Objašnjenje (1. Moj. 3:22)

pitanje - odgovor
From: "Saa"
Subject: objanjenje
Date: Tuesday, November 28, 2006 19:31Molim Vas pojasnite mi ovaj stih: Postanje 3:22
I reče Gospod Bog: Eto, čovek posta kao jedan od NAS znajući šta je dobro šta li zlo; ali sada da ne pruži ruku svoju i uzbere i s drveta od života, i okusi, te do veka živi. NAS- ta me reč buni.
Hvala unapred

"Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji." (1. Moj. 1:26)

"I reče Gospod Bog: Eto, čovek posta kao jedan od nas znajući šta je dobro šta li zlo; ali sada da ne pruži ruku svoju i uzbere i s drveta od života, i okusi, te do veka živi." (1. Moj. 3:22)

Ovo su samo dva navoda iz Svetog pisma gde kada se govori o Bogu ili kada se Bog obraća još nekome, onda se koristi množina. Kao nekome sebi ravnom. Dalje, veoma je zanimljivo da hebrejska reč "Elohim", koja je jedna osnovnih reči za Boga u Starom zavetu (pojavljuje se preko 2.500 puta) jeste u množini.

Da li ovo znači da postoji više Bogova? Kome se to još Bog obraća kada govori?

Kao prvo, ideju o "više Bogova" možemo odmah da isključimo jer je ona kontradiktorna Svetom pismu, jer ono jasno govori da "Bog je jedan" i da oduvek postoji samo jedan Bog (5. Moj. 4:35, 5. Moj. 6:4; Isa. 44:6, Isa. 43:10).

Kao odgovor na drugo pitanje, nameću nam se sledeće mogućnosti: Kada Bog kaže "mi" ili "nas", da se obraća nebeskoj vojsci - anđelima. Međutim, ovo najverovatnije nije ispravno tumačenje, jer Pismo jasno uči da anđeli nisu ravni Bogu, tj. "nemaju njegovo sliku", "nisu poput Njega" (1. Moj. 1:26). Takav opis je dat samo za čoveka.

Pošto Novi zavet predstavlja Boga kao "Trojstvo" (tri osobe ali jedan Bog - kao "troosobno biće"), onda najverovatnije da u 1. Moj. 3:5 i 1. Moj. 3:22, "mi" i "nas" predstavlja razgovor unutar Božjeg Trojstva. Bog Otac "razgovara" sa Bogom Sinom ili Bogom Svetim Duhom. Stari zavet tako jasno daje nagoveštaje božanske "množine" a Novi zavet objašnjava ovu "množinu", koju su teolozi nazvali "Trojstvo".

Naravno, božansku "troosobnost" ne može ni jedan čovek u potpunosti shvatiti. Kako to neko može biti "tri i jedan", ograničeni ("jednoosoban") čovek to ne može razumeti jer to pitanje zadire duboko u Božju prirodu, tj. Njegovu suštinu (Rim. 11:34-36). Tokom vekova, mnogi teolozi su se upuštali u tumačenje ove božanske "množine" i na žalost izazvali više zabuna i podela, negoli koristi.

Božji blagoslov.

Tagged: bog| trojstvo|
"Hristos za sve umre, da oni koji žive ne žive više sebi, nego Onome koji za njih umre i vaskrse."
- 2. Korinćanima 5:15

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 226
Ukupno: 2601019
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/1moj-3-22.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.