Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Otišao je žalostan

Gipsy Smith
"A kad ču mladić reč, otide žalostan; jer beše vrlo bogat." (Mt. 19,22)

Na tu reč ode mladić! Znate li koja je bila ta reč? Isus mu je upravo rekao da mora sve da proda, sve da preda i sve da ostavi i sledi Njega čitavim putem, da mora potpuno da preda samoga sebe i sve što poseduje Njemu, a sve zato da bi stekao Njegovo carstvo.

Kada je mladić čuo te reči, otišao je, jer je imao veliko bogatstvo, to je bila njegova velika ljubav. Bio je bogataš, a bogatašu nije jednostavno da bude predan hrišćanin. Bogataš može da bude hrišćanin, neki bogataši i jesu sjajni hrišćani; ali prema mom sudu, potrebno je daleko više milosti koja će ga održati, nego što je to potrebno nekom siromahu. Poznajem mnoge dobre ljude koji su bogataši; njihovo je bogatstvo posvećeno službi Božjoj i ljudima. Ali bogatstvo lako skrene čoveka da pođe krivim putem i da učini pogrešnu stvar. Zbog toga Biblija govori: "Niko ne može služiti dvojici gospodara." Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."

Želim da vam naglasim samo dve reči iz teksta: "otišao je..." On, bogati mladi knez, plemić, kulturan, fin, moralan, popularan, privlačan, mladi vladar, divne ličnosti i mnogih divnih vrlina u sebi - otišao je.

Hteo bih da pre svega upamtite da je on prvo došao k Isusu. Doći nešto znači. Niko ne može videti Isusa kao Gospoda, osim po Duhu Svetom. Niko ne želi doći Hristu, osim po Duhu Svetom. Niko ne čini korak prema Isusu, osim po podsticaju Duha Božjega. Ni jedan čovek ne može doći Isusu Hristu ako ga ne privuče Otac. Neki ne dođu kad su privučeni. Mislim da dovoljno ne naglašavamo tu stranu istine evanđelja da svaki pogled prema gore, svaka sveta želja, svaka pomisao na dobrotu, svaka sklonost prema plemenitom životu, ne dolazi iz srca, jer je ono leglo greha. To je delo blagoslovenog Duha kojeg je Bog dao da osvedoči svet o grehu, pravednosti i sudu.

Činjenica što ste sada ovde, dokaz je da vas Bog zove, da On želi da vas zadobije; On vas mami, podstiče, nagovara, čini da ste radoznali u pogledu duhovnih stvari i navodi vas da ih poželite.

Ponekad pevamo: "Svaka vrlina koju imamo, svaka pobeda koju zadobijamo." Šta je sledeći stih? "I svaka pomisao o svetosti Njegova je, samo Njegova." Jeste li u svom srcu pronašli želju za Isusom Hristom? Nju morate uzgajati. To je blagosloveni Duh Božji koji je dan da vas vodi iz mračne tame u svetlo. Nemojte se tome odupirati; predajte se Njegovoj snazi i On će vas odvesti iz tamnice u palatu, iz zatvora u slobodu Evanđelja, iz bede u radost Njegovog spasenja, iz ropstva đavola u slavnu slobodu deteta Božijeg. On će vas voditi čitavim putem, a kad krenete, nemojte stati, idite dalje. Ne slušajte kad vas neko pokuša da vas zaustavi. Ne zaustavljajte se putem. Ne okrećite se ni levo ni desno. Znam da postoje oni koji će biti dovoljno ludi, zli i pokvareni, koji će vam se suprotstavljati i klevetati vas, ali vi postojano idite napred pogledom uperenim na krst. Neka ni za jednoga od vas ne bude rečeno da je daleko došao, a onda skrenuo i otišao.

Ovaj je čovek došao Isusu. Nije jednostavno doći. Neki od vas nikada nisu ni to učinili. Nikada niste načinili ni jedan korak prema Isusu Hristu. Načinili ste mnoge korake, ali u drugom pravcu. Otišli ste tako daleko da se uznemirite kad se okrenete i pogledate unazad na udaljenost između vas i dobrote, Boga i neba. Kad bi se usudili da se zaustavite i pogledate unazad, uznemirili biste se od slike koja pokazuje vas same, prenerazili biste se koliko ste daleko prevalili hodajući pogrešnim putem.

Zastanite na trenutak i poslušajte. Jeste li ikada načinili iskren korak prema svetlu? Jeste li ikada načinili korak prema Isusu Hristu? Jeste li ikada iskreno krenuli prema boljem životu? Ovaj je čovek to učinio. Došao je Hristu. Ne da je samo došao, nego je došao trčeći. Čini nam se da je bio iskre tražitelj istine. Setite se ko je on bio: knez, bogati upravitelj, popularan, obrazovan čovek, kojeg je svako u gradu poznavao; a ipak je taj čovek usred bela dana bio viđen kako trči Isusu. Hodanje nije bilo dovoljno brzo. On je trčeći došao Isusu, piše jedan od pisaca. A ja vam kažem da kad iskreno tražimo Boga, nebo i večni život, i kad su naše oči otvorene da vide neverovatnu grešnost srca poput Bunjanovog putnika, stavićemo prste u uši i bežati iz grada propasti prema zemlji svetla, ljubavi i slobode. Trčaćemo vapeći: "Život!" Gospode, pomozi nam da budemo iskreni! Ovaj je mladić trčao k Isusu i zato nam se čini da je bio iskren.

Gledajte ga! Kad je došao Isusu, kleknuo je. Kako je samo bio ponizan! Dobro je kleknuti. Kleknuti nije slaba niti zla stvar. Klečanje može izgledati bezazleno, poput klečanja deteta, ali to nije dečija stvar.

Zaista, moraš biti veoma hrabar i ponizan da bi to učinio tamo gde te drugi gledaju. Kleknuti nije ni glupa ni licemerna stvar. Neki tako misle i ne žele, niti hoće da kleknu. Oni se nikada ne mole. Dok ste još bili na kolenima svoje majke, molili ste se. Neki od vas, na žalost se nikada nisu molili, nikada nisu rekli: "Isuse mili, krotki i blagi" ili "Isuse, pastiru blagi, čuj me". Neki od vas se ne mole ali zato psuju. Vi zagađujete čisti vazduh Božiji svojim psovkama i kletvama. Ponašate se kao da ste vaspitavani u paklu i kao da vam je đavo bio učitelj. Jezik dna pakla naučili ste savršeno. Neka vam Bog pomogne da odbacite svoje kletve i hule! Neka vam se Bog smiluje!

Ponovno kažem, molitva nije dečija igra. Divna je stvar moliti se, to je moćna stvar, plemenita stvar. To je delo koje je Isusu ugodno. Kad se čovek obraća od svoga greha, buntovništva, nečistote, pijanstva, laži, ponosa, požude, i spušta se na svoja kolena da se moli, Sin Božiji gleda nebeskim prostranstvima i govori: "Gledajte, on moli." Nemojte misliti da je moliti se dečija stvar. Molitva je put do neba. Ovaj se čovek molio.

Pogledate li malo bliže u njega, videćete da ne izgleda samo iskreno i ponizno, već otvara i svoje srce Isusu, te se čini da kaže: "Samo mi reci šta da učinim. Želim večni život. Znam da ga još nemam. Osećam glad koja nikako ne prolazi, koju nikako ne mogu da zadovoljim. U meni su misli koje ne razumem. U mom su biću dubine koje nikada nisam uspeo da izmerim, visine na koje nikada nisam uspeo da se popnem, veličine koje ne mogu da shvatim. Nekako osećam da želim život, večni život. Šta treba da učinim da ga i zadobijem?

O, čoveče boli, Isuse iz Nazareta, dobri Učitelju, reci mi šta moram da učinim." Isus ga je vodio korak po korak. Iskušavao ga je zakonom, a mladić je rekao: "Sve sam to držao od svoje mladosti, ali ne osećam zadovoljstvo. Nešto mi nedostaje. Šta mi to još fali?" A Isus je rekao: "Čuj, onda! Idi, prodaj šta imaš i podaj siromasima, a onda dođi i sledi me i imaćeš blago na nebu."

Poslušajte! On je dotrčao Isusu čineći se oduševljenim; kleknuo je pred Isusom čineći se poniznim. Iskreno je priznao da njegovo srce treba Hrista. Da je učinio samo još jedan korak, bio bi spasen. Da je predao samoga sebe i svoje imanje, anđeli bi pevali od radosti, a Crkva Božija bi bila bogatija za jednu dušu. Da je bio iskren, hrabar i bezkompromisan, i učinio korak preko crte, kakvu bi radost za ovo vreme i za svu večnost stvorio! Poslušaj, besmrtna dušo! Pogledaj se, hoćeš li? On je došao, ali je i otišao.

Vidiš li kako mnogo možeš da učiniš, a ipak ne učiniš ništa! Ne vidiš li kako daleko možeš otići, i opet pasti u beskonačan užas; koliko mnogo možeš videti i znati, a ipak biti neznalica; koliko moralan, privlačan i lep neko može biti u očima sveta, a ipak biti dovoljno rđav da okrene leđa Hristu i ode svojim putem? Nije li to portret u svoj veličini vas samih? Večeras ste možda ovde. Možda ste došli da razgovarate sa Isusom. Te divne prednosti mogu biti vaše, a ipak ćete možda odavde otići bez Isusa.

Da li je moguće da jedan čovek razgovara s Isusom, da gleda u Njegovo lice, da Ga dodiruje, a ipak da ode? Da, ovaj je mladić to učinio i otišao. Vi možete i više od toga! Vi možda priznajete da živite sa Isusom, a ipak Ga ne poznajete. Juda je živeo sa Isusom tri godine, a onda Ga prodao za trideset srebrnjaka. Neki od vas ste Ga prodali i za manje od toga. Juda je od svoje pogodbe dobio svoje polje smrti. Vi niste dobili ništa. Poslušajte! Vi možete učiniti čak i gore od toga, da mislite kako živite sa Njim, i kako umirete za Njega a da Ga ustvari nikada niste ni upoznali. Razbojnik je to učinio; psovao Ga je u trenutku svoga umiranja, iako Ga je svojim očima gledao. Vi možete imati mnoge pobožne prednosti, a ipak otići u pakao.

A šta ti radiš, brate moj? Da li je takva i tvoja prošlost? Da je ovaj mladić samo prekoračio tu crtu, da se samo odrekao sebe, koliko drugačiju priču bi danas čitali! Da je pogledao na žrtvu koju Isus traži, a zatim na Isusa i nebo i setio se šta to sve znači: kakva visina, dužina, dubina, širina, večna radost, čast, korisnost za ovo vreme i za svu večnost koja dolazi čoveku koji se druži i živi u Emanuelu i za Njega; da je učinio samo jedan korak, možda bi napisao neku poslanicu, možda bi postao evanđelista prve crkve. Da je ušao u carstvo sa svim svojim uticajem i čitavom svojom divnom ličnošću i sposobnostima, možda bi stotine i hiljade uveo u carstvo Božije. Sve je to bilo izgubljeno, jer on nije došao!

Kad budete stajali pred sudom Božijim, smatraćete se odgovornim ne samo za ono što ste učinili, već i za ono što ste mogli da učinite da ste bili na pravoj strani (odluke). Bog je nešto u vas uložio i On sada i u budućnosti nešto zauzvrat očekuje; ali jao čoveku ili ženi koji će se susresti sa razočaranim Hristom! Upoznati ste šta se desilo sa suvom smokvom. Isus ju je prokleo. Nije umro za nju. Umro je za vas. Razočarao se i prokleo smokvu, te je ujutru bila mrtva.

Želim da razmislite o rečima: "On je otišao." Kuda je otišao? Natrag svome bogatstvu; ali bogatstvo ga nije zadovoljilo i nikada neće jer ne može. Bogatstvo nije loše, ono vam može pružiti zadovoljstva širokih razmera. Može dati prilike za zadovoljstva i privilegije, može pomoći da proširite svoj vidik ili vam ga može zaslepiti. Bogatstvo nije loše, ali ono ne može da nahrani čoveka iznutra. Duša se ne može nahraniti ciglom i malterom, zlatom ili srebrom. Čovek koji se vozi najbržim kolima, koji pije šampanjac i sedi u najprobranijem društvu, se ne veseli u tim stvarima dugo. Okreće se od njih umoran i bolestan u srcu. Jedna mi je gospođa nedavno rekla: "Mogu imati šta god poželim, barem što se novca tiče", i velika joj se suza skotrljala niz obraz. "Mogu imati svoje užitke, lepu odeću, kola, ložu u operi ili pozorištu. Mogu imati svoju modu i svoje moderno društvo", zadrhtala je poput umorne ptice, "ali sam umorna i prazna od svega toga. Želim Isusa. Ove me stvari ne zadovoljavaju."

Kad bi zlato moglo da nahrani dušu, kako bi onda bio srećan onaj čovek koji se bacio u uzavreli vodeni vrtlog i ostavio dva miliona iza sebe. Nije bilo ni najmanjeg talasanja vode koje bi pokazalo mesto gde je potonuo. Njegovi su ga milioni naterali da se ubije.

Pre kratkog vremena umro je jedan milioner ostavivši iza sebe dvadeset miliona. Njegova vlastita porodica je rekla da je bio najjadniji bednik kojega su ikada videli. Bogatstvom ne možete zadovoljiti čovečiju unutrašnjost.

Jednostavno, niste tako napravljeni. Napravljeni ste od drugačijeg materijala, od materijala kojim je Bog sagradio planete, iz kojega je Bog sagradio večnost. Kada se ti svetovi ugase poput iskre ispod kovačeva čekića, kada se te planete raspadnu na uzvišenim putevima večnosti, vi ćete još uvek postojati. Zašto onda ne pokušate da nahranite svoju dušu stvarima večnosti? Zašto se hranite zrakom i "trošite novac na ono što nije hrana, i nadnicu svoju na ono što ne siti?" "Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro, i duša će se vaša okrepiti!"

Njegovo bogatstvo nije moglo dam u pomogne. Kad je otišao od Isusa, otišao je od bogatstva neba. Ostavio je riznice koje nikada ne presušuju. Njegovo bogatstvo nije mu moglo pomoći, a ne može ni vama.

Kuda je otišao? Ka svojim prijateljima? Ko bi mogao da zameni Isusa? On Ga je ostavio. Njegovi su prijatelji bili slični njemu. U svojim prijateljima nije nalazio ono što je hteo, jer onda ne bi ni došao Isusu. Malo je pravih prijatelja ovog sveta. Lažni vas prijatelji blagosiljaju dok sunce sija; smeškaće vam se dok su vam džepovi puni; ali kada dođe žalost, kada vas pogodi uragan neuspeha i lavina siromaštva padne na vas, gde su onda vaši prijatelji? Ne poznaju vas. Prijateljstva ovoga sveta su jadna. Nemojte misliti da ćete među ljudima pronaći zamenu za Isusa Hrista. On je "prijatelj privrženiji od brata."

Kuda je otišao? Natrag u svoja zadovoljstva? Ona blede i nestaju kad dan nestaje. Ona nestaju sa jutarnjim oblakom. Ona venu poput cveća i nestaju kad se svetlost pojavljuje. U svetskom zadovoljstvu postoji određena količina zadovoljenja, znam, ali ono ne traje. Pričekajte dok vam obrazi prestanu cvasti (biti rumeni); to se nikada više ne može vratiti. Možete pokušati, ali znamo kad to nije pravo. Kad oči potamne, nikada više ne možete upaliti oganj u njima. Pričekajte da mozak počne da odbija da misli, da vam ruka zadrhti, a korak prestane da bude čvrst. Šta onda? Gde su tada zadovoljstva? Možete ih prizivati, ali će ona odbijati da dođu; možete grmeti, ali će ona biti gluva, možete tražiti zadovoljstva sveta da ispune svoj deo ugovora, pogodbu koju su vam obećala da vam ispune, ali od svega toga nema ništa.

A zadovoljstvo koje On daje traje večno. "Njegovi su putevi, putevi miline, i sve su staze Njegove pune spokoja."

Kuda je otišao? Na nebo?

Reci sada, pametni čoveče, prizivam se na tvoj sud i na tvoju savest. Da li je otišao na nebo? Seti se da je tamo bio Isus Hrist. Mladić je došao Isusu, ali je otišao kad je čuo šta treba da učini da bi dospeo u carstvo. Da li je otišao na nebo? Ne, ostavio je nebo kad je napustio Isusa. Kad bi mogli da se popnete zlatnim stepenicama, uđete kroz biserna vrata i tražite Ga, uzalud biste Ga tražili. Kad bi pogledali u lepotu krajolika večnosti, ne biste Ga našli; kad bi pogledali u procesije pobednika, ne biste Ga našli ni tamo; kad bi pogledali u mnoge stanove, ne biste Ga našli. Ako bi Ga tražili u mnoštvu koje je Jovan video, a kojega čovek ne može da izbroji - kod onih koji su oprali svoje haljine i ubelili ih u krvi Janjetovoj - ne biste Ga ni tamo našli.

Lav Judin Ga ne poznaje. A ako bi otišli i rekli Isusu: "Gospode, gde je onaj mladić? Kad sam Ga zadnji put video na evangelizacijskoj službi, izgledao je zabrinut. Trčao je, bio je dodirnut, molio se, plakao je i pitao: "Šta treba da učinim da se spasim?" Činilo se to vrlo obećavajućim. Ali gde je sada?" Mislim da bi Isus rekao: "Zar ne znaš da je otišao? Trebalo bi da bude ovde, ali je napustio ovo kada je napustio mene. Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene." Ne postoji drugi put dan pod nebom kojim bi se mogli spasiti. Čoveku koji odbija da krene tim pravcem, jutro, podne i veče nestaju u tami, u dubokoj mračnoj noći bez zvezda i bez nade, u večnoj noći.

"Otišao je." Isus sad dolazi do tebe, moj brate, do tebe moja sestro, glasom punim samilosti, punim molbe, punim ljubavi za tebe, punim sile da te spasi. On zna šta misliš, šta osećaš. Zabrinut si za svoju dušu, jer se Njegov Duh bori sa tobom i podstiče te da razmišljaš o večnim stvarima.

Sad kad ste u svetlu slučaja ovoga mladića na prelomnoj tački da krenete ovim ili onim putem, On vas pita: "Zar ćete i vi otići?" Suočeni s tim, hoćete li? Usuđujete li se otići? Ako se usuđujete, jednoga ćete ga dana čuti da kaže: "Tada su otišli, a sada moraju otići u krajnju tamu." Odlučite se!

Niko vas ne može sprečiti ako želite da dođete; niko vas neće naterati da dođete ako niste voljni. Kako bih mogao da vam pomognem da to učinite? Molim vas, nemojte načiniti novi korak u pogrešnom pravcu, nemojte načiniti novi korak od Isusa. Ako ne možete da dođete k Njemu jer se osećate preslabima, ako se osećate oduzetima i fizički nesposobnima da učinite korak prema Njemu zbog greha, onda mu okrenite lice. Nemojte mu okrenuti leđa, jer to znači smrt. Bacite se na kolena, pogledajte u Isusa i molite Ga za milost.

Ali kažete: "Ne mogu da se molim". Kažite mu ovu molitvu: "Gospode, pomozi mi", a ako ne možete ni to, recite: "Gospode!" A ako čak ni to ne možete, onda pogledajte u Njega, jer "u ovom trenutku, vaš život se nalazi u pogledu na Raspetog."

Sa svom snagom svoga bića, zbog Hrista, zbog krsta, zbog krvavog znoja, zbog žalosti i sramote, nemojte otići. Krenite prema Njemu, i to sada, prisećajući se da je "velika radost u nebu zbog samo jednog grešnika koji se obrati."

"Ateizam je osnovno zlo. Ljudi su zaboravili Boga i to je razlog svih problema u XX veku."
- A. Solženjicin

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 879
Ukupno: 2661398
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/gs_zalostan.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.