da je ne zatrem; ali ne nađoh nikoga." Jezek. 22:30

"I ako se ponizi narod moj na koji je prizvano ime moje, i pomole se i potraže lice moje, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im greh njihov i isceliću zemlju njihovu." 2. Dn. 7:14

Bog radi sa svojim narodom i kroz njega. Kada se Božji narod moli, traži Boga i kaje se, tada će se Bog pozabaviti i narodom. Zato je sada za Božju crkvu važno da se probudi i traži Gospoda, da bi narod doživeo probuđenje i preobražaj. Kroz istoriju crkve možemo videti da je ovo način na koji je Bog radio sa narodima.

Probuđenje počinje sa Božjim narodom. Jedno od najvećih probuđenja u Evropi u ovom veku bilo je u Velsu početkom 1900. godine. Evan Roberts, najpoznatije oruđe koje je Bog koristio u tom silnom probuđenju, ovako se molio: "Ponizi crkvu i spasi svet!" Slomljenost srca i duh molitve je došao na vernike i pokrenuo probuđenje i preobražaj po celoj zemlji. Dva miliona Velšana je doživelo spasenje u tom velikom probuđenju. Bog je isti danas, i ovo isto se ponovo može desiti, ako smo voljni da idemo istim putem.

GREH JE SRAMOTA NARODA

Greh donosi sud na narod. Istorija nam stalno pokazuje da zemlje koje legalizuju greh, propadaju. Biblija upozorava:

"I kako je bilo u Nojeve dane, šako će biti i u dane Sina čovečijeg: jeli su, pili su, ženili se i udavali sve do dana kada je Noje ušao u kovčeg, i dođe potop i uništi ih sve." Luka 17:26-28

"Pravda podiže narod, a greh je sramota narodima." Priče 14:34

Danas je u svetu dozvoljeno grehu da se razbujava i to na otvoren i arogantan, grub način. Jedva da ima koga ko se stidi zbog svog greha, jer je sve više prihvaćen. Podržan slabim zakonima i lošim političarima, greh i bezbožnost su našli čvrsto tlo u ljudima mnogih nacija.

Ovakav razvoj mora da se menja. Ja ne govorim o tome da hrišćani treba ljude da prisiljavaju na veru. Ne smatram ni da unapred treba da uspostavimo "Hiljadugodišnju Hristovu vladavinu", i da naš narod vratimo u raj koji je slobodan od greha; ja smatram da narod treba da se vrati Bogu, da bi onda povratno u narod ušli strah Božji i poštovanje svetosti, da bi Božji blagoslov nesmetano tekao.

SRCE NARODA

Kada Bog gleda jedan narod, prvo gleda pravednike. Zatim gleda na srca ljudi, ili preciznije, na dušu naroda. Bog je silno govorio o srcu naroda. Jedan narod, odnosno ljudi u njemu, imaju srce baš kao bilo koja osoba. Srce, središte našeg bića, najbolja je i najdublja naša unutrašnjost. To je izvor sile koja nas motiviše.

"... čuvaj srce svoje jer iz njega izlazi život." Priče 4:23

U suštini, srce jednog naroda se otkriva kroz ljude koji u njemu žive. Ljudi imaju ili nemaju strah Božji. Oni ili poštuju, ili ne poštuju Božju Reč. Tamo gde nedostaju strah Božji i poštovanje Božje Reči, ljudska srca su se odvratila od Boga.

Znamo da postoje velike varijacije od zemlje do zemlje. U Skandinaviji, a možda i u celoj Evropi, Norveška je zemlja koja se najčvršće držala svog hrišćanskog nasleđa. Velika probuđenja su imala duboki uticaj na srca ljudi. Švedska je takođe imala velika probuđenja, ali su se njeni žitelji mnogo brže okretali od Boga nego u Norveškoj. Mnoge crkve u Švedskoj su otpale i otvorile se za liberalnu teologiju, čak i one koje su bile deo pređašnjih pokreta probuđenja. Kao posledica toga, cela zemlja je trpela. Na sreću, u Švedskoj danas ima mnogo crkava koje stoje za Boga i bore se.

Danska je verovatno najbezbožnija zemlja u Skandinaviji. Sa upadljivim posledicama, Danska nije imala probuđenja u onom stepenu kao Švedska i Norveška. Kopenhagen je dugo vremena prestonica greha, kriminala, pornografije i droga u Severnoj Evropi. Samo probuđenje s neba može spasti ovu zemlju; međutim, i u Danskoj postoji crkva koja se moli i bori. Ujedinimo snage u veri za probuđenje i preporod u svim narodima. Ništa nije nemoguće Bogu i njegovoj crkvi!

ZAKONODAVNO TELO IZRAŽAVA SRCE LJUDI

Svaka zemlja ima zakonodavno telo, parlament. U Norveškoj, parlament bira narod. Zato je demokratski izabrana skupština odraz prirode i volje naroda.

Norveški parlament se u proteklih nekoliko decenija više otvorio za bezbožnost i greh. Doneseni su novi zakoni koji legalizuju abortus, zajednički vanbračni život, život homoseksualaca i njihovo partnerstvo. Sve ovo je velika tragedija za zemlju i njen narod, a najviše za mladu generaciju koja danas raste bez ikakvog poštovanja prema Bogu i Njegovoj Reči. Oni ne poznaju ni Božje puteve, ni silu molitve. Umesto toga, humanizam i okultizam su se čvrsto utemeljili u našoj zemlji , kao i u mnogim drugim zemljama.

NARODIMA JE POTREBAN NOVI PREOBRAŽAJ

Narodima je potreban snažan preporod kroz koji će doživeti potpunu promenu. Ovo pre svega znači spasenje za ljudski rod. Bog voli ljude i želi da svakoga od njih spase od greha i propasti.

Čeznemo za pravim probuđenjem koje će dotaknuti sve ljude, gde će se mase ljudi okupljati i spasavati u gradovima i mestima po celoj zemlji. Takvo probuđenje će promeniti celu zemlju. Probuđenje i preobražaj idu ruku pod ruku. Probuđenje je menjalo smer celih nacija u prošlosti, a to isto će se desiti ponovo u našem dobu.

Probuđenje i preobražaj počinju sa crkvom Božjom. Pravednici i njihovo duhovno stanje igraju najodlučniju ulogu u budućnosti svakog naroda. Neophodno je očišćenje Božje crkve. Njegov narod mora da se pokaje za svoje grehe i da se okrene od svetovnih stavova i načina razmišljanja. Kada se Božji narod ponizi, On će izliti svoga Duha molitve i osnažiće ih da se bore i izgrade nešto novo u narodu.

SRCE NARODA MORA DE SE OKRENE KA BOGU!

"Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga, i mene verujte."
- Jovan 14:1

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1687
Ukupno: 2664636
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/arfinn/001.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.