Objašnjenje (zvezda)

pitanje - odgovor
From: "Miroslav Maksimovic"
Subject: Objanjenje
Date: 8. oktobar 2008 10:46Najpre, da kazem da nisam siguran da li uopste ovde mogu da postavljam pitanja, nadam se da nije problem cak i ako ne mogu (vi cete mi vec odgovoriti), u svakom slucaju imam jedno pitanje.

Naime, interesuje me koje je ustvari objasnjenje vezano za zvezdu sa istoka, zahvaljujuci kojoj su tri kralja dosla da vide tek rodjenog Isusa. Zasto je njemo pominjanje bilo bitno i vazno? U cemu je stvar?

Hvala unapred i opet izvinite ukoliko sam pitanje postavio na pogresnom mestu.
Vas brat Miroslav Maksimovic

"Vitlejemska zvezda" se povezuje sa posetom mudraca (Maga) sa Istoka bebi Isusu, kako je to opisano u Mateju 2:1-12. Iz ovog odeljka mi možemo zaključiti tri važne stvari:

a) Evanđelje naglašava da se zvezda pokazala samo mudracima na Istoku. "Istok" najverovatnije označava oblast tadašnje Persije, tj. današnji Iran. U Bibliji a ni u istorijskim zapisima ne postoji zabeleženo viđenje ovog fenomena, blisko pred popis stanovništva u Judeji. Jasno je da su mudraci videli nešto na nebu, što niko drugi nije zapazio a što je ukazivalo na rođenje izuzetne ličnosti - Jevrejskog cara, Mesije - tako da su nebeski fenomen nazvali "Njegovom zvezdom" (Mt. 2:2). Dakle, mudraci su razumeli njeno značenje, tj. "identitet" ove zvezde. U staro vreme pojava neobičnih nebeskih fenomena se uvek povezivala sa nekim veoma važnim nastupajućim događajem ili ličnošću, a u ovom slučaju mudraci su odmah "povezali" sve raspoložive činjenice i dobili određene zaključke.

b) Ukazana zvezda nije sugerisala mudracima da treba da putuju u Jerusalim, u prestonicu Jevreja. No, ovo je bilo najlogičnije mesto odakle da se počne potraga za novo-rođenim Jevrejskim carem - kome je (znak) zvezda pripadala.

c) Kada su mudraci saznali da se prema proročanstvu Mesija treba roditi u Vitlejemu, a ne u Jerusalimu, oni su se uputili dalje, prema Vitlejemu. Za vreme ovog njihovog putovanja ka Vitlejemu, zvezda im se ponovo ukazala. Iz ovoga možemo zaključiti da zvezda nije bila uvek vidljiva, ona se pojavila, nestala i zatim se ponovo pojavila. No, u ovom drugom pojavljivanju zvezda se ponašala veoma čudno, ona je išla ispred njih i zaustavila se tačno iznad mesta gde se rodio Isus (Mt. 2:9).

U grčkom jeziku reč "zvezda" (aster) je uobičajna reč za zvezdu kao nebesko telo. No, u Novom zavetu ista reč se koristi i za opis ili na ukazivanje i anđeoskih bića. Npr. u Otk. 12:4 opisuje pale anđele za vreme Sotonine pobune.

Po nekima u Mateju 2 ova reč "zvezda" se može tumačiti samo kao nebesko telo. Tumačenja za ovo su od pojave neke super-nove, komete, pa do konjukcije više planeta, koje su tako davale jače svetlo na nebu. No, po ovom tumačenju se ne može objasniti neobično i inteligentno ponašanje ove zvezde vodiča. Opet, ovo nas može navesti na razmišljanje da su mudraci možda videli dve različite zvezde. Prva je možda bila kao prirodni fenomen, a druga kao natprirodni - Božja intervencija.

Dakle, uobičajno značenje za reč "zvezda" u Matej 2:1-12, se ne može odnositi na čisto nebesko telo, zbog njenog veoma neobičnog ponašanja. Ovde se zasigurno radi o onome što su jevreji nazivali "Šekina slava". Šekina (Shekinah, eng.), što doslovno znači "Božje prebivalište", to je vidljivo prisustvo (epifanija) Boga na nekom mestu.

Jedno od najpoznatijih ukazanja Božje slave je dato u 2. Mojsijevoj 13:21. Ovde je Šekina bila u stubu od oblaka, koji je Izraelce vodio iz dana u dan na njihovom putovanju kroz pustinju, dok je noću ovaj oblak postajao kao stub od vatre.

U izveštaj o rođenju Hrista, o "Njegovoj zvezdi", najbolje se uklapa tumačenje o Šekina slavi. Ona se može pojaviti i nestati, ona se može kretati i voditi, i ona je povezana sa Hristovom službom (vidi Mt. 17:1-9; Dela 1:9).

No, kako su Persijski mudraci znali za rođenje Jevrejskog Mesije?

Oni su zasigurno bili upoznati sa spisima proroka Danila, koji je bio visoki zvaničnik i jedan od mudraca na dvoru Vavilonskog cara. U Danilo 9:24-27, mi vidimo da postoji data "vremenska skala" za rođenje Mesije:

"Sedamdeset je nedelja određeno tvom narodu i tvom gradu svetom da se svrši prestup i da nestane greha i da se očisti bezakonje i da se dovede večna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže Sveti nad svetima. Zato znaj i razumi: Otkada iziđe reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedelja, i šezdeset i dve nedelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme. A posle te šezdeset i dve nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata. I utvrdiće zavet s mnogima za nedelju dana, a u polovinu nedelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenog izliće se na pustoš." (Dan. 9:24-27)

Dakle, murdaci su bili dovoljno pametni da znaju (da izračunaju) veoma tačno vreme dolaska Pomazanika - Hrista, a ne sumnjivo da im se sa ovim ukazao i neki znak na nebu.

Takođe, oni su sa svim ovim povezali i reč izrečenu preko proroka Valama, (koji je bio iz grada Pethor, na reci Eufrat, blizu Persije):

"Vidim Ga, ali ne sad; gledam Ga, ali ne izbliza; izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izrailja, koja će razbiti knezove moavske i razoriti sve sinove sitove." (4. Moj. 24:17)

Ovo staro proroštvo naglašava "dolazak zvezde od Jakova", moćnog Vladara, i ovo nam daje i odgovor na tvoje pitanje: "Zašto je zvezda važna?" Ona je jasan znak ispunjenja proročanstva, ona je Božji signal o dolasku Njegovog Sina - Mesije - u ovaj svet.

No, pošto je proroštvo bilo izrečene preko usta jednog pagana, Bog je o ovome prvo informisao Persijske mudrace - pagane. Zaista, Božja milost je velika.

"Narod koji hodi u tami videće videlo veliko, i onima koji sede u zemlji gde je smrtni sen zasvetliće videlo." (Isa. 9:2)


P.S.
Za još neke informacije pogledaj i stranicu: "Njegova zvezda".

"Jer i Hristos jedanput za grehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen, istina, bivši telom, no oživevši Duhom."
- 1. Petrova 3:18

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 707
Ukupno: 2599722
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/miro-zvezda.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.