Naslovna » U Hristu » Članci » ....

O antihristu

Jan Vareca

Reč "antihrist" je verovatno jedna od bolje poznatih reči iz Biblije među ljudima koji Bibliju uopšte ne čitaju. Na ovu temu je snimljeno više filmova u kojima su reditelji dali slobodu mašti i tako od ove reči napravili nešto misteriozno i veoma tajanstveno, nešto čega se treba plašiti do te mere da o tome ne treba čak ni razmišljati ili pričati.

Svemu ovome su naravno doprineli i mnogi crkveni krugovi koji su se upustili u potragu za prepoznavanjem antihrista pa tako njega videli u skoro svakom predsedniku SAD, u Sadamu Huseinu, Papi itd. Oni su od ovih "antihrista" napravili "zver" koja se spominje u Otkrivenju - koja treba u svetu uskoro da se pojavi kao veliki svetski vođa. Međutim, njihove tvrdnje su u većini slučajeva obične spekulacije i "češkanje crkve po ušima" (2. Tim. 4:3-4). Tako je reč "antihrist" postala nešto poput "baba-roge" čime crkva treba da se plaši poput male neposlušne dece.

Šta nam Biblija konkretno govori i otkriva o ovome?

KO JE ANTIHRIST?

Reč "antihrist" se u Bibliji spominje samo četiri puta. Ono što možda najviše iznenađuje jeste činjenica da se ona ne pojavljuje ni jedan jedini put u knjizi Otkrivenja.

Sva četiri puta ovu reč upotrebljava apostol Jovan u svojim poslanicama i to uvek u kontekstu pojave "lažnih učitelja" u crkvi:

"Deco, poslednji je čas, i kao što ste čuli da će antihrist doći, tako su se sad javili mnogi antihristi; po tome poznajemo da je poslednji čas. Od nas iziđoše, ali ne behu od nas; jer da od nas behu, ostali bi sa nama; nego trebalo je da se pokažu da nisu svi od nas." (1. Jn 2:18-19)

"Ko je lažljivac ako ne onaj koji poriče da je Isus Mesija? To je antihrist - ko poriče Oca i Sina. Ko god poriče Sina nema ni Oca; ko ispoveda Sina ima i Oca!" (1. Jn. 2:22-23)

"Po ovome poznajte Božijeg duha: od Boga je svaki duh koji ispoveda da je Isus Hristos došao u telu, a svaki duh, koji ne ispoveda Isusa, nije od Boga; i to je antihristov duh za koga ste čuli da će doći, i sad je već u svetu. Vi ste, dečice, od Boga i nadvladali ste ih, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu." (1. Jn. 4:2-3)

"Jer mnoge varalice iziđoše u svet, koji ne ispovedaju da je Isus Hristos došao u telu; to je varalica i antihrist." (2. Jn. 1:7)

Iz ovih stihova i njihovog konteksta mogu se zaključiti tri stvari:

1) "Antihrist" je onaj koji ne veruje u Isusa Hrista da je Sin Božiji - poriče Njegovo rođenje u telu.

2) "Antihrist" je neko ko aktivno uči i propoveda nešto protivno Hristovom učenju - Evanđelju.

3) Može biti mnogo "antihrista". Dakle, to ne mora biti isključivo jedna osoba.

Naša reč "antihrist" dolazi iz grčke reči "antichristos" a koja jednostavno znači "protivnik Mesijin" ili drugim rečima: "neprijatelj Hristov", "suparnik Hristov".

Naša reč "antihrist" je veoma razumljiva jer se sastoji od dve reči "anti" + "hrist". "Anti" znači "protiv" ili "suprotan". Kao na primer, antipušač, što znači da je ta osoba protivnik pušenja ili antialkoholičar, osoba koja je protivnik konzumiranja alkohola.

Reč "antihrist" ne nosi u sebi nikakvu mistiku ili misteriju već jednostavno označava osobu koja se protivi osobi Isusa Hrista - negira ono što Hrist jeste.

KAKO PREPOZNATI ANTIHRISTE?

Kako prepoznati "protivnike Hristove"? Sveto pismo veoma jasno o tome govori i čak sugeriše vernicima da obrate posebnu pažnju na njih. Delovanje antihrista je uvek usmereno protiv ličnosti i dela Isusa Hrista.

1. Antihristi poriču Hristovo božanstvo.

Za njih je Isus Hrist samo običan čovek, verski učitelj i sl. Neki će za njega reći da je on bio samo prorok ili jedan od mnogih mesija poslatih da donesu prosvetljenje čovečanstvu. Treći će opet za Isusa reći da je on običan mit - da nije nikada stvarno postojao.

2. Antihristi poriču Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih.

Ovakav stav samo proizilazi iz njihovog prethodnog mišljenja. Oni će negirati Hristovo vaskrsnuće ili ga objašnjavati na neki svoj način. Samim tim će učiti o nekom "drugom" načinu spasenja - dostizanju večnog života.

3. Antihristi poriču ili iskrivljuju učenja Hristova.

Oni će ili u potpunosti negirati ili nazivati neistinom sva Hristova učenja zapisana u Evanđeljima. Ili će, opet, ta učenja iskrivljavati kroz pogrešna tumačenja i mudrovanja i tako propovedati jeres - lažno učenje u ime Hrista - "drugo Evanđelje" (2. Kor. 11:4).

Kada se dakle sve ovo uzme u obzir može se slobodno reći da je današnji svet prepun antihrista. To mogu biti pojedinci koji su usamljeni u svom protivljenju ili oni koji su organizovani u razne grupe (kultovi i sekte), pa čak i u velike religiozne sisteme.

Za svakog čoveka koji teži za spasenjem svoje duše, veoma je važno da preispita da li zaista veruje u Hrista kojeg propovedaju Evanđelja ili u Hrista kojeg predstavljaju neki antihristi u svojim učenjima. Samo vera u istinitog "biblijskog Hrista" može čoveku doneti slobodu od greha i dati mu večni život.

ZAKLJUČAK

Antihrist nije neko ko ima rogove, crvene oči i velike natprirodne moći. Naprotiv, antihrist može biti svako ko ne veruje ili negira Isusa Hrista kakvim je predstavljen u Svetom pismu - Evanđeljima.

Antihristi mogu biti ljudi koji možda žive u vašem komšiluku i veoma su ljubazni ali kada sa vama počnu da govore o Hristu, otvoreno se protive ili govore neko "drugo Evanđelje" - jeresi i filosofije o Hristu u koje oni veruju (2. Kor. 11:4). Zato treba krajnje ozbiljno shvatiti reči apostola Jovana: "Ko je lažljivac ako ne onaj koji poriče da je Isus Mesija? To je antihrist - ko poriče Oca i Sina. Ko god poriče Sina nema ni Oca; ko ispoveda Sina ima i Oca!" (1. Jn. 2:22-23). Ovo nepogrešivo razotkriva antihriste i među tzv. "hrišćanima".

Možda ćete se sada još zapitati: "Da li je 'zver' iz Otkrivenja (13. poglavlje) antihrist?"

Da, svakako. Veoma je jasno da će taj čovek biti veliki Hristov protivnik. On će podupirati lažna učenja i progoniti Crkvu. U potpunosti će se uklapati u profil antihrista ali neće biti samo to već i "čovek bezakonja" (2. Sol. 2:8-9), čovek "zver", koja će mrzeti sve što ima veze sa Bogom i nastojati da to i uništi. Takav čovek je najverovatnije opsednut od samog Satane koji mu daje svoju moć. Na kraju on neće biti u stanju da pobedi a njegov kraj će biti u "ognjenom jezeru" (Otk. 19:20).

Međutim, ne treba o budućnosti mnogo brinuti. Treba se zabrinuti za današnje antihriste koji žive oko nas, kao i za samog sebe da ne bi i mi sami došli u situaciju da budemo antihristi jer je Isus rekao: "Ko nije sa mnom, protiv mene je, i ko ne sabira sa mnom, rasipa." (Mt. 12:30) Priznaćete i sami da nije ni malo mudro biti protivnik proslavljenog Isusa Hrista (Fil. 2:9-11).

"Ako je ikada čovek bio Bog ili Bog čovek, Isus je bio oboje."
- Lord Byron

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1651
Ukupno: 2664600
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/antichrist.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.