Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Vizije i snovi

Stanley Horton
"Biće u poslednje dane, govori Gospod, izliću od Duha svog na svako telo, i prorećiće sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši videće utvare i starci vaši sniće snove." (Joil 2:17)

Daje li još uvek Duh Sveti vernicima vizije i snove?

U Joilu 2:28, Joil je prorokovao da će Sveti Duh dati vernicima vizije i snove kada Bog izlije svog Svetog Duha na svako telo. Na dan Pentekosta (Pedesetnice) Petar je, uvežbavajući dar proricanja, potvrdio Joilovo obećanje: "... i mladići vaši videće utvare i starci vaši sniće snove" (Dela 2:17).

Kontekst u Joilu naglašava činjenicu da će Sveti Duh biti izliven na svako telo. On će delovati kroz sinove i kćeri, stare i mlade, kroz Božije sluge - muškarce i žene. "Svako telo" označava sve ljude različitog porekla, svih boja, iz svih nacija. Jasno je da Bog želi da svaki vernik iz svakog sloja društva bude uključen.

Izlićem Duha praćenog manifestacijom govorenja u drugim jezicima zahvatilo je sve vernike na dan Pentekosta (Pedesetnice), nastavilo se kroz Dela apostolska kroz vekove koji su usledili, kao i u probuđenjima u istoriji crkve.

Na hebrejskom jeziku je reč zichnekhem, "vaši starci", nastala od reči zachan, "brada", a označavala je zrelog muškarca sa bradom. Naglasak je više na zrelosti i iskustvu, nego na godinama. Ovi muškarci su bili mudri, i sposobni da prosude šta je dobro, a šta loše. Međutim, bilo je potrebno da se Božji Duh izlije na njih kako bi sanjali Božje snove koji će blagosloviti Njegov narod.

Hebrejska reč bachurechem, "vaši mladići", nastala je od bachar. "birati, izabrati". Ovo nisu bili obični dečaci. U hebrejskom jeziku za takve postoji druga reč - na'ar. Ovi mladići su bili potpuno odrasli, oko 20 godina stari, puni vitalnosti i neoženjeni. Priče 20:29, spominju njihov koach, "snaga, izdržljivost". Ali čak i oni mogu posrtati i padati od slabosti u utrci života (Isaija 40:30). Njima je potrebna punina Svetog Duha ako žele da vide Božije vizije i ispunjenje tih vizija kada dopuste da Duh radi kroz njih.

Neki su pretpostavili da vizije mladića gledaju u budućnost, a snovi starih, zrelih ljudi u prošlost. Ovo nije biblijski. Cela Biblija gleda napred. Reč "san", hebrejski chalom, spomenuta je preko 60 puta u Starom zavetu. Ponekad se odnosi na obične snove (Isaija 29:8, Psalam 73:20), ali češće se odnosi na proročke snove ili snove Božijih otkrivenja, Njegovih planova i ciljeva. Jakovljev san o grandioznim, širokim merdevinama koje se protežu od zemlje do neba (1. Mojsijeva 28:12-15) i Solomonov san u Gavaonu (1. Carevima 3:5-15) su primeri takvih snova.

Bog je upotrebio ove i mnoge druge snove kao indirektan način komunikacije sa svojim ljudima. Mojsije je bio jedini čovek u Starom zavetu sa kojim je Bog direktno komunicirao (4. Mojsijeva 12:6-8). Odgovarajuće grčke reči u Delima enupniois enupniasthesontai, "sanjaće snove", mogle bi se takođe prevesti i kao "imaće vizije u snovima". Ovo opet ukazuje na to da se vizije i snovi koriste u Bibliji kao reči sa istim značenjem.

Ipak, ne može se verovati svakome ko tvrdi da je imao snove od Boga. Biblija upozorava na one koji sanjaju snove i koriste ih da nas okrenu drugim bogovima i lažnom obozavanju. Isti stih pokazuje da snovi koje daje Duh Sveti dovode do toga da volimo, sledimo i slušamo Boga. Usko sa ovim povezan je i biblijski tekst o prosuđivanju u zajednici ili opreznom preispitivanju manifestacija proročkog dara. To znači: proveriti temelji li se proroštvo na Pismu, kao i razmisliti o tome šta Bog želi da sa njim učinimo.

Ako su to uistinu snovi od Boga, ne smemo se prema njima odnositi kao da su oblik zabave. Hebrejska reč za viziju, chazon, nastala je od reči chazah, "osetiti, predvideti". Ponekad je sinonim za san. Odgovarajuća grčka reč u Delima, horaseis, označava natprirodnu viziju koja se obično koristi za prenošenje poruka u javnost. Ponekad one sadrže simbolične slike budućnosti, kao npr. Danilovi snovi i vizije od 7. do 12. poglavlja i Jezekiljeva vizija doline suvih kostiju, gde suve kosti predstavljaju razasuti izraelski narod koji će Bog sakupiti u njihovoj zemlji, oprostiti im i staviti svoj Duh u njih (Jezekilj 37:1-14). Ovakve vizije trebaju tumačenja od Boga. Josifova tumačenja snova peharnika, pekara i faraona (1. Mojsijeva 40:9 do 41:30) došla su od Boga (1. Mojsijeva 40:8; 1. Mojsijeva 41:16), kao što i Josif kaže: "Šta znače, nije li u Boga?" (1. Mojsijeva 40:8) tj. "Zar tumačenje ne pripada Bogu?".

Danilovo tumačenje je takođe došlo od Boga (Danilo 2:20-23), a ponekad je Bog poslao anđela Gavrila da mu otkrije značenje (Danilo 8:15-17: Danilo 9:21-23). Ista reč za viziju, (utvara, kod Daničića - op. prev.) chazon, koristi se za Božje otkrivenje u celoj Bibliji kao u Isaiji 1:1, Avdija 1:1, i Naumu 1:1. Reč naglašava da je čitavo proroštvo dano od Boga, otkrivenje nadahnuto Duhom.

Ovo je još jedan pokazatelj da snovi i vizije od Boga uvek slede Njegovu svetu Reč. U Pričama 29:18 piše da se narod rasipa kada nema vizije. To znači da odbacuju sve zabrane, što je čest slučaj sa čovečanstvom danas - i žive razuzdano. Ostatak stiha nam govori da je vizija u vezi sa Božijim zakonom - hebr. torah, "pouka, naredba", termin koji obuhvata celu Božiju Reč.

Za vreme Azuza Strit (Azusa Street) probuđenja u Los Anđelesu, u Kaliforniji, zabeleženi su mnogi snovi i vizije. Moja majka je imala tada 11 godina. Jedan dan se prilično razbolela, ali njeni roditelji nisu hteli da propuste crkveni sastanak. Na svakoj službi su se događale predivne stvari. I tako su se molili za nju dok je ležala umotana u krevetu i onda su je ostavili. Potom je imala viziju u kojoj je videla dva voza na paralelnim kolosecima. Na svakoj stanici su mladi ljudi iz njenog voza išli preko do drugog voza i uveravali ljude da dođu i da im se pridruže u njihovom vozu. Nakon nekog vremena, drugi voz je nestao i čula je strašan zvuk lomljave u daljini. Njen voz je došao do prelepe stanice i bila je uvedena u veličanstvenu palatu. Videla je Isusa kako razgovara sa nekim čovekom. Njihova odeća je blistala. Pogledala je dole i videla da i njena haljina blista. Tada je Isus pokazao na nju i rekao čoveku: "Pogledaj ovu malu devojčicu. Ja sam je ozdravio." Tada je vizija bila završena i ona je ustala iz svog kreveta potpuno zdrava.

Sledeće večeri je rekla svoje svedočanstvo na sastanku i to je ohrabrilo mnoge da veruju u isceljenja. Danas kada se svet protivi hrišćanima i Bibliji, i stari i mladi vernici moraju da budu ohrabreni i da se otvore za Božije snove i vizije. Sveti Duh želi da ih koristi da nas ohrabri da verujemo Bogu i Njegovoj Reči, i da se radujemo u nadi prema budućnosti koju Njegova Reč obećava.

Izvor: Duhovno vrelo, 9/2007.
"Kad dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji Ga mole?"
- Luka 7:11

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 671
Ukupno: 2671658
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/vizije-snovi.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.