Naslovna » U Hristu » Članci » ....

O pokajanju - obraćenju

Ivan Kuhačić

U Bibliji Bog često poziva narod ili pojedince na obraćenje; evo par stihova:

"Obrati se, Izrailju, ka Gospodu Bogu svom, jer si pao svog radi bezakonja. Uzmite sa sobom reči i obratite se ka Gospodu; recite Mu: Oprosti sve bezakonje i primi dobro..." (Osija 14:1-2)

"A kad kažem bezbožniku: Doista ćeš poginuti a on se obrati od greh svog i stane činiti sud i pravdu, i vrati bezbožnik zalog, i vrati šta je oteo, i stane hoditi po uredbama životnim ne čineći bezakonja, doista će biti živ, neće umreti. Od svih greha što je zgrešio ništa mu se neće spomenuti; činio je sud i pravdu, doista će živ biti." (Jezekilj 33:14-16)

"Vama najpre Bog podiže Sina svog Isusa, i posla Ga da vas blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojih." (Dela 3:26)

"Metanoia", grčka reč za pokajanje, koja je upotrebljena u Novom zavetu, znači: promeniti mišljenje "za 180 stepeni - okrenuti se". To je promena mišljenja u vezi s Bogom, s Hristom, s grehom. Iz tog razloga pokajanje se veoma često naziva i obraćenjem. Veoma dobar primer pokajanja i obraćenja je vidljiv u životu apostola Pavla (vidi Dela 9:1-22).

Pokajanje ili obraćenje znači: "okrenuti se od greha ka Hristu". To je potpun raskid sa starim načinom života i početak novog gde je Hrist na prvom mestu.

SLIKOVITO...

Vidi grafikone sa komentarima datim ispod:

GREH - Smrt

Laž, preljuba, mržnja, osveta, opijanje, ljubomora, okult, nevera, ponos, oholost, sebičnost, svaka nemoralnost...
ISUS HRIST - Život večni

Svetost, pravednost, moralna čistoća, istina, bratoljublje, praštanje, ljubav, milosrđe, poniznost, vera, mir...


1) Život nepokajanog čoveka se sastoji u udovoljavanju sebi t.j. svojim sebičnim željama i požudama. On hoda (živi) od Boga ka grehu i smrti. Ovo je stanje svakog čoveka koji dolazi na ovaj svet: "Jer svi (ljudi) sagrešiše i izgubili su slavu Božju." (Rimljanima 3:23) Zato svaki čovek treba da dođe do pokajanja i OBRAĆENJA ka Bogu.

GREH - Smrt

Laž, preljuba, mržnja, osveta, opijanje, ljubomora, okult, nevera, ponos, oholost, sebičnost, svaka nemoralnost...
ISUS HRIST - Život večni

Svetost, pravednost, moralna čistoća, istina, bratoljublje, praštanje, ljubav, milosrđe, poniznost, vera, mir...


2) Obraćen (pokajan) čovek je učinio zaokret od 180 stepeni u svom stilu življenja. On ne želi više da ispunjava volju svoje grešne naravi već Božiju volju t.j. da Mu ugodi. Njegov krajnji cilj (motiv) je večni život koji mu je Bog obećao kroz Isusa Hrista.

Dakle, pokajanje znači zavoleti Sveto pismo a mrzeti svoje grehe. Ako ne mrziš svoje grehe onda se nikada nisi ni pokajao niti obratio Bogu. Ako ne voliš Reč Božju i Isusa Hrista kao Onoga koji je umro radi tvojih greha, onda je potrebno da načiniš iskreno pokajanje da bi doživeo novo rođenje i primio spasenje Božje - večni život.

PLOD POKAJANJA

Pravo pokajanje je vidljivo jer donosi plodove (vidi Luka 3:1-6; Matej 3:1-8).

"Plod dostojan pokajanja" je odluka da se izvršava Reč Božja, iskrenost, samokritičnost, poniznost, suprotstavljanje grehu i grešnim putevima (Marko 1:14-15; Luka 13:1-5; Matej 11:20-24; Luka 15:1-32 - izgubljeni sin koji je došao k sebi, ustao i vratio se ocu i priznao svoju krivicu je primer pravog pokajanja).

Svaki novorođeni vernik se pokajao kada se obratio Bogu ali u svakodnevnom životu se desi da sagreši iako to izbegava. Zato, u molitvi Bogu treba da prizna svaki svestan greh koji tereti njegovu savest da bi dobio očišćenje i oproštenje i ponovo uživao radost spasenja (1. Jovanova 2:1-2).

Za razliku od neobraćenih, novorođeni hrišćanin poznaje opraštajuću milost Božju. On se suprotstavlja grešnim putevima i nalazi pobedu nad njima u Jagnjetovoj krvi - Isusa Hrista.

"Nemoguće je ispravno vladati, bez Boga i Biblije."
- George Washington

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1861
Ukupno: 2662380
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/pokajanje.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.