Hristovo rođenje

pitanje - odgovor
From: "Nikola Djordjevic"
Subject: Hristovo rodjenje
Date: Wednesday, January 23, 2008 11:12Imam pitanje u vezi Hristovig rodjenja.Naime,znamo na osnovu bibliskih tekstova da je Hrist rodjen na jesen(1.imamo prorocanstvo u kome se kaze da ce Hristos biti krsten u jesen 27 god. znamo da postoji prorocanstvo od 483 god. od trenutka kada se izda dekret da se sazida grad Jerusalim do pomazanika.Dekret je izasao u jesen 457 a,mesija je pomazan u jesen 27 god. kada je bio punoletan (znamo da je kod Jevreja punoletstvo sa 30 god. i na osnovu toga vidimo i da je Hrisos rodjen 3 god.pne na jesen a ne nulte god.)2.Zatim znamo na osnovu izvestaja koji nam daje jevandjelista Luka tamo se kaze da je Jovan rodjen sest meseci pre Hrista i daje se tacan i detaljan opis kada je Jovan rodjen,njegov otac je bio svestenik od reda avina bio je osmi koji je sluzio u hramu i mi znamo da je sluzio u hramu negde u junu ili julu i tada mu se javlja andjeo i kaze mu da ce dobiti sina i u junu ili julu Jovan krstitelj je zacet sest meseci nakon toga bio je zacet mesija tako kaze izvestaj istoriski znaci Hristos je zacet negde u decembru ili januaru znaci da se rodio u negde u septembru dakle opet na jesen.3.Takodje znamo da kada se mesija rodio pastiri su cuvali ovce pojavila se zvezda nad Vitlejemom,a pastiri ne mogu da cuvaju ovce u zimu.Dali je moguce da mi ustvari slavimo dan kada je Hristos zacet u utrobi Marije a ne kada je rodjen?

Poštovani.

Novi zavet nigde ni ne naglašava važnost (znanja) datuma Isusovog rođenja, niti govori da Božić treba da se slavi kao praznik. Ovaj problem oko razumevanja nekih praznika je postojao i u Prvoj crkvi, te je Pavle morao da napiše Rimljanima 14, da bi razjasnio neke stvari. Oni koji su slavili praznike OSUĐIVALI su one koji to nisu činili, i obrnuto. Ovo je unosilo podelu u crkvu, sektašenje i ponos. Pavle ih tako napominje i ispravlja, i uči ih da u hrišćanstvu postoji nešto mnogo važnije od slavljenja praznika.

Sva ova priča oko tačnog datuma Hristovog rođenja (ili, po vama Njegovog začeća) je prazna priča, kada se ne može znati ni približno Njegov tačan datum rođenja. Nemoguće ga je tačno izračunati, a i da jeste - koja nam je vajda od toga?

Pitanje oko vremena Hristovog rođenja, da li se ono desilo u jesen ili u zimu, svako može proveriti u malo boljoj istoriji ili enciklopediji hrišćanstva. Može se čitati o mnogim pretpostavkama i datumima, pa čak i zaključiti da to nije bilo ni 24-25 decembra, niti 6-7 januara. Dakle, oko ovako elementarnih činjenica koje se mogu pročitati, i lako proveriti na mnogim drugim mestima, i nema potrebe mnogo pametovati i trošiti puno reči.

Međutim, po pitanju Hristovog rođenja (ili "začeća") nije važno pitati: "kada je Isus (začet) rođen?", već "ZAŠTO JE ISUS UOPŠTE MORAO BITI ROĐEN? KO JE BIO ISUS?" Odgovori na ova pitanja su suština Novog zaveta, koje bi svaki živi čovek trebao da zna, ako već veruje da se Isus rodio.

Mnoge rasprava o Isusu su u vezi njegovog punog identiteta. Skoro svaka velika religija uči da je Isus bio prorok, dobar učitelj, pobožan čovek, ili čak anđeo. Problem je u tome što nam Biblija kaže da je Isus bio neizmerno mnogo više od proroka, dobrog učitelja, pobožnog čoveka ili anđela.

Poznati britanski pisac C.S. Luis u jednoj svojoj knjizi, piše sledeće:

"Pokušavam da sprečim da iko kaže zaista glupu stvar koju ljudi često kažu o Njemu (Isusu): "Spreman sam da prihvatim Isusa kao velikog moralnog učitelja, ali ne prihvatam njegovu tvrdnju da je Bog." To je jedna stvar koju ne smemo da kažemo. Čovek koji je bio samo čovek i rekao stvari koje je Isus rekao, ne bi bio veliki moralni učitelj. Bio bi ili ludak - na nivou čoveka koji za sebe kaže da je tvrdo kuvano jaje - ili sami pakleni duh prevare. Moraš da napraviš sopstveni izbor. Ili je ovaj Čovek bio i jeste Sin Božji, ili je bio ludak ili nešto gore... Možeš da ga zatvoriš kao ludaka, možeš da ga pljuješ, mrziš i ubiješ; ili, možeš da padneš pred njegove noge i nazoveš ga Gospodom i Bogom. Ali nemojmo doći sa nekom pokroviteljskom besmislicom o Njemu kao o nekome ko je bio veliki učitelj ljudi. On nam nije ostavio tu opciju otvorenu. Nije to ni nameravao..."

Dakle, ko je Isus? Zašto se rodio? Šta On sam tvrdi da jeste? Šta Biblija kaže da je On bio, i da jeste?

Prvo, pogledajmo Isusove reči u Jovanu 10:30, "Ja i Otac jedno smo." Na prvi pogled, ovo i ne mora da izgleda kao tvrdnja da je Bog. Međutim, pogledajmo reakciju Jevreja na ovu njegovu izjavu, "Za dobro delo te ne zasipamo kamenjem, nego zbog hule na Boga, što se ti - kao čovek - gradiš Bogom" (Jovan 10:33). Jevreji su razumeli Isusovu izjavu kao tvrdnju da je Bog. U sledećim stihovima, on ih nije ispravio, govoreći, "O, izvinite, ja nisam tvrdio da sam Bog." To ukazuje na to da je Isus stvarno rekao da jeste Bog, izjavljujući, "Ja i Otac jedno smo" (Jovan 10:30). Jovan 8:58 je drugi primer. Isus izjavljuje: "Zaista, zaista, kažem vam: ja postojim pre nego što se Avraam rodio." Ponovo, kao odgovor, Jevreji su uzeli kamenje u nameri da ga kamenuju (Jovan 8:59). Isusovo objavljivanje njegovog identiteta kao "Ja postojim", što se prema izvorniku može doslovno prevesti sa "Ja Jesam" (JHVH), jeste direktna primena Starozavetnog imena Božijeg (2. Mojsijeva 3:14). Zašto bi Jevreji ponovo želeli da ga kamenuju, ako on nije rekao nešto za šta su oni verovali da je bogohuljenje; konkretno, tvrdnju da je Bog?

Jovan 1:1 kaže da "Reč beše u Boga, i Bog beše Reč." Jovan 1:14 nastavlja: "I Reč se ovaploti i stanova među nama." Ovo jasno pokazuje da Isus jeste Bog u telu. Toma, jedan od učenika, rekao je Isusu: "Gospod moj i Bog moj." (Jovan 20:28). Isus ga nije ukorio, ili ispravio. Apostol Pavle ga je opisao kao "...očekujući blaženu nadu i slavni dolazak velikoga Boga i Spasitelja našega, Isusa Hrista." (Titu 2:13). Apostol Petar je rekao isto: "...pravednošću našega Boga i Spasitelja Isusa Hrista." (2. Petrova 1:1). Bog Otac je svedok Isusovom punom identitetu takođe: "A sinu: Presto je Tvoj, Bože, va vek veka; palica je pravde palica carstva Tvog." (Jevrejima 1:8) Starozavetna proroštva najavljuju njegovu božansku prirodu: "Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni." (Isaija 9:6)

Zato je pitanje oko Isusovog pravog identiteta toliko važno - važnije od pitanja u vezi datuma Njegovog rođenja.

Dakle, kao što je C.S. Luis zaključio, verovanje u to da je Isus bio samo dobar učitelj, nije opcija. Isus je jasno i neporecivo tvrdio da je Bog. Ako on nije Bog, onda je lažov i, u tom slučaju, nije ni prorok, ni dobar učitelj, ni Božji anđeo, ni pobožan čovek. U težnji da umanje značaj Isusovih reči, moderni "teolozi" i razni "nazovi hrišćani" tvrde da "pravi istorijski Isus" nije rekao mnoge od stvari koje mu Novi zavet pripisuje. Međutim, ako sebe smatramo istinskim vernicima, ne možemo sebi dozvoliti da se raspravljamo sa Božjom Rečju u vezi onog što Isus jeste ili nije, odnosno da li je nešto rekao, ili nije (Otkrivenje 22:18-19).

Zašto je bitno da li je Isus Bog, ili nije? Najvažniji razlog zbog kojeg Isus treba da bude Bog je to, da ako On nije Bog, Njegova smrt ne bi bila dovoljna da plati kaznu za grehe celog čovečanstva (1. Jovanova 2:2). Samo Bog može da plati takvu kaznu (Rimljanima 5:8; 2. Korinćanima 5:21). Isus je morao da bude Bog, da bi mogao da plati naš dug. Morao je da bude čovek, kako bi mogao da umre. Spasenje je dostupno samo kroz veru u žrtvu Isusa Hrista! Njegovo božanstvo je razlog zašto je On jedini put spasenja. Božanska priroda Isusu daje apsolutno pravo da izjavi: "Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene." (Jovan 14:6).

Dakle, uopšte nije bitno pitanje: "Kada je Isus rođen?", već: "Zašto je Isus rođen?" Nemojte sebi dozvoliti, "da ne vidite šumu od drveća"!


P.S.

Čisto za vašu informaciju.
Punoletsvo ("adulthood" - Bar mitzvah/Bat mitzvah) kod Jevreja se nije obeležavalo sa 30 god. starosti, već sa 13 god. starosti za dečake, a za devojčice sa 12 god. starosti. Ovo možete proveriti u svakoj boljoj enciklopediji koja se bavi pojmovima ili tradicijom judaizma. Ovo je bila činjenica kako u Isusovo vreme tako i danas. Dakle, činjenice, tj. kalkulacije, u koje verujete morate ponovo proračunati, jer ne "drže vodu". :-)

Tagged: božić| praznik|
"Bože daj mi snagu da prihvatim sve stvari koje ne mogu promeniti, hrabrost da promenim stvari koje mogu i mudrost da mogu razlikovati između ovo dvoje."
- Reinhold Niebuhr

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 212
Ukupno: 2601005
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/bozic.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.