Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Put povratka Bogu

Bili Grejm

Put povratka Bogu nije samo umni čin. Niti moralni put. Ne može se čovek samo umovanjem vratiti Bogu, jer se njegov misaoni svet ne može uskladiti sa božanskim misaonim svetom, jer se telesan um neprijateljski odnosi prema Bogu. čovek se ne može vratiti Bogu ni pobožnim klanjanjem, jer je duhovni odmetnik. Ne može se ni moralnim življenjem vratiti Bogu, jer mu je karakter iskvaren grehom.

Postoji, naime, samo jedan put povratka Bogu. Isus je rekao: "Ako se ne obratite i budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko" Isus zahteva obraćenje. Tu je početak! Tako valja početi! Morate se obratiti!

Ima mnogo njih koji brkaju obraćenje s izvršavanjem Zakona. Mojsijev je zakon donet u posebnim uslovima i okolnostima, a svrha mu je posve jasna. Nikad nije ponuđen kao sveopšti lek za sve bolesti sveta; dat je da se postavi dijagnoza. Naglašava razlog naših nevolja ali ne daje lek. Zakon je razotkrio čovekovu nepravednost i zato Sveto Pismo kaže: "Jer delima zakona niko se neće opravdati pred njim; posredstvom zakona dolazi samo poznanje greha." (Rimljanima 3:20).

Zakon je samo moralno ogledalo. On osuđuje, ali ne spasava. Potiče, ali ne menja. Upire prstom, ali ne nudi milost. Nema života u Zakonu. On vodi u smrt koja je večno odvojenje od Boga, a ne u život večne radosti sa Bogom.

Dok razmišljamo o obraćenju, moramo voditi računa da ne obmanemo sebe: "Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije" (Rimljanima 3:23). Obraćenje nije samo za veoma loše ljude, ono je potreba za sve, pa i za "dobre".

Nedavno sam učestvovao na jednom verskom skupu u Africi i neprestano sam slušao afričke vode kako zahvaljuju za doprinos hrišćanske misije. Jedan verski voda je objasnio da, obraćenje Isusu Hristu i duhovno probuđenje, su temelji svakoj osnovnoj pozitivnoj (progresnoj) društvenoj delatnosti. Čovekove najveće potrebe su duhovne a zatim društvene. To svedoči da je obraćenje stav srca, pre nego se vidi promenjeni život.

Smisao obraćenja

Pojam obraćenja nije neuobičajen u našem društvu. Svaki dobar trgovac zna da mora obratiti svog budućeg kupca na neke svoje proizvode ili na svoj način gledanja na neke stvari. Glavni posao reklamiranja ili marketinga upravo jeste u tome da preobrati kupce od jedne vrste proizvoda na drugu.

Reč obraćenje zaista znači "okrenuti se u drugom smeru", "promeniti mišljenje", "okrenuti se natrag" ili "povratiti se".

Sećam se jednog nepopravljivog pijanca koji mi je prišao nakon jednog mog predavanja i rekao:

"Gospodine Grejem, nisam baš siguran ima li trunke istine u onome što vi govorite, ali daću tom vašem Hristu priliku i iskušati ga, pa ako on ima bar malo moći da u meni učini ono o čemu ste govorili, vratiću se i potpisati s njime ugovor za čitav život."

Nekoliko nedelja kasnije vratio se i rekao mi, premda nije sve shvatio šta sam govorio, da svaki put kad bi počeo da pije alkohol učinilo mu se kao da ga neka ruka zaustavlja. Hrist mu je dao pobedu nad tim strašnim porokom. Vratio se svojoj porodici i sada živi za Hrista. Drugim rečima, on se okrenuo natrag, promenio smer svoga života, počeo drugačije da misli - obratio se!

Priroda obraćenja

Kako se ono i na koji način zbiva u mnogome zavisi od pojedinaca, o njihovom temperamentu, emocionalnoj ravnoteži, okolnostima u kojima žive i načinu života kojim su ranije živeli. Obraćenje može uslediti nakon velike životne krize ili nakon što su zbrisane sve prvobitne vrednosti u životu, kad čovek proživi velika razočarenja, kad više ne oseća moć materijalnog posedovanja ili je izgubio predmet svog obožavanja. U tim potresnim trenucima Bog nam omogućava da shvatimo da je On jedini izvor prave snage i ljubavi.

Nekog može obraćenje zahvatiti u vrhuncu njegove moći i uspeha, kad mu sve ide od ruke, a na njega se izliva obilna Božija milost. Sama ta Božija dobrota može čoveka dovesti da prizna kako sve duguje Bogu i time ga Božija dobrota dovodi do obraćenja. (Vidi Rimljanima 2:4)

Mogli bismo, dakle, reći da obraćenje može biti iznenadan događaj nakon krize u kojoj je čovek primio jasnu objavu Božije ljubavi; ili pak može biti postupno otkrivenje istine propraćeno nekim iznenadnim doživljajem u kojem čovek prekorači crtu između tame i svetla, između smrti i večnoga života.

Obraćenje se ne događa uvek na isti način. Moja se supruga, na primer, ne seća tačnog dana i trenutka kad je postala hrišćanka, ali je sigurna da je postojao takav trenutak u njenom životu kad je zaista prekoračila tu crtu. Mnogi mladi ljudi, koji su odrasli u hrišćanskim porodicama i odgajani u hrišćanskom duhu, nisu svesni trenutka kad su svoj život predali Hristu. Drugi se opet tačno sećaju kad su javno priznali svoju veru.

Psiholozi kažu da postoje dve vrste obraćenja. Jedno je propraćeno jakim osećanjem grešnosti dok drugo prati osećanje nepotpunosti, težnja za sadržajno bogatijim životom i željom za duhovnim prosvetljenjem.

Šta sve obraćenje uključuje

Hrišćansko obraćenje uključuje tri koraka:

Pokajanje je u stvari okretanje od prijašnjeg načina života bez Boga; vera je naše okretanje Bogu i "ovo rođenje" je Božije delo promene duha.

Prvo, obraćenje zahvata celog čoveka - um, srce, osećanja i volju. Na hiljade ih je koji sve prihvataju, sve izveštaje Svetog Pisma o Isusu, ali se nisu nikada verom ličnog pouzdanja obratili Isusu Hristu.

Mnoštvo je i onih koji su preživeli neko emotivno uzbuđenje i smatraju da je to bilo obraćenje, ali se nisu tada svim srcem obratili Hristu. Isus Hrist zahteva promenu u načinu našeg svakodnevnog života. Naš život mora potvrđivati istinu Svetog Pisma. Emocije su deo našeg obraćenja. Ti ćeš učiti da mrziš zlo i da voliš Isusa Hrista i njegovu istinu.

Ako ste dobili neke informacije o Hristu i doživeli neka osećajna iskustva, to još ne mora značiti da ste doživeli obraćenje. Treba doći do obraćenja vaše volje. Vaša jedina volja će biti kako ugoditi Bogu. Vaš "ja" mora umreti i Bog će vam podariti novu prirodu, novi "ja".

Kada shvatiš da si grešnik, Sveti Duh će ti dati unutrašnje presvedočenje da je vreme da otvoriš svoj život Isusu Hristu. On je umro na krstu i vaskrsao iz mrtvih za tebe. U tom trenutku Duh Sveti u tebi ostvaruje čudo nanovorođenja - rođenje od Boga. Ti postaješ novi čovek, Isus ulazi u tvoj život da bude tvoj Gospod.

Obraćenje je toliko jednostavno da se i najmanje dete može obratiti, ali je istovremeno tako duboko da su teolozi kroz čitavu istoriju čovečanstva nastojali izmeriti dubinu njegovog značenja. Bog je toliko pojednostavio put spasenja da njime svako može poći. Nijednom čoveku neće biti uskraćeno Carstvo Božije, makar ne imao sposobnost da ga shvati. Bogataš, siromah, obrazovan i neuk: svi se mogu obratiti Bogu.

Učinci obraćenja

Kad se neko obrati, može i dalje voleti ono što je i ranije voleo, ali promena će biti u "razlogu" zašto to voli. Obraćen čovek će voleti ono što je nekad mrzeo, a mrzeće ono što je nekad ljubio. Doći će i do promene u njegovom odnosu prema Bogu. Nekad nije mario za Boga, živeo je u neprestanom strahu, grozoti i neprijateljstvu prema njemu, a sada je pun poštovanja, poverenja, poslušnosti i pobožnosti. Srce mu je ispunjeno strahopoštovanjem i trajnom zahvalnošću prema Bogu. Pre obraćenja udovoljavao je samo svome telu (sebi). Najvažnije mu je bilo sticanje obrazovanja, kulture i novca. Sada se iznad svega izdiže pravednost duše i hrišćanski život, kojim želi udovoljiti Hristu.

Jednom nam je jedna mlada žena napisala: "Bila sam nasilna, kradljivica, pijanica, uživala droge, uživala u preljubi i najviše sam volela samu sebe. Jednom sam iz radoznalosti pošla na čas proučavanje Svetog Pisma u želji da sve posramim svojim ciničkim pitanjima.

Tada sam bila osvojena Svetim Pismom. Nakon dužeg čitanja Svetog Pisma, reč iz Jovana 3:16 je progovorila mom srcu: "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorođenog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život." Tada sam predala svoj život Hristu.

Do tada nisam ni slutila da postoji takva sreća. Bog me uči kako da ljubim i šta znači biti voljen. On je postao ostvarenje svih mojih traženja.

Greh je bio zamka koji me vodio u zbunjenost, nesreću, krivicu i prema samoubistvu. Hrist me je oslobodio. Sreća je biti hrišćanka, jer svaki novi dan donosi novi izazov vere. Toliko je još toga da se uči. Budim se razdragana da vidim novi dan. On me je učinio novom osobom."

Bili Grejem, MIR S BOGOM.
"Navodne kontradikcije u Bibliji vidimo samo zbog manjkavosti našeg znanja i informacija."
- nepoznati

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1850
Ukupno: 2662369
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/put_povratka.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.