Naslovna » U Hristu » Članci » ....

O nanovo rođenju

Ivan Kuhačić

Duhovno iskustvo nanovorođenja je neophodno za sve nas. Isus Hrist tri puta naglašava potrebu novog rođenja u svom razgovoru sa Nikodimom u Evanđelju po Jovanu 3:1-12 (Vidi 5 i 7 stih), zato što zna da su religiozni ljudi zadovoljni svojom površnom pobožnošću a bezbožni svoj greh ne uzimaju ozbiljno.

Nanovorođenje je neizrecivo važno ako želiš da uđeš u Božje carstvo, ako želiš da imaš život večni. "Rođenje od tela" je naše prvo rođenje i znači da je čovekova priroda zaražena grehom. Bog je stvorio Adama po Svom obličju bez greha. Posle pada svaki Adamov potomak ne nosi više u sebi Božje obličje nego Adamovo (1. Mojsijeva 5:3). Zbog greha čovek ne čini Božju volju i da bi mu se povratilo Božje obličje potrebna mu je korenita unutrašnja promena (obraćenje).

Spasenje nije samo obnovljenje naše ličnosti već i stvaranje nove ličnosti u pravednosti i svetosti. Roditi se iznova nije samo promena nego i ponovno stvaranje, novo, drugo rođenje. Život koji dolazi novim rođenjem ne može se zadobiti prirodnim razvojem ili vlastitim naporima. Čovek po prirodi ne poseduje onu svetost koju Bog traži za nebo.

Nanovorođenje nije process. Ono se momentalno desi kada se čovek pokaje i obrati Gospodu Isusu. Istina je da mnogi hrišćani ne znaju tačno vreme ili dan kada su upoznali Hrista ali njihova vera i život svedoče da su u jednom trenutku bili obraćeni. Bez obzira da li se sećaju tog dana ili ne, postoji trenutak kada su prekoračili liniju iz smrti u život. Nanovorođenju, dakle, prethodi pokajanje i obraćenje.

Gospod Isus isto to objašnjava religioznom, moralnom čoveku koji je bio učitelj i vođa ali nije bio - novi čovek. Stvarno pitanje nije da li si rimokatolik, pravoslavac ili protestant, već da li si zaista nanovorođen?

Odakle dolazi nanovorođenje? "Odozgo sa neba!" Nanovorođenje je u potpunosti Božje delo, delo Duha Svetog. "To nije od vas" (Efescima 2:8-9); "koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje - nego od Boga" (Jovan 1:13); "A sve je od Boga" (2. Korinćanima 5:17-18; 1. Jovanova 4:10).

Isus nam je rekao da moramo da budemo nanovorođeni. Taj glagol je ovde u pasivnoj upotrebi sto pokazuje da nešto mora biti učinjeno za nas. Ni jedan čovek ne može sebe roditi već mora "biti rođen od Boga".

Drugim rečima, nanovorođenje je božansko delo, unošenje božanskog života u čovekovu dušu; dobijanje božanske prirode kroz koju postajemo Božja deca - rođeni smo "od Boga" i tada primamo Božjeg Svetog Duha kroz kojeg Gospod Isus zauzima naše srce. Na ovaj način smo zauvek povezani sa Bogom i želimo da izvršavamo samo Njegovu volju i slavimo samo Njegovo ime.

ONO JE "VIDLJIVO"...

"Vetar duva gde hoće, i njegovo fijukanje čuješ, ali ne znaš otkuda dolazi i kuda ide: tako je sa svakim koji je rođen od Duha." (Jovan 3:8)

Znaci novog rođenja su obnovljenje uma i promena volje - novi životni stil. Učenici Gospoda Isusa Hrista Duhom Svetim dolaze do prosvetljenja i razumevanja tajne carstva nebeskog (Matej 13:11) i postaju poslušni Gospodu. Svako ko čezne za svetošću u životu i da se Isus proslavi u njemu doživeo je nanovorođenje. Takav čovek drži Hristove zapovesti (1. Jovanova 2:3-5; 1. Jovanova 2:29), ima ljubav Božju prema drugim ljudima a naročito prema Hristovim sledbenicima (1. Jovanova 3:10-14; 1. Jovanova 3:23; 1. Jovanova 4:7).

Nanovorođeni čovek priznaje Isusa kao obećanog Mesiju odnosno kao Božjeg Cara, Prvosveštenika - jedinog Zagovornika i Proroka (1. Jovanova 5:1). On ima Duha Hristovog u sebi (Rimljanima 8:9; Rimljanima 8:14-17) i ne greši (1. Jovanova 5:18). Ovaj glagol "ne greši" je trajno vreme i znači da nanovorođeni čovek ne živi u grehu.

Sveto pismo ne uči perfekcionizam i da su hrišćani nepogrešivi jer se desi da sagreše, 1. Jovanova 1:8-10; 1. Jovanova 2:1-2, ali ne ostaje u grehu nego kroz pokajanje i verom u krv Isusa Hrista nalazi očišćenje. Čovek koji je rođen od Boga ima novu prirodu i želi u svemu da ugodi Gospodu. Osnovni princip u životu nanovorođenog čoveka nije greh već protivljenje grehu (1. Jovanova 3:9). Hrišćanin celim srcem nastoji da oblikuje svoj život u poslušnosti Bogu. Iako ponekad sagreši, greh u njemu ne caruje jer Duh Sveti ne dopušta grehu da zagospodari nad vernikom.

PAR NAPOMENA...

1) ROĐENJE VODOM - Šta znači "rođenje vodom"? Pošto se Pismo tumači Pismom objašnjenje za to šta znači "rođenje vodom" nalazimo na mestima koja govore upravo o nanovorođenju:

- 1. Petrova 1:23, "preporođeni... Rečju Božijom".

- Jakovljeva 1:18, "On nas je rodio istinitom Rečju".

- Psalam 119:25; Psalam 119:50, "Bog nas oživljava Svojom Rečju".

- Jovan 15:3; Efescima 5:26, "Reč nas očišćava".

Rođenje "vodom" se, dakle, odnosi na uticaj Božje Reči (Svetog pisma - Evanđelja) na nas. Sve što radi Duh Sveti je Rečju Božijom (Jovan 6:63). Zato je važno slušanje i verovanje u reči Svetog pisma jer je to jedan od prvih koraka ka spasenju (Rimljanima 10:17).


2) ROĐENJE DUHOM - Šta znači "rođenje Duhom"? Odgovor daje prorok Jezekilj 36:25-27:

"I pokropiću vas vodom čistom, i bićete čisti; ja ću vas očistiti od svih nečistota vaših i od svih gadnih bogova vaših. I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašeg, i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete."

Kroz nanovorođenje Bog lično udahnjuje Svog Duha u čoveka tako da se grešnik preporađa i postaje poslušan Gospodu Isusu, t.j. kadar je da vrši Njegovu volju. (Vidi Titu 3:4-5; Luka 15:24; Efescima 2:1-10.)

Preuzeto i obrađeno iz knjige:
"Šta kaže Sveto pismo", Dragan Simov. Str. 136-138.
"Ljudi različito govore o Bogu, ali ga osećaju i shvataju svi jednako."
- Tolstoj

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1664
Ukupno: 2664613
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/novorodjenje.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.