Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Šta znači biti protestant?

Zoran Tornjanski

Šta vam prvo pada na pamet kad čujete reč protestant? Puno je različitih shvatanja ovog pojma, kao i puno predrasuda takođe, a neka od njih su da biti protestant znači biti sektaš, zatim protestovati protiv rimokatoličke crkve, protestantima se nazivaju svi oni koji svoje korene vuku iz reformacije koja se dogodila u 16. veku... Ja lično verujem da biti protestant ima svoje dublje značenje, i voleo bih to da izložim u ovom tekstu. Šta znači stvarno biti protestant?

POČECI PROTESTANTIZMA

Da bi smo ispravno sagledali celu ovu sliku moramo se vratiti u nazad, i to ne nekoliko vekova, već nekoliko hiljada godina. Naš neprijatelj sotona je uvek znao da stvori religijski sistem koji bi ispovedao pravog Boga, ali bi ga se odricao svojim delima. Tako je bilo i u Božijem narodu Izraelu. Svi znamo priče o Izraelu koji je ostavljao svog Gospoda Boga, okretao se drugim bogovima i obožavao ih, ali bi se za svo to vreme vršile službe u hramu. Tada bi Bog puštao nevolje i neprijatelje na njih, oni bi se kajali pa bi ih Bog spašavao, ali bi nakon oslobođenja ponovo činili isto.

Sećamo se i religijskog sistema koji je vladao za vreme Isusa, i baš je taj sistem osudio Božjeg Sina i ubio ga, a time je mislio da služi Bogu. Zatim dolazi onaj period od 1000 godina u kom je vladao "hrišćanski" sistem koji je uspostavio sve suprotno Bibliji, koji je slao vojsku da ubija sve neistomišljenike, i sve one iskrene vernike je na razne načine mučio i ubijao.

I onda dolazimo do današnjeg vremena gde postoje denominacije koje i dalje rade sve ono što je suprotno Bibliji, samo što sad ljude ubijaju na duhovnom nivou, i sa druge strane imamo one koji su izašli iz tih denominacija ali su otišli u neke druge bizarne krajnosti.

Među svim ovim grupama počev od Izraela pa do denominacijske crkve, su uvek postojali iskreni vernici koji su protestvovali protiv ovih religijskih sistema, upozoravali ih, propovedali im, i zbog toga su bili mučeni, ubijani i izrugivani. Dakle protestanti su možda nastali u 16. veku, ali bilo ih je i negde tamo pre nove ere. Ovaj moderni protestantizam je samo nastavak borbe koja besni vekovima između vernih i lažno religioznih ljudi, između Aveljevog i Kainovog potomstva u duhovnom smislu.

Reforma jeste počela u 16. veku nove ere, a prekidač za početak tog velikog događaja se desio kada je Martin Luter pročitao stih iz knjige proroka Avakuma koji glasi: "Pravednik će živeti od vere..." (Avakum 2,4) Dakle, Luter nije ovo izmislio niti prvi otkrio, već je razumeo nešto što su vernici znali mnogo vekova ranije, sve do Avrama, pa i pre toga. Kao što su se u srednjem veku povremeno pojavljivali ljudi koji su upozoravali tadašnju crkvu da nije ispravna u Božjim očima i protestvovali protiv tog religijskog sistema, isto tako su u Izraelu postojali proroci koji su se povremeno pojavljivali pred sveštenike i pred narod, i upozoravali ih da su odstupili od Boga. I oni su protestvovali protiv tadašnjeg religijskog sistema, i može se reći da su na neki način i oni bili protestanti. Naravno svi ovi ljudi, kako tad tako i danas su progonjeni zbog istine.

SMISAO PROTESTANTIZMA

Ceo smisao protestantizma bih stavio u jednu rečenicu koja glasi: Duhovna borba pravih vernika da uz pomoć Duha Svetoga izađu iz neprijateljski formiranog religijskog sistema koji ima oblik pobožnosti ali se odrekao njene sile, i zatim iznošenje prave istine drugim ljudima koji su takođe zarobljeni u tom sistemu. Bez ovog protestantizam gubi svoj smisao.

Nije dovoljno biti samo kršten u nekoj protestanskoj crkvi. Vidimo danas mnoge krštene protestante koji nostalgično jure u zagrljaj tom istom religijskom sistemu, dok su se vekovima mnogi borili da izađu iz njega , čak su i dali svoje živote za to. Bog svom narodu poručuje: "Izađite iz nje, narode moj, da ne budete saučesnici u njenim gresima i da vas ne zadese njene nevolje!" (Otkrivenje 18,4) U stihovima pre i posle ovog se opisuje Veliki Vavilon, koji je majka bludnicama i zemaljskim gadostima, i koja je pijana od krvi svetih i od krvi Isusovih svedoka. Ovo znači da Božiji narod treba da izađe iz ovog Vavilona, ali nam ostaje pitanje šta on predstavlja.

Mnogo je tumačenja šta on znači, ali pošto nam je rečeno da na sebi ima krvi jako puno svetih, moramo istražiti ko je to u istoriji zaslužan za krv svetih. Kad se setimo mnogih tiranina, ljudi koji su vladali svetom, zlih ljudi koji su vršili genocide, možemo zaključiti da ovi ljudi iako su vršili masovna ubistva, ipak njima pažnja nije bila usmerena na vernike, već na sve ljude. No, postoji nešto što je posebnu pažnju usmeravalo na vernike i na njihovo smaknuće, a to je religijski sistem koji je u tom momentu vladao.

Da li znate šta je najopasnije za jednog vernika? Da li je to mučenje, ili možda progonstvo? Zatvor ili izbacivanje iz crkve? Želim da vam kažem da je nešto najopasnije za jednog vernika duhovna uspavanost koju izaziva upravo ovaj sistem. Sve ovo što sam prethodno naveo može čak da ojača vernika duhovno, ali religija vezuje verniku duhovne oči i uši, i polako i neprimetno ga odvodi u duhovnu smrt. Eto, sad razumemo šta je Gospod mislio kad je rekao "Izađite iz nje!"

Izađite iz tog religijskog sistema koji ispoveda Isusovo ime ali ga svojim delima odbacuje. Koji govori da je Isus njihov Bog, ali mu zato ubijaju njegov narod. Koji je zapostavio njegovu Reč, ali je umesto toga sebi izmislio predanja i tradicije. Izađite! Budite pravi duhovni protestanti, odnosno protestanti u pravom smislu ove reči.

DANAŠNJI PROTESTANTIZAM

Ono što se danas naziva protestantizmom je nažalost izgubilo pravi smisao svog postojanja. Još uvek naravno ima i pravih vernika, ali ipak mnogo više je onih kojima je od protestantizma ostalo samo ime. Ono što se desilo u reformaciji pod vođstvom Lutera, Calvina i drugih, i ono što se desilo kada su oni umrli kada su protestanti počeli da se cepaju pa su nastale mnoge denominacije, su dve sasvim različite stvari. Koliko je reformacija bila dobra, a i verujem vođena od Boga, toliko je ovo cepanje bilo loše, a verujem i vođeno od neprijatelja. To cepanje i stvaranje mnogih denominacija je uzrok tome da danas mnogi ni ne znaju šta znači biti protestant, svi misle da su to ljudi koji ne mogu da žive u slozi, koji ruše jedinstvo, i stalno nešto protestuju protiv većine.

To je takođe otvorilo vrata mnogim neiskrenim ljudima da pokrenu određene denominacije koje se potpuno protive osnovnim istinama iz Biblije. Tužno je to što se čak i oni nazivaju protestantima. Naš neprijatelj đavo je to pametno osmislio, prvo je vernike uništavao kroz progonstva, onda je stvorio lažnu crkvu koja je duhovno uništavala ljude, a one koji su se protivili je i fizički ubijao. Zatim kada su vernici izašli iz lažne crkve onda je učinio da mnogi postanu oholi i da se razdvoje, jer je znao one Isusove reči: "... da budu savršeno ujedinjeni, kako bi svet spoznao da si me ti poslao..." (Jovan 17,23); i pošto on nije želeo da svet spozna da je Isusa poslao Otac, on je načinio razdor.

Posle svega ovoga je smislio još jedan način kako da uništi ono malo vernika koji su ostali po denominacijskim crkvama, a to je kroz ekumenizam, odnosno takozvano ujedinjenje hrišćana, iza kog se krije povratak u Veliki Vavilon. Dobro osmišljeno, mada ipak su ga mnogi prozreli i beže od ovog po svaku cenu, ali ono što je bilo nezamislivo do skoro je činjenica da mnogi protestanti nemaju ništa protiv ovog vavilonskog duha.

PRAVI PROTESTANTI

Ovo su ljudi koji su poslušali Gospoda kad je rekao: "Izađite iz nje!" Ovo su ljudi koji su poslušali Gospoda kad je rekao: "Voli bližnjeg kao samog sebe!" Ali i kada je rekao: "Volite i vaše neprijatelje!" Ovo su ljudi koji žele da poslušaju Gospoda i da budu savršeno ujedinjeni, ali samo sa onima koji su ujedinjeni sa Bogom Ocem i Gospodom Isusom Hristom. Ovo su ljudi koji su svesni da su Hram Božji i da ne smeju da imaju ništa sa idolima, jer je njihov Bog ljubomoran Bog. Ovo su ljudi koji se Bogu mole u Duhu i istini, a ne klanjaju se nekakvim slikama i kipovima. Ovo su ljudi koji žele da budu u dobrim odnosima i u miru sa svima, ali su uvek spremni da govore istinu čak i po cenu da se ti odnosi pokvare.

Ovo je ono što ja razumem kad čujem reč protestant. Svestan sam toga da mnogi to vide drugačije, i da će to i pokušati drugačije da predstave, ali ću ja ostati pri ovome. Čak i sada kada mnoge protestanske vođe tvrde da je protest gotov, jer je i katolička crkva prihvatila da je spasenje samo po veri, ja tvrdim da je protest nešto mnogo više i dublje od toga, i on će trajati dok se Gospod ne bude vratio.

"Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije."
- Jovan 3:3

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 894
Ukupno: 2599909
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/zt-protestant.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.