Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Pet koraka ka uspehu

David Yonggi Cho
"A kad su se apostoli vratili, ispričaše mu sve šta su učinili. I uze ih sa sobom, pa se povuče u samoću prema gradu zvanom Vitsaida. Ali je narod to saznao i pošao za njim. I on ih primi i govoraše im o carstvu Božijem, i isceljivao je one kojima je lečenje bilo potrebno. A dan poče naginjati; Dvanaestorica tada pristupiše i rekoše mu: otpusti narod, neka idu u okolna sela i zaseoke da nađu svratište i hranu, jer smo ovde u pustom kraju. On im pak reče: pa dajte im vi da jedu. Ali oni rekoše: nemamo više od pet hlebova i dve ribe; možda da mi idemo i kupimo hranu za sav ovaj narod. A bilo je oko pet hiljada ljudi. I reče svojim učenicima: posadite ih u grupe po pedeset. I postupiše tako, te posadiše sve. On pak uze onih pet hlebova i dve ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i izlomi, i davaše ih učenicima da iznesu pred narod. I jedoše svi i nasitiše se, te podigoše dvanaest kotarica preostalog komađa." (Lk. 9:10-17, vidi i Mt. 14:13-20, Jn. 6:1-13)

Božja volja za tebe je da imaš uspešan život. Naš Bog je uspešan i kod njega nema promašaja. U skladu sa time, nije ni volja Božja za njegovu decu da budu neuspešna i da padnu u beznađe. Biblija nam kaže u Jovanu 15:7-8:

"Ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, ištite što god hoćete, i biće vam. Time se proslavio moj Otac, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici."

Takođe, u 2. Korinćanima 9:6-8 je zapisano:

"A ovo znajte: ko škrto seje škrto će i žnjeti, a ko u blagoslovu seje u blagoslovu će i žnjeti. Svako neka daje kako je u srcu odlučio, ne od žalosti ili od moranja; jer Bog voli radosnog davaoca. A Bog je kadar učiniti da se svaka blagodat obilno izlije na vas, da u svemu svagda imate svega dovoljno i da vam preostane za svako dobro delo."

To je Božja volja za tvoj život: da budeš uspešan. Ovde su pet koraka ka uspešnom životu.

1. Motivacija

Da bi započeo novi život uspeha ti treba da budeš motivisan ka uspešnom životu i onda da radiš vredno na tome. Isus je došao ka svojim učenicima i pozvao je Filipa: "Filipe, da li mi možemo da kupimo hleb da bi nahranili sve ove ljude?" Isus je samo testirao Filipa, zato što je već znao šta će da učini. Pošto je Filip čuo za takav nemogući zadatak, on nije znao šta da učini. Tako da je pozvao svu svoju braću i oni su počeli da računaju kako bi mogli da to obave.

Jedan od učenika je došao ka Isusu i rekao je "Isuse, zar ne znaš da je ovo pustinja? Mi ne možemo da prehranimo 5.000 ljudi, plus žena i dece". Onda je drugi došao i rekao je: "Isuse već je prošlo vreme za večeru i mi ne bismo trebali da pokušavamo da to učinimo, to je ludo". Onda je sledeći došao: "Isuse trebalo bi 200 denara da se kupi hrana za njih i to samo po malo ali mi nemamo toliko novca. To je nemoguć zadatak".

Drugi su rekli: "Najbolje rešenje je da pošaljemo narod u sela i neka sebi kupe hranu tamo." Svi su učenici umesto da pokušaju da poslušaju Isusa pokušavali da se izvine zbog svoje nesposobnosti da reše ovu nemoguću situaciju. Ali Isus je bio veoma odlučan i samo je gledao u svoje učenike. On je onda dao ovu zapovest: "To nije neophodno, vi ih nahranite". Isus je dao zapovest i niko nije mogao da kaže "ne".

Šta je ova zapovest značila? Isus Hrist je želeo da svi njegovi učenici budu ljudi vizije. U to vreme oni nisu imali viziju. Oni su bili slepi za čudesnu silu Isusa Hrista. Mi možemo da ovu zapovest primenimo i na nas danas. Kada je Isus zapovedio učenicima da nahrane narod, oni nisu razumeli da će On obezbediti hranu kroz čudo.

Kada nam Gospod zapovedi da učinimo nešto što izgleda nemoguće, mi moramo da položimo naše poverenje u Njega i da verujemo u Njegovu pomoć da će učiniti čudo da završi naš zadatak. Mi čitamo u Psalmu 81:10: "Otvori svoja usta širom i vidi neću li ih ispuniti." Ti ćeš primiti svaki blagoslov koji možeš da upotrebiš. Dakle, Bog očekuje da otvoriš svoja usta širom sa velikim iščekivanjem i verom da ćeš primiti od Njega. Ti moraš da imaš veliku želju za kompletiranjem (događanjem), bez čega ništa nećeš postići.

Pre osamnaest godina, kada sam započeo svoj pionirski rad, propovedao sam pod šatorskim krilom, sa prostirkama od slame na goloj zemlji. Tu je bilo samo šaka ljudi, ali ipak u to vreme u srcu sam imao goruću viziju i veliku želju da dohvatim mnoštvo za Isusa. U svojoj duši sam to video i verovao da ću jednog dana propovedati desetinama hiljada. Ako bi u ono vreme to izgovorio nekome, ljudi bi pomislili da sam lud, ali ja sam to verovao u svome srcu; a sada posle nekoliko godina, svaki deo te vizije se ispunio.

Braćo i sestre, Bog želi da učini vaše živote uspešnim. I On takođe želi da vi budete pobednici u svojim životima. Tako da je prvi korak ka uspešnom životu, dakle ovo: biti motivisan ka uspehu i imati želju da radiš na tome da se to i ispuni.

2. Male stvari

Drugo, i ako imaš veliku svrhu, cilj i silu motivacije, ti bi trebao da započneš sa malim stvarima i da se polako krećeš ka većim stvarima. Nemoj odustati sa izgovorom da je to nemoguće, jer ako nam Isus išta zapovedi da uradimo, a On nam zapoveda da uradimo samo ono što je moguće kroz Njega. On nikada neće od tebe da traži da učiniš nešto što je nemoguće. Nemoj razmišljati o posedovanju 200 denara, što je plata za 200 radnih dana. Nemoj pokušavati da započneš sa velikim stvarima - počni sa pet hlebova i dve ribice.

Problem sa mladima današnjice je da čim završe školu ili diplomiraju, žele da započnu odmah sa velikim stvarima. Isus je učio svoje učenike da započnu sa beznačajnim, sa onim što imaju bez obzira kako je to malo. Oni koji završe biblijske škole obično dođu ka meni žaleći se i govoreći: "Zašto ne bismo počeli sa velikim stvarima?" Oni krenu napolje i pozajme novac od ovog ili onog izvora, i kupuju zemljište na kredit ili predivne zgrade za crkvu. Onda upadaju u veliki dug. Njihovi veliki kreditni računi ih zabrinjavaju dok oni počnu razmišljati da ih je Bog prevario. Bog nije pogrešio. On ne želi da ti započinješ sa velikim stvarima.

Hrist je zatražio od učenika da nahrane narod sa onim što imaju. Pet hlebova i dve ribe. On je od njih tražio da započnu sa veoma malim stvarima, a onda ih je blagoslovio, umnožio i to je postalo više nego dovoljno. Nemoj se bojati da započneš sa malim stvarima. Upotrebi ono što imaš i nemoj se brinuti o onome što nemaš. Ako započneš tako što ćeš upotrebljavati stvari koje imaš za slavu Božju, onda će te Hrist blagosloviti i te stvari će biti umnožene, preko svakog očekivanja.

3. Primati blagoslov

Treći korak je znati primiti blagoslov nad onim stvarima koje već imaš. Ti moraš imati ispravan stav srca. Moraš tražiti blagoslove Gospodnje. Jakov 4:1-3 kaže:

"Otkuda ratovi i otkuda borbe među vama? Ne dolaze li od vaših naslada koje se bore u vašim udovima? Žudite - i nemate, ubijate i zavidite - i ne možete da postignete, borite se i vojujete; nemate zato što ne ištete. Vi ištete i ne primate, zato što zlo ištete, - da u svojim slastima potrošite."

Šta je požuda? Sve što želite da upotrebite u svoju ličnu svrhu, postaje požuda. Ali sve što upotrebite za slavu Božju i za delo Božje, to će vam doneti čast i blagoslov. Načini to sebi ciljem, da pokažeš ljubav i snagu Isusa Hrista u svom životu i onda nećeš živeti u požudi. Kada tražiš Njegovu slavu i svrhu, tada će te Bog blagosloviti.

Stavi ono što imaš, makar to bilo nešto malo kao što su pet hlebova i dve ribice od ručak jednog dečaka, u ruke Isusa Hrista. Nemoj to zadržavati, jer ako to uradiš, Isus te ne može blagosloviti. Jednom kada položiš sve što imaš u ruke Isusa Hrista, seti se, da će to Isus to blagosloviti i umnožiti, kao što se desilo sa ovim ribama i hlebovima koje je Andrija položio u Isusove ruke i nije ih zadržao samo za sebe.

Nemoj se bojati da započneš sa malim stvarima. Već predajući te stvari u Isusove ruke i posvećujući ih Njemu, učinićeš, da Isus koji ima svu vlast na nebu i na zemlji može ih umnožiti i dati ti to nazad, da upotrebiš na slavu Božju.

4. Delovanje

Jednom kada primiš blagoslov od Isusa Hrista, onda je na redu četvrti korak, da deluješ. Vera bez dela je mrtva. Ti moraš da deluješ kada primiš blagoslov. Ti ne smeš čekati da te Bog natera da nešto uradiš. Na primer, kada je došlo do deljenja hleba i riba, Hrist je to blagoslovio, ali posao deljenja su izvršili učenici.

Štogod činiš, treba da prvo misliš na sreću drugih. Pre nego što su učenici uživali u hlebu i ribama, oni su prvo nahranili mnoštvo. Obično prosečni poslovni ljudi, umesto da se trude da posluže druge, oni ih samo "upotrebljavaju" da oni naprave novac za njih. Sa takvim stavom Bog ih neće blagosloviti, bez obzira da li su trgovci, zanatlije ili političari.

Tvoj stav kroz život bi trebao biti da služiš drugima. Tada ćeš biti u stanju i primiti Božja dobra. Kada dođeš do Gospoda, ne bi trebao samo da tražiš blagoslov, već bi trebao da pokušaš da pronađeš mogućnost da služiš Bogu, crkvi, braći i sestrama. Tada će te Bog obasipati sa obiljem blagoslova.

Učenici Isusovi su imali samo komadiće, ali oni su iščekivali čudo i bili su dovoljno hrabri da krenu i da to dele sa ljudima - dali su ono šta su imali. Kada ti primiš blagoslov nad stvarima koje imaš, seme čuda je posejano i kada ti deluješ u veri te stvari će se umnožiti. Nemoj nikada prestati da očekuješ da primiš izobilje od Gospoda, zato što Biblija kaže da su "jeli do sitosti". Bog želi da ti imaš izobilan život. On ne želi da živiš u siromaštvu i da budeš na teretu vlastima, društvu, crkvi, braći i sestrama. Bog želi da imaš nešto da daš drugima, umesto da stalno moljakaš ili zavisiš od drugih.

Dakle, štagod da imaš, stavi to u ruke Isusa Hrista. Provedi barem jedan ceo dan služeći. Daj desetke Gospodu, šta je deseti deo od onoga što dobijaš? Radi za gospoda. Služi mu. I čudo umnožavanja će nastupiti u tvom životu.

5. Bez prosipanja

Nikada ne bi trebao da upropastiš - da ne prospeš ništa - od onoga što ti je Bog darovao. Isus im je zapovedio da pokupe sve ostatke. Ja sam se zapitao u svome srcu: "Zašto bi im Hrist naredio da sakupe sve ostatke? On je Bog i on je izobilan, zašto je onda naredio svojim učenicima da sakupe sve ostatke u košare?"

Veliki je greh da prosipamo Bogom dane izvore. Ako živiš prosipajući ono što imaš, onda ćeš uskoro plakati u svom siromaštvu. Bog će ispuniti vaše potrebe, ali On neće dozvoliti da vi prosipate ili bacate Njegove izvore. Sve bismo trebali da primimo sa zahvalnim srcem i da potrošimo na slavu Božju, ne bismo smeli da prosipamo ništa.

Na kraju, mi smo naučili kroz ovaj događaj da je Isus naučio svoje učenike o pet koraka ka uspešnom životu. Hajde da otvorimo svoja srca i da ih usmerimo ka Isusu Hristu, neka On ispita naše živote. Hajde da učinimo naš život bogatijim u donošenju plodova, onim što možemo dati Bogu i da to podelimo sa svojim bližnjima, na slavu Božju.

Zaključak

Drži u svome umu, sećaj se ovih pet koraka, koji će učiniti tvoj život uspešnim:

1. Imaj odgovarajuću motivaciju, budi motivisan ka uspehu i želi da radiš na tome.

2. Nemoj se bojati da započneš sa malim stvarima.

3. Imaj ispravni stav srca.

4. Moraš raditi u skladu sa svojom verom.

5. Nemoj da prosipaš.

Tagged: služba| uspeh| vera| dela|
"Dve stvari mi kažu da ima Boga: zvezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni."
- Emanuel Kant

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 578
Ukupno: 2737257
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/cho_uspeh.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.