Dan žena

pitanje - odgovor
From: "violeta poptomova"
Subject: pitanje-odgovor
Date: Monday, March 03, 2008 12:33Bozji Blagoslov svima,
htjela bih da mi malo detaljnije odgovorite dali hriscanska zena treba da slavi dan zena 8 marta i jeli ispravno da ide na takve proslave?
pozdrav,
Makedonija

Violeta,
hvala vam na javljanju i na postavljenom pitanju. Pokušaćemo da vam ukratko odgovorimo.

U poslanici Rimljanima apostol Pavle izlaže učenje o "držanju dana" tj. praznika.

"Tako jedan razlikuje dan od dana, a drugi drži sve dane da su jednaki: svaki da bude uveren za svoju misao. Koji razlikuje dane, Gospodu razlikuje; i koji ne razlikuje dana, Gospodu ne razlikuje. Koji jede, Gospodu jede: jer hvali Boga; i koji ne jede, Gospodu ne jede, i hvali Boga. Jer ni jedan od nas ne živi sebi, i ni jedan ne umire sebi. Jer ako živimo, Gospodu živimo; a ako umiremo, Gospodu umiremo. Ako, dakle, živimo, ako umiremo, Gospodnji smo" (Rimljanima 14:5-8; vidi i celu glavu Rimljanima 14).

Iako ovde Pavle prvenstveno govori o praznicima sa religioznom pozadinom, iz ovoga se mogu izvući neki opšti principi koji se mogu primeniti na svaki "poseban" kalendarski dan - praznik.

Pavle jasno govori da svaki hrišćanin treba da bude potpuno uveren u ono što čini, i u ono šta Bog želi za njega da čini. Ako je neka osoba izabrala da "drži" neki dan onda u tome nema ništa loše, i to ako ga "drži" sa čistom savešću. Međutim, ta sloboda "držanja" ne sme da bude takva, što će ta ista osoba druge ljude koji ne "drže taj dan" osuđivati, ili ih smatrati za manje vredne. Mi imamo potpunu slobodu u odlučivanju da li ćemo neki praznik držati ili ne, i to prema našim ličnim pretpostavkama - rasuđivanju. U čisto duhovnom smislu "držanje" nekog dana nas ne može učiniti ni boljima ni gorima pred Bogom (1. Korinćanima 10:23).

Svakako, Sveto pismo nigde ne spominje praznik "Dan žena". Takođe, Pismo nam nigde ni ne zabranjuje držanje praznika poput ovog ili sličnog praznika, koji mogu biti svojstvena socijalna obeležja društva u kojem živimo. Izgleda da Sveto pismo ostavlja ovo pitanje potpuno na nama, da se mi sami odlučimo, kako ćemo postupiti u ovakvoj situaciji.

Evo nekih smernica koje vam mogu pomoći u preispitivanju i odlučivanju:

a) Da li dotični praznik promoviše neko lažno (protiv biblijsko) učenje ili nemoralnost? Da li je usmeren protiv Boga? Ukoliko je ovo istina, onda svakako deca Božja ne bi trebala učestvovati u tome (Galatima 5:19-21; Efescima 5:3-11; Filipljanima 2:15).

b) Može li se Bogu zahvaljivati za ono šta je suština (pozadina i srž) tog praznika (1. Solunjanima 5:18).

c) Hoće li vaše učešće ili neučešće na ovom praznovanju ugroziti vaše hrišćansko svedočanstvo? Hoće li vam to otvoriti vrata da drugima u budućnosti svedočite o Hristu, ili ih zatvoriti? Koja bi za vas bila najbolja odluka a u interesu Božjeg carstva? Molite se Bogu za mudrost i vodstvo (2. Korinćanima 8:20-21; Jakov 1:5; Efescima 5:10).

d) Ako imate problema sa svojom savešću, tj. ako vas ona ukorava, onda je i poslušajte, jer sve što činite bez uverenja (vere) u srcu to je za vas u tom slučaju greh. Bog želi da naša savest uvek bude čista pred Njime (1. Jovanova 3:20-21; Rimljanima 14:12; Rimljanima 14:22).

Englezi za ovakve situacione nedoumice imaju onaj poznati akronim "WWJD", koji znači: "What Would Jesus Do?", ili na našem: "Šta bi Isus uradio?" Nastojte udovoljiti Bogu, uradite ono što bi i Isus uradio i sigurno nećete pogrešiti.

Pozdrav i svaki Božji blagoslov.

Tagged: praznik|
"Biblija nije knjiga koja treba da se PROČITA. To je knjiga koju treba ČITATI celog života. Jedino na taj način može njen sadržaj trajno da utiče na nas."
- Pavel Leštan

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 282
Ukupno: 2599297
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/violeta.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.