Pitanje

pitanje - odgovor
From: "sasa"
Sent: Thursday, August 10, 2006 12:22
Subject: PITANJEda li vi entuzijasti kako sebe nazivate smatrate da se drzite bozijih zakona i da niste prekrsili nijednu zapovest?

Poštovani,
naravno da smo prekršili a iako to ne želimo, iznova ih kršimo, nekad svesno - sa entuzijazmom - a nekad nesvesno. To samo dokazuje da smo po prirodi grešnici, a grešnici su skloni da greše. Tako, možemo reći isto što je i apostol Pavle rekao za sebe:

"Tako, ne znam šta činim; jer ne činim što želim, nego što mrzim - to činim. Ako pak činim što ne želim, slažem se sa zakonom i priznajem da je dobar. Jer to sad ne činim više ja, nego greh koji obitava u meni. Znam, naime, da u meni, to jest, u mome telu, dobro ne obitava; jer hteti - toga ima u meni, ali činiti dobro - toga nema..." (Vidi Rim. 7:14-25)

Sveto pismo jasno kaže da su SVI ljudi sagrešili. Reč SVI, znači SVAKO, ja, vi, SVI. Niko od nas ljudi nije uspeo da održi Božji zakon, NIKO...

"Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije..." (Rim. 3:22)

Zato je Bog poslao svoga Sina Isusa Hrista, da se po Njemu jedinom opravdamo i spasimo, jer je On JEDINI kadar to učiniti, pošto je BEZGREŠAN:

"... te se opravdavaju za badava - njegovom blagodaću - na osnovu iskuplenja u Hristu Isusu, koga je Bog postavio kao žrtvu izmirenja - njegovom krvlju - koja se verom usvaja, da se pokaže njegova pravednost, jer je Bog u svojoj strpljivosti opraštao grehe učinjene u prošlosti, da bi svoju pravednost pokazao u sadašnje vreme, da bude sam pravedan i da opravda onoga koji veruje u Isusa." (Rim. 3:24-26)

Poslanica Rimljanima se bavi pitanjima greha, zakona i opravdanja. Tako, uzmite sebi malo vremena i PAŽLJIVO je proučite, da bi ste saznali više o ovoj veoma važnoj temi, koja je srž Evanđelja Isusa Hrista.

Takođe, možete još pogledati i naše sledeće stranice sa naslovom: "Božje rešenje". Ovo je stranica koja se pojavljuje nakon testa 10 zapovesti! Pretpostavljamo da ste kliknuli na dugme Cancel i tako vam se nije otvorila ova stranica, te tako i ostali uskraćeni za odgovore. (Dugme, Cancel smo sada uklonili.) I stranicu: Jesi li, dovoljno dobar za nebo?

Hvala Vam, na javljanju.
Svako dobro.

"Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj."
- Psalam 119:105

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 299
Ukupno: 2599314
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/pitanje.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.